Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › ochrona środowiska

Wydarzenia Search and Views Navigation

grudzień 2021

Podziały nieruchomości

13 grudnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
319zł (+VAT)

Termin: 13. grudnia 2021  Miejsce: on-line Cena: 299zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Celem szkolenia jest  przekazanie oraz utrwalenie wiedzy w zakresie dokonywania geodezyjnych podziałów nieruchomości, przekazanie wiedzy w zakresie procedur, sporządzanej dokumentacji, procedowania administracyjnego, zebranie zmian prawnych dotyczących tematu, omówienie różnych aspektów związanych ze zmianami prawnymi w dziedzinach związanych z tematem. Wszystko na konkretnych przykładach podziałów w formie zagadnień, zadań rozwiązywanych wspólnie z uczestnikami szkolenia, stąd szkolenie ma aspekt bardzo praktyczny i pożądany w jst.…

Dowiedz się więcej »

Geodezja po nowemu – analiza zmian prawa geodezyjnego i przepisów wykonawczych, praktyka stosowania starych i nowych przepisów

14 grudnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
339zł (+VAT)

Termin: 14. grudnia Miejsce: online Cena: 339zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Przedmiotem szkolenia jest uporządkowanie i podsumowanie zmian ustawowych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stosowanie ww. regulacji prawnych i przed zmainami legislacyjnymi było obarczone wieloma niejasnościami i sprawiało organom wiele problemów interpretacyjnych. Wprowadzone w ubiegłym roku oraz zakończone wprowadzanie w lipcu br. nowych regulacji prawnych w tym zakresie umożliwia eliminację części tych niejasności, zaś przepisy…

Dowiedz się więcej »

KONTROLA ŚMIECI NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH – NOWE OBOWIĄZKI GMIN

22 grudnia_09:00 - 13:00
Online
429zł(+VAT)

Termin: 22. grudnia 2021 r.  Cena: 429zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail:kwardzinska@res.edu.pl CAŁKOWICIE NOWE, PIERWSZE TEGO RODZAJU SZKOLENIE NA RYNKU ZORGANIZOWANE W WYNIKU LICZNYCH GŁOSÓW PRACOWNIKÓW URZĘDÓW GMIN/MIAST I JEDNOSTEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ ODPADAMI KOMUNALNYMI I KONTROLĄ OBOWIĄZKÓW NAŁOŻONYCH NA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH BĘDĄCYCH W GMINNYM SYSTEMIE ODPADOWYM JAK I POZOSTAJĄCYCH POZA SYSTEMEM GMINNYM Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli oraz weryfikacji prowadzonej przez pracowników zajmujących się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi i funkcjonariuszy straży gminnych…

Dowiedz się więcej »

styczeń 2022

Kontrola firm asenizacyjnych i właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych

4 stycznia 2022_09:00 - 12:30
Online
429zł(+VAT)

Termin: 04. stycznia 2022 Miejsce: on-line Cena: 429 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail:kwardzinska@res.edu.pl Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli prowadzonej przez pracowników  gmin  obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz procedury kontroli  przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory…

Dowiedz się więcej »

Ewidencja gruntów i budynków – aktualne problemy i nowelizacja przepisów wykonawczych.

10 stycznia 2022_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
339zł (+VAT)

Termin: 10. styczniaMiejsce: online Cena: 339zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem tego szkolenia jest przedstawienie aktualnej wiedzy w zakresie ewidencjonowania gruntów budynków i lokali oraz ewidencjonowania cen transakcyjnych nieruchomości. 2020 i 2021 rok to lata dużych zmian w przepisach geodezyjnych - nowelizacja ustawy i nowe przepisy wykonawcze. Szkolenie więc ma charakter teoretyczny i praktyczny, gdyż omawiane jest zastosowanie regulacji prawnych w praktyce. Omówione też będą różne stanowiska  w sprawach związanych z interpretacją znowelizowanych przepisów prawnych.…

Dowiedz się więcej »

Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo, teoria i praktyka.

13 stycznia 2022_09:00 - 16:00
SZKOLENIE ONLINE
369zł(+VAT)

Termin: 13. stycznia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Projektanci organizacji ruchu, Inżynierowie drogownictwa, Inżynierowie ruchu drogowego, Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg, Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze, Pracownicy POLICJI (Komendy Powiatowe Policji Wydziały Ruchu Drogowego, Komendy Wojewódzkie Policji Wydziały Ruchu Drogowego, Komendy Miejskie Policji Wydziały Ruchu Drogowego), Pracownicy wykonawców robót drogowych, Inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej, Wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu, Organizatorzy…

Dowiedz się więcej »

Wywłaszczenie dla potrzeb urządzeń przesyłowych

14 stycznia 2022_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł(+VAT)

Termin: 14. stycznia Miejsce: online Cena: 349zł (+VAT) Elwira Gryygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do pracowników starostw powiatowych i urzędów wojewódzkich. 1. Zezwolenie na założenie i przeprowadzenie urządzeń przesyłowych (art. 124 ust. 1 u.g.n.) 1.1 Uwagi ogólne 1.2 Zakres stosowania przepisu art. 124 ust. 1 u.g.n. 1.3 Realizacja inwestycji celu publicznego 1.4 Wymóg przeprowadzenia rokowań 1.5 Wniosek o wydanie decyzji z art. 124 ust. 1 u.g.n. - wymogi 1.6 Zagadnienia proceduralne 1.7 Uprawnienia przedsiębiorcy przesyłowego…

Dowiedz się więcej »

Nadawanie, likwidacja i zmiana nazw miejscowości, ulic oraz numeracja porządkowa nieruchomości z uwzględnieniem nowelizowanych przepisów wykonawczych

17 stycznia 2022_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
329zł (+VAT)

Termin: 17. stycznia Miejsce: on-line Cena: 329 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Przedmiotem szkolenia są zasady numeracji porządkowej w Polsce w świetle najnowszego rozporządzenia wykonawczego do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stosowanie regulacji prawnych w zakresie numerowania adresowego budynków było obarczone wieloma niejasnościami i sprawia organom gmin wiele problemów interpretacyjnych. Wprowadzona w lipcu br. nowa regulacja prawna w tym zakresie umożliwia eliminację części tych niejasności, zaś kilkumiesięczne vacatio legis ma…

Dowiedz się więcej »

Kontrola segregacji odpadów i kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie

18 stycznia 2022_09:00 - 12:30
Online
425zł(+VAT)

Termin: 18. stycznia Miejsce: online Cena: 425 zł(+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli prowadzonej przez pracowników  gmin  u właścicieli nieruchomości w zakresie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zadeklarowanego kompostowania bioodpadów powstających na nieruchomości,  wydawania decyzji określających wysokość opłaty podwyższonej za brak segregacji lub stwierdzających utratę prawa do korzystania ze zwolnienia w części z opłaty ze względu na kompostowanie bioodpadów Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory pism/ oraz adres…

Dowiedz się więcej »

Zajęcie pasa drogowego – zajęcie klasyczne, zajęcie bez zezwolenia i awaryjne zajęcie pasa drogowego. Zagadnienia specjalistyczne i zaawansowane.

20 stycznia 2022_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
369zł(+VAT)

Termin: 20. stycznia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Projektanci budownictwa drogowego, Inżynierowie drogownictwa, Inżynierowie konstruktorzy, Inżynierowie ruchu drogowego, Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg publicznych, Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg gminnych wewnętrznych, Pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej – Starostwa Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie. Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze, Pracownicy organów administracji publicznych – Starostwa Powiatowe, Pracownicy organów administracji publicznych – Urzędy Wojewódzkie, Firmy budowlane,…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.