Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

lipiec 2022

ZFŚS w Polskim Ładzie w 2022 r. w jednostkach sektora finansów publicznych po zmianach w kontekście RODO, COVID-19 oraz odpowiedzialności karnej, skarbowej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury

4 lipca_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
369zł (+VAT)

Termin: 4. lipca Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl   Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad i terminu tworzenia regulaminu i preliminarza przychodów i wydatków oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy socjalnej. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się jak zabezpieczyć się przed niekorzystnymi skutkami nowego Polskiego Ładu, aby prawidłowo zbadać sytuację socjalną i prawidłowo…

Dowiedz się więcej »

Prowadzenie ksiąg podatkowych/rachunkowych oraz innych pokrewnych usług a obowiązki z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML)

6 lipca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
279zł (+VAT)

Termin: 6 lipca Miejsce: ONLINE Cena: 279 zł (+VAT)  Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do takich instytucji jak: - banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe, - spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowa SKOK, - instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, agenci rozliczeniowi, firmy inwestycyjne, banki powiernicze, - spółki prowadzące rynki regulowane, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową (w tym usługi wymiany walut przez internet), - pośredników nieruchomości, BIURA NIERUCHOMOŚCI…

Dowiedz się więcej »

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na PIT w obliczu Nowego Ładu – jak opanować nowe przepisy po zmianach od 1 lipca 2022

7 lipca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
319zł

Termin: 7 lipca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 319 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr. 2022 rok to rok zmian dla podatników, niestety w większości „ na niekorzyść”. Podatnicy prowadzący działalności gospodarcze będą musieli przygotować się na dodatkowe wydatki budżetowe. Pytanie tylko jak je zminimalizować jak już nie uda się uniknąć podwyżek podatków? Szkolenie ma na celu przedstawienie zmian i ich skutków…

Dowiedz się więcej »

Piąta edycja naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja piąta – Rozwój Stref Przemysłowych)

8 lipca_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
369zł

Termin: 8 lipca Miejsce: Online Cena: 369 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Piąta edycja naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja piąta – Rozwój Stref Przemysłowych). ZŁÓŻ Z NAMI WNIOSEK I OTRZYMAJ DOFINANSOWANIE - INSTRUKTAŻ Z EKSPERTEM! Termin naboru wniosków: 21 czerwca 2022 r. - 12 lipca 2022 r. godz. 17.00 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta…

Dowiedz się więcej »

Geodezja po nowemu – analiza zmian prawa geodezyjnego i przepisów wykonawczych, praktyka stosowania starych i nowych przepisów

11 lipca_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
339zł (+VAT)

Termin: 11.lipca Miejsce: online Cena: 339zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Przedmiotem szkolenia jest uporządkowanie i podsumowanie zmian ustawowych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stosowanie ww. regulacji prawnych i przed zmainami legislacyjnymi było obarczone wieloma niejasnościami i sprawiało organom wiele problemów interpretacyjnych. Wprowadzone w ubiegłym roku oraz zakończone wprowadzanie w lipcu br. nowych regulacji prawnych w tym zakresie umożliwia eliminację części tych niejasności, zaś przepisy przejściowe…

Dowiedz się więcej »

Obowiązki jst jako jednostek współpracujących na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

11 lipca_09:00 - 13:00
Białystok Sala szkoleniowa ul. Jana Pawła II 52, Jana Pawła II 52
Białystok, podlaskie
499zł(+VAT)

Termin: 11. lipca  Miejsce: ON-LINE Cena: 499zł (+VAT) , Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Główni księgowi, skarbnicy, pracownicy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za sprawy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi oraz przeciwdziałanie nadużyciom. 1. Informacja wprowadzające o Podstawowe zagadnienia dotyczące prania pieniędzy – definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu o Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu- obszary zagrożeń o Nowelizacja ustawy z dnia 30 marca 2021 r. – szczególne wymogi dla starostw o Przekazywanie Generalnemu…

Dowiedz się więcej »

Zmiany w Kodeksie pracy i ustawie zasiłkowej od 01 sierpnia 2022 roku

13 lipca_10:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
399zł

Termin: 13 lipca Cena: 399zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników na nadchodzące zmiany.  Spotkanie pozwoli na uzupełnienie i utrwalenie wiedzy z zakresu umów o pracę , uprawnień rodzicielskich, zasiłków macierzyńskich oraz pozostałych zmian wchodzących w życie w tym roku. Zakres szkolenia W 2022 roku wejdą kolejne zmiany związane z dostosowaniem przepisów prawa krajowego do przepisów unijnych. Projekt nowelizacji kodeksu pracy wprowadza szerokie istotne zmiany w zakresie: 1. umów o pracę,…

Dowiedz się więcej »

Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło. Różnice pomiędzy umową o roboty budowlane a umową o dzieło

15 lipca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
359zł

Termin: 15 lipca Cena: 359 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl   Szkolenie dedykowane pracownikom urzędów i innych jednostek publicznych, którzy zajmują się zamówieniami publicznymi. Agenda szkolenia: 1. Pojęcie umowy o roboty budowlane: a. Definicja na gruncie Kodeksu cywilnego, b. Definicja na gruncie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Forma umowy o roboty budowlane. 3. Zakres umowy o roboty budowlane. 4. Wykonanie umowy o roboty budowlane. 5. Zakres zastosowania przepisów umowy o dzieło. 6. Pojęcie umowy o…

Dowiedz się więcej »

Fundusze Europejskie 2021-2027 a Krajowy Plan Odbudowy

25 lipca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
369zł(+VAT)

Termin: 25. lipca  Miejsce: ON-LINE Cena: 369zł (+VAT) , Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 1. Cele polityki UE i zasady programowania: dokumenty strategiczne 2. Nowy podział regionów w UE - regiony słabiej rozwinięte, - regiony przejściowe, - regiony lepiej rozwinięte. - nowy podział i specyfika regionów w Polsce 3. Budżet na lata 2021-2027 - Wieloletnie Ramy Finansowe, - środki dla Polski na lata 2021-2027. 4. Pakiet rozporządzeń na lata 2021-2027 - rozporządzenie ramowe 2021/1060, - rozporządzenie ustanawiające…

Dowiedz się więcej »

Podstawy przeciwdziałania korupcji w administracji samorządowej

26 lipca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
319zł

Termin: 26 lipca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 319 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr. Wszystkie osoby zainteresowane tematyką przeciwdziałania korpucji w urzędach. ZAGADNIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ PORUSZONE NA SPOTKANIU: 1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia, wyjaśnienie ogólnych pojęć i definicji. 2. Odpowiedzialność karna za popełnienie przestępstw o charakterze korupcyjnym. Omówienie poszczególnych rodzajów przestępstw, zasada podlegania odpowiedzialności karnej wraz przykładami. 3. Niekaralne formy korupcji:…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.