Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › podlaskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Szukaj Wydarzenia

Wydarzenia Search

Kwiecień 2020

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

15 kwietnia_10:00 - 15:00
Białystok Sala szkoleniowa ul. Przędzalniana 29., Przędzalniana 29
Białystok, podlaskie Polska
+ Google Map
449zł (+VAT)

Termin: 15. kwietnia Miejsce: Białystok  Cena: 449 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej ogólnych zasad tworzenia Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz prowadzenia działalności socjalnej przez pracodawców. Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych a także było do przedstawicieli instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób pragnących rozwinąć wiedzę z zakresu ZFŚS. Wykład przygotowany w oparciu o praktyczne przykłady , warsztat. ZFŚS - zagadnienia wstępne 1. Działalność socjalna.…

Dowiedz się więcej »

Płace dla początkujących – szkolenie on-line

17 kwietnia_10:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
199zł (+VAT)

Termin: 17. kwietnia Cena: 249 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Celem szkolenia jest przekazanie osobom początkujących  w płacach niezbędnej wiedzy oraz umiejętności w zakresie obliczania wynagrodzenia oraz innych składników. Szkolenie oparte jest na części teoretycznej oraz warsztatowej. Adresaci: osoby zatrudnione w działach kadr i płac, księgowych, wszystkich zainteresowanych tematyką wynagradzania pracowników. 1.Wynagrodzenie za pracę -pojęcie, -terminy wypłaty wynagrodzenia, -forma wypłaty wynagrodzenia, -dokumenty związane z deklaracją wypłaty wynagrodzenia, -waluta wynagrodzenia, regulamin wynagradzania, -składniki stałe i zmienne,…

Dowiedz się więcej »

UPRAWNIENIA PRACODAWCY I PRACOWNIKA W DOBIE KRYZYSU – NAJWAŻNIEJSZE ROZWIĄZANIA Z TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

20 kwietnia_10:00 - 13:30
399zł (+VAT)

Termin: 20 / 22 / 24. kwiecień Miejsce: BEZ WYCHODZENIA Z DOMU Cena: 399 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel.798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Ustalenie uprawnień przysługujących Pracodawcą i Pracownikom podczas kryzysu. Zapoznanie z uprawnieniami Pracodawcy wynikającymi z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. ➢ Dyrektorzy personalni; ➢ Pracownicy działów HR. Zakres szkolenia: 1.…

Dowiedz się więcej »

Księgowość projektów UE

21 kwietnia_09:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska
299zł(+VAT)

Termin: 21 kwietnia  Miejsce: ON-LINE Cena: 299 zł (+VAT) , Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl     Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność oraz innych zainteresowanych obsługą projektów, w tym koordynatorów projektów. Program szkolenia 1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim 2. Zmiany w Nowej Perspektywie 2014-2020 3. Rzeczywiste aspekty regulacji…

Dowiedz się więcej »

Budżet obywatelski jako szczególna forma konsultacji

27 kwietnia_10:00 - 15:00
Białystok Sala szkoleniowa ul. Przędzalniana 29., Przędzalniana 29
Białystok, podlaskie Polska
+ Google Map
449zł (+VAT)

Termin: 27. kwietnia Miejsce: Białystok Cena: 449 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Omówimy poszczególne etapy budżetu obywatelskiego. Odpowiemy na pytanie, co należy do kompetencji organu stanowiącego, a co do kompetencji organu wykonawczego.  Wskażemy najczęściej popełniane błędy na etapie tworzenia regulaminu i podpowiemy, jak ich uniknąć. Adresaci szkolenia: Pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie oraz kompleksową realizację procedury budżetu obywatelskiego, kadra zarządzająca, radni, aktywiści lokalni. Program szkolenia: 1. Czym jest budżet obywatelski? 2. Budżet obywatelski przed i po…

Dowiedz się więcej »

Udzielanie i rozliczanie dotacji publicznych.

27 kwietnia_10:00 - 15:00
Białystok Sala szkoleniowa ul. Przędzalniana 29., Przędzalniana 29
Białystok, podlaskie Polska
+ Google Map
549zł (+VAT)

Termin: 27 kwietnia Miejsce: Białystok Cena: 549 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl     Szkolenie adresowane jest do skarbników, dyrektorów komórek organizacyjno–prawnych, planowania budżetu oraz innych pracowników JST zajmujących się przyznawaniem i rozliczaniem dotacji z budżetu i członków organizacji otrzymujących i rozliczających dotacje z budżetu państwa. Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jak prawidłowo przeprowadzić proces udzielenia i następnie rozliczenia przekazanej dotacji podmiotowej, przedmiotowej i celowej. Omówione zostaną również czynności związane: z kontrolą udzielonych dotacji, a…

Dowiedz się więcej »

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

27 kwietnia_10:00 - 15:00
Białystok Sala szkoleniowa ul. Przędzalniana 29., Przędzalniana 29
Białystok, podlaskie Polska
+ Google Map
559zł (+VAT)

Termin: 27. kwiecień  Miejsce: Białystok Cena: 559 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl     GRUPA DOCELOWA: Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych. CEL GŁÓWNY: Wyjaśnienie wątpliwości formalno-prawnych związanych prawidłowym procesem gospodarowania ZFŚS CELE SZCZEGÓŁOWE: Praktyczne przedstawienie procesu zarządzania ZFŚS jednostek organizacyjnych. Omówienie szczegółowe procesów związanych z ww, obszarem oraz proces dokumentowania. METODY DYDAKTYCZNE: wykład, dyskusja, mini wykład, prezentacja ŚRODKI DYDAKTYCZNE: prezentacja multimedialna, flipchart.   Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych…

Dowiedz się więcej »

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

27 kwietnia_10:00 - 15:00
Białystok Sala szkoleniowa ul. Przędzalniana 29., Przędzalniana 29
Białystok, podlaskie Polska
+ Google Map
559zł (+VAT)

Termin: 27. kwietnia  Miejsce: Białystok Cena: 559 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl     GRUPA DOCELOWA: Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych. CEL GŁÓWNY: Wyjaśnienie wątpliwości formalno-prawnych związanych prawidłowym procesem gospodarowania ZFŚS CELE SZCZEGÓŁOWE: Praktyczne przedstawienie procesu zarządzania ZFŚS jednostek organizacyjnych. Omówienie szczegółowe procesów związanych z ww, obszarem oraz proces dokumentowania. METODY DYDAKTYCZNE: wykład, dyskusja, mini wykład, prezentacja ŚRODKI DYDAKTYCZNE: prezentacja multimedialna, flipchart.   Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych…

Dowiedz się więcej »

Fundusz dróg samorządowych – praktyczne warsztaty

28 kwietnia_10:00 - 15:00
Białystok Sala szkoleniowa ul. Przędzalniana 29., Przędzalniana 29
Białystok, podlaskie Polska
+ Google Map
445zł (+VAT)

Termin: 28 kwietnia Miejsce: Białystok Cena: 445 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Przekazanie praktycznej wiedzy z zasad działania Funduszu Dróg Samorządowych, procedur i praktycznych przykładów, pozyskiwania środków oraz form rozliczeń i kontroli. Na szkoleniu otrzymasz: • fachowe wsparcie od praktyka, • możliwość rozwiązania Twoich problemów oraz poznania trudnych przypadków, • możliwość przedyskutowania kwestii spornych i trudnych z prowadzącym i innymi uczestnikami szkolenia, • materiały szkoleniowe • imienne zaświadczenie udziału, • przerwę kawową i lunch. Korzyści…

Dowiedz się więcej »

Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014 – Szkolenie on-line

30 kwietnia_09:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
199zł(+VAT)

Termin: 30. kwietnia Miejsce: online Cena: 199 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących lub zamierzających realizować projekty współfinansowane z UE, w szczególności do menedżerów projektów, członków zespołów projektowych oraz osób, które podejmują wiążące decyzje w imieniu beneficjenta. W szkoleniu mogą uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych, Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców.…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.