Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › ochrona środowiska

Wydarzenia Search and Views Navigation

Maj 2021

Nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – najnowsze orzecznictwo

14 maja_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
329+(VAT)

Termin:14 maja Miejsce: online  Cena: 329 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel.888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Dopuszczalność stosowania trybów nadzwyczajnych w stosunku do decyzji i postanowień. Ustalanie kolejności trybów nadzwyczajnych. Zmiana decyzji środowiskowej: 1) właściwość organów, 2) przesłanki pozytywne, 3)przesłanki negatywne, 4) formułowanie wniosku – wskazówki, 5) rozstrzygnięcia w postępowaniu i jego skutki. Stwierdzenie nieważności: 1) właściwość organów, 2) przesłanki stwierdzenia nieważności, 3) terminy dotyczące stwierdzania nieważności, 4) formułowanie wniosku – wskazówki, 5) rozstrzygnięcia w postępowaniu i jego skutki.…

Dowiedz się więcej »

Operat szacunkowy jako dowód w sprawie w postępowaniu administracyjnym i cywilnym

17 maja_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
319zł (+VAT)

Termin: 17. maja Miejsce: online Cena: 319 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Pracownicy administracji rządowej i samorządowej, jak również pracownicy banków i spółdzielni. Program: 1.Podstawy prawne wyceny w gospodarce nieruchomościami publicznymi. - Postępowania, w których istnieje prawny obowiązek określenia wartości nieruchomości. - Rzeczoznawca majątkowy czy biegły rzeczoznawca majątkowy? Kiedy można zlecić wykonanie operatu rzeczoznawcy a kiedy powołujemy biegłego. -  Postanowienie o powołaniu biegłego rzeczoznawcy majątkowego. 2.Operat szacunkowy w postępowaniu administracyjnym. -  Podstawy prawne dowodu w…

Dowiedz się więcej »

KONTROLA ŚMIECI NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH

19 maja_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
345zł (+VAT)

Termin: 19. maja 2021 r. Miejsce: online Cena: 345 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl CAŁKOWICIE NOWE, PIERWSZE TEGO RODZAJU SZKOLENIE NA RYNKU ZORGANIZOWANE W WYNIKU LICZNYCH GŁOSÓW PRACOWNIKÓW URZĘDÓW GMIN/MIAST I JEDNOSTEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ ODPADAMI KOMUNALNYMI I KONTROLĄ OBOWIĄZKÓW NAŁOŻONYCH NA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH BĘDĄCYCH W GMINNYM SYSTEMIE ODPADOWYM JAK I POZOSTAJĄCYCH POZA SYSTEMEM GMINNYM. Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli oraz weryfikacji prowadzonej przez pracowników zajmujących się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi i…

Dowiedz się więcej »

OPŁATA ADIACENCKA I OPŁATA/RENTA PLANISTYCZNA – DANINY PUBLICZNE

21 maja_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
279zł (+VAT)

Termin: 21. maja Miejsce: on-line  Cena: 279 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Przekazanie oraz utrwalenie wiedzy w zakresie opłat adiacenckich, procedur i zasad ich naliczania, przekazanie wiedzy w zakresie sporządzanej dokumentacji, procedowania administracyjnego, zebranie zmian prawnych dotyczących tematu, omówienie różnych aspektów związanych ze zmianami prawnymi w dziedzinach związanych z tematem. Wszystko na konkretnych przykładach opłat w formie zagadnień, zadań rozwiązywanych wspólnie z uczestnikami szkolenia, stąd szkolenie ma aspekt bardzo praktyczny i pożądany w JST i…

Dowiedz się więcej »

KPA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

21 maja_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
329zł (+VAT)

Termin: 21. maja   Miejsce: on-line  Cena: 329 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Omówienie znowelizowanych przepisów KPA z punktu widzenia postępowań administracyjnych z zakresu ochrony środowiska Prześledzenie całej procedury wydawania decyzji (od złożenia wniosku/wszczęcia postępowania z urzędu do ewentualnych zmian/wygaszania decyzji ostatecznej) na przykładzie postępowań z zakresu ochrony środowiska Omówienie orzecznictwa, poglądów doktryny, przykładów z praktyki trenera Dyskusja, wymiana doświadczeń, możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia UWAGA: w programie są przywołane różne postępowania dot. ochrony środowiska-…

Dowiedz się więcej »

Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych

21 maja_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
345zł (+VAT)

Termin: 21. maja 2021Miejsce: on-line Cena: 345 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli prowadzonej przez pracowników gmin obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz procedury kontroli przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory pism/. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory dokumentów/ oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu.…

Dowiedz się więcej »

DROGI PUBLICZNE OD A DO Z – zarząd dróg.

21 maja_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
299+(VAT)

Termin: 21 maja  Cena: 299zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl   Część pierwsza: zagadnienia wprowadzające (2h) Drogi publiczne – informacje ogólne Drogi publiczne a drogi wewnętrzne – res extra commercium Zasiedzenie drogi publicznej i drogi wewnętrznej Najważniejsze definicje ustawowe Administracja drogowa i jej zadania Ranna i padła dzika zwierzyna w pasie drogowym Zaliczenie drogi do kategorii drogi publicznej Trwały zarząd dróg publicznych Kaskadowe przejęcie drogi Część druga: Budowa i przebudowa dróg (0,5 h) Budowa i przebudowa…

Dowiedz się więcej »

NOWE ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI – OD POMYSŁU DO ZGODY BUDOWLANEJ

24 maja_09:00 - 13:00
Online
319zł (+VAT)

Termin: 24. maja 2021 Cena: 319zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl 19 września 2020r. weszły w życie znowelizowane zasady inwestowania zapisane w Prawie budowlanym. Zmiany zyskały już nazwę dużej nowelizacji, choć z całą pewnością daleko im do gruntownej reformy zapowiadanej od wielu lat. W ostatnim kwartale 2020r. wprowadzono jeszcze kilka drobniejszych zmian, które przede wszystkim umożliwiają pełną elektronizację inicjowania i rozpatrywania spraw związanych z inwestowaniem w różnych organach władzy publicznej. Przedmiotem szkolenia będzie zaprezentowanie nowych reguł…

Dowiedz się więcej »

ZADANIA GMIN ZWIĄZANE Z USUWANIEM NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH – KARY FINANSOWE ZA BRAK KONTROLI

25 maja_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
345zł (+VAT)

Termin: 25. maja Miejsce: on-line Cena: 345 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl - Zmiany w sposobie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - jak pozyskać dane do ewidencji, czy mieszkańcy maja obowiązek zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków - jakie dane mają czy mogą być w ewidencji - kontrola wykonania obowiązków przez właściciela nieruchomości prowadzona przez organ wykonawczy gminy - kary finansowe dla pracowników gmin za brak kontroli - jak mają wyglądać czynności…

Dowiedz się więcej »

ZADANIA GMIN ZWIĄZANE Z USUWANIEM NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH – KARY FINANSOWE ZA BRAK KONTROLI

25 maja_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
345zł (+VAT)

Termin: 25. maja Miejsce: on-line Cena: 315 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl - Zmiany w sposobie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - jak pozyskać dane do ewidencji, czy mieszkańcy maja obowiązek zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków - jakie dane mają czy mogą być w ewidencji - kontrola wykonania obowiązków przez właściciela nieruchomości prowadzona przez organ wykonawczy gminy - kary finansowe dla pracowników gmin za brak kontroli - jak mają wyglądać czynności…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.