Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

październik 2021

Dietetyka z elementami systemu HACCP i zasadami prowadzenia gospodarki magazynowej środkami spożywczymi dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych.

15 października_09:00 - 25 października_15:00
SZKOLENIE ONLINE
600(+VAT)

Termin: 15.10/20.10/22.10/25.10/ Miejsce: online  Cena: 600 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl • dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.), • dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach, • właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych, • pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.   BLOK I. Żywienie zbiorowe osób dorosłych w najczęściej występujących jednostkach chorobowych. PROGRAM SZKOLENIA obejmuje: 1. Omówienie…

Dowiedz się więcej »

KURS INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY – kurs online.

15 października_09:00 - 26 października_14:30
SZKOLENIE ONLINE
600(+VAT)

Termin: 15.10                 20.10                 26.10Miejsce: online  Cena: 450 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl DLA KOGO: • dietetyków, intendentów, kucharzy pracujących w żłobku, przedszkolu, szkole podstawowej lub ponadpodstawowwej, bursie, internacie, ośrodku szkolno-wychowawczym, • właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży. a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży: – dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, – dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach, – właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,…

Dowiedz się więcej »

Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentów w szkole i placówce oświatowej.

20 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299(+VAT)

Termin: 20 październik  Miejsce: online   Cena: 299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę związaną z: - obowiązkami dyrektorów szkół i placówek oświatowych i zakresem ich odpowiedzialności; - rodzajami dokumentacji podlegającymi przechowywaniu; - prowadzeniem archiwum zakładowego/składnicy akt; - wypełnianiem środków ewidencyjnych az/sa i pozostałych formularzy; - przejmowaniem/przekazywaniem dokumentacji z komórek organizacyjnych; - inicjowaniem i nadzorowaniem procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej; - konsekwencjami zbyt wczesnego lub niezgodnego z procedurami niszczenia dokumentów; - przekazywaniem materiałów…

Dowiedz się więcej »

Organizacja archiwum w firmie i analiza SWOT dla działalności archiwalnej – szkolenie archiwalne dla samorządowych i państwowych jednostek organizacyjnych

21 października_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
339zł (+VAT)

Termin: 21. października 2021 Miejsce: on-line Cena: 339 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl   Korzyści: Kompleksowe zapoznanie się z problematyką funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt. Poznanie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Nabycie wiedzy w zakresie znakowania, opisywania i ewidencjonowania dokumentacji w archiwum. Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją. Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe. Pozyskanie niezbędnych formularzy i druków kancelaryjno-archiwalnych. Szkolenie skierowane…

Dowiedz się więcej »

Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w jednostkach samorządowych.

21 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329(+VAT)

Termin: 21 października Miejsce: online  Cena: 329 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: Zapoznanie się z przepisami regulującymi przekazywanie i archiwizowanie akt Nabycie umiejętności prawidłowej archiwizacji dokumentacji Zdobycie wiedzy jak postępować z niewłaściwie uporządkowaną dokumentacją przekazywaną przez komórki Zdobycie wiedzy z zakresu prawidłowego przekazywania akt do archiwum oraz brakowania akt Praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w czasie szkolenia poprzez zastosowanie zajęć praktycznych   Adresaci szkolenia: Archiwiści, pracownicy składnic akt, kierownicy archiwów zakładowych/ składnic akt oraz…

Dowiedz się więcej »

Jak przygotować dokumentację do elektronicznego obiegu.

21 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299(+VAT)

Termin: 21 października   Miejsce: online Cena: 299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: Celem szkolenia jest praktyczne omówienie  sposobów porządkowania  dokumentacji w zakresie klasyfikacji i kwalifikacji spraw. Przeprowadzane kontrole wykazują, że nie wszystkie jednostki prawidłowo stosują  zapisy instrukcji dotyczące obiegu dokumentów, a  szczególnie  pracownicy  mają trudności w posługiwaniu się jednolitym rzeczowym wykazem akt przy  rejestracji spraw na stanowiskach pracy. Sprawy  otrzymują symbole ,które  nie odzwierciedlają   kryterium rzeczowości. Zagadnienie to  ma istotne znaczenie  przy przechodzeniu…

Dowiedz się więcej »

2 dniowe szkolenie- system zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP oraz auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP.

21 października_09:00 - 22 października_15:00
SZKOLENIE ONLINE
400(+VAT)

Termin: 21-22 październik Miejsce: online  Cena:400 zł (+VAT) Dzień I: System zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP oraz HACCP wg normy ISO 22000:2018 w zakładach żywienia zbiorowego. Czas trwania 9:00 – 15:00  Dzień II: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, w tym wdrożonego zgodnie z normą PN-EN-ISO 22000:2018 w zakładach żywienia zbiorowego. Czas trwania 9:00 – 15:00 Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl   DLA KOGO: Szkolenie przeznaczone dla: • publicznych i niepublicznych szpitalnych zakładów żywienia zbiorowego oraz stołówek…

Dowiedz się więcej »

Vademecum pracownika oświaty gminnej – zadania wynikające z ustaw oświatowych i ich terminy

25 października_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
349zł (+VAT)

Termin: 25. października  2021 Cena: 349zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat obowiązkowych zadań osoby zajmującej się oświatą gminną. Uczestnikom przekazane zostaną informacje na temat terminów, o których należy pamiętać, oraz przykłady dokumentacji niezbędnej do opracowywania w trakcie roku. Prowadzący przedstawi wykładnię prawną zagadnień oraz przykłady dobrej praktyki. 1. Omówienie najważniejszych zagadnień do realizacji w każdym roku: 1) ustalanie sieci szkół i przedszkoli zgodnie z wytycznymi ustawy Prawo oświatowe (w…

Dowiedz się więcej »

Budowa zasobów cyfrowych przyjaznych studentom z niepełnosprawnościami

25 października_09:00 - 13:00
Online
319zł(+VAT)

Termin: 25. październik Miejsce: ONLINE Cena: 319 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel.792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl I. Odbiorcy usług ze szczególnymi potrzebami. Identyfikacja osób o szczególnych potrzebach. Najważniejsze zagadnienia. 1. Osoby ze szczególnymi potrzebami – wprowadzenie 2. Na co zwrócić uwagę? 3. Typowe problemy II. Potrzeby osób/ studentów o szczególnych potrzebach, w tym z różnymi rodzajami niepełnosprawności (niepełnosprawność ruchowa, dysfunkcja wzroku, słuchu, intelektualna, psychiczna, neurologiczna i inne). 1. Niepełnosprawność ruchowa 2. Dysfunkcja narządu wzroku 3. Dysfunkcja narządu słuchu 4. Dysfunkcja…

Dowiedz się więcej »

Brakowanie na podstawie spisu z natury – warsztaty praktyczne.

25 października_09:00 - 12:00
299(+VAT)

Termin: 25 październik Miejsce: online  Cena: 299zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel.  888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Brakowanie dokumentacji zazwyczaj odbywa się na podstawie istniejącej ewidencji zasobu archiwum zakładowego lub składnicy akt. Akta, których okres przechowywania minął, typuje się drogą analizy spisów zdawczo-odbiorczych. Czasem jednak, gdy proces porządkowania i ewidencjonowania zasobu jest dopiero wdrażany, jednostka jest zmuszona wybrakować przetrzymaną dokumentację na podstawie spisu z natury. Celem szkolenia jest przeprowadzenie słuchacza przez tę procedurę. W czasie szkolenia będziemy dokonywać brakowania dokumentacji własnej…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.