Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › podlaskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

grudzień 2021

Sygnaliści w sektorze publicznym – nowe obowiązki

2 grudnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł(+VAT)

Termin: 2. grudnia 2021 r. Miejsce: online Cena: 349 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Ostatnio bardzo często słyszymy powtarzające się hasła „whistleblowing”, czy „sygnaliści”. Dlaczego? To za sprawą dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Termin 17 grudnia 2021 r. jest szczególnie ważny dla podmiotów zatrudniających powyżej 250 pracowników, ponieważ muszą one zdążyć do tego czasu wdrożyć odpowiednie procedury.…

Dowiedz się więcej »

Samorządowe Centra Usług Wspólnych

2 grudnia_09:00 - 13:00
Online
299zł(+VAT)

Termin: 02. grudnia  Miejsce: ON-LINE Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie skierowane do skarbników, włodarzy gmin, powiatów, kierowników jednostek obsługiwanych w załączeniu przykładowe instrukcje, zarządzenia wewnętrzne obowiązujące w CUW Ogólne zasady tworzenia CUW Zakres wspólnej obsługi Obowiązki i uprawnienia jednostki obsługującej i obsługiwanych Podział obowiązków i odpowiedzialności kierownika CUW i kierownika jednostek obsługiwanych Zakres podmiotowy i przedmiotowy wspólnej obsługi Ocena skutków wspólnej obsługi Struktura organizacyjna- przykłady Wybrane przepisy wewnętrzne regulujące działalność CUW Odpowiedzialność…

Dowiedz się więcej »

Formuła SMART – Doręczenia elektroniczne w świetle KPA, Ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz Ustawy o informatyzacji

3 grudnia_08:00 - 10:00
SZKOLENIE ONLINE
129zł(+VAT)

Termin: 03. grudnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 129 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl • uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej i wiedzy praktycznej w zakresie liczenia terminów administracyjnych w aspekcie dokumentu elektronicznego i elektronizacji postępowań administracyjnych; • przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznym. Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, osoby decyzyjne, wszyscy zainteresowani tematyką. I. Wprowadzenie do tematyki doręczeń elektronicznych 1. Kto jest zobligowany do doręczania pism w formie elektronicznej? 2. Na co szczególnie zwrócić…

Dowiedz się więcej »

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności i odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych w działalności JST

3 grudnia_08:30 - 12:00
Szkolenie on-line Polska
369zł (+VAT)

Termin: 3. grudnia 2021 Cena: 369zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Jaki jest cel szkolenia? Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami dochodzenia kwoty 40/70/100 euro jako rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych i odsetek za opóźnienie w traksakcjach handlowych, a także z innymi obowiązkami, które dla JST wynikają z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Podczas szkolenia omówione zostaną w szczególności następujące zagadnienia: Jakie obowiązki…

Dowiedz się więcej »

RODO – szkolenie uaktualniające wiedzę pracowników

3 grudnia_08:30 - 10:00
SZKOLENIE ONLINE
159zł(+VAT)

Termin: 03. grudnia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 159 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl W ramach szkolenia Pracownik: Odbędzie dedykowane 1,5 godzinne szkolenie mające na celu uaktualnienie jego wiedzy o danych osobowych. Uzyska odpowiedzi na dręczące go pytania o RODO. Wyjaśni Swoje wątpliwości w zakresie RODO. Zrozumie potrzebę ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego zakładzie pracy. Forma szkolenia: interaktywna, on-line przewidująca czynny udział uczestników szkolenia, zadawanie pytań, wyjaśnianie wątpliwości. Długość szkolenia: 1,5 -2 h 1. Wprowadzenie…

Dowiedz się więcej »

Nadzór jednostki samorządu terytorialnego nad wprowadzaniem danych do SIO w kontekście naliczania subwencji oświatowej

3 grudnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
349zł (+VAT)

Termin: 3. grudnia 2021 Cena: 349zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z aktualnymi przepisami dotyczącymi zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wprowadzania danych, za które odpowiada jst, oraz weryfikacji danych wprowadzonych przez szkoły i placówki oświatowe. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane praktyczne wskazówki, jak należy prowadzić nadzór nad prawidłowością przekazywania danych do SIO przez placówki publiczne i niepubliczne.  Zostanie również zaprezentowana aplikacja SIO dedykowana jednostkom samorządu terytorialnego. Oprócz technicznych aspektów zostaną przekazane również aspekty…

Dowiedz się więcej »

Tryb podstawowy- krok po kroku

3 grudnia_09:00 - 15:00
Online
399zł (+VAT)

Termin: 03. grudnia Miejsce: Online Cena: 399 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego prowadzenia i kontrolowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w świetle przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Szkolenie kierowane jest do pracowników, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie spraw związanych z realizacją oraz kontrolą zamówień publicznych. I. Przygotowanie postępowania 1. Rejestracja na platformie e-zamówienia a. Niuanse rejestracji na platformie b. Funkcje…

Dowiedz się więcej »

Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe w praktyce intendenta. Wzorcowe gramatury odpowiadające normom żywienia z 2020 roku, wyliczanie wartości zamówienia z ich uwzględnieniem, wyliczanie i regulacja wysokości stawki żywieniowej.

3 grudnia_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
219(+VAT)

Termin: 03 grudnia  Miejsce: online  Cena:219 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl DLA KOGO: a) publicznych zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży: dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży, dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach; b) publicznych zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych: dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),…

Dowiedz się więcej »

KURS INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY – kurs online.

3 grudnia_09:00 - 16 grudnia_15:00
SZKOLENIE ONLINE
600(+VAT)

Termin: 03,10,16. grudnia  Miejsce: online  Cena: 600 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl DLA KOGO: • dietetyków, intendentów, kucharzy pracujących w żłobku, przedszkolu, szkole podstawowej lub ponadpodstawowwej, bursie, internacie, ośrodku szkolno-wychowawczym, • właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży. a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży: – dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, – dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach, – właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży, – pracowników…

Dowiedz się więcej »

Prosty język w administracji – standardy 2021 roku

3 grudnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
459zł(+VAT)

Termin: 03. grudnia  Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 459 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Cel szkolenia to przygotowanie uczestników do wprowadzania zmian języka w administracji. poprawa kompetencji językowych uczestników nabycie umiejętności motywowania i inspirowania urzędników do zmiany postaw i praktyk językowych 1. Porosty język: 1.1. jak zdefiniować? 1.2. od kiedy to trwa? 1.3. co złego jest w tym co było? 2. Mity na temat prostego języka. 3. Co zmieniamy we współczesnej komunikacji pisemnej wprowadzając prosty język?…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.