Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › pomoc społeczna

Wydarzenia Search and Views Navigation

sierpień 2021

Oferta wsparcia dla asystentów rodziny w formie superwizji indywidualnej i grupowej

31 sierpnia 2021_00:00 - 31 grudnia 2022_23:59
Szkolenie stacjonarne Cała Polska Poland + Google Map
350zł(+VAT) / H

Termin: do ustalenia  Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 350 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Kadra pomocy społecznej (asystenci rodziny, pracownicy socjalni). Częstotliwość spotkań superwizyjnych (optymalna): co najmniej 1 raz w miesiącu; Czas trwania sesji superwizyjnej: 3- 4; Miejsce sesji superwizyjnej: siedziba danego OPS (miejsce w zależności od formuły superwizji – indywidualnej lub grupowej dostosowane do specyfiki spotkań) Maksymalna ilość osób w grupie (dot. superwizji grupowej) – 12. Każdorazowe dołączenie do grupy superwizyjnej nowej osoby nastąpi po…

Dowiedz się więcej »

październik 2021

Dietetyka z elementami systemu HACCP i zasadami prowadzenia gospodarki magazynowej środkami spożywczymi dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych.

15 października_09:00 - 25 października_15:00
SZKOLENIE ONLINE
600(+VAT)

Termin: 15.10/20.10/22.10/25.10/ Miejsce: online  Cena: 600 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl • dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.), • dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach, • właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych, • pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.   BLOK I. Żywienie zbiorowe osób dorosłych w najczęściej występujących jednostkach chorobowych. PROGRAM SZKOLENIA obejmuje: 1. Omówienie…

Dowiedz się więcej »

KURS INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY – kurs online.

15 października_09:00 - 26 października_14:30
SZKOLENIE ONLINE
600(+VAT)

Termin: 15.10                 20.10                 26.10Miejsce: online  Cena: 450 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl DLA KOGO: • dietetyków, intendentów, kucharzy pracujących w żłobku, przedszkolu, szkole podstawowej lub ponadpodstawowwej, bursie, internacie, ośrodku szkolno-wychowawczym, • właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży. a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży: – dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, – dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach, – właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,…

Dowiedz się więcej »

Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentów w szkole i placówce oświatowej.

20 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299(+VAT)

Termin: 20 październik  Miejsce: online   Cena: 299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę związaną z: - obowiązkami dyrektorów szkół i placówek oświatowych i zakresem ich odpowiedzialności; - rodzajami dokumentacji podlegającymi przechowywaniu; - prowadzeniem archiwum zakładowego/składnicy akt; - wypełnianiem środków ewidencyjnych az/sa i pozostałych formularzy; - przejmowaniem/przekazywaniem dokumentacji z komórek organizacyjnych; - inicjowaniem i nadzorowaniem procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej; - konsekwencjami zbyt wczesnego lub niezgodnego z procedurami niszczenia dokumentów; - przekazywaniem materiałów…

Dowiedz się więcej »

Organizacja archiwum w firmie i analiza SWOT dla działalności archiwalnej – szkolenie archiwalne dla samorządowych i państwowych jednostek organizacyjnych

21 października_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
339zł (+VAT)

Termin: 21. października 2021 Miejsce: on-line Cena: 339 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl   Korzyści: Kompleksowe zapoznanie się z problematyką funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt. Poznanie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Nabycie wiedzy w zakresie znakowania, opisywania i ewidencjonowania dokumentacji w archiwum. Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją. Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe. Pozyskanie niezbędnych formularzy i druków kancelaryjno-archiwalnych. Szkolenie skierowane…

Dowiedz się więcej »

Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w jednostkach samorządowych.

21 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329(+VAT)

Termin: 21 października Miejsce: online  Cena: 329 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: Zapoznanie się z przepisami regulującymi przekazywanie i archiwizowanie akt Nabycie umiejętności prawidłowej archiwizacji dokumentacji Zdobycie wiedzy jak postępować z niewłaściwie uporządkowaną dokumentacją przekazywaną przez komórki Zdobycie wiedzy z zakresu prawidłowego przekazywania akt do archiwum oraz brakowania akt Praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w czasie szkolenia poprzez zastosowanie zajęć praktycznych   Adresaci szkolenia: Archiwiści, pracownicy składnic akt, kierownicy archiwów zakładowych/ składnic akt oraz…

Dowiedz się więcej »

Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Robocze – role, zadania i ich funkcjonowanie w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

25 października_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
299zł (+VAT)

Termin: 25. października a 2021 r.Miejsce: online Cena: 299 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie on–line skierowane jest do pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji, pracowników Oświaty, Kuratorów Sądowych, Przewodniczących i Sekretarzy Zespołów Interdyscyplinarnych, Koordynatorów Grup Roboczych a także wszystkich członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, związanych z realizacją zadań Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podstawy prawne; Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego; Regulamin wewnętrzny funkcjonowania Zespołu; Skład Zespołu Interdyscyplinarnego; Prokurator jako członek Zespołu; Żandarmeria Wojskowa – członkostwo w…

Dowiedz się więcej »

Brakowanie na podstawie spisu z natury – warsztaty praktyczne.

25 października_09:00 - 12:00
299(+VAT)

Termin: 25 październik Miejsce: online  Cena: 299zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel.  888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Brakowanie dokumentacji zazwyczaj odbywa się na podstawie istniejącej ewidencji zasobu archiwum zakładowego lub składnicy akt. Akta, których okres przechowywania minął, typuje się drogą analizy spisów zdawczo-odbiorczych. Czasem jednak, gdy proces porządkowania i ewidencjonowania zasobu jest dopiero wdrażany, jednostka jest zmuszona wybrakować przetrzymaną dokumentację na podstawie spisu z natury. Celem szkolenia jest przeprowadzenie słuchacza przez tę procedurę. W czasie szkolenia będziemy dokonywać brakowania dokumentacji własnej…

Dowiedz się więcej »

INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH. Zasady prawidłowego przeprowadzania, rozliczania i dokumentowania wyników inwentaryzacji ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów w jednostkach budżetowych w tym w placówkach oświaty i kultury, OPS, DPS w dobie COVID- 19 – warsztaty

25 października_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
369zł (+VAT)

Termin: 25. października Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących m.in. obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji, zakresu rzeczowego składników podlegających inwentaryzacji, metod, terminów i częstotliwości przeprowadzania spisu z natury, weryfikacji i potwierdzenia sald, ustalenie podziału kompetencji pomiędzy osoby biorące udział w pracach inwentaryzacyjnych po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Dzięki uzyskanym informacjom uczestnicy szkolenia będą mogli w sposób rzetelny  i sprawny przeprowadzić inwentaryzację oraz rozliczyć majątek trwały. Dowiedzą się również…

Dowiedz się więcej »

Gminne komisje RPA

27 października_09:00 - 13:00
Online
359zł(+VAT)

Termin: 27. października Miejsce: ON-LINE Cena: 359zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Narodowy Program Zdrowia - podstawowe założenia - cele operacyjne - zmiany dla KRPA wynikające z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym - sprawozdawczość Ochrona danych w KRPA - podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych w gminach - stanowisko NIK i PARPA - ochrona danych osobowych w KRPA Kierowanie na leczenie odwykowe - teoria a praktyka - najważniejsze przesłanki do podjęcia…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.