Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › ochrona środowiska

Wydarzenia Search and Views Navigation

Czerwiec 2020

Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych – szkolenie on-line

15 czerwca_10:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
249zł (+VAT)

Termin: 15. czerwca Miejsce: online Cena: 249 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą wiedzieli jak efektywnie korzystać z bogactwa zasobów informacyjnych rejestru ewidencji gruntów i budynków, będą wiedzieli w jakich warunkach pozyskanie danych jest bezpłatne, a w jakich płatne. Prowadzący przekaże również wiedzę na temat tego, jakie dane można pozyskać drogą elektroniczną, a których danych rejestr ten ne ewidencjonuje. Uczestnicy poznają również korelacje pomiędzy rejestrem a księgami wieczystymi i innymi…

Dowiedz się więcej »

Lipiec 2020

Służebności publiczne

1 lipca_10:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska
249zł (+VAT)

Termin: 1. lipca  Miejsce: online Cena: 249 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl   Adresaci: pracownicy administracji publicznej, architekci, geodeci, geolodzy, inwestorzy, deweloperzy, urbaniści, pracownicy związani z ochroną środowiska, gospodarowaniem gruntami, leśnicy, pracownicy organów podatkowych, właściciele gruntów rolnych, przedstawiciele tzw. jednostek branżowych , energetyków, spółki wodno-ściekowe etc. plus przedstawiciele służb usuwających zagrożenia. Program: 1. Umocowanie prawne starosty w zakresie ograniczania korzystania z nieruchomości. 2. Wyjaśnienie przesłanek ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości przez starostę. 3. Praktyczne aspekty…

Dowiedz się więcej »

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno – budowalnym

6 lipca_10:00 - 15:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
315zł (+VAT)

Termin: 06. lipca Cena: 315 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail:mrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie jest dedykowane dla przedsiębiorców z branży budowlanej, którzy planuję inwestycje budowlane wymagające uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, albo już są w toku postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania takiej decyzji. Szkolenie zmierza do przyblizenia w szczególności obowiązków i uprawnień przedsiębiorcy w ramach postępowania środowiskowego, trudności z jakimi może się zmierzyć w związku z udziałem społeczństwa w procedurze wydania decyzji środowiskowej. Szkolenie przybliży w jaki sposób…

Dowiedz się więcej »

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowalnym

6 lipca_10:00 - 15:00
Gdańsk, Centrum Konferencyjne Neptun, ul. Grunwaldzka 103a
Gdańsk, Polska
+ Google Map
449zł (+VAT)

Termin: 06. lipca Cena: 449 zł (+VAT) Miejsce: Gdańsk Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail:mrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie jest dedykowane dla przedsiębiorców z branży budowlanej, którzy planuję inwestycje budowlane wymagające uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, albo już są w toku postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania takiej decyzji. Szkolenie zmierza do przybliżenia w szczególności obowiązków i uprawnień przedsiębiorcy w ramach postępowania środowiskowego, trudności z jakimi może się zmierzyć w związku z udziałem społeczeństwa w procedurze wydania decyzji środowiskowej. Szkolenie przybliży w…

Dowiedz się więcej »

Pozwolenia zintegrowane – procedura wydawania, dostosowywanie pozwoleń do konkluzji BAT

15 lipca_10:00 - 15:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
315zł(+VAT)

Termin: 15 lipca  Miejsce: ON-LINE Cena: 315 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie jest dedykowane dla pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców, którzy są zobowiązani pozyskać pozwolenie zintegrowane, albo są adresatami takiego pozwolenia, które wymaga jednak przeglądu i dostosowania do konkluzji BAT. Omówienie idei zintegrowanego podejścia; Podstawowe pojęcia: zanieczyszczenie, instalacja, tytuł prawny do instalacji, BAT’y BREF’y); Procedura wydawania pozwoleń zintegrowanych; Przegląd i dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do konkluzji BAT; Cofnięcie,wygaszenia i zmiany pozwoleń zintegrowanych.   Od…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

[recaptcha]

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.