Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Czerwiec 2020

Dokumentacja pracownicza w dobie COVID19 – szkolenie on-line

9 czerwca_11:00 - 15 czerwca_14:00
Szkolenie on-line Polska
269zł (+VAT)

Termin: 09. czerwca Cena: 269 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Pandemia koronawirusa w istotny sposób wpłynęła na stosunki pracownicze. Pracodawcy wprowadzili pewne środki zapobiegawcze. Pojawia się pytanie dotyczące ich legalności w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. Od początku 2019 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. A jak to wygląda w świetle dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości - COVID19? Celem warsztatów jest uzupełnienie wiedzy na temat prawidłowego tworzenia i przechowywania dokumentacji. Szkolenie skierowane…

Dowiedz się więcej »

Tarcza Antykryzysowa 4.0 – czyli zmiany w prawie pracy w dobie COVID 19

9 czerwca_11:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
259zł (+VAT)

Termin: 9. czerwca Miejsce: on-line  Cena: 259 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Pandemia koronawirusa w istotny sposób wpłynęła na stosunki pracownicze. Pracodawcy wprowadzili pewne środki zapobiegawcze. Przepisy dla przedsiębiorców i pracowników związane z wprowadzeniem tzw. Tarczy Antykryzysowej wprowadzają różne mechanizmy wsparcia dla przedsiębiorców i ochrony miejsc pracy, z których mogą skorzystać pracodawcy. Projekt tarczy 4.0 przepisuje szereg zmian w stosunkach pracowniczych. Szkolenie skierowane jest do pracodawców, kadry zarządzającej, specjalistów HR, pracowników działów kadr i płac, księgowości, pracowników administracyjnych, i do tych wszystkich zainteresowanych. Tarcza Antykryzysowa 4.0…

Dowiedz się więcej »

Likwidacja lub reorganizacja jednostki – postępowanie z dokumentacją – Szkolenie on-line

10 czerwca_10:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
219zł (+VAT)

Termin: 10.czerwca  Miejsce: online Cena: 219 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców, samorządowych jednostek organizacyjnych, archiwistów zakładowych i pracowników składnic akt, osób planujących otworzyć działalność związaną z przechowalnictwem dokumentów, syndyków, likwidatorów, prawnych dysponentów dokumentacji oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia. Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom praw i obowiązków aktotwórców oraz omówienie regulacji prawnych dotyczących właściwego zabezpieczania bądź niszczenia dokumentacji. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu właściwego postępowania z dokumentacją w…

Dowiedz się więcej »

Informacja publiczna oraz RODO w placówkach oświatowych

12 czerwca_10:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
249zł (+VAT)

Termin: 12. czerwca  Cena: 249 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Szanowni Państwo, na szkoleniu będą omawiane najważniejsze rzeczy oraz aspekty dotyczące tych dwóch dziedzin- stanowią więc swoiste kompendium wiadomości, jakie dyrektor musi posiadać w tych dwóch dziedzinach. Informacja publiczna w szkole Czy szkoła powinna posiadać BIP? Deklaracja dostępności BIP; Obowiązek odpowiedzi; Zasady obliczania terminów; Ile zarabia dyrektor? – zakres przedmiotowy ustawy. Co stanowi informację publiczna? Informacje na temat zamierzeń dyrektora- czy zdarzenia przyszłe stanowią…

Dowiedz się więcej »

FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH

15 czerwca_10:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
249zł (+VAT)

Termin: 15. czerwiec Cena: 249 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami pozyskania funduszy na przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne od podmiotów komercyjnych, fundacji, placówek dyplomatycznych i innych. Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu: Uzyskanie praktycznych informacji na temat możliwości pozyskania funduszy na przedsięwzięcia kulturalne Zapoznanie z zasadami pisania aplikacji (oferta, list przewodni) Praktyczne informacje na temat sporządzania umowy sponsoringowej, partnerskiej, barterowej Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami warsztatów Adresaci:  Pracownicy instytucji kultury…

Dowiedz się więcej »

Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia

16 czerwca_09:30 - 18 czerwca_13:30
Szkolenie on-line Polska + Google Map
699zł (+VAT)

Termin: 16-18. czerwca  Miejsce: on-line Cena: 699 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl - Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną - przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji - Omówienie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. - dają możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta…

Dowiedz się więcej »

Dwudniowy kurs Kadry i płace w dobie COVID 19 – czyli jak praktycznie zorganizować stosunek pracy w czasie epidemii? – omówienie aspektów prawnych na podstawie dostępnych rozwiązań

23 czerwca_09:00 - 24 czerwca_15:00
Szkolenie on-line Polska
549zł (+VAT)

Termin: 23-24. czerwca Cena: 549 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Pandemia koronawirusa w istotny sposób wpłynęła na stosunki pracownicze. Pracodawcy wprowadzili pewne środki zapobiegawcze. Pojawia się pytanie dotyczące ich legalności w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, pracowników działów kadr i płac, księgowości, pracowników administracyjnych, i do tych wszystkich którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Program dwudniowego kursu: Część I Kadry 1. Prawo pracy - zagadnienia…

Dowiedz się więcej »

Regulaminy w kadrach i płacach

23 czerwca_10:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska
229zł (+VAT)

Termin: 23. czerwca  Cena: 229 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Szkolenie jest skierowane do osób pracujących na stanowiskach kadrowo- płacowych, menadżerów, kierowników działów personalnych, którzy w zakresie swoich obowiązków czuwają nad wprowadzaniem oraz zmianami w regulaminach, które funkcjonują w ich strukturach organizacyjnych. Szkolenie ma charakter praktyczno- warsztatowy, oparty na omawianiu błędów najczęściej popełnianych w tworzeniu aktów prawa wewnątrzzakładowego oraz zestawieniu błędów i newralgicznych zapisów z prawidłowymi rozwiązaniami. I.Wprowadzenie •Obowiązek wdrożenia regulaminów •Charakterystyka regulaminu •Współpraca z…

Dowiedz się więcej »

Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Wzory pism – Kazusy – Orzecznictwo

29 czerwca_10:00 - 15:00
Białystok Sala szkoleniowa ul. Przędzalniana 29., Przędzalniana 29
Białystok, podlaskie Polska
+ Google Map
445zł (+VAT)

Termin: 29. czerwca Miejsce: Białystok Cena: 445 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Cele szkolenia: Uporządkowanie już posiadanej przez uczestników wiedzy, jak również przekazanie rzetelnych informacji dotyczących prawnych aspektów dostępu do informacji publicznej. Przedstawienie w sposób kompleksowy i praktyczny procedury udostępniania informacji publicznej z uwzględnieniem zagadnień najbardziej problematycznych. W trakcie szkolenia uczestnicy skupiają się na analizie konkretnych stanów faktycznych. Wyjaśnienie zagadnień problematycznych dotyczących stosowania w praktyce przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej dzięki warsztatom oraz…

Dowiedz się więcej »

ZFŚŚ 2020 – zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa – szkolenie on-line

30 czerwca_10:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
279zł (+VAT)

Termin: 30. czerwcaMiejsce: on-line  Cena: 279 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej ogólnych zasad tworzenia Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz prowadzenia działalności socjalnej przez pracodawców oraz omówienie zmian w przepisach podatkowych wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa. Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych a także było do przedstawicieli instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób pragnących rozwinąć wiedzę z zakresu ZFŚS. Wykład przygotowany w oparciu o…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

[recaptcha]

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.