Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › rozwój osobisty

Wydarzenia Search and Views Navigation

Sierpień 2021

Wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji fotowoltaicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – procedura krok po kroku, z naciskiem na problemy praktyczne.

2 sierpnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
399zł

Termin: 03. września Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  399 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Adresaci: Pracownicy urzędów gmin, którzy na codzień zajmują się procedurą wydawania decyzji środowiskowych. Wszczęcie postępowania. Analiza wniosku i sprawdzenie kompletności. Uzupełnienie wniosku. Wszczęcie postępowania. Postępowanie wyjaśniające. Raport, a karta informacyjna przedsięwzięcia. Charakter raportu w kontekście postępowania dowodowego. Charakter i rola uzgodnień i opinii w toku postępowania. Wiedza specjalna, a konieczność powołania biegłego w oparciu o przepisy KPA. Ustalenie katalogu stron postępowania i…

Dowiedz się więcej »

Podatek VAT 2021 – planowane zmiany i aktualne problemy

4 sierpnia_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
219zł

Termin: 04. sierpnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  219 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Adresaci: Szkolenia przeznaczone są dla pracowników wydziałów finansowych i księgowych jednostek samorządu terytorialnego (zarówno dla urzędów obsługujących JST, jak i jednostek organizacyjnych), a także dla pracowników instytucji kultury. Szkolenie skupia się na aspektach praktycznych omawianych problemów, odwołuje się do atu lanej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych oraz poparte jest dużą ilością przykładów z działalności JST  i instytucji kultury. CZĘŚĆ 1 –…

Dowiedz się więcej »

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy – praktyczny warsztat online

9 sierpnia_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 09. sierpnia Miejsce: Online Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zajęcia pasa drogowego w kontekście ważnych decyzji: wnioski, procedury. Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych,zarządu dróg, Projektanci organizacji ruchu, Inżynierowie drogownictwa, inżynierowie ruchu drogowego, pracownicy wykonawców robót drogowych, inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi, organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej, pełnomocnicy występujący w sprawach o zajęcie pasa drogowego. Program szkolenia 1. Definicja pasa drogowego 2. Jak poprawnie wskazać linie rozgraniczające…

Dowiedz się więcej »

3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA- szkolenie online

9 sierpnia_09:00 - 11 sierpnia_15:00
SZKOLENIE ONLINE
729(+VAT)

Termin: 09-11 sierpień  Miejsce: online  Cena: 729 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: – Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną – przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji – Omówienie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. – dają możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego…

Dowiedz się więcej »

E- doręczenia w świetle ustawy z 1 lipca 2021 roku – SZKOLENIE STACJONARNE

9 sierpnia_10:00 - 14:30
Warszawa, Centrum Szkoleniowe Aleje, Aleje Jerozolimskie 51
Warszawa, Mazowieckie Polska
+ Google Map
499zł

Termin: 09. sierpnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 499 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cele szkolenia: • uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej pomagających w prawidłowym stosowaniu ustawy o doręczeniach elektronicznych • przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie stosowania ustawy • omówienie problematyki bazy adresów elektronicznych i przekształcania dokumentów elektronicznych w przesyłki listowne Grupa docelowa: • Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, osoby decyzyjne, wszyscy zainteresowani tematyką. Szczegółowy program szkolenia I.…

Dowiedz się więcej »

Prawa autorskie w instytucjach kultury

10 sierpnia_09:00 - 13:00
Online
279zł(+VAT)

Termin: 10. sierpnia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 279 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel.792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się pracą na „cudzych dziełach” w bibliotekach, domach kultury, muzeach. Również dla pracowników kina, teatrów, oper, filharmonii, galerii sztuki oraz ośrodków badań i dokumentacji. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciami związanymi z prawami autorskimi w tym pojęciem praw autorskich osobistych i majątkowych. Podczas zajęć zostaną poruszone tematy związane z elementami obligatoryjnymi i fakultatywnymi umów przenoszących autorskie…

Dowiedz się więcej »

Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji.

11 sierpnia_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
329(+VAT)

Termin:11 sierpień Cena: 329 zł (+VAT) -- Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obsługą i praktycznym wykorzystaniem platformy ePUAP w ich codziennej pracy. Szkolenie obejmuje kompleksowy przekrój zagadnień dotyczących praktycznego wykorzystania platformy ePUAP w podmiocie publicznym m.in.: - wyjaśnienie mechanizmów działania platformy ePUAP i Profilu Zaufanego; - zaprezentowanie funkcjonalności platformy ePUAP wykorzystywanych w codziennej pracy; - obsługę pełnej ścieżkę obiegu dokumentu (od wpływu do odpowiedzi – od kancelarii do pracownika merytorycznego); -…

Dowiedz się więcej »

Rządowy Fundusz ROZWOJU DRÓG – instrukcja złożenia wniosku

13 sierpnia_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
399zł

Termin: 13. SIERPNIA Miejsce: Online Cena: 399 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Przekazanie praktycznej wiedzy, jak złożyć wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu ROZWOJU DRÓG. W ramach naboru można zgłosić do dofinansowania wyłącznie zadania, których termin rozpoczęcia przypada na rok 2022. Kompletna instrukcja złożenia wniosku do odpowiedniego organu. Na szkoleniu będą poruszane między innymi takie kwestie jak: 1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  czym jest i z czego jest finansowany 2. Omówienie zasad udzielania dofinansowania i…

Dowiedz się więcej »

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI – WARSZTATY

16 sierpnia_10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Szkoleniowe Aleje, Aleje Jerozolimskie 51
Warszawa, Mazowieckie Polska
+ Google Map
499+(VAT)

Termin: 16 sierpień  Miejsce:Warszawa Cena: 499 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie skierowane głównie jest do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt, oraz do pracowników merytorycznych zdających dokumentację. Archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac archiwizacyjnych: studia wstępne; rozpoznanie przynależności zespołowej; segregacja i systematyzacja; weryfikacja kategorii archiwalnych, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, archiwizowanie materiałów archiwalnych, archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej, uzupełnienie opisów dokumentacji pozostającej w archiwum zakładowym, nadawanie układu dokumentacji w zespole, inwentaryzacja, znakowanie dokumentacji (nadawanie sygnatury archiwalnej),…

Dowiedz się więcej »

Jak przygotować i wdrożyć instrukcję kancelaryjną? Warsztat krok po kroku

18 sierpnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
319zł (+VAT)

Termin: 18. sierpnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 319 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Korzyści ze szkolenia: Zapoznanie się z prawidłowym obiegiem dokumentów; Zdobycie wiedzy jak znakować sprawy; Zapoznanie się z klasyfikacją i kwalifikacją dokumentacji na podstawie JRWA; Zdobycie wiedzy w zakresie prawidłowego przekazywania akt Adresaci: Grupa docelowa: Pracownicy kancelarii, sekretariatów; Pracownicy merytoryczni; Osoby decyzyjne. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego i kancelaryjnego Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości Rodzaje dokumentacji…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.