Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › prawo pracy

Wydarzenia Search and Views Navigation

Sierpień 2021

LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2021 –COVID 19 – Z uwzględnieniem proponowanych zmian od 2022 roku

3 sierpnia_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
329(+VAT)

Termin: 03 sierpień Cena: 329 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl   Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z NALICZANIEM WYNAGRODZENIA  w trakcie  trwanie stosunku pracy, po jego ustanie z uwzględnieniem najnowszych zmian. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy,. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i…

Dowiedz się więcej »

Prawo pracy- zmiany

26 sierpnia_09:00 - 13:00
Online
319zł(+VAT)

Termin: 26.sierpnia Miejsce: on-line Cena: 319 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl 1. Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło 2. Zawieranie umów o pracę zgodnie z RODO 3, Czas pracy 2021. 4. Urlopy pracownicze. 3. Dokumentacja pracownicza 4. Ustanie stosunku pracy 5. Propozycje zmian w Kodeksie Pracy - praca zdalna - nowa definicja pracownika - dyrektywa "work-life balanse" -elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców -ochrona przed zwolnieniem pracowników. -kontrole trzeźwości w pracy 6. Podsumowanie  …

Dowiedz się więcej »

Kadry i płace w dobie COVID 19 – czyli jak praktycznie zorganizować stosunek pracy w czasie epidemii? – omówienie aspektów prawnych na podstawie dostępnych rozwiązań-DWUDNIOWY KURS

26 sierpnia_10:00 - 27 sierpnia_14:00
Online
549zł(+VAT)

Termin: 26-27. sierpnia 2021 Cena: 549 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail:kwardzinska@res.edu.pl Pandemia koronawirusa w istotny sposób wpłynęła na stosunki pracownicze. Pracodawcy wprowadzili pewne środki zapobiegawcze. Pojawia się pytanie dotyczące ich legalności w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, pracowników działów kadr i płac, księgowości, pracowników administracyjnych, i do tych wszystkich którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Program dwudniowego kursu: Część I Kadry 1. Prawo pracy -…

Dowiedz się więcej »

CZAS PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH I JEGO DOKUMENTOWANIE W 2021 ROKU.

31 sierpnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299(+VAT)

Termin: 31. sierpień  Cena: 299zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     1.Podstawy prawne zatrudnienia w jednostkach samorządowych: a) ustawa o pracownikach samorządowych b) Kodeks pracy c) relacje przepisów kodeksowych do przepisów szczególnych 2. Zmiany w przepisach dotyczących dokumentacji pracowniczej i ich znaczenie dla czasu pracy 3. Pojęcie czasu pracy. a) zasada dyspozycyjności pracownika b)znaczenie miejsca pracy c) czas pracy a praca zdalna 4. Normy i wymiar czasu pracy. a) normy ustawowe b) norma a wymiar czasu…

Dowiedz się więcej »

Wrzesień 2021

Lista płac 2021 a COVID 19 ; PPK – zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe , potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków z omawianiem proponowanych zmian w 2022 roku.

2 września_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
329+(VAT)

Termin: 02 wrzesień Cena: 329 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl   Cel szkolenia; Poprawne naliczanie  listy płac  a tym samym uniknięcie korekt ZUS , US Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą…

Dowiedz się więcej »

ZFŚS w 2021 r. w jednostkach sektora finansów publicznych – po zmianach w kontekście RODO, COVID-19 oraz odpowiedzialności skarbowej, karnej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury – warsztaty

3 września_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
349zł (+VAT)

Termin: 3. września Miejsce: online Cena: 349 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad i terminu tworzenia regulaminu i preliminarza przychodów i wydatków oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy socjalnej. Uczestnicy zostaną zapoznani z zadaniami i czynnościami związanymi z zarządzaniem środkami Funduszu oraz ochroną danych wrażliwych, dotyczących osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń…

Dowiedz się więcej »

e-Doręczenia – rewolucja w doręczeniach i „ostatnie dni” listu poleconego ZPO (KPA, OP)

3 września_12:30 - 15:30
Szkolenie on-line Polska
369zł (+VAT)

Termin: 03. września 2021 Cena: 369zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Jaki jest cel szkolenia? Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 2320) znacznie zmieni zasady doręczania korespondencji przez JST i inne podmioty publiczne. Rewolucja polegać ma na zastąpieniu korespondencji papierowej korespondencją elektroniczną. Dotyczyć to ma komunikacji pomiędzy JST a podmiotami niepublicznymi. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z nowymi zasadami doręczeń i procesem wdrożenia zmian. Samorządy jako…

Dowiedz się więcej »

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA WEDŁUG AKTUALNYCH PRZEPISÓW – elektroniczna teczka akt osobowych, okresy przechowywania dokumentacji, zasady zawierania umów, w tym umów on-line

6 września_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299(+VAT)

Termin: 06 września  Cena: 299zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Plan Szkolenia 1.Zawieranie umów o pracę – obowiązujące zasady a)formy oświadczeń woli w obecnych przepisach Kodeksu Cywilnego: -forma pisemna, -forma elektroniczna (zasady użycia podpisu elektronicznego), -forma dokumentowa b)zawieranie umów on-line 2.Archiwizacja i zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej a)skrócenie terminu przechowywania teczek akt osobowych b)nowy termin ogólny i zastosowanie dotychczasowego 50-letniego terminu c)przechowywanie akt w czasie trwania postępowania w sprawie pracowniczej, d)digitalizacja akt osobowych e)formy prowadzenia teczki…

Dowiedz się więcej »

Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce. Planowane zmiany, omówienie projektu ustawy

13 września_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
369zł (+VAT)

Termin: 13. września Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl 1.Podstawy prawne dotyczące pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych ( PKZP) 2. Jak prawidłowo utworzyć kasę zapomogowo-pożyczkową. Jak zweryfikować czy Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działa w sposób prawidłowy. 3. Międzyzakładowa Kasa Zapomogowa Pożyczkowa a Zakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa – podstawy działania 4. Statut jako podstawa działania PKZP a) jak prawidłowo opracować statut b) obligatoryjne elementy statutu c) statut PKZP a regulamin PKZP d) omówienie przykładowych statutów-…

Dowiedz się więcej »

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA.

13 września_09:00 - 15 września_15:30
SZKOLENIE ONLINE
729(+VAT)

Termin: 13-15 września  Miejsce: online  Cena: 729zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel.  888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie z obszaru czynności kancelaryjnych adresujemy do pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz rządowych i samorządowych jednostek organizacyjnych a także organizacji i instytucji społecznych realizujących zadania z zakresu administracji publicznej. Szkolenie kierowane jest do osób wykonujących na co dzień czynności kancelaryjno-archiwalne prowadząc dokumentację w postaci papierowej lub elektronicznej. DZIEŃ 1 Podstawy prawne postępowania z dokumentacją Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego 2. Podstawowe konstrukcje prawa…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.