Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › podkarpackie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Lipiec 2020

Zajęcie pasa drogowego – Szkolenie on-line

3 lipca_10:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
219zł (+VAT)

Termin: 03 lipca Miejsce: Online Cena: 219 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zajęcia pasa drogowego w kontekście ważnych decyzji: wnioski, procedury. Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych,zarządu dróg, Projektanci organizacji ruchu, Inżynierowie drogownictwa, inżynierowie ruchu drogowego, pracownicy wykonawców robót drogowych, inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi, organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej, pełnomocnicy występujący w sprawach o zajęcie pasa drogowego. Program szkolenia 1. Definicja pasa drogowego 2. Jak poprawnie wskazać linie rozgraniczające…

Dowiedz się więcej »

Profesjonalny sekretariat w dobie pracy zdalnej – Szkolenie on-line

6 lipca_08:00 - 10:30
Szkolenie on-line Polska + Google Map
259zł(+VAT)

Termin: 6. lipca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 259 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Celem szkolenia przekazanie i usystematyzowanie merytorycznej wiedzy związanej z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sekretariatów i kancelarii, w tym wiedzy i praktycznych wskazówek na temat czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych, opracowywania i wdrażania wewnętrznych procedur obowiązujących w tym zakresie oraz zasad ochrony danych osobowych. Kierownicy i pracownicy działów organizacyjnych, sekretariatów i kancelarii w urzędach, samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych, którzy są odpowiedzialni…

Dowiedz się więcej »

Mobbing w pracy – konsekwencje i przeciwdziałanie – szkolenie online

7 lipca_09:00 - 13:00
289zł (+VAT)

Termin: 07. LIPCA  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 289 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl     Osoby odpowiedzialne za przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji zarówno w przedsiębiorstwach publicznych, prywatnych oraz wszystkich organów administracji publicznej, Pracownicy działów zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resources), Członkowie komisji antymobbingowych, Kadra kierownicza w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych.   WPROWADZENIE – DLACZEGO MÓWIMY O MOBBINGU? Definicja mobbingu w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa Próba klasyfikacji kluczowych cech, kryteriów pozwalających rozpoznać zjawisko mobbingu. Czy mobber…

Dowiedz się więcej »

Kwalifikowalność wydatków w projektach UE w latach 2014-2020 po zmianie wytycznych w 2019 roku i wprowadzeniu funduszowego pakietu antywirusowego – Szkolenie on-line

8 lipca_10:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
219zł(+VAT)

Termin: 8.lipca Miejsce: online Cena: 219 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów realizujących projekty lub aplikujących o pozyskanie środków z funduszy UE. Wymagania wstępne dla uczestników: podstawowa wiedza o Funduszach Strukturalnych Celem kształcenia jest zapoznanie pracowników beneficjentów z zasadami realizacji projektów współfinansowanych z UE w okresie 2014-2020 po zmianach jakie zostały wprowadzone w ostatnim czasie. W roku 2019 roku zaczęła  obowiązywać nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikwalności wydatków. W…

Dowiedz się więcej »

Prawne aspekty przemocy w rodzinie. Procedura Niebieskiej Karty – szkolenie ONLINE

10 lipca_12:00 - 16:00
249zł (+VAT)

Termin: 10. lipca  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 249 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenie skierowane jest do następujących grup: Osoby fizyczne, Pracownicy wszystkich organów administracji publicznej, Funkcjonariusze publiczni, Pracownicy sądów. Szkolenie pozwoli na zaktualizowanie wiedzy w tematyce związanej z przemocą w rodzinie oraz jej aspektem prawnym wraz z regulacją procedury Niebieskiej Karty. Celem szkolenia jest również zwiększenie kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czy uzyskanie większej wiedzy w kontekście przemocy w rodzinie. Program szkolenia: Wprowadzenie:…

Dowiedz się więcej »

Dokument elektroniczny – procedury administracyjne, postępowanie z e -dokumentem

14 lipca_09:00 - 13:00
239zł (+VAT)

Termin: 14 lipca Miejsce: Online Cena: 239 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl W dobie coraz bardziej informatyzującego się społeczeństwa, oraz obecnej sytuacji która wymusza na wielu firmach oraz obywatelach pracę on – line, umiejętna obsługa przez urzędy dokumentu elektronicznego jest niezbędna. Szkolenie ma na celu wskazać jak prawidłowo liczyć terminy administracyjne, jak określić datę wpływu dokumentu, jak ustalić czy mamy do czynienia z dokumentem elektronicznym mającym moc prawną, czy też z dokumentem zawierającym braki formalne…

Dowiedz się więcej »

Dokument elektroniczny: procedury administracyjne, postępowanie z e- dokumentem – szkolenie online

14 lipca_09:00 - 13:00
239zł (+VAT)

Termin: 14. lipca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 239 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cele szkolenia: W dobie coraz bardziej informatyzującego się społeczeństwa, oraz obecnej sytuacji która wymusza na wielu firmach oraz obywatelach pracę on – line, umiejętna obsługa przez urzędy dokumentu elektronicznego jest niezbędna. Szkolenie ma na celu wskazać jak prawidłowo liczyć terminy administracyjne, jak określić datę wpływu dokumentu, jak ustalić czy mamy do czynienia z dokumentem elektronicznym mającym moc prawną, czy też z dokumentem…

Dowiedz się więcej »

Pozwolenia zintegrowane – procedura wydawania, dostosowywanie pozwoleń do konkluzji BAT

15 lipca_10:00 - 15:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
315zł(+VAT)

Termin: 15 lipca  Miejsce: ON-LINE Cena: 315 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie jest dedykowane dla pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców, którzy są zobowiązani pozyskać pozwolenie zintegrowane, albo są adresatami takiego pozwolenia, które wymaga jednak przeglądu i dostosowania do konkluzji BAT. Omówienie idei zintegrowanego podejścia; Podstawowe pojęcia: zanieczyszczenie, instalacja, tytuł prawny do instalacji, BAT’y BREF’y); Procedura wydawania pozwoleń zintegrowanych; Przegląd i dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do konkluzji BAT; Cofnięcie,wygaszenia i zmiany pozwoleń zintegrowanych.   Od…

Dowiedz się więcej »

Księgowość projektów UE – Szkolenie on-line

20 lipca_10:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
299zł(+VAT)

Termin: 20. lipca  Miejsce: ON-LINE Cena: 299 zł (+VAT) , Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl     Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność oraz innych zainteresowanych obsługą projektów, w tym koordynatorów projektów. Program szkolenia 1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim 2. Zmiany w Nowej Perspektywie 2014-2020 3. Rzeczywiste aspekty regulacji…

Dowiedz się więcej »

Usuwanie drzew w pasach drogowych – procedury, dobre praktyki – szkolenie ONLINE

21 lipca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
259zł (+VAT)

Termin: 21. lipiec  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 259 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl  Adresaci szkolenia: przede wszystkim zarządcy dróg publicznych, np. powiatowe zarządy dróg, wojewódzkie zarządu dróg, a także pracownicy gmin, starostw i urzędów marszałkowskich, którzy przygotowują decyzje zezwalające na usunięcie drzew. Cel szkolenia: przedstawienie procedur związanych z usuwaniem drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych. Na szkoleniu pojawią się odpowiedzi na następujące pytania: Po co są drzewa przydrożne? Dlaczego należy je chronić? Kiedy usuwa…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

[recaptcha]

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.