Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › przedsiębiorstwa

Wydarzenia Search and Views Navigation

grudzień 2021

ABC KADROWCA – ZMIANY W SAMORZĄDOWYM PRAWIE PRACY W 2021 ROKU

10 grudnia_09:00 - 13:30
Online
359zł(+VAT)

Termin: 10.grudnia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 359 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin  i powiatów oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje. Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy samorządowego wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych,…

Dowiedz się więcej »

ZUS w praktyce – czyli jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

10 grudnia_12:15 - 16:00
Online
269zł (+VAT)

Termin: 10. grudnia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 269 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności dotyczących zasad ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i płac, księgowości i do wszystkich zainteresowanych. Wykład przygotowany w oparciu o praktyczne przykłady , warsztat. 1. Pojęcie przychodu 2. Zasady wypłacania wynagrodzenia ze stosunku pracy. 3. Lista płac i jej elementy. 4. Składki na ubezpieczenia społeczne. 5.…

Dowiedz się więcej »

Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014

13 grudnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
305zł(+VAT)

Termin: 13. grudnia Miejsce: online Cena: 305zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących lub zamierzających realizować projekty współfinansowane z UE, w szczególności do menedżerów projektów, członków zespołów projektowych oraz osób, które podejmują wiążące decyzje w imieniu beneficjenta. W szkoleniu mogą uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych,  Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. Wymagania wstępne dla…

Dowiedz się więcej »

Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ

13 grudnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
339zł (+VAT)

Termin: 13. grudnia 2021 Miejsce: on-line Cena: 339 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl   Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym dotyczącym postępowania z dokumentacją, a także przedstawienie obowiązujących standardów dotyczących prowadzenia archiwów w zakładach opieki zdrowotnej. Uwaga nowelizacja! Analiza treści Zarządzenia nr 36 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 9 września 2019 roku w sprawie kryteriów wartościowania dokumentacji medycznej Szkolenie przygotowuje do kontroli i audytów prowadzonych przez organy nadrzędne i nadzorujące w SP…

Dowiedz się więcej »

Geodezja po nowemu – analiza zmian prawa geodezyjnego i przepisów wykonawczych, praktyka stosowania starych i nowych przepisów

14 grudnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
339zł (+VAT)

Termin: 14. grudnia Miejsce: online Cena: 339zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Przedmiotem szkolenia jest uporządkowanie i podsumowanie zmian ustawowych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stosowanie ww. regulacji prawnych i przed zmainami legislacyjnymi było obarczone wieloma niejasnościami i sprawiało organom wiele problemów interpretacyjnych. Wprowadzone w ubiegłym roku oraz zakończone wprowadzanie w lipcu br. nowych regulacji prawnych w tym zakresie umożliwia eliminację części tych niejasności, zaś przepisy…

Dowiedz się więcej »

Warsztaty z pomocy PFRON na zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – dofinansowania do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, refundacje kosztów zatrudnienia, wypełnianie wniosków i formularzy do PFRON

14 grudnia_09:00 - 13:00
Online
315zł(+VAT)

Termin: 14.grudnia  Miejsce: ON-LINE Cena: 315 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie skierowane jest do: Podmiotów zobowiązanych do wpłat na PFRON, zainteresowanych prawidłowym rozliczaniem oraz obniżeniem ich wysokości, w szczególności do pracowników (kadry, księgowość) zajmujących się rozliczaniem wpłat na Fundusz Podmiotów pragnących uzyskać pomoc publiczną związaną z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, w szczególności do pracowników (kadry, księgowość) zajmujących się rozliczaniem pomocy z PFRON Tematyka szkolenia omawiana kompleksowo – zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych…

Dowiedz się więcej »

ZUS w praktyce czyli zmiany 2021/2022

15 grudnia_08:30 - 12:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
339zł (+VAT)

Termin: 15. grudnia  Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 339zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail:egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy związanej ze zmianami w zakresie ustawy o ubezpieczaniach społecznych i ustawy wypadkowej. Podczas szkoleniu zostaną omówione rozwiązania obowiązujące od 2022 a także przepisy przejściowe ustaw zmieniających. Zmiany w ZUS – strategie na lata 2021-2025 • Uproszczenie systemu zabezpieczenia społecznego • Uszczelnienie systemu finansów publicznych • Nowoczesny e-urząd • Elektronizacja komunikacji i dokumentacji • Integracja danych i rozwój…

Dowiedz się więcej »

Zamówienia publiczne do 130 000 zł. w oświacie

16 grudnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
305zł(+VAT)

Termin: 16. grudnia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 305 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Pracownicy  szkół, przedszkoli, żłóbków, jednostek oświatowych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami zamówień publicznych, które weszły w życie z dniem 01.01.2021 r. Szkolenie dotyczy zasad zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych w kwocie do 130 000 zł. Podczas szkolenia duży nacisk zostanie położony na przykładowe regulaminy zamówień publicznych w jednostkach sektora publicznego. Podczas zajęć zostaną omówione min. zasady szacowania wartości…

Dowiedz się więcej »

Savoir – vivre wobec osób z niepełnosprawnością, czyli jak prawidłowo zapewnić dostępności komunikacyjno-informacyjną w myśl ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

17 grudnia_08:00 - 11:00
SZKOLENIE ONLINE
250zł(+VAT)

Termin: 17. grudnia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 250zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl *Przygotowanie pracownika do profesjonalnego kontaktu z osobą z niepełnosprawnością. *Uwrażliwienie na niepełnosprawność, czyli zapoznanie ze statusem osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie oraz z systemem prawnym dotyczącym osób z niepełnosprawnością. *Uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie komunikacji i obsługi osoby z niepełnosprawnością. *Przełamanie mitów i stereotypów w zakresie osób z niepełnosprawnością.   Status prawny i społeczny osoby z niepełnosprawnością. Orzeczenie o niepełnosprawności i rodzaje niepełnosprawności.…

Dowiedz się więcej »

styczeń 2022

Inwentaryzacja roczna w jednostkach – zasady przeprowadzenia, ewidencji i rozliczenia

10 stycznia 2022_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł(+VAT)

Termin: 10. stycznia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 329 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z tematyki dotyczącej inwentaryzacji i odpowiedzialności za jej przeprowadzenie i rozliczenie w jednostkach. Korzyści ze szkolenia: dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze będą mogli samodzielnie przeprowadzać inwentaryzację, jak również zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach jej przeprowadzania i rozliczania. 1.Podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji Ustawa o Rachunkowości Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.