Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › rozwój osobisty

Wydarzenia Search and Views Navigation

październik 2021

Dostosowanie NGOS do wymagań ustaw o dostępności cyfrowej oraz o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

18 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
339(+VAT)

Termin: 18 października Miejsce: online  Cena: 339 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: • Zdobycie wiedzy w jaki sposób dostosować organizację do wymagań ustawowych; • Zdobycie wiedzy na temat dostępności architektonicznej; • Zdobycie wiedzy na temat dostępności cyfrowej; • Zdobycie wiedzy na temat dostępności informacyjno – komunikacyjnej • Przygotowanie do zawierania nowych umów pomiędzy JST a NGOS   Adresaci szkolenia: • Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką; • Przedstawiciele NGOS I. Dostępność. Czym jest i…

Dowiedz się więcej »

Najważniejsze zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /AML/ dokonane ustawą z dnia 30.03.2021 r .

20 października_09:00 - 11:00
SZKOLENIE ONLINE
199zł (+VAT)

Termin: 20. października Miejsce: ONLINE Cena: 199 zł (+VAT)  Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do takich instytucji jak: - jednostki samorządu terytorialnego - banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe - spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowa SKOK - instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, agenci rozliczeniowi, firmy inwestycyjne, banki powiernicze - spółki prowadzące rynki regulowane, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową (w tym usługi wymiany walut przez internet) -…

Dowiedz się więcej »

Dokumentacja medyczna – jak ją prowadzić, żeby ograniczyć roszczenia pacjentów?

20 października_09:00 - 11:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł

Termin: 20. października Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 349 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zasadami udzielania porad telefonicznych podczas pandemii. Adresaci: Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników służby zdrowia oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia: przegląd przepisów dotyczących dokumentacji medycznej znaczenie dokumentacji medycznej w procesie sądowym orzeczenia sądowe dotyczące dokumentacji medycznej 10 wpisów do dokumentacji medycznej, które mogą uratować PWZ Doktor nauk prawnych, radca prawny,…

Dowiedz się więcej »

Schematy podatkowe dla jednostek samorządu terytorialnego. MDR jako obowiązki sprawozdawcze dla JST.

20 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł

Termin: 20. października Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 349 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr. MDR jako obowiązki sprawozdawcze jednostek samorządu terytorialnego to już ponad 2 letnia rzeczywistość podatkowa. Na wypełnienie obowiązków w zakresie zgłoszeń schematów podatkowych ( tzw. MDR) zwraca uwagę również NIK podczas prowadzonych kontroli. Schematem podatkowym będzie każde rozwiązanie stosowane w jednostce, inne niż wynikające wprost z obowiązujących przepisów…

Dowiedz się więcej »

Sołectwo i fundusz sołecki. Gospodarka finansowa sołectwa w praktyce

20 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł

Termin: 20. października Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  329 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Podstawy funkcjonowania sołectwa jako gminnej jednostki pomocniczej zawarte są w ustawie o samorządzie gminnym. Pamiętać trzeba jednak, że prawidłowa realizacja zadań i inicjatyw sołectw wymaga znajomości nie tylko wspomnianej powyżej ustawy, ale również szeregu innych aktów prawnych, które w sposób szczegółowy odnoszą się do różnych aspektów działalności sołectwa i jego organów. Osobną kwestią są reguły dotyczące finansowania różnego rodzaju organizacji prowadzących działalność…

Dowiedz się więcej »

Zwykłe i nadzwyczajnie tryby kwestionowania decyzji administracyjnej: odwołanie, stwierdzenie nieważności rozstrzygnięć administracyjnych.

21 października_12:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł

Termin: 21. października Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, osoby decyzyjne, wszyscy zainteresowani tematyką. 1. ZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA ODWOŁANIE - przesłanki do wniesienia odwołania, - termin na wniesienie odwołania, - podmioty uprawnione. Zmiana decyzji na mocy której strona nabyła lub nie nabyła praw 2. NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA - przyczyny - organ prowadzący postępowanie - fazy postępowania: wstępna oraz właściwa - rodzaje decyzji: odmowa…

Dowiedz się więcej »

Prawa i obowiązki Radnych – praktyczny warsztat online

21 października_12:30 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł

Termin: 21. października Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Głównym celem spotkania jest udzielenie odpowiedzi na pytania o prawa i obowiązki wynikające ze stanowiska Radnego. Adresaci szkolenia: • Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką; Główne założenia spotkania: Ø Jakie uprawnienia przysługują radnym? Ø Jakie obowiązki spoczywają na radnych? Ø Jakie sankcje grożą radnym za nieprzestrzeganie ciążących na nich obowiązków? Ø Jak funkcjonuje rada gminy (rada miasta)? Ø Co zmieniło się w nowej…

Dowiedz się więcej »

Zmiany dla spółdzielni mieszkaniowych oraz ich członków związane z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

21 października_12:30 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł

Termin: 21. października Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenia przeznaczone są dla pracowników wydziałów finansowych i księgowych jednostek samorządu terytorialnego oraz dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych. 1. Zmiany ustawy będące realizacją wyroków Trybunału Konstytucyjnego: - z dnia 14 marca 2018 ( sygn akt P 7/16) stwierdzającego niezgodność z art 49(1) u.s.m w zakresie w jakim dotyczy sytuacji, w których uczynienie zadość przesłance samodzielności lokalu wymaga wykonania robót adaptacyjnych, z art 45…

Dowiedz się więcej »

E- doręczenia w świetle ustawy z 1 lipca 2021 roku

27 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
369zł

Termin: 27. października Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 369 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cele szkolenia: • uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej pomagających w prawidłowym stosowaniu ustawy o doręczeniach elektronicznych • przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie stosowania ustawy • omówienie problematyki bazy adresów elektronicznych i przekształcania dokumentów elektronicznych w przesyłki listowne Grupa docelowa: • Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, osoby decyzyjne, wszyscy zainteresowani tematyką. Szczegółowy program szkolenia I.…

Dowiedz się więcej »

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

27 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł

Termin: 27. października Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena: 349 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Głównym celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących postępowania w sprawach wydania decyzji o warunkach zabudowy. Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką Program: Wszczęcie postępowania Treść wniosku i załączniki Wezwanie do usunięcia braków Ustalenie stron postępowania Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Terminy załatwiania spraw i skutki ich przekroczenia Analiza obszarowa i wyznaczenie parametrów zabudowy Wyznaczenie obszaru analizowanego Mapa wymagana do wyznaczenia obszaru analizowanego Front działki…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.