Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Maj 2021

DIETETYKA Z ELEMENTAMI SYSTEMU HACCP I ZASADAMI PROWADZENIA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ ŚRODKAMI SPOŻYWCZYMI – kurs online DLA INTENDENTÓW.

11 maja_08:30 - 13 maja_15:30
SZKOLENIE ONLINE
600zł (+VAT)

Termin: 11,12,13 maja Miejsce: online  Cena:599 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl DLA INTENDENTÓW, MAGAZYNIERÓW I DIETETYKÓW PRACUJĄCYCH W ZAKŁADACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO.   Wymagania krajowych i unijnych przepisów prawnych odnoszące się do bezpieczeństwa żywności i żywienia. Informowanie o właściwościach żywności. 2.1. Podstawy prawne dotyczące obowiązkowego informowania konsumentów i zakładów żywienia zbiorowego o właściwościach środków spożywczych. 2.2. Jak interpretować dane na temat środków spożywczych przekazywane przez ich producentów? W jakim zakresie przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych odnoszą…

Dowiedz się więcej »

Kurs praktycznej wiedzy – specjalista do spraw nieruchomości z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa

13 maja_09:00 - 14 maja_14:00
Online
559zł(+VAT)

Termin: 13-14.  maja Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 559 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Omówienie całokształtu przepisów związanych z gospodarką nieruchomościami stosowanych przez organy administracji publicznej wraz z aktualnymi zmianami w przepisach prawa oraz praktycznego aspektu stosowania przepisów z formą case study oraz przytoczeniem orzecznictwa w wymienionych zagadnieniach – połączenie zajęć teoretycznych z praktycznymi przykładami decyzji administracyjnych z zakresu ustaw omawianych na kursie oraz orzecznictwem. Pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialni za gospodarkę nieruchomościami, inspektorzy, kierownicy i…

Dowiedz się więcej »

Duże zmiany w ustawie śmieciowej w 2021 r.

13 maja_09:00 - 15:00
Szkolenie on-line Polska
345zł (+VAT)

Termin: 13. maja 2021 Miejsce: on-line Cena: 345 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Na szkoleniu zostaną omówione zmiany w ustawie śmieciowej zawarte w projekcie nowelizacji ustawy dotyczące zasad określania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nowego trybu i terminów składania deklaracji śmieciowych, nowego kręgu osób, które będą składać deklaracje, indywidualnego rozliczania się z opłat przez mieszkańców budynków wielorodzinnych, nowych uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, nowych obowiązków wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych w zakresie składania deklaracji o…

Dowiedz się więcej »

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI, W TYM OCENA I DYSCYPLINA PRACY ORAZ INNE ZAGADNIENIA Z PRAGMATYKI ZAWODOWEJ.

13 maja_16:00 - 19:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł (+VAT)

Termin: 13 maja Cena:349  zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl   PROGRAM SZKOLENIA: Szkolenie trzygodzinne dla kadry pedagogicznej  szkół i przedszkoli w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, ze szczególnym omówieniem zakresu obowiązków, przysługujących praw, organizacji i wykorzystania czasu pracy nauczycieli, oceny i dyscypliny pracy oraz właściwego rozumienia zapisów statutowych. Koszt zamówionego szkolenia dla rady pedagogicznej uzgadniany indywidualnie. Od 2016 ekspert MEN (poz. 1121), znawca i pasjonat tzw. prawa oświatowego. Współpracuje z RIO, SKO, MEiN, z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w…

Dowiedz się więcej »

Warsztaty z pomocy PFRON na zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – dofinansowania do wynagrodzeń, refundacje kosztów zatrudnienia, jak utworzyć zakładowy fundusz rehabilitacji, wypełnianie wniosków i formularzy do PFRON

14 maja_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
289zł(+VAT)

Termin: 14. maja Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 289 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Uzyskanie wiedzy na temat zatrudniania pracowników niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), zarówno dla pracodawców na otwartym, jak i na chronionym rynku pracy. Szkolenie dotyczy także prawidłowego określania niepełnosprawności pracownika, dodatkowych uprawnień pracowniczych, składania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych, wniosków o zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej itp. Szkolenie skierowane jest…

Dowiedz się więcej »

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w praktyce – jak zniszczyć dokumenty szybko i zgodnie z przepisami.

14 maja_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
279zł (+VAT)

Termin: 14maja  Miejsce: online Cena: 279 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Adresaci: Przedstawiciele administracji, JST, SJO i podmiotów prywatnych; Przedstawiciele jednostek niepaństwowych, fundacji, stowarzyszeń, Przechowawcy dokumentacji Pracownicy archiwów zakładowych i składnic akt; Pracownicy sekretariatów i kancelarii; Następcy prawni zlikwidowanych podmiotów Syndycy i likwidatorzy Wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia Cel i korzyści: Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej brakowania i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej. Uczestnicy poznają najnowsze wytyczne, zdobędą umiejętność samodzielnego przeprowadzenia procedury brakowania,…

Dowiedz się więcej »

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności i odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych w działalności JST

14 maja_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
369zł (+VAT)

Termin: 14. maja 2021 Cena: 369zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Jaki jest cel szkolenia? Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami dochodzenia kwoty 40/70/100 euro jako rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych i odsetek za opóźnienie w traksakcjach handlowych, a także z innymi obowiązkami, które dla JST wynikają z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Podczas szkolenia omówione zostaną w szczególności następujące zagadnienia: Jakie obowiązki…

Dowiedz się więcej »

Nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – najnowsze orzecznictwo

14 maja_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
329+(VAT)

Termin:14 maja Miejsce: online  Cena: 329 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel.888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Dopuszczalność stosowania trybów nadzwyczajnych w stosunku do decyzji i postanowień. Ustalanie kolejności trybów nadzwyczajnych. Zmiana decyzji środowiskowej: 1) właściwość organów, 2) przesłanki pozytywne, 3)przesłanki negatywne, 4) formułowanie wniosku – wskazówki, 5) rozstrzygnięcia w postępowaniu i jego skutki. Stwierdzenie nieważności: 1) właściwość organów, 2) przesłanki stwierdzenia nieważności, 3) terminy dotyczące stwierdzania nieważności, 4) formułowanie wniosku – wskazówki, 5) rozstrzygnięcia w postępowaniu i jego skutki.…

Dowiedz się więcej »

Zasady udostępniania, odmowy udostępniania informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

17 maja_08:00 - 18 maja_15:00
SZKOLENIE ONLINE
529zł (+VAT)

Termin: 17- 18 maj Cena: 529zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Dzień I * Pre- test Część I a - część teoretyczna: Podstawy prawne udostępniania informacji publicznej. Definicja pojęcia "informacja publiczna" Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej Podmioty uprawnione do uzyskania informacji publicznej Postępowanie w sytuacji wpływu wniosku niepodpisanego imieniem i nazwiskiem, jak postępować z wnioskami anonimowymi? Ograniczenia prawa do uzyskania informacji publicznej Kategorie informacji publicznej podlegające udostępnieniu Definicja pojęcia " dokument urzędowy" Informacja prosta…

Dowiedz się więcej »

Ocena ryzyka zawodowego (aktualizacja pod względem COVID -19)

17 maja_08:00 - 11:30
Online
289zł (+VAT)

Termin: 17. maj Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 289 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Przekazanie uczestnikom wiedzy zawartej w przepisach. Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów BHP oraz osób zajmujących się BHP Część I Wprowadzenie 1. BHP- podstawowe pojęcia Część II 1. Procedura przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego 2. Zebranie informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego 3. Identyfikacja zagrożeń – określenie dla każdego stanowiska pracy, jakie występują na nim zagrożenia 4. Oszacowanie ryzyka 5. Określenie…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.