Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

styczeń 2022

ZFŚS w 2022 r. w jednostkach sektora finansów publicznych – po zmianach w kontekście RODO, COVID-19 oraz odpowiedzialności skarbowej, karnej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury – warsztaty

24 stycznia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
369zł (+VAT)

Termin: 24. stycznia Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad i terminu tworzenia regulaminu i preliminarza przychodów i wydatków oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy socjalnej. Uczestnicy zostaną zapoznani z zadaniami i czynnościami związanymi z zarządzaniem środkami Funduszu oraz ochroną danych wrażliwych, dotyczących osób uprawnionych do korzystania ze…

Dowiedz się więcej »

Krajowy System e-Faktur – rewolucja od 1 stycznia 2022 roku

26 stycznia_09:00 - 11:00
SZKOLENIE ONLINE
219zł

Termin: 26. stycznia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 219 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Adresaci: Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr. DWUGODZINNE SZKOLENIE = WEBINAR W PIGUŁCE Program: Co to jest KSeF i do czego ma służyć? 2. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny w JST? 3. Zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o jednostkach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do…

Dowiedz się więcej »

Przedsiębiorca w obliczu Nowego Ładu od 2022 roku- jak opanować nowe przepisy?

26 stycznia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł

Termin: 26. stycznia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr. 2022 rok to rok zmian dla pracodawców w zakresie rozliczeń pracowniczych. Nowa kwota wolna od podatku, nowe ulgi i zmiany w potrącaniu składki zdrowotnej wymagają właściwego wdrożenia w przedsiębiorstwie. Szkolenie ma na celu przedstawienie zmian i ich skutków w także wskazanie możliwych działań do podjęcia przez pracodawcę…

Dowiedz się więcej »

Podatek od środków transportowych w 2022 roku. Wymiar i pobór podatku od środków transportowych. Postępowanie w czasie COVID-19

26 stycznia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
385zł (+VAT)

Termin: 26. stycznia 2022 Miejsce: on-line Cena: 385 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia kompleksowej wiedzy w zakresie podatku od środków transportowych, jako jednego z istotnych źródeł dochodów gminy. Przedstawienie problematyki wymiaru i poboru podatku od środków transportowych w 2022 roku, w tym postępowanie sprawdzające w czasie epidemii COVID-19/ Przeanalizowaniu zostaną poddane poszczególne kwestie w zakresie tego podatku utrudniające prowadzenie postępowań, w tym także w zakresie unikania opodatkowania…

Dowiedz się więcej »

Ogólne zasady wystawiania faktur przez jednostki i zakłady budżetowe a struktura XML – warsztat online

26 stycznia_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł(VAT)

Termin: 26. stycznia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Adresaci: Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr. Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: Ogólne zasady wystawiania faktur przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe a Struktura xml- transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą w gminie i powiecie - obowiązek wystawienia faktury, terminy i wyjątki - wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za pośrednictwem urządzeń fiskalnych - podstawowe…

Dowiedz się więcej »

WYNAGRODZENIA W OŚWIACIE 2021 – 2022 r., z uwzględnieniem zmian od 01.01.2022

28 stycznia_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
419zł

Termin: 28 stycznia Cena: 419 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl   Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych  z naliczaniem wynagrodzeń pracowników oświaty oraz przeprowadzenie warsztatów praktycznych z omawianej tematyki. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami. Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość…

Dowiedz się więcej »

luty 2022

ZMIANY I BIEŻĄCE PROBLEMY SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ I Z ZAKRESU OPERACJI FINANSOWYCH JST

1 lutego_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
349zł (+VAT)

Termin: 1. lutego Miejsce: online Cena: 349 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: Projektowane jest wprowadzenie nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, które m.in. zmienić ma zasady sporządzania sprawozdań Rb-27S czy Rb-PDP oraz formułę przekazywania sprawozdań w związku z wprowadzeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wprowadzanymi zmianami, jak również podniesienie i uporządkowanie ich wiedzy w zakresie sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych i zakresu operacji finansowych, ze zwróceniem szczególnej…

Dowiedz się więcej »

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności i odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych w działalności JST

4 lutego_08:30 - 12:00
Szkolenie on-line Polska
369zł (+VAT)

Termin: 4. lutego 2021 Cena: 369zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Jaki jest cel szkolenia? Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami dochodzenia kwoty 40/70/100 euro jako rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych i odsetek za opóźnienie w traksakcjach handlowych, a także z innymi obowiązkami, które dla JST wynikają z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Podczas szkolenia omówione zostaną w szczególności następujące zagadnienia: Jakie obowiązki…

Dowiedz się więcej »

LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2021 –COVID 19 – Z uwzględnieniem proponowanych zmian od 2022 roku ( Kodeks Pracy, Ustawa o Zatrudnianiu Pracowników Samorządowych ,Ustawa ZUS, Polski Ład)

4 lutego_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
419(+VAT)

Termin: 4 lutego Cena: 419 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl   Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z NALICZANIEM WYNAGRODZENIA  w trakcie  trwanie stosunku pracy, po jego ustanie z uwzględnieniem najnowszych zmian. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami. Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i…

Dowiedz się więcej »

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA 2021 ROK W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Bilans, rachunek zysków i strat.

8 lutego_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł

Termin: 8. lutego Miejsce: Online Cena: 299 zł (+VAT) tel. 798 301 781 e-mail: res@res.edu.pl Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok 2021. Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych, główni księgowi, osoby zajmujące się tematyką księgowości budżetowej. PROGRAM 1. Zamiany w przepisach prawa skutkujące wprowadzeniem zmian w obowiązujących regulacjach wewnętrznych jednostki, jak też obligujące do przyjęcia nowych procedur wewnętrznych, tym w zakresie szacowania zamówień publicznych w odniesieniu do planu finansowego wydatków. 2. Inwentaryzacja jako podstawa czynność poświadczająca rzetelności…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.