Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › przedsiębiorstwa

Wydarzenia Search and Views Navigation

Czerwiec 2020

Zmiany w Prawie Pracy 2019/2020

8 czerwca_09:00 - 13:00
299zł (+VAT)

Termin:  08. czerwca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 299 zł ]  Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenie skierowane jest do samorządowców, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, bez wyodrębnionego działu HR, pracowników kadr i osób zarządzających wyodrębnionymi komórkami organizacyjnymi w urzędzie lub firmie, bez względu na wielkość zarządzanego zespołu. Szkolenie pozwoli na zaktualizowanie wiedzy w podstawowych dziedzinach prawa pracy, przygotuje kadrę zarządzającą do sprawnego i zgodnego z prawem kierowania zespołem, usprawni funkcjonowanie urzędu lub firmy i pomoże zminimalizować ryzyka…

Dowiedz się więcej »

Dokumentacja pracownicza w dobie COVID19 – szkolenie on-line

9 czerwca_11:00 - 15 czerwca_14:00
Szkolenie on-line Polska
269zł (+VAT)

Termin: 09. czerwca Cena: 269 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Pandemia koronawirusa w istotny sposób wpłynęła na stosunki pracownicze. Pracodawcy wprowadzili pewne środki zapobiegawcze. Pojawia się pytanie dotyczące ich legalności w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. Od początku 2019 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. A jak to wygląda w świetle dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości - COVID19? Celem warsztatów jest uzupełnienie wiedzy na temat prawidłowego tworzenia i przechowywania dokumentacji. Szkolenie skierowane…

Dowiedz się więcej »

Tarcza Antykryzysowa 4.0 – czyli zmiany w prawie pracy w dobie COVID 19

9 czerwca_11:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
259zł (+VAT)

Termin: 9. czerwca Miejsce: on-line  Cena: 259 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Pandemia koronawirusa w istotny sposób wpłynęła na stosunki pracownicze. Pracodawcy wprowadzili pewne środki zapobiegawcze. Przepisy dla przedsiębiorców i pracowników związane z wprowadzeniem tzw. Tarczy Antykryzysowej wprowadzają różne mechanizmy wsparcia dla przedsiębiorców i ochrony miejsc pracy, z których mogą skorzystać pracodawcy. Projekt tarczy 4.0 przepisuje szereg zmian w stosunkach pracowniczych. Szkolenie skierowane jest do pracodawców, kadry zarządzającej, specjalistów HR, pracowników działów kadr i płac, księgowości, pracowników administracyjnych, i do tych wszystkich zainteresowanych. Tarcza Antykryzysowa 4.0…

Dowiedz się więcej »

Nowa ustawa o zamówieniach publicznych 2021r.

10 czerwca_10:00 - 15:00
Poznań, Ogrodowa 12 CONFERENCE CENTER, Ogrodowa 12
Poznań, wielkopolskie 61-821 Polska
+ Google Map
469zł (+VAT)

Termin: 10. czerwiec Miejsce: Poznań Cena: 469 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami wynikającymi z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalonej przez Sejm 11 września 2019r. oraz dokonanie analizy porównawczej starych i nowych przepisów. 11 września 2019 r. Sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych, która ma na celu m.in. zwiększenie konkurencyjności i efektywności zamówień publicznych. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Już dziś warto…

Dowiedz się więcej »

Likwidacja lub reorganizacja jednostki – postępowanie z dokumentacją – Szkolenie on-line

10 czerwca_10:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
219zł (+VAT)

Termin: 10.czerwca  Miejsce: online Cena: 219 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców, samorządowych jednostek organizacyjnych, archiwistów zakładowych i pracowników składnic akt, osób planujących otworzyć działalność związaną z przechowalnictwem dokumentów, syndyków, likwidatorów, prawnych dysponentów dokumentacji oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia. Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom praw i obowiązków aktotwórców oraz omówienie regulacji prawnych dotyczących właściwego zabezpieczania bądź niszczenia dokumentacji. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu właściwego postępowania z dokumentacją w…

Dowiedz się więcej »

NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO – szkolenie online

15 czerwca_09:00 - 13:00
339zł (+VAT)

Termin:  15. czerwca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 339 zł (+VAT)  Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest w szczególności do kierowników i pracowników podmiotów zajmujących się branżą budowlaną, deweloperską, inwestycyjną,a także, pracowników urzędów rozstrzygających sprawy na podstawie przepisów Prawa budowlanego. Celem szkolenia jest omówienie nowelizacji ustawy Prawo budowlane z 2020 roku oraz zwrócenie uwagi na praktyczne konsekwencje zmian w przepisach ustawy. Celem szkolenia jest również przekazanie oraz utrwalenie wiedzy w zakresie procedury wydawania pozwoleń na budowę,…

Dowiedz się więcej »

Zamykanie projektów unijnych

15 czerwca_10:00 - 15:00
Białystok Sala szkoleniowa ul. Przędzalniana 29., Przędzalniana 29
Białystok, podlaskie Polska
+ Google Map
519zł(+VAT)

Termin: 15 czerwca  Miejsce: Białystok Cena: 519zł (+VAT) , Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, prawników oraz audytorów zaangażowanych w końcową fazę realizacji projektów unijnych. Weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem kwalifikowalności wydatków a) Główne dylematy w rozliczeniach - czy właściwie je rozwiązaliśmy? - Kwalifikowalność wydatków na wynagrodzenia (umowy o pracę i cywilno-prawne) oraz szczegółowe wymogi dotyczące dokumentowania tych wydatków - Trwałość projektów - Rozliczanie…

Dowiedz się więcej »

Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia

16 czerwca_09:30 - 18 czerwca_13:30
Szkolenie on-line Polska + Google Map
699zł (+VAT)

Termin: 16-18. czerwca  Miejsce: on-line Cena: 699 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl - Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną - przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji - Omówienie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. - dają możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta…

Dowiedz się więcej »

Dwudniowy kurs Kadry i płace w dobie COVID 19 – czyli jak praktycznie zorganizować stosunek pracy w czasie epidemii? – omówienie aspektów prawnych na podstawie dostępnych rozwiązań

23 czerwca_09:00 - 24 czerwca_15:00
Szkolenie on-line Polska
549zł (+VAT)

Termin: 23-24. czerwca Cena: 549 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Pandemia koronawirusa w istotny sposób wpłynęła na stosunki pracownicze. Pracodawcy wprowadzili pewne środki zapobiegawcze. Pojawia się pytanie dotyczące ich legalności w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, pracowników działów kadr i płac, księgowości, pracowników administracyjnych, i do tych wszystkich którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Program dwudniowego kursu: Część I Kadry 1. Prawo pracy - zagadnienia…

Dowiedz się więcej »

Regulaminy w kadrach i płacach

23 czerwca_10:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska
229zł (+VAT)

Termin: 23. czerwca  Cena: 229 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Szkolenie jest skierowane do osób pracujących na stanowiskach kadrowo- płacowych, menadżerów, kierowników działów personalnych, którzy w zakresie swoich obowiązków czuwają nad wprowadzaniem oraz zmianami w regulaminach, które funkcjonują w ich strukturach organizacyjnych. Szkolenie ma charakter praktyczno- warsztatowy, oparty na omawianiu błędów najczęściej popełnianych w tworzeniu aktów prawa wewnątrzzakładowego oraz zestawieniu błędów i newralgicznych zapisów z prawidłowymi rozwiązaniami. I.Wprowadzenie •Obowiązek wdrożenia regulaminów •Charakterystyka regulaminu •Współpraca z…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

[recaptcha]

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.