Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › rozwój osobisty

Wydarzenia Search and Views Navigation

Luty 2021

3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA- szkolenie online

24 lutego_09:00 - 26 lutego_15:00
SZKOLENIE ONLINE
729zł (+VAT)

Termin: 24-26 LUTY  Miejsce: online  Cena: 729 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: – Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną – przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji – Omówienie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. – dają możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego…

Dowiedz się więcej »

Prosty język w urzędzie – Poprawność językowa tekstów urzędowych

26 lutego_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
199zł (+VAT)

Termin: 26. lutego Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 199 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl     Szkolenie dla urzędników administracji publicznej, w tym kadry kierowniczej urzędów. Dla wszystkich, którzy chcieliby lepiej komunikować się z odbiorcą tworzonych tekstów urzędowych. Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili zastosować zasady prostego języka (plain language) w codziennej pracy , w tym przy tworzeniu tekstów urzędowych. Korzyści dla uczestników: Poprawa umiejętności językowych. Tworzenie tekstów zgodnych z zasadami prostego języka (plain language). Redagowanie pism…

Dowiedz się więcej »

Formy ochrony przyrody a usuwanie drzew (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunkowej)

26 lutego_09:00 - 13:30
SZKOLENIE ONLINE
219zł (+VAT)

Termin: 26. lutego  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 219 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl  Adresaci: Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, samorządowych kolegiów odwoławczych, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych, kolejowych, zarządcy wód,  pracownicy firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni, pracownicy firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy), osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem, zarządcy wód, itp. Cel: Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych…

Dowiedz się więcej »

Marzec 2021

Instrukcja: jak przekazać materiały kategorii A do Archiwów Państwowych? – szkolenie online

1 marca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
219zł (+VAT)

Termin: 1. marca Miejsce: Online Cena: 219 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cele szkolenia: Zdobycie wiedzy w jaki sposób prawidłowo przygotować do przekazania oraz przekazywać materiały archiwalne do archiwów państwowych. Adresaci: Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką; Archiwiści zakładowi. Podstawy prawne postępowania z materiałami archiwalnymi Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o Narodowym Zasobie Archiwalnym i archiwach Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz…

Dowiedz się więcej »

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UE

2 marca_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
259zł (+VAT)

Termin: 2. marca Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena:  259 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zapoznanie i przygotowanie uczestników do samodzielnego zorganizowania oraz usystematyzowania w swojej instytucji procesu archiwizacji i obiegu dokumentów w domenie projektów finansowanych ze środków UE. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zasady, sposoby i metody podejścia do złożoności dokumentacyjnej, przed jakimi stają uczestnicy zespołów projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. W szczególności, szkolenie ma wyrobić u uczestników zrozumienie dla metodologii…

Dowiedz się więcej »

Biuletyn Informacji Publicznej – wymagania ustawy o dostępności cyfrowej oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

3 marca_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
269zł (+VAT)

Termin: 3. marca Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena: 269 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cele szkolenia: • Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze dostosowaniem BIP’u do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami • Zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej po zmianach wymaganych ww. ustawami Adresaci: • Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką • Osoby prowadzące BIP • Członkowie zespołów redakcyjnych BIP • Administratorzy…

Dowiedz się więcej »

Nowe PZP dla Wykonawcy.

3 marca_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 03 marzec   Miejsce: online  Cena: 349zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl   Program: I. Składanie ofert na nowych zasadach. Co nowego w dokumentacji? 2. Gdzie jest SIWZ?? SWZ-czym jesteś? 3. Opis potrzeb i wymagań zamawiającego – jak wykonawca może wpływać na opis przedmiotu zamówienia? 4. Konsultacje rynkowe przed rozpoczęciem procedury – zasady i cele. Okazja na zwiększenie swoich szans w przetargu. 5. Ogłoszenia o zamówieniu – wszczynanie postępowań według nowych przepisów i wpływ nowych zasad…

Dowiedz się więcej »

DIETY, ALERGIE I NIETOLERANCJE POKARMOWE -w żywieniu dzieci i młodzieży w żłobku, przedszkolu i szkole – WARSZTATY PRAKTYCZNE

5 marca_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
200zł (+VAT)

Termin: 05 marca Miejsce: online  Cena:200 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl - dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych, - dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach, - właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży, - pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze), - pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. .   Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie przygotowywania diet eliminacyjnych w placówkach żywienia zbiorowego…

Dowiedz się więcej »

Zasady rozwiązywania umów o pracę.

8 marca_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł (+VAT)

Termin: 08 marca  Miejsce: ON-LINE Cena: 349 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie problematyki rozwiązywania umów o pracę z perspektywy orzecznictwa sądów pracy. Szkolenie obejmuje także zagadnienia dotyczące zasad i procedury przeprowadzenia zwolnień grupowych. W trakcie szkoleń zostaną omówione najciekawsze sprawy sądowe i kazusy. Szkolenie jest dedykowane dla przedstawicieli przedsiębiorców-pracodawców oraz ich pracowników z działów kadrowych i HR. Program szkolenia obejmuje: -   omówienie rodzajów umów o pracę i sposobu ich rozwiązywania;…

Dowiedz się więcej »

Efektywne spotkania online – warsztat

8 marca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
269zł (+VAT)

Termin: 8. marca Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena: 269 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cele i korzyści szkolenia: Wiedza na temat dobrych praktyk prowadzenia spotkań z wielu firm, które wypracowały własny styl pracy Lepsze zrozumienie zjawisk psychologicznych, które wpływają na obniżenie efektywności spotkań Praktyczne ćwiczenie prowadzenia i moderacji spotkań online Wymiana dobrych praktyk w rozwiązywaniu sytuacji trudnych Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami prowadzenia spotkań online oraz wyposażenie w podstawowe narzędzia do rozwoju…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.