Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia › opolskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Szukaj Wydarzenia

Wydarzenia Search

Wrzesień 2018

Zmiana stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich – aktualne orzecznictwo i praktyka oraz planowane zmiany w tej materii i omówienie przepisów postępowania, z uwzględnieniem najnowszych zmian w k.p.a.

4 września 2018_10:00 - 15:00
Opole, Hotel Weneda, 1 Maja 77
Opole, opolskie 45-355 Polska
+ Google Map
375zł (+VAT)

Termin: 4 września Miejsce: Opole Cena: 375 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Cel i korzyści ze szkolenia: Szczegółowe zaznajomienie uczestników z instytucją zmiany stosunków wodnych ukazaną z zarówno z perspektywy organu I instancji, organu II instancji, jak też pełnomocnika profesjonalnego reprezentującego strony w postępowaniu; Przedstawienie postępowania w sprawie wydawania decyzji o nałożeniu obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom – dokładne zapoznanie z poszczególnymi elementami procesu, co może przełożyć się na skuteczność prowadzonych…

Dowiedz się więcej »

Styczeń 2019

Zajęcie pasa drogowego – Szkolenie Zamknięte

1 stycznia 2019_10:00 - 31 grudnia 2019_15:00
Polska Polska
4900zł (+VAT)

Termin: 1 stycznia -  31 grudnia Miejsce: Polska Cena: 4 900 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zajęcia pasa drogowego w kontekście ważnych decyzji: wnioski, procedury. Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych,zarządu dróg, Projektanci organizacji ruchu, Inżynierowie drogownictwa, inżynierowie ruchu drogowego, pracownicy wykonawców robót drogowych, inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi, organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej, pełnomocnicy występujący w sprawach o zajęcie pasa drogowego. Program szkolenia 1. Definicja pasa drogowego…

Dowiedz się więcej »

Luty 2019

Jak w edukacji udzielić informacji zwrotnej uczniowi i rodzicom?

25 lutego 2019_10:00 - 15:00
Opole, Hotel Weneda, 1 Maja 77
Opole, opolskie 45-355 Polska
+ Google Map
449zł(+VAT)

Termin: 25 luty Miejsce: Opole Cena: 449 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl - zdobycie wiedzy niezbędnej do rzetelnego przepływu informacji, - nabycie umiejętności konstruowania wartościowego feedbacku, - nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami towarzyszącymi przyjmowaniu informacji zwrotnej, - nabycie umiejętności wyodrębniania wartości z feedbacku - nabycie umiejętności rozwojowego wdrażania wartości pochodzącej z feedbacku Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił - zdefiniować odpowiedzialność za komunikat zawarty w informacji zwrotnej - rozpoznawać i unikać tzw. killerów komunikacji -…

Dowiedz się więcej »

Kwiecień 2019

Zmiany w dokumentacji pracowniczej 2019 r.

17 kwietnia 2019_10:00 - 15:00
Opole, Hotel Weneda, 1 Maja 77
Opole, opolskie 45-355 Polska
+ Google Map
415zł(+VAT)

Termin: 17 kwietnia Miejsce: Opole Cena: 415 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Adresatami niniejszego szkolenia są osoby zajmujące się kadrami, pracownicy działów HR, rekruterzy oraz zainteresowani pracownicy. Metody prowadzenia zajęć: -wykład, -case study, -pytania problemowe, -warsztaty. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi do kodeksu pracy w roku 2018 i 2019, w szczególności związanymi z obowiązywaniem Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób…

Dowiedz się więcej »

Czerwiec 2019

Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy oświadczenia prowadzącego gospodarstwo rolne

26 czerwca 2019_10:00 - 15:00
Opole, Hotel Weneda, 1 Maja 77
Opole, opolskie 45-355 Polska
+ Google Map
425zł (+VAT)

Termin: 26. czerwca Miejsce: Opole Cena: 425 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Cel i korzyści ze szkolenia: Szczegółowe zaznajomienie uczestników z instytucją zaświadczenia, w tym z różnicami pomiędzy zaświadczeniem a decyzją deklaratoryjną, co powinno przełożyć się na umiejętność odróżnienia tych dwóch instytucji w praktyce, przedstawienie postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń – dokładne zapoznanie z poszczególnymi elementami procesu wydawania zaświadczenia, co może przełożyć się na skuteczność prowadzonych postępowań dotyczących wydawania zaświadczeń. Wszyscy pracownicy urzędów gmin (ew. powiatów,…

Dowiedz się więcej »

Lipiec 2019

Wywłaszczenia i zwrot wywłaszczonych nieruchomości

9 lipca 2019_10:00 - 15:00
Opole, Hotel Weneda, 1 Maja 77
Opole, opolskie 45-355 Polska
+ Google Map
429zł (+VAT)

Termin: 9 lipca Miejsce: Opole  Cena: 429 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Celem szkolenia jest zaznajomienie jego uczestników z podstawami i zasadami wywłaszczania nieruchomości na różne cele. Ponadto omówione również zostaną zagadnienia związane z koniecznością zwrotu wywłaszczonych uprzednio nieruchomości. Obok podstaw prawnych w sposób zwięzły zostaną przedstawione procedury i postępowania związane z tematem szkolenia tak aby jego uczestnicy po zakończeniu szkolenia mieli niejako modele postępowania w różnych sytuacjach i mogli z nich korzystać wówczas gdy…

Dowiedz się więcej »

Księgowość projektów UE

22 lipca 2019_10:00 - 15:00
Opole, Hotel Weneda, 1 Maja 77
Opole, opolskie 45-355 Polska
+ Google Map
549zł(+VAT)

Termin: 22 lipiec Miejsce: Katowice Cena: 549 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność oraz innych zainteresowanych obsługą projektów, w tym koordynatorów projektów. Program szkolenia 1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim 2. Zmiany w Nowej Perspektywie 2014-2020 3. Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych…

Dowiedz się więcej »

Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych

31 lipca 2019_10:00 - 15:00
Opole, Hotel Weneda, 1 Maja 77
Opole, opolskie 45-355 Polska
+ Google Map
415zł(+VAT)

Termin: 17 czerwca Miejsce: Opole Cena: 415 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Szkolenie prowadzone będzie  w formie prezentacji multimedialnej, która będzie na bieżąco uzupełniana dyskusją, pytaniami, odpowiedziami, praktycznymi  przykładami  oraz omawianiem i wyjaśnianiem sytuacji problemowych. Celem szkolenia przekazanie i usystematyzowanie merytorycznej wiedzy związanej z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sekretariatów i kancelarii, w tym wiedzy i praktycznych wskazówek na temat czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych, opracowywania i wdrażania wewnętrznych procedur obowiązujących w tym zakresie oraz zasad ochrony danych…

Dowiedz się więcej »

Listopad 2019

Rewolucja w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów – nowy system bezpieczeństwa dokumentów publicznych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r.

18 listopada 2019_10:00 - 15:00
Opole, Hotel Weneda, 1 Maja 77
Opole, opolskie 45-355 Polska
+ Google Map
465zł (+VAT)

Termin: 18. listopada  Miejsce: Opole Cena: 465 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Dnia 12 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa o dokumentach publicznych. Głównym celem tej regulacji jest walka z fałszerstwami dokumentów, a także z wykorzystywaniem ich do popełniania przestępstw np. wyłudzania kredytów, czy kradzieży tożsamości. Obowiązujące do tej pory przepisy dotyczące dokumentów publicznych były rozproszone kilkuset aktach prawnych, a jednocześnie brakowało jednolitych standardów zabezpieczeń przed fałszowaniem, jak i organu odpowiedzialnego za kształtowanie polityki…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.