Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › przedsiębiorstwa

Wydarzenia Search and Views Navigation

czerwiec 2022

Kolejne rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym od wynagrodzeń planowane od 01.07.2022 r. oraz w rozliczaniu składki zdrowotnej od wynagrodzeń od 01.07.2022 r.

13 czerwca_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
399zł

Termin: 14 kwietnia Cena: 399zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Od 01.07.2022 r. planowane jest wprowadzenie kolejnych, obiecanych przez rząd, zmian w systemie podatkowym dotyczące ustalania wynagrodzeń. Ponieważ ustawodawca zakłada nałożenie na płatników podatku od wynagrodzeń nowych obowiązków istotne jest wcześniejsze przygotowanie się do wprowadzenia nowych przepisów. Planowana jest zmiana w ustalaniu zaliczki PIT w zakresie: 1. uchylenie skomplikowanych przepisów dot. mechanizmu przedłużania poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy czy tzw. ulgi dla klasy średniej…

Dowiedz się więcej »

Dokument elektroniczny. Postępowanie z e- dokumentem w jednostce

13 czerwca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł

Termin: 13 czerwca Miejsce: online Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Czy są Państwo odpowiednio przygotowani do postępowania z e-dokumentem?  Czy znają Państwo nowe przepisy prawne regulujące kwestie e-doręczeń? Rok 2021 r. był przełomowy dla pracowników administracji publicznej. Przepisy procedury administracyjnej ewoluują, tworząc jednocześnie ramy prawne obrotu e-dokumentem. Rozwój cyfrowy administracji publicznej zapewnia obecnie możliwość pełnej wymiany dokumentów w formie elektronicznej. Wyzwanie obecnych czasów to przejście organizacji z tradycyjnego obiegu dokumentów na EZD –…

Dowiedz się więcej »

Księgowość projektów UE

13 czerwca_09:00 - 14:00
Warszawa, Centrum Szkoleniowe Aleje, Aleje Jerozolimskie 51
Warszawa, Mazowieckie Polska
545zł(+VAT)

Termin: 13. czerwca Miejsce: Białystok Cena: 545zł (+VAT) , Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność oraz innych zainteresowanych obsługą projektów, w tym koordynatorów projektów. Program szkolenia 1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim 2. Zmiany w Nowej Perspektywie 2021-2027 3. Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych…

Dowiedz się więcej »

Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

14 czerwca_09:00 - 13:00
Online
315zł(+VAT)

Termin: 14. czerwca Miejsce: on-line Cena: 315 zł (+VAT)   Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji i wyceny środków trwałych oraz inwestycji w oparciu o Ustawę o Rachunkowości, nową Klasyfikację Środków Trwałych i KSR nr 11. Korzyści ze szkolenia: dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze nabędą wiedzę w zakresie dotyczącym prawidłowej ewidencji, wyceny, amortyzacji środków trwałych i inwestycji w oparciu o najnowsze przepisy rachunkowe. Definicja środka trwałego, jego…

Dowiedz się więcej »

Dostępność administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnością w świetle ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Likwidacja barier w komunikacji. Respektowanie praw osób z niepełnosprawnością

15 czerwca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł(+VAT)

Termin: 15. czerwca  Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 299zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Organy i instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe oraz samorządowe instytucje, inne zainteresowane państwowe lub samorządowe instytucje.   Uzyskanie przez osoby zainteresowane praktycznej wiedzy w zakresie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz w zakresie komunikacji z osobami z   niepełnosprawnością Zapoznanie z systemem prawnym dotyczącym osób z niepełnosprawnością Wsparcie instytucji publicznej w procesie zapewnienia dostępności osobie…

Dowiedz się więcej »

Wytyczne CBA (antykorupcja, compliance), dyrektywa o sygnalistach, kontrola zarządcza w JSFP – jak to złożyć w spójną całość?

20 czerwca_09:00 - 21 czerwca_13:30
Szkolenie on-line Polska
499zł (+VAT)

Termin: 20-21. czerwca 2022 Miejsce: online Cena: 499zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl We wrześniu 2020 r. CBA opublikowało „Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym”, a w grudniu 2020 r. „Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników i osób należących do grupy PTEF”. Wkrótce jednostki sektora publicznego będą zobowiązane wdrożyć kanały sygnalizowania i mechanizmy ochrony sygnalistów przewidziane w Dyrektywie UE 2019/1937.…

Dowiedz się więcej »

KONFERENCJA – Grunty rolne i leśne w pigułce

20 czerwca_09:00 - 15:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
499zł (+VAT)

Termin: 20. czerwca  Cena: 499 zł (+VAT)   Elwira Gygorczuk, tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 8.50 – 9.00 - Przywitanie uczestników, informacje organizacyjne 9.00 -12.00 – Ewidencja gruntów i budynków – aktualne problemy i nowelizacja przepisów wykonawczych 12.00 – 12.30 – Przerwa 12.30 – 14.30 – Ochrona gruntów rolnych i leśnych w praktyce 14.30 – 15.00 – Dyskusja 15.00 – Zakończenie , podziękowanie. Pracownicy urzędów gmin/miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, architekci, geodeci, geolodzy, inwestorzy, deweloperzy, urbaniści, pracownicy związani z…

Dowiedz się więcej »

Polski Ład 2022, a zmiany w pomocy PFRON na zatrudniania osób z niepełnosprawnością – dofinansowania do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, refundacje kosztów zatrudnienia, wypełnianie wniosków i formularzy do PFRON

21 czerwca_09:00 - 13:00
Online
315zł(+VAT)

Termin: 21.czerwca Miejsce: ON-LINE Cena: 315 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie skierowane jest do: Podmiotów zobowiązanych do wpłat na PFRON, zainteresowanych prawidłowym rozliczaniem oraz obniżeniem ich wysokości, w szczególności do pracowników (kadry, księgowość) zajmujących się rozliczaniem wpłat na Fundusz Podmiotów pragnących uzyskać pomoc publiczną związaną z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, w szczególności do pracowników (kadry, księgowość) zajmujących się rozliczaniem pomocy z PFRON Tematyka szkolenia omawiana kompleksowo – zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych…

Dowiedz się więcej »

OKRESOWE OCENY KWALIFIKACYJNE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH

22 czerwca_09:00 - 13:30
Online
359zł(+VAT)

Termin: 22. czerwca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 359 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin  i powiatów, osób kierujących zespołem pracowniczym oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje. Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązki związane z dokonywaniem ocen kwalifikacyjnych pracowników…

Dowiedz się więcej »

Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE

24 czerwca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
319zł(+VAT)

Termin: 24. czerwca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 319 zł (+VAT)   Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE. Korzyści ze szkolenia: dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze nabędą umiejętności w poprawnym  prowadzeniu ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE, jak również będą mogli samodzielnie zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości z tym związane. 1.Cel i podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla projektów finansowanych…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.