Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › pomorskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Szukaj Wydarzenia

Wydarzenia Search

Styczeń 2020

Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia

20 stycznia_09:00 - 22 stycznia_17:00
Gdynia, Cosinus, ul. Hugo Kołłątaja 1
Gdynia, pomorskie 81-332 Polska
+ Google Map
940zł(+VAT)

Termin: 20-22 stycznia  Miejsce: Gdynia Cena: 940 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl - Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną - przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji - Omówienie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. - dają możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta…

Dowiedz się więcej »

CZAS PRACY 2020

31 stycznia_10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, pomorskie Polska
+ Google Map
449zł (+VAT)

Termin: 31. stycznia Miejsce: Gdańsk Cena: 449 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Zapoznanie uczestników szkolenia z gruntowną wiedzą z zakresu aktualnych zmian w prawie pracy oraz omówienie praktycznych zagadnień dotyczących najczęściej pojawiających się problemów i wątpliwości w zakresie prawidłowego zarządzania czasem pracy. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Szczegółowo i praktycznie zostaną omówione m.in.: zasady sporządzania poprawnych grafików czasu pracy, wyboru optymalnych rozwiązań prawnych pod kątem konkretnych potrzeb organizacji, wypełniania karty ewidencji czasu pracy, rozliczania nadgodzin pracy…

Dowiedz się więcej »

Luty 2020

Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji

19 lutego_10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, pomorskie Polska
+ Google Map
445zł (+VAT)

Termin: 19. luty  Miejsce: Gdańsk Cena: 445 zł (+VAT) Justyna Sokólska tel. 798 301 781 e-mail: jsokolska@res.edu.pl Cele szkolenia: Uporządkowanie już posiadanej przez uczestników wiedzy, jak również przekazanie rzetelnych informacji dotyczących prawnych aspektów dostępu do informacji publicznej. Przedstawienie w sposób kompleksowy i praktyczny procedury udostępniania informacji publicznej z uwzględnieniem zagadnień najbardziej problematycznych. W trakcie szkolenia uczestnicy skupiają się na analizie konkretnych stanów faktycznych. Wyjaśnienie zagadnień problematycznych dotyczących stosowania w praktyce przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej dzięki warsztatom oraz…

Dowiedz się więcej »

Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach

25 lutego_08:00 - 16:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, pomorskie Polska
+ Google Map
449zł (+VAT)

Termin: 25. luty Miejsce: Gdańsk Cena: 449 zł (+VAT) Justyna Sokólska tel.798 301 781 e-mail: jsokolska@res.edu.pl Celem szkolenia jest poprawie jakości przeprowadzanych ocen oddziaływania na środowisko oraz zapewnienie zgodności prowadzonych postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z wymaganiami dyrektyw unijnych. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do urzędów gmin, starostw powiatowych, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz osób planujących realizację inwestycji budowlanych. nowe rozporządzenie o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zmiany w ustawie OOŚ zmieniające zasady wydawania decyzji o środowiskowych…

Dowiedz się więcej »

ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014

28 lutego_10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, pomorskie Polska
+ Google Map
445zł (+VAT)

Termin: 28. lutego Miejsce: Gdańsk Cena: 445 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących lub zamierzających realizować projekty współfinansowane z UE, w szczególności do menedżerów projektów, członków zespołów projektowych oraz osób, które podejmują wiążące decyzje w imieniu beneficjenta. W szkoleniu mogą uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych, Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. Wymagania wstępne…

Dowiedz się więcej »

Marzec 2020

Rewolucyjne zmiany w ochronie praw lokatorów – nowelizacja ustawy wchodząca w życie dnia 21 kwietnia 2019 roku

3 marca_10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, pomorskie Polska
+ Google Map
495zł (+VAT)

Termin: 03. marca  Miejsce: Gdańsk Cena: 495 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do zarządców, administratorów oraz pracowników urzędów gmin, starostw i urzędów marszałkowskich zajmujących się gospodarowaniem budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa w znowelizowanym kształcie wprowadza szereg bardzo istotnych zmian mających kluczowe znaczenie dla gospodarowania mieniem komunalnym. Do zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wprowadza ona kilka nowych kryteriów. Jednocześnie daje istotne narzędzie urzędnikom w zakresie weryfikacji…

Dowiedz się więcej »

Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego

9 marca_10:00 - 15:00
Gdynia, Cosinus, ul. Hugo Kołłątaja 1
Gdynia, pomorskie 81-332 Polska
+ Google Map
469zł (+VAT)

Termin: 09. Marzec  Miejsce: Gdynia Cena: 469 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie skierowane głównie jest do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt, oraz do pracowników merytorycznych zdających dokumentację. I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie 1) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 2) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania…

Dowiedz się więcej »

Kontrola zarządcza pierwszego stopnia w samorządowych jednostkach podległych i nadzorowanych z zarządzaniem ryzykiem

9 marca_10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, pomorskie Polska
+ Google Map
449zł (+VAT)

Termin: 09. marca  Miejsce: Gdańsk Cena: 449 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl W minionym okresie wydanych zostało już kilka publikacji obejmującym teorię w zakresie metodyki, zasad prowadzenia kontroli zarządczej i procedur kontroli. Celem szkolenia jest jej przybliżenie na etapie praktycznego wdrożenia. Omówiona zostanie metodyka kontroli i jej standardy oraz planowanie działalności jednostki jak również zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej. Cel dodatkowy: Dostosowanie pracy samorządowej jednostki oświatowej do wymogów kontroli zarządczej. Integracja uczestników szkolenia w bieżącej…

Dowiedz się więcej »

Kodeks postępowania administracyjnego dla gmin w pigułce

16 marca_09:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, pomorskie Polska
+ Google Map
495zł (+VAT)

Termin: 16. marca Miejsce: Gdańsk Cena: 495 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Zwięzłe przedstawienie najważniejszych z punktu widzenia orzekania w organie I instancji przepisów i instytucji k.p.a. Poznanie przydatnego orzecznictwa sądów administracyjnych. Rozwiązywanie problemów praktycznych uczestników, a także wskazanie licznych praktycznych rozwiązań problemów zasygnalizowanych przez prowadzącego. Nowo przyjęci pracownicy Urzędów Gmin. Pracownicy organów I instancji, którzy chcą odświeżyć i usystematyzować swoją wiedzę. PROGRAM SZKOLENIA: I. Wstęp i zagadnienia ogólne. 1. Zakres obowiązywania kpa. 2. Pojęcie…

Dowiedz się więcej »

Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – stan obecny w kontekście nowych regulacji

16 marca_10:00 - 17 marca_15:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, pomorskie Polska
+ Google Map
949zł (+VAT)

Termin: 16-17. marca Miejsce: Gdańsk Cena: 949 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 792210125 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl 1.Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego; 2.Przedstawiciele administracji rządowej; 3.Wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych. 4. Pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; 5.Specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; I DZIEŃ Aktualny stan prawny Założenia nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych Obszary stosowania ustawy Prawo…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.