Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › przedsiębiorstwa

Wydarzenia Search and Views Navigation

Sierpień 2021

Podatek VAT 2021 – planowane zmiany i aktualne problemy

4 sierpnia_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
219zł

Termin: 04. sierpnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  219 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Adresaci: Szkolenia przeznaczone są dla pracowników wydziałów finansowych i księgowych jednostek samorządu terytorialnego (zarówno dla urzędów obsługujących JST, jak i jednostek organizacyjnych), a także dla pracowników instytucji kultury. Szkolenie skupia się na aspektach praktycznych omawianych problemów, odwołuje się do atu lanej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych oraz poparte jest dużą ilością przykładów z działalności JST  i instytucji kultury. CZĘŚĆ 1 –…

Dowiedz się więcej »

Warsztaty z pomocy PFRON na zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – dofinansowania do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, refundacje kosztów zatrudnienia, wypełnianie wniosków i formularzy do PFRON

4 sierpnia_09:00 - 13:00
Online
315zł(+VAT)

Termin: 04.sierpnia  Miejsce: ON-LINE Cena: 315 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie skierowane jest do: Podmiotów zobowiązanych do wpłat na PFRON, zainteresowanych prawidłowym rozliczaniem oraz obniżeniem ich wysokości, w szczególności do pracowników (kadry, księgowość) zajmujących się rozliczaniem wpłat na Fundusz Podmiotów pragnących uzyskać pomoc publiczną związaną z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, w szczególności do pracowników (kadry, księgowość) zajmujących się rozliczaniem pomocy z PFRON Tematyka szkolenia omawiana kompleksowo – zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych…

Dowiedz się więcej »

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy – praktyczny warsztat online

9 sierpnia_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 09. sierpnia Miejsce: Online Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zajęcia pasa drogowego w kontekście ważnych decyzji: wnioski, procedury. Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych,zarządu dróg, Projektanci organizacji ruchu, Inżynierowie drogownictwa, inżynierowie ruchu drogowego, pracownicy wykonawców robót drogowych, inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi, organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej, pełnomocnicy występujący w sprawach o zajęcie pasa drogowego. Program szkolenia 1. Definicja pasa drogowego 2. Jak poprawnie wskazać linie rozgraniczające…

Dowiedz się więcej »

Administrowanie budynkami użyteczności publicznej – Odpowiedzialność oraz obowiązki właściciela i zarządcy obiektu użyteczności publicznej w świetle przepisów prawa budowlanego

9 sierpnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
369zł (+VAT)

Termin: 9. sierpnia 2021 r. Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Czy wiesz: Jakie są rodzaje okresowych kontroli i przeglądów obiektów budowlanych, wskazanych w przepisach prawa? Jak często należy wykonywać kontrole i przeglądy i czy jest to uzależnione od rodzaju obiektu? Kto jest uprawniony do dokonywania wpisów do Książki Obiektu Budowlanego? Co w zakresie obowiązkowych kontroli zmieniła nowelizacja ustawy Prawo Budowlane? Na szkoleniu podane zostaną podstawy prawne wykonywania i zakresu obowiązkowych kontroli,…

Dowiedz się więcej »

Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014

9 sierpnia_09:00 - 13:00
Online
289zł(+VAT)

Termin: 09. sierpnia Miejsce: online Cena: 289zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących lub zamierzających realizować projekty współfinansowane z UE, w szczególności do menedżerów projektów, członków zespołów projektowych oraz osób, które podejmują wiążące decyzje w imieniu beneficjenta. W szkoleniu mogą uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych,  Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. Wymagania wstępne dla…

Dowiedz się więcej »

Prawa autorskie w instytucjach kultury

10 sierpnia_09:00 - 13:00
Online
279zł(+VAT)

Termin: 10. sierpnia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 279 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel.792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się pracą na „cudzych dziełach” w bibliotekach, domach kultury, muzeach. Również dla pracowników kina, teatrów, oper, filharmonii, galerii sztuki oraz ośrodków badań i dokumentacji. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciami związanymi z prawami autorskimi w tym pojęciem praw autorskich osobistych i majątkowych. Podczas zajęć zostaną poruszone tematy związane z elementami obligatoryjnymi i fakultatywnymi umów przenoszących autorskie…

Dowiedz się więcej »

Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych

11 sierpnia_09:00 - 13:00
Online
345zł(+VAT)

Termin: 11. sierpnia 2021Miejsce: on-line Cena: 345 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail:kwardzinska@res.edu.pl Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli prowadzonej przez pracowników gmin obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz procedury kontroli przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory pism/. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory dokumentów/ oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu.…

Dowiedz się więcej »

Specjalista ds. realizacji projektów UE

16 sierpnia_09:00 - 13:00
Białystok Sala szkoleniowa ul. Przędzalniana 29., Przędzalniana 29
Białystok, podlaskie Polska
549zł(+VAT)

Termin: 16. sierpnia Miejsce: Białystok Cena: 549 zł (+VAT) , Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, prawników oraz audytorów zaangażowanych w końcową fazę realizacji projektów unijnych. Polityka spójności w nowym okresie programowania. Najważniejsze dokumenty strategiczne. Ułatwienia i uproszenia w ubieganiu się i realizacji projektów współfinansowanych z UE w latach 2014-2020. Pułapy finansowe dla konkretnych obszarów tematycznych. Nowe zasady i zalecenia dotyczące tworzenia i realizacji…

Dowiedz się więcej »

Specjalista ds. realizacji projektów UE

16 sierpnia_09:00 - 13:00
Online
359zł(+VAT)

Termin: 16. sierpnia Miejsce: ON-LINE Cena: 359 zł (+VAT) , Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, prawników oraz audytorów zaangażowanych w końcową fazę realizacji projektów unijnych. Polityka spójności w nowym okresie programowania. Najważniejsze dokumenty strategiczne. Ułatwienia i uproszenia w ubieganiu się i realizacji projektów współfinansowanych z UE w latach 2014-2020. Pułapy finansowe dla konkretnych obszarów tematycznych. Nowe zasady i zalecenia dotyczące tworzenia i realizacji…

Dowiedz się więcej »

Zasady rozliczania mediów- Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

16 sierpnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
369zł (+VAT)

Termin: 16. sierpnia  2021 r. Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Czy wiesz: Jakie przepisy regulują kwestie dostawy mediów do budynków i lokali? Jakie są obowiązki właściciela lub zarządcy budynku mieszkalnego? W jakim celu sporządza się regulamin rozliczania? Jakie są zasady doboru urządzeń pomiarowych ? Dlaczego jest tyle problemów z rozliczaniem mediów? Czy we wspólnocie należy media refakturować na członków wspólnoty?   Ustawa prawo energetyczne nakłada na właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.