Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › przedsiębiorstwa

Wydarzenia Search and Views Navigation

Maj 2021

Kurs praktycznej wiedzy – specjalista do spraw nieruchomości z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa

13 maja_09:00 - 14 maja_14:00
Online
559zł(+VAT)

Termin: 13-14.  maja Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 559 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Omówienie całokształtu przepisów związanych z gospodarką nieruchomościami stosowanych przez organy administracji publicznej wraz z aktualnymi zmianami w przepisach prawa oraz praktycznego aspektu stosowania przepisów z formą case study oraz przytoczeniem orzecznictwa w wymienionych zagadnieniach – połączenie zajęć teoretycznych z praktycznymi przykładami decyzji administracyjnych z zakresu ustaw omawianych na kursie oraz orzecznictwem. Pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialni za gospodarkę nieruchomościami, inspektorzy, kierownicy i…

Dowiedz się więcej »

Warsztaty z pomocy PFRON na zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – dofinansowania do wynagrodzeń, refundacje kosztów zatrudnienia, jak utworzyć zakładowy fundusz rehabilitacji, wypełnianie wniosków i formularzy do PFRON

14 maja_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
289zł(+VAT)

Termin: 14. maja Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 289 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Uzyskanie wiedzy na temat zatrudniania pracowników niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), zarówno dla pracodawców na otwartym, jak i na chronionym rynku pracy. Szkolenie dotyczy także prawidłowego określania niepełnosprawności pracownika, dodatkowych uprawnień pracowniczych, składania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych, wniosków o zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej itp. Szkolenie skierowane jest…

Dowiedz się więcej »

Podstawy prawne i cele wprowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach budżetowych

17 maja_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł (+VAT)

Termin: 17. maja Miejsce: ONLINE Cena: 329 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl     kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (urzędów, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, ośrodków pomocy społecznej itp.), główni księgowi, kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni, pracownicy wspierający działania kierowników, osoby zainteresowane przedmiotową tematyką. Cel szkolenia: przedstawienie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej; zapoznanie uczestników z praktycznymi rozwiązaniami, możliwymi do zastosowania w każdej jednostce budżetowej; zaprezentowanie kwestii wchodzących w zakres kontroli zarządczej, standardów i celów kontroli…

Dowiedz się więcej »

Nowa perspektywa finansowa UE 2021 – 2027

17 maja_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
359zł(+VAT)

Termin: 17. maja Miejsce: ON-LINE Cena: 359 zł (+VAT) , Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, prawników oraz audytorów zaangażowanych w końcową fazę realizacji projektów unijnych. Cele Polityki UE w perspektywie finansowej 2014-2020 i 2021-2027 – analiza porównawcza Programowanie nowej perspektywy 2021-2027 – zasady Konstrukcja budżetu UE na lata 2021-2027 Działy budżetowe UE na lata 2021-2027 Wspólna Polityka Rolna Europejska Współpraca Terytorialna – EWT…

Dowiedz się więcej »

Przedawnienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – praktyczne różnice pomiędzy przedawnieniem należności a przedawnieniem prawa do wydania decyzji określającej opłatę (przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia, egzekucja, odpis przedawnionych należności).

17 maja_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł(+VAT)

Termin: 17. maja Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 329 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 1. Za jaki okres wstecz organ podatkowy może skutecznie żądać złożenia deklaracji „śmieciowej” lub w przypadku jej niezłożenia określić wysokość zobowiązania z tytułu opłaty? 2. Konsekwencje braku segregacji odpadów komunalnych – kiedy przedawni się prawo do wydania decyzji za brak segregacji? Czy termin przedawnienia należy liczyć od miesiąca, w którym nie segregowano odpadów czy od końca roku kalendarzowego , w którym wydano…

Dowiedz się więcej »

ZUS w praktyce – czyli jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

17 maja_12:00 - 15:00
Online
269zł (+VAT)

Termin: 17. maja Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 269 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności dotyczących zasad ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i płac, księgowości i do wszystkich zainteresowanych. Wykład przygotowany w oparciu o praktyczne przykłady , warsztat. 1. Pojęcie przychodu 2. Zasady wypłacania wynagrodzenia ze stosunku pracy. 3. Lista płac i jej elementy. 4. Składki na ubezpieczenia społeczne. 5.…

Dowiedz się więcej »

Kontrola projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2014-2020

18 maja_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
359zł(+VAT)

Termin: 18. maja Miejsce: ON-LINE Cena: 359 zł (+VAT) , Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, prawników oraz audytorów zaangażowanych w końcową fazę realizacji projektów unijnych. 1. Kontrola projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2014-2020 § Podstawy prawne § Podmioty uprawnione do kontroli § Postępowanie w przypadku rozbieżności wyników kontroli § Obowiązek kontroli projektu zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie 2. Organizacja procesu…

Dowiedz się więcej »

Wpłaty, wypłaty w PPK. Obowiązki, rezygnacje, kto i kiedy musi wprowadzić PPK?

19 maja_09:00 - 13:30
SZKOLENIE ONLINE
319zł (+VAT)

Termin: 19. maja Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 319 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Adresaci: Adresatami szkolenia są przede wszystkim osoby z działów kadr i płac, które odpowiadają za wypełnianie obowiązków płatnika, a więc za rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe pracodawcy czy zleceniodawcy. Celem szkolenia jest zapoznanie pracodawców z nowymi obowiązkami, które nakładają na nich regulacje wprowadzające Pracownicze Plany Kapitałowe. Kwestie te zostaną omówione z punktu widzenia pracodawców, w szczególności obowiązków, jakie spadną na nich w związku…

Dowiedz się więcej »

Przygotowanie projektów UE do kontroli, w tym do kontroli trwałości

19 maja_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
289zł(+VAT)

Termin: 19. maja Miejsce: online Cena: 289zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z Funduszy UE. Wymagania wstępne dla uczestników: podstawowa wiedza o Funduszach Strukturalnych. Celem kształcenia jest zapoznanie pracowników beneficjentów z najnowszym stanem aktów prawnych i Wytycznych w zakresie kontroli oraz przygotowanie personelu do kontroli prowadzonych przez uprawnione podmioty. W programie szkolenia zostanie omówiony aktualny stan regulacji jaki został wprowadzony Wytycznymi w zakresie kontroli, Wytycznymi w zakresie sposobu korygowania…

Dowiedz się więcej »

Szkolenie dotyczące ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

20 maja_09:00 - 15:00
Szkolenie on-line Polska
365zł (+VAT)

Termin: 20. maja 2021Miejsce: on-line Cena: 365 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl 1. Status osób niepełnosprawnych w Polsce w zakresie uprawnień określonych w PFRON i innych ustawach. 2. Podstawy prawne funkcjonowania wsparcia dla osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz. U. 2019 poz.1696 3. Zakres regulacji w ustawie oraz znaczenie poszczególnych określeń dot. : - barier, - dostępności, - osób ze szczególnymi potrzebami, - projektowania oraz usprawniania. 4. Obowiązki instytucji…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.