Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Maj 2021

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI, W TYM OCENA I DYSCYPLINA PRACY ORAZ INNE ZAGADNIENIA Z PRAGMATYKI ZAWODOWEJ.

13 maja_16:00 - 19:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł (+VAT)

Termin: 13 maja Cena:349  zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl   PROGRAM SZKOLENIA: Szkolenie trzygodzinne dla kadry pedagogicznej  szkół i przedszkoli w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, ze szczególnym omówieniem zakresu obowiązków, przysługujących praw, organizacji i wykorzystania czasu pracy nauczycieli, oceny i dyscypliny pracy oraz właściwego rozumienia zapisów statutowych. Koszt zamówionego szkolenia dla rady pedagogicznej uzgadniany indywidualnie. Od 2016 ekspert MEN (poz. 1121), znawca i pasjonat tzw. prawa oświatowego. Współpracuje z RIO, SKO, MEiN, z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w…

Dowiedz się więcej »

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w praktyce – jak zniszczyć dokumenty szybko i zgodnie z przepisami.

14 maja_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
279zł (+VAT)

Termin: 14maja  Miejsce: online Cena: 279 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Adresaci: Przedstawiciele administracji, JST, SJO i podmiotów prywatnych; Przedstawiciele jednostek niepaństwowych, fundacji, stowarzyszeń, Przechowawcy dokumentacji Pracownicy archiwów zakładowych i składnic akt; Pracownicy sekretariatów i kancelarii; Następcy prawni zlikwidowanych podmiotów Syndycy i likwidatorzy Wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia Cel i korzyści: Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej brakowania i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej. Uczestnicy poznają najnowsze wytyczne, zdobędą umiejętność samodzielnego przeprowadzenia procedury brakowania,…

Dowiedz się więcej »

Zasady udostępniania, odmowy udostępniania informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

17 maja_08:00 - 18 maja_15:00
SZKOLENIE ONLINE
529zł (+VAT)

Termin: 17- 18 maj Cena: 529zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Dzień I * Pre- test Część I a - część teoretyczna: Podstawy prawne udostępniania informacji publicznej. Definicja pojęcia "informacja publiczna" Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej Podmioty uprawnione do uzyskania informacji publicznej Postępowanie w sytuacji wpływu wniosku niepodpisanego imieniem i nazwiskiem, jak postępować z wnioskami anonimowymi? Ograniczenia prawa do uzyskania informacji publicznej Kategorie informacji publicznej podlegające udostępnieniu Definicja pojęcia " dokument urzędowy" Informacja prosta…

Dowiedz się więcej »

Warsztaty z dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków w 2021 roku.

17 maja_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 17 maja Cena: 299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest praktyczne podejście do wyjaśnienia wątpliwości związanych z dokonywaniem potrąceń z wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych i zasiłków oraz przeliczenie konkretnych case study. Gwarantujemy minimum teorii i maksimum praktyki.   Program szkolenia MODUŁ I – Ogólne zasady dokonywania potrąceń 1. Obowiązki pracodawcy na etapie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy 2. Obowiązki pracodawców zatrudniających dłużników alimentacyjnych 3. Zajęcia bez postępowania egzekucyjnego 4. Rodzaje potrąceń i kolejność…

Dowiedz się więcej »

Vademecum pracownika oświaty gminnej – zadania wynikające z ustaw oświatowych i ich terminy

18 maja_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
349zł (+VAT)

Termin: 18. maja 2021 Cena: 349zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat obowiązkowych zadań osoby zajmującej się oświatą gminną. Uczestnikom przekazane zostaną informacje na temat terminów, o których należy pamiętać, oraz przykłady dokumentacji niezbędnej do opracowywania w trakcie roku. Prowadzący przedstawi wykładnię prawną zagadnień oraz przykłady dobrej praktyki. 1. Omówienie najważniejszych zagadnień do realizacji w każdym roku: 1) ustalanie sieci szkół i przedszkoli zgodnie z wytycznymi ustawy Prawo oświatowe (w…

Dowiedz się więcej »

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. Zadania i odpowiedzialność opiekunów, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

18 maja_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
359zł(+VAT)

Termin: 18. maja Miejsce: online Cena: 359zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl      uporządkowanie wiedzy i kompetencji przedstawicieli jst, osób i podmiotów prowadzących i realizujących instytucjonalne formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun, niania); przybliżenie kompendium wiedzy o standardach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, kwalifikacjach i kompetencjach opiekunów i osób prowadzących i zarządzających instytucjonalnymi formami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; omówienie znowelizowanych przepisów i procedury dotyczącej…

Dowiedz się więcej »

DLA SZKÓŁ: PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI, W TYM OCENA I DYSCYPLINA PRACY ORAZ INNE ZAGADNIENIA Z PRAGMATYKI ZAWODOWEJ.

18 maja_15:00 - 18:00
SZKOLENIE ONLINE
299+(VAT)

Termin: 18 maja   Cena: 299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl   Program szkolenia: Szkolenie trzygodzinne dla kadry pedagogicznej  SZKÓŁ w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, ze szczególnym omówieniem zakresu obowiązków, przysługujących praw, organizacji i wykorzystania czasu pracy nauczycieli, oceny i dyscypliny pracy oraz właściwego rozumienia zapisów statutowych. Koszt szkolenia dla rady pedagogicznej uzgadniany indywidualnie. Od 2016 ekspert MEN (poz. 1121), znawca i pasjonat tzw. prawa oświatowego. Współpracuje z RIO, SKO, MEiN, z samorządami gminnymi, powiatowymi i…

Dowiedz się więcej »

Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w rachunkowości budżetowej jednostek oświatowych

19 maja_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
349zł (+VAT)

Termin: 19. maja  Miejsce: online Cena: 349 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej popełniane są błędy i nieprawidłowości (wynikające z protokołów RIO i NIK), ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych charakterystycznych dla funkcjonowania jednostek oświatowych. Adresaci: pracownicy działów księgowości w jednostkach oświatowych Program: 1. Ewidencja dochodów, w tym m.in.: różne wpłaty od rodziców, wynajem pomieszczeń, opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw itp.…

Dowiedz się więcej »

Szkolenie dotyczące ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

20 maja_09:00 - 15:00
Szkolenie on-line Polska
365zł (+VAT)

Termin: 20. maja 2021Miejsce: on-line Cena: 365 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl 1. Status osób niepełnosprawnych w Polsce w zakresie uprawnień określonych w PFRON i innych ustawach. 2. Podstawy prawne funkcjonowania wsparcia dla osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz. U. 2019 poz.1696 3. Zakres regulacji w ustawie oraz znaczenie poszczególnych określeń dot. : - barier, - dostępności, - osób ze szczególnymi potrzebami, - projektowania oraz usprawniania. 4. Obowiązki instytucji…

Dowiedz się więcej »

ZFŚS 2021 – wpływ zmian w RODO na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

20 maja_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
365zł (+VAT)

Termin: 20. maja 2021Miejsce: on-line Cena: 365 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Cele: Zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w zakresie zakładowego funduszu świadczeń społecznych w kontekście zmian w regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych. Szkolenie pozwala na zapoznanie uczestników z wymaganiami stawianymi w zakresie gromadzenia i przetwarzania pracowników występujących o  wsparcie z zfśs funkcjonujących w ich organizacji uwzględniając najnowsze stanowiska organów fiskalnych w zakresie interpretacji prawnych dotyczących rozliczeń w zfśs. Uczestnicy są zapoznawani konsekwencjami w przypadku dyskryminacji…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.