Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Styczeń 2021

Specjalista ds. realizacji projektów UE

22 stycznia_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
339zł(+VAT)

jektTermin: 14. grudnia  Miejsce: ON-LINE Cena: 339 zł (+VAT) , Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, prawników oraz audytorów zaangażowanych w końcową fazę realizacji projektów unijnych. Polityka spójności w nowym okresie programowania. Najważniejsze dokumenty strategiczne. Ułatwienia i uproszenia w ubieganiu się i realizacji projektów współfinansowanych z UE w latach 2014-2020. Pułapy finansowe dla konkretnych obszarów tematycznych. Nowe zasady i zalecenia dotyczące tworzenia i realizacji…

Dowiedz się więcej »

Kontrola gminy w firmach odbierających nieczystości ciekłe i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych

25 stycznia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
345zł (+VAT)

Termin: 25. stycznia 2021Miejsce: on-line Cena: 345 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli prowadzonej przez pracowników  gmin  obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz procedury kontroli  przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory pism/…

Dowiedz się więcej »

Obowiązki sekretarza szkoły i przedszkola

25 stycznia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
259zł (+VAT)

Termin: 25. stycznia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 259 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Cel: Celem szkolenia przekazanie i usystematyzowanie merytorycznej wiedzy związanej z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sekretariatów i kancelarii, w tym wiedzy i praktycznych wskazówek na temat czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych, opracowywania i wdrażania wewnętrznych procedur obowiązujących w tym zakresie oraz zasad ochrony danych osobowych. Adresaci: • Sekretarze szkół/przedszkoli/placówek oświatowych • dyrektorzy, • osoby zatrudnione w sekretariacie Wykład przygotowany w oparciu o praktyczne przykłady , warsztat.…

Dowiedz się więcej »

Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

25 stycznia_09:00 - 13:00
Online
269zł(+VAT)

Termin: 25. stycznia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 269 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji i wyceny środków trwałych oraz inwestycji w oparciu o Ustawę o Rachunkowości, nową Klasyfikację Środków Trwałych i KSR nr 11. Korzyści ze szkolenia: dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze nabędą wiedzę w zakresie dotyczącym prawidłowej ewidencji, wyceny, amortyzacji środków trwałych i inwestycji w oparciu o najnowsze przepisy rachunkowe. Program: Definicja środka trwałego,…

Dowiedz się więcej »

Kurs praktycznej wiedzy – specjalista do spraw nieruchomości z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa

25 stycznia_09:00 - 26 stycznia_14:00
Online
559zł(+VAT)

Termin: 25-26.  stycznia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 559 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Omówienie całokształtu przepisów związanych z gospodarką nieruchomościami stosowanych przez organy administracji publicznej wraz z aktualnymi zmianami w przepisach prawa oraz praktycznego aspektu stosowania przepisów z formą case study oraz przytoczeniem orzecznictwa w wymienionych zagadnieniach – połączenie zajęć teoretycznych z praktycznymi przykładami decyzji administracyjnych z zakresu ustaw omawianych na kursie oraz orzecznictwem. Pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialni za gospodarkę nieruchomościami, inspektorzy, kierownicy i…

Dowiedz się więcej »

Koordynator ds. dostępności cyfrowej w urzędzie – 2 dniowy KURS

26 stycznia_08:00 - 27 stycznia_15:00
SZKOLENIE ONLINE
559zł (+VAT)

Termin: 26-27 stycznia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 559 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cele:  Zdobycie wiedzy w jaki sposób pełnić funkcję koordynatora ds. dostępności; Zdobycie wiedzy na temat dostępności architektonicznej; Zdobycie wiedzy na temat dostępności cyfrowej; Zdobycie wiedzy na temat dostępności informacyjno – komunikacyjnej. Adresaci szkolenia: Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką; Osoby przygotowujące się do funkcji koordynatora ds. dostępności; Osoby będące koordynatorami ds. dostępności a chcące podnieść swoją wiedzę. Dzień I Wprowadzenie Dostępność. Czym jest…

Dowiedz się więcej »

Dwudniowy kurs Kadry i płace w dobie COVID 19 – czyli jak praktycznie zorganizować stosunek pracy w czasie epidemii? – omówienie aspektów prawnych na podstawie dostępnych rozwiązań

26 stycznia_08:30 - 27 stycznia_12:30
Szkolenie on-line Polska + Google Map
549zł (+VAT)

Termin: 26-27. stycznia 2021Cena: 549 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Pandemia koronawirusa w istotny sposób wpłynęła na stosunki pracownicze. Pracodawcy wprowadzili pewne środki zapobiegawcze. Pojawia się pytanie dotyczące ich legalności w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, pracowników działów kadr i płac, księgowości, pracowników administracyjnych, i do tych wszystkich którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Program dwudniowego kursu: Część I Kadry 1. Prawo pracy - zagadnienia…

Dowiedz się więcej »

PROBLEMATYKA ZWIERZĄT W KONTEKŚCIE ZADAŃ GMINY I POWIATU WRAZ Z OMÓWIENIEM PLANOWANEJ NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT I IN.USTAW

26 stycznia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
299zł (+VAT)

Termin: 26. stycznia   Miejsce: on-line  Cena: 299 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl CELE SZKOLENIA I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: Zebranie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie problematyki związanej z zadaniami gminy i powiatu dot. ochrony zwierząt i ochrony przed zwierzętami Omówienie: Ustawy o ochronie zwierząt Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Prawa łowieckiego- w tym nowelizacja Ustawy o ochronie przyrody- Wybranych aspektów kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji-z uwzględnieniem…

Dowiedz się więcej »

Archiwum 2021- szkolenie online

26 stycznia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
259zł (+VAT)

Termin: 26 stycznia Cena: 259zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie skierowane głównie jest do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt, oraz do pracowników merytorycznych zdających dokumentację. Archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac archiwizacyjnych: studia wstępne; rozpoznanie przynależności zespołowej; segregacja i systematyzacja; weryfikacja kategorii archiwalnych, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, archiwizowanie materiałów archiwalnych, archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej, uzupełnienie opisów dokumentacji pozostającej w archiwum zakładowym, nadawanie układu dokumentacji w zespole, inwentaryzacja, znakowanie dokumentacji (nadawanie sygnatury archiwalnej), opracowanie krótkiego…

Dowiedz się więcej »

Archiwum zakładowe 2021 obowiązki – aktualny stan prawny – nowe zadania archiwistów

26 stycznia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
259zł (+VAT)

Termin: 26 stycznia Miejsce: ON-LINE Cena: 259 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Archiwiści zakładowi (pracownicy archiwów zakładowych lub składnic akt), pracodawcy, przechowawcy dokumentacji kadrowo-płacowej, referenci kancelaryjni, syndycy, likwidatorzy, koordynatorzy czynności kancelaryjnych, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia oraz uzupełnieniem lub uporządkowaniem posiadanej wiedzy. Celem szkolenia jest przybliżenie i uporządkowanie ostatnich zmian w ustawie archiwalnej, przepisach wykonawczych i przepisach resortowych. Celem jest również wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą aktualnego stanu prawnego i nowych obowiązków nałożonych na…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.