Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › przedsiębiorstwa

Wydarzenia Search and Views Navigation

styczeń 2022

ZFŚS w 2022 r. w jednostkach sektora finansów publicznych – po zmianach w kontekście RODO, COVID-19 oraz odpowiedzialności skarbowej, karnej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury – warsztaty

24 stycznia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
369zł (+VAT)

Termin: 24. stycznia Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad i terminu tworzenia regulaminu i preliminarza przychodów i wydatków oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy socjalnej. Uczestnicy zostaną zapoznani z zadaniami i czynnościami związanymi z zarządzaniem środkami Funduszu oraz ochroną danych wrażliwych, dotyczących osób uprawnionych do korzystania ze…

Dowiedz się więcej »

Przygotowanie projektów UE do kontroli, w tym do kontroli trwałości

26 stycznia_08:30 - 12:30
Online
305zł(+VAT)

Termin: 26. stycznia Miejsce: online Cena: 305zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z Funduszy UE. Wymagania wstępne dla uczestników: podstawowa wiedza o Funduszach Strukturalnych. Celem kształcenia jest zapoznanie pracowników beneficjentów z najnowszym stanem aktów prawnych i Wytycznych w zakresie kontroli oraz przygotowanie personelu do kontroli prowadzonych przez uprawnione podmioty. W programie szkolenia zostanie omówiony aktualny stan regulacji jaki został wprowadzony Wytycznymi w zakresie kontroli, Wytycznymi w zakresie sposobu korygowania…

Dowiedz się więcej »

Nowy Ład 2022 – wpływ nowych zasad na rozliczanie wynagrodzeń.

27 stycznia_08:00 - 11:00
Online
369zł(+VAT)

Termin: 27. stycznia Miejsce: online Cena: 369zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl   1. Jaki jest nowy próg podatkowy. 2. Ile wynosi kwota wolna od podatku. 3. Zmiana wysokości miesięcznej kwoty zmniejszające zaliczki na podatek. 4. Koszty uzyskania przychodu 2022. Wniosek w sprawie niestosowania kosztów uzyskania przychodu. 5. Pełnienie funkcji społecznych i obywatelskich. 6. Ulga dla klasy średniej- zasady stosowania: • algorytm stosowania ulgi przez pracodawców; • algorytm stosowania ulgi w rozliczeniu rocznym. 7. Nowe rozwiązania…

Dowiedz się więcej »

Podpis elektroniczny w pracy urzędu

28 stycznia_08:00 - 10:00
Online
129zł(+VAT)

Termin: 28. stycznia Miejsce: ON-LINE Cena: 129 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl • Zapoznanie się z rodzajami podpisu elektronicznego i prawidłowością ich składania na dokumencie • Nabycie umiejętności prawidłowej weryfikacji podpisów złożonych na dokumencie • Zdobycie wiedzy jak postępować gdy pojawia się informacja o podpisie nieprawidłowym, nieważnym oraz o braku możliwości weryfikacji Pracownicy sekretariatów, kancelarii, referencji, osoby decyzyjne, pracownicy posługujący się podpisem elektronicznym lub pracujące w systemach EZD, SOD, EPUAP2, informatycy I. Obowiązki podmiotów realizujących…

Dowiedz się więcej »

E- Usługi Publiczne

31 stycznia_09:00 - 15:00
Online
299zł(+VAT)

Termin: 31. stycznia Miejsce: ON-LINE Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej z E-usługami ;  zapoznanie się z podstawą prawną świata E-usług;  poznanie reguł dotyczących komunikacji elektronicznej oraz postępowania z dokumentem elektronicznym w ramach E-usług. • wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką, • osoby obsługujące i wdrażające E-usługi w organizacjach. I. e-usługi publiczne - podstawy prawne 1. Kodeks postępowania administracyjnego 2. Ordynacja podatkowa 3. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów…

Dowiedz się więcej »

Partnerstwo Publiczno – Prywatne. Zasady tworzenia spółek (kapitałowych) z udziałem jednostek sektora finansów publicznych

31 stycznia_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł

Termin: 31. stycznia Miejsce: ONLINE Cena: 299 zł (+VAT)  Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Na szkoleniu poruszone zostaną między innymi kwestie: 1. Wprowadzenie do tematu. 2. Ocena efektywności przedsięwzięcia publicznego. 3. Wybór partnera prywatnego. 4. Partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki. Rodzaje spółek. Zasady funkcjonowania spółek. Nadzór na działalnością spółek. 5. Najczęstsze błędy popełniane na etapie tworzenia spółek. Radca prawny/mediator sądowy – doświadczenie zdobywał w jednej z największym kancelarii w regionie oraz w trakcie świadczenia usług prawnych na…

Dowiedz się więcej »

luty 2022

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA – 3-dniowe warsztaty ONLINE

2 lutego_09:00 - 4 lutego_15:00
SZKOLENIE ONLINE
749zł

Termin: 2-4. lutego Miejsce: Online Cena: 749 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Pracownicy administracyjni, koordynujący pracę, bądź pracujący w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, a także pracownicy instytucji prowadzących składnice akt oraz osoby zainteresowane pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego. DZIEŃ 1 I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją 1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego 2. Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego, definicje 3. Narodowy zasób archiwalny 4. Państwowy zasób archiwalny 5. Niepaństwowy zasób archiwalny 6. Państwowa…

Dowiedz się więcej »

Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych

4 lutego_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
435zł (+VAT)

Termin: 4. lutego  2021Miejsce: on-line Cena: 435zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail:egrygorczuk@res.edu.pl Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli prowadzonej przez pracowników gmin obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz procedury kontroli przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory pism/. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory dokumentów/ oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu. Bez…

Dowiedz się więcej »

Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych

4 lutego_09:00 - 12:00
Online
359zł(+VAT)

Termin: 04. lutego Miejsce: ON-LINE Cena: 359zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl 1. Podstawy prawne kontroli punktów sprzedaży (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców). 2. Zakres przedmiotowy kontroli –zasady i warunki korzystania z zezwolenia, do których przestrzegania jest zobowiązany przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 3. Zakres podmiotowy kontroli – organy uprawnione do przeprowadzenia kontroli. 4. Reklama napojów…

Dowiedz się więcej »

Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ

7 lutego_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
339zł (+VAT)

Termin: 07. lutego 2022 Miejsce: on-line Cena: 339 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl   Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym dotyczącym postępowania z dokumentacją, a także przedstawienie obowiązujących standardów dotyczących prowadzenia archiwów w zakładach opieki zdrowotnej. Uwaga nowelizacja! Analiza treści Zarządzenia nr 36 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 9 września 2019 roku w sprawie kryteriów wartościowania dokumentacji medycznej Szkolenie przygotowuje do kontroli i audytów prowadzonych przez organy nadrzędne i nadzorujące w SP…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.