Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › ochrona środowiska

Wydarzenia Search and Views Navigation

Sierpień 2021

Wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji fotowoltaicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – procedura krok po kroku, z naciskiem na problemy praktyczne.

2 sierpnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
399zł

Termin: 03. września Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  399 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Adresaci: Pracownicy urzędów gmin, którzy na codzień zajmują się procedurą wydawania decyzji środowiskowych. Wszczęcie postępowania. Analiza wniosku i sprawdzenie kompletności. Uzupełnienie wniosku. Wszczęcie postępowania. Postępowanie wyjaśniające. Raport, a karta informacyjna przedsięwzięcia. Charakter raportu w kontekście postępowania dowodowego. Charakter i rola uzgodnień i opinii w toku postępowania. Wiedza specjalna, a konieczność powołania biegłego w oparciu o przepisy KPA. Ustalenie katalogu stron postępowania i…

Dowiedz się więcej »

KONTROLA ŚMIECI NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH

5 sierpnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
399zł (+VAT)

Termin: 5. sierpnia 2021 r. Miejsce: online Cena: 399 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl CAŁKOWICIE NOWE, PIERWSZE TEGO RODZAJU SZKOLENIE NA RYNKU ZORGANIZOWANE W WYNIKU LICZNYCH GŁOSÓW PRACOWNIKÓW URZĘDÓW GMIN/MIAST I JEDNOSTEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ ODPADAMI KOMUNALNYMI I KONTROLĄ OBOWIĄZKÓW NAŁOŻONYCH NA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH BĘDĄCYCH W GMINNYM SYSTEMIE ODPADOWYM JAK I POZOSTAJĄCYCH POZA SYSTEMEM GMINNYM. Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli oraz weryfikacji prowadzonej przez pracowników zajmujących się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi i…

Dowiedz się więcej »

Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych

11 sierpnia_09:00 - 13:00
Online
345zł(+VAT)

Termin: 11. sierpnia 2021Miejsce: on-line Cena: 345 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail:kwardzinska@res.edu.pl Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli prowadzonej przez pracowników gmin obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz procedury kontroli przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory pism/. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory dokumentów/ oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu.…

Dowiedz się więcej »

Podziały nieruchomości

13 sierpnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
299zł (+VAT)

Termin: 13. sierpnia 2021  Miejsce: on-line Cena: 299zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Celem szkolenia jest  przekazanie oraz utrwalenie wiedzy w zakresie dokonywania geodezyjnych podziałów nieruchomości, przekazanie wiedzy w zakresie procedur, sporządzanej dokumentacji, procedowania administracyjnego, zebranie zmian prawnych dotyczących tematu, omówienie różnych aspektów związanych ze zmianami prawnymi w dziedzinach związanych z tematem. Wszystko na konkretnych przykładach podziałów w formie zagadnień, zadań rozwiązywanych wspólnie z uczestnikami szkolenia, stąd szkolenie ma aspekt bardzo praktyczny i pożądany w jst.…

Dowiedz się więcej »

Rządowy Fundusz ROZWOJU DRÓG – instrukcja złożenia wniosku

13 sierpnia_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
399zł

Termin: 13. SIERPNIA Miejsce: Online Cena: 399 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Przekazanie praktycznej wiedzy, jak złożyć wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu ROZWOJU DRÓG. W ramach naboru można zgłosić do dofinansowania wyłącznie zadania, których termin rozpoczęcia przypada na rok 2022. Kompletna instrukcja złożenia wniosku do odpowiedniego organu. Na szkoleniu będą poruszane między innymi takie kwestie jak: 1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  czym jest i z czego jest finansowany 2. Omówienie zasad udzielania dofinansowania i…

Dowiedz się więcej »

Zarządzanie samorządowym zasobem nieruchomości

16 sierpnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
319zł (+VAT)

Termin: 16. sierpnia 2021  Miejsce: on-line Cena: 319zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl 1.Gospodarowanie a zarządzanie nieruchomościami. 1.1.Porównanie pojęć gospodarowanie (gospodarka) a zarządzanie nieruchomościami. 1.2.Cele i zadania gospodarowania nieruchomościami. 1.3.Cele i zadania zarządzania nieruchomościami. 1.4.Zarządzanie i obrót nieruchomościami w kontekście toczących się postępowań o stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęciu nieruchomości, zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub innych postępowań reprywatyzacyjnych oraz ewentualne roszczenia związane z zagospodarowaniem (zbyciem) nieruchomości w trakcie tych postępowań. 2.Pojęcie i podział zasobów nieruchomości. 2.1.Zasoby nieruchomości…

Dowiedz się więcej »

Zmiana prawa wodnego w zakresie opłaty retencyjnej.

19 sierpnia_10:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
299(+VAT)

Termin: 19 sierpień   Miejsce: online  Cena:299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Zapoznanie uczestników z odpowiedziami na wiele pytań związanych z nową opłatą. Pokazanie praktycznych przykładów i sposobów radzenia sobie z wątpliwościami. Omówienie i przekazanie uczestnikom przydatnych wzorów pism. Rozwiązywanie problemów praktycznych uczestników szkolenia. Adresaci szkolenia: pracownicy urzędów miast i gmin do których obowiązków należy określanie opłaty retencyjnej, a którzy napotykają istotne problemy w procedurze jej wymierzania. PROGRAM SZKOLENIA: I. Problemy praktyczne: 1. kiedy opłata…

Dowiedz się więcej »

Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur od 1.10.2021 r. Jak będą go wdrażać jednostki budżetowe? – SZKOLENIE GODZINNE

20 sierpnia_09:00 - 10:00
SZKOLENIE ONLINE
99zł

Termin: 20. sierpnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 99 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Adresaci: Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr. Cel: zapoznanie się z Krajowym Systemem e - Faktur oraz instrukcją, jak wprowadzić w jednostce budżetowej. 1. Co to jest KSeF i do czego ma służyć? 2. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny w JST? 3. Zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o jednostkach uprawionych do dostępu do Krajowego…

Dowiedz się więcej »

Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli

20 sierpnia_09:00 - 13:00
Online
345zł(+VAT)

Termin: 20. sierpnia Miejsce: on-line Cena: 345 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail:kwardzinska@res.edu.pl - Zmiany w sposobie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - jak pozyskać dane do ewidencji, czy mieszkańcy maja obowiązek zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków - jakie dane mają czy mogą być w ewidencji - kontrola wykonania obowiązków przez właściciela nieruchomości prowadzona przez organ wykonawczy gminy - kary finansowe dla pracowników gmin za brak kontroli - jak mają wyglądać czynności…

Dowiedz się więcej »

Proces budowlany w praktyce w świetle znowelizowanych przepisów Prawa budowlanego

23 sierpnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
369zł (+VAT)

Termin: 23. sierpnia 2021 r. Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Czy wiesz: czym różni się remont od odbudowy? że rusztowania, dźwigi, betoniarka, to nie są urządzenia budowlane, co wolno sprawdzać urzędowi przy przyjęciu wniosku o pozwolenie na budowę? czy można przenieść zgłoszenie robót budowlanych na inny podmiot? które inwestycje musimy poprzedzić uzyskaniem decyzji środowiskowej? kto może złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane? kto ponosi odpowiedzialność za prawidłową kwalifikację obiektu?…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.