Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › pomoc społeczna

Wydarzenia Search and Views Navigation

Sierpień 2021

ZMIANY W USTAWIE O POMOCY SPOŁECZNEJ 2021

2 sierpnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
369zł (+VAT)

Termin: 2. sierpnia 2021 Miejsce: on-line Cena: 369 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Zmiany w zakresie ustalania dochodu, Zmiany dotyczące świadczeń z pomocy społecznej, Wspólne skierowanie do DPS, Zmiany dotyczące odpłatności za pobyt w DPS, Nowe zasady ustalania zwrotu za świadczenia uzyskane na podstawie fałszywych informacji lub gdy nie poinformowano o zmianie sytuacji osobistej lub majątkowej, Zmiany w zakresie właściwości miejscowej organów pomocy społecznej, Zmiany dotyczące procedury zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, Zmiany dotyczące statusu pracowników socjalnych,…

Dowiedz się więcej »

Warsztaty z pomocy PFRON na zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – dofinansowania do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, refundacje kosztów zatrudnienia, wypełnianie wniosków i formularzy do PFRON

4 sierpnia_09:00 - 13:00
Online
315zł(+VAT)

Termin: 04.sierpnia  Miejsce: ON-LINE Cena: 315 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie skierowane jest do: Podmiotów zobowiązanych do wpłat na PFRON, zainteresowanych prawidłowym rozliczaniem oraz obniżeniem ich wysokości, w szczególności do pracowników (kadry, księgowość) zajmujących się rozliczaniem wpłat na Fundusz Podmiotów pragnących uzyskać pomoc publiczną związaną z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, w szczególności do pracowników (kadry, księgowość) zajmujących się rozliczaniem pomocy z PFRON Tematyka szkolenia omawiana kompleksowo – zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych…

Dowiedz się więcej »

Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014

9 sierpnia_09:00 - 13:00
Online
289zł(+VAT)

Termin: 09. sierpnia Miejsce: online Cena: 289zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących lub zamierzających realizować projekty współfinansowane z UE, w szczególności do menedżerów projektów, członków zespołów projektowych oraz osób, które podejmują wiążące decyzje w imieniu beneficjenta. W szkoleniu mogą uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych,  Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. Wymagania wstępne dla…

Dowiedz się więcej »

BŁĘDY W REALIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW ORGANÓW KONTROLI: NIK, MF, RIO

16 sierpnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
349zł (+VAT)

Termin: 16. sierpnia Miejsce: online Cena: 349 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl 1. Istota kontroli zarządczej, 2. Różnice pomiędzy kontrolą zarządczą, a kontrolą finansową, 3. Definicja kontroli zarządczej, 4. Procedury wewnętrzne dotyczące czynności kontrolnych w świetle wytycznych Ministra Finansów, 5. Ocena realizacji celów i zadań z uwzględnieniem kryterium: • oszczędności, • efektywności, • skuteczności 6. Nieprawidłowości w delegowaniu uprawnień w zakresie kontroli zarządczej, 7. Plan działalności i zarządzanie ryzykiem – najczęściej występujące uchybienia, 8. Omówienie…

Dowiedz się więcej »

Ochrona danych dla ośrodków pomocy społecznej – aktualne przepisy i wymogi ustawowe

23 sierpnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
200(+VAT)

Termin: 28 sierpnia  Cena: 200 zł (+VAT) -- Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl   Program szkolenia Ośrodek pomocy społecznej – podstawy przetwarzania danych Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych Polityki ochrony danych w OPS – jakie wdrożyć i jak je wdrożyć? Zespoły Interdyscyplinarne i grupy robocze – zasady przetwarzania danych Poufność i rozliczalność w pracy pracownika socjalnego Udostępnianie informacji Rola Inspektora Ochrony Danych Odpowiedzialność za naruszenie przepisów Panel pytań i odpowiedzi Doświadczony Inspektor Ochrony Danych, audytor wewnętrzny…

Dowiedz się więcej »

Kontrola zarządcza w praktyce- warsztaty dotyczące dokumentacji

24 sierpnia_10:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
299(+VAT)

Termin: 24 sierpień  Miejsce: online Cena: 299 zł (+VAT) -- Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenie jest zaprezentowanie jakie dokumenty powinna mieć opracowane jednostka/ instytucja w związku z kontrolą zarządczą. W trakcie szkolenie uczestnicy zobaczą jak powinna wyglądać dokumentacja kontroli zarządczej oraz z czego powinna się składać. Zaprezentowane zostaną przykładowe wzory dokumentów Pracownicy instytucji publicznych.          Plan szkolenia: Regulamin kontroli zarządczej Dokumentacja wyznaczania celów i zadań z miernikami Cele i analiza ryzyka Dokumentacja analizy i ewaluacji…

Dowiedz się więcej »

Sporządzanie Raportów o stanie dostępności oraz planów działania na rzecz zapewnienia dostępności

25 sierpnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
369zł (+VAT)

Termin: 25. sierpniaMiejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Raport o stanie dostępności – podstawy prawne. Jak przygotować raport o stanie dostępności i na kim spoczywa odpowiedzialność za jego przygotowanie? Techniczne uwarunkowania złożenia raportu. Sposoby składania raportów. Raporty zbiorcze. Przedmiot raportu. Omówienie zakresu raportu. Dostępność architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna i cyfrowa. Dostęp alternatywny a raport. Z jakich pomocy korzystać? Gdzie znaleźć informacje na temat dostępności? Jak się dokształcać? Plan działania na rzecz poprawy dostępności: -czy…

Dowiedz się więcej »

Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego.

25 sierpnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299(+VAT)

Termin:25 sierpnia   Miejsce: online  Cena: 259 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: • Nabycie, zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w kancelarii / archiwum jednostki organizacyjnej • Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach • Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy Adresaci…

Dowiedz się więcej »

Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Robocze – role, zadania i ich funkcjonowanie w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

26 sierpnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
289zł (+VAT)

Termin: 26. sierpnia 2021 r.Miejsce: online Cena: 289 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Szkolenie on–line skierowane jest do pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji, pracowników Oświaty, Kuratorów Sądowych, Przewodniczących i Sekretarzy Zespołów Interdyscyplinarnych, Koordynatorów Grup Roboczych a także wszystkich członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, związanych z realizacją zadań Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podstawy prawne; Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego; Regulamin wewnętrzny funkcjonowania Zespołu; Skład Zespołu Interdyscyplinarnego; Prokurator jako członek Zespołu; Żandarmeria Wojskowa – członkostwo w Zespole…

Dowiedz się więcej »

Prawo pracy- zmiany

26 sierpnia_09:00 - 13:00
Online
319zł(+VAT)

Termin: 26.sierpnia Miejsce: on-line Cena: 319 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl 1. Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło 2. Zawieranie umów o pracę zgodnie z RODO 3, Czas pracy 2021. 4. Urlopy pracownicze. 3. Dokumentacja pracownicza 4. Ustanie stosunku pracy 5. Propozycje zmian w Kodeksie Pracy - praca zdalna - nowa definicja pracownika - dyrektywa "work-life balanse" -elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców -ochrona przed zwolnieniem pracowników. -kontrole trzeźwości w pracy 6. Podsumowanie  …

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.