Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › pomoc społeczna

Wydarzenia Search and Views Navigation

grudzień 2021

MAJĄTEK TRWAŁY W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2021 r. – GOSPODAROWANIE I EWIDENCJA W SYTUACJI PANDEMII – ASPEKTY PRAKTRYCZNE

7 grudnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
369zł (+VAT)

Termin: 7. grudnia Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Cel szkolenia Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej pojawiające się błędy z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, umorzenia, inwentaryzacji i wyceny środków trwałych w oparciu o protokoły kontroli RIO i NIK. Zdobyta wiedza pozwoli na sprawniejsze poruszanie się w skomplikowanej problematyce klasyfikacji i inwentaryzacji środków trwałych. Dzięki…

Dowiedz się więcej »

Inwentaryzacja roczna w jednostkach – zasady przeprowadzenia, ewidencji i rozliczenia

8 grudnia_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł(+VAT)

Termin: 8. grudnia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 329 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z tematyki dotyczącej inwentaryzacji i odpowiedzialności za jej przeprowadzenie i rozliczenie w jednostkach. Korzyści ze szkolenia: dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze będą mogli samodzielnie przeprowadzać inwentaryzację, jak również zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach jej przeprowadzania i rozliczania. 1.Podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji Ustawa o Rachunkowości Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13…

Dowiedz się więcej »

3-dniowy KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA

8 grudnia_09:00 - 10 grudnia_15:00
Warszawa, Centrum Szkoleniowe Aleje, Aleje Jerozolimskie 51
Warszawa, Mazowieckie Polska
+ Google Map
920zł (+VAT)

Termin: 08-10. grudnia Miejsce: Warszawa Cena: 920 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: – Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną – przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji – Omówienie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. – dają możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego…

Dowiedz się więcej »

Instrukcja Kancelaryjna – Kompendium wiedzy – 1-dniowe warsztaty praktyczne.

8 grudnia_09:00 - 13:30
SZKOLENIE ONLINE
279(+VAT)

Termin: 08 grudnia Miejsce: online  Cena: 279zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel.  888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie z obszaru czynności kancelaryjnych adresujemy do pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz rządowych i samorządowych jednostek organizacyjnych a także organizacji i instytucji społecznych realizujących zadania z zakresu administracji publicznej. Szkolenie kierowane jest do osób wykonujących na co dzień czynności kancelaryjno-archiwalne prowadząc dokumentację w postaci papierowej lub elektronicznej. I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją 1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego i zmiany w przepisach…

Dowiedz się więcej »

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2021

9 grudnia_09:00 - 13:00
Online
359zł(+VAT)

Termin: 09. grudnia 2021 Cena: 359zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Omówienie podstawowych aktów prawnych dotyczących ZFŚS Procedura uzgodnienia Regulaminu ZFŚS z przedstawicielami pracowników lub związkiem zawodowym Sposób wyboru przedstawiciela pracowników – pełna procedura Obowiązkowe i dobrowolne odpisy na Fundusz Najczęstsze błędy popełniane w przepisach Regulaminu ZFŚS Omówienie wzoru Regulaminu ZFŚS Ogłoszenie Regulaminu – kiedy i gdzie? Treść wniosku o świadczenie socjalne Omówienie wzorów dokumentów składanych Sposób wyboru członków i rola Komisji Socjalnej w procedurze przyznawania…

Dowiedz się więcej »

Brakowanie na podstawie spisu z natury – warsztaty praktyczne.

9 grudnia_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
259(+VAT)

Termin: 09 grudzień  Miejsce: online  Cena: 259zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel.  888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Brakowanie dokumentacji zazwyczaj odbywa się na podstawie istniejącej ewidencji zasobu archiwum zakładowego lub składnicy akt. Akta, których okres przechowywania minął, typuje się drogą analizy spisów zdawczo-odbiorczych. Czasem jednak, gdy proces porządkowania i ewidencjonowania zasobu jest dopiero wdrażany, jednostka jest zmuszona wybrakować przetrzymaną dokumentację na podstawie spisu z natury. Celem szkolenia jest przeprowadzenie słuchacza przez tę procedurę. W czasie szkolenia będziemy dokonywać brakowania dokumentacji własnej…

Dowiedz się więcej »

Platforma EPUAP2 – kompendium wiedzy

10 grudnia_08:00 - 16:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł(+VAT)

Termin: 10. grudnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 349zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl • Zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie kompleksowej obsługi platformy EPUAP2; • Uzyskanie wiedzy w jaki sposób radzić sobie z problemami pojawiającymi się w trakcie obsługi platformy; • Zapoznanie się z możliwościami platformy; • Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania Panelu „Administrowanie” i „Zarządzanie”, przypisywania do ról, grup i systemów, konfigurowania ról, dodawania usług, tworzenia formularzy, zaawansowanej obsługi skrytek Pracownicy instytucji publicznych obsługujący interesantów,…

Dowiedz się więcej »

ABC KADROWCA – ZMIANY W SAMORZĄDOWYM PRAWIE PRACY W 2021 ROKU

10 grudnia_09:00 - 13:30
Online
359zł(+VAT)

Termin: 10.grudnia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 359 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin  i powiatów oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje. Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy samorządowego wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych,…

Dowiedz się więcej »

Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014

13 grudnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
305zł(+VAT)

Termin: 13. grudnia Miejsce: online Cena: 305zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących lub zamierzających realizować projekty współfinansowane z UE, w szczególności do menedżerów projektów, członków zespołów projektowych oraz osób, które podejmują wiążące decyzje w imieniu beneficjenta. W szkoleniu mogą uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych,  Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. Wymagania wstępne dla…

Dowiedz się więcej »

Zamówienia poniżej 130 000,00 zł a obowiązek celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

13 grudnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299(+VAT)

Termin: 13 grudnia Cena: 299zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl   Program: 1. Próg bagatelności 130 tysięcy złotych ( bagatelne) – co oznacza i jakie wiążą się z tym obowiązki dla zamawiających. Koniec przeliczania na euro? 2. Zamówienia poniżej 130 000,00 zł a obowiązek celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Wybrane orzeczcznictwo i zapisy dokumentacji związane z obowiązkiem celowego i oszczędnego wydatkowania środków 3. Tworzenie planów zamówień publicznych. Przykładowy plan zamówień publicznych. 4. Poprawne oszacowanie wartości…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.