Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia › Ochrona Danych Osobowych

Wydarzenia Search and Views Navigation

marzec 2022

DANE OSOBOWE. Jak przygotować, wdrożyć i utrzymywać program w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności

18 marca_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
429zł

Termin: 18 marca Cena: 429 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail:kzajkowska@res.edu.pl Słuchacz ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę o procedurach związanych z przygotowaniem, wdrożeniem oraz utrzymaniem programu w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności. Słuchacz posiada wiedzę w zakresie budowy i dostosowania procedur w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności, jest świadomy roli i obowiązków uczestników procesu przetwarzania danych osobowych. Słuchacz posiada umiejętność skutecznego dostosowania środków ochrony przetwarzania danych osobowych do skali ryzyka oraz implementacji środków redukujących prawdopodobieństwo…

Dowiedz się więcej »

kwiecień 2022

Stosowanie przepisów RODO w archiwach zakładowych i składnicach akt

6 kwietnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł(+VAT)

Termin: 06. kwietnia Miejsce: ONLINE Cena: 299 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie skierowane jest do: pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie archiwów zakładowych/składnic akt. Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu naświetlić zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w procesie archiwizacji dokumentów i ich przechowywania w archiwum zakładowym/składnicy akt. I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie 1) Przepisy archiwalne a) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach b) rozporządzenia wykonawcze do ustawy 2)…

Dowiedz się więcej »

CYBERBEZPIECZEŃSTWO W URZĘDZIE. Atak ransomware – jak się zachować? KRÓTKIE SZKOLENIE (1,5 h) O PODSTAWOWYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA PRACY W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH

8 kwietnia_09:00 - 10:30
SZKOLENIE ONLINE
249zł

Termin: 8 kwietnia Cena: 249 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl   KRÓTKIE SZKOLENIE (1,5 h) O PODSTAWOWYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA PRACY W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. Szkolenie dedykowane pracownikom merytorycznym urzędów i innych jednostek publicznych, którzy przetwarzają dane osobowe w systemach informatycznych. Szkolenie wyposaża uczestnika w podstawowe kompetencje na wypadek ataku cybernetycznego. Agenda szkolenia: Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy w systemach informatycznych. Phishing, techniki socjotechniczne – czym są. Na czym polega atak ransomware. Atak ransomware – reakcja pracownika. Atak…

Dowiedz się więcej »

Praktyczne wykorzystanie platformy ePUAP w pracy pracownika merytorycznego urzędu administracji publicznej – ePUAP jako narzędzie komunikacji.

14 kwietnia_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł

Termin: 14 kwietnia Cena: 329 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail:kzajkowska@res.edu.pl Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obsługą i praktycznym wykorzystaniem platformy ePUAP w ich codziennej pracy. Szkolenie obejmuje kompleksowy przekrój zagadnień dotyczących praktycznego wykorzystania platformy ePUAP w podmiocie publicznym m.in.: - wyjaśnienie mechanizmów działania platformy ePUAP i Profilu Zaufanego; - zaprezentowanie funkcjonalności platformy ePUAP wykorzystywanych w codziennej pracy; - obsługę pełnej ścieżkę obiegu dokumentu (od wpływu do odpowiedzi – od kancelarii do pracownika merytorycznego); - rozdzielanie…

Dowiedz się więcej »

Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych – kurs inspektora ODO

25 kwietnia_09:00 - 26 kwietnia_13:00
SZKOLENIE ONLINE
529zł (+VAT)

Termin: 25-26 kwietnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 529 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cel szkolenia zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego Dostarczenie praktycznej wiedzy o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych Przedstawienie obszarów największych ryzyk prawnych w związku z wejściem w życie RODO Praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych Adresaci: IOD, prawnicy, HR, informatycy, outsourcing IT, osoby odpowiedzialne za Politykę Bezpieczeństwa Informacji,…

Dowiedz się więcej »

CYBERBEZPIECZEŃSTWO W URZĘDZIE. Atak ransomware – jak się zachować? KRÓTKIE SZKOLENIE (1,5 h) O PODSTAWOWYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA PRACY W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH

27 kwietnia_09:00 - 10:30
SZKOLENIE ONLINE
199zł

Termin: 27 kwietniaa Cena: 199 zł (+VAT) tel. 798 301 781 e-mail: res@res.edu.pl   KRÓTKIE SZKOLENIE (1,5 h) O PODSTAWOWYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA PRACY W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. CZYM JEST CYBERBEZPIECZEŃSTWO? Jest to proces polegający na korzystaniu przez pracowników z najaktualniejszych programów zabezpieczających dane przed zagrożeniami internetowymi. Cyberbezpieczeństwo w tym aspekcie opiera się również na nieodwiedzaniu tych witryn internetowych, które są szczególnie narażone na ataki cyberprzestępców, a także na unikaniu podawania w Internecie do wiadomości publicznej szczegółowych danych firmy/urzędu/instytucji. Szkolenie dedykowane pracownikom…

Dowiedz się więcej »

maj 2022

RODO – szkolenie uaktualniające wiedzę pracowników

4 maja_08:00 - 09:30
SZKOLENIE ONLINE
159zł(+VAT)

Termin: 4. maja Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 159 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl W ramach szkolenia Pracownik: Odbędzie dedykowane 1,5 godzinne szkolenie mające na celu uaktualnienie jego wiedzy o danych osobowych. Uzyska odpowiedzi na dręczące go pytania o RODO. Wyjaśni Swoje wątpliwości w zakresie RODO. Zrozumie potrzebę ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego zakładzie pracy. Forma szkolenia: interaktywna, on-line przewidująca czynny udział uczestników szkolenia, zadawanie pytań, wyjaśnianie wątpliwości. Długość szkolenia: 1,5 -2 h 1. Wprowadzenie…

Dowiedz się więcej »

Zorganizowanie i funkcjonowanie archiwum/składnicy akt w instytucji kultury

11 maja_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
339zł (+VAT)

Termin: 11. maja 2021 Miejsce: on-line Cena: 339 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl   Korzyści: Kompleksowe zapoznanie się z problematyką funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt. Poznanie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie znakowania, opisywania i ewidencjonowania dokumentacji w archiwum. Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją. Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe. Pozyskanie niezbędnych formularzy i druków kancelaryjno-archiwalnych.…

Dowiedz się więcej »

Ochrona danych osobowych w placówkach leczniczych/szpitalach.

11 maja_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
455zł(+VAT)

Termin: 11. maja Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 455 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl   Zasady prowadzenia dokumentacji wewnętrznej, dotyczącej ochrony danych osobowych. Realizacja obowiązków informacyjnych. Zgody w systemie ochrony zdrowia – pozyskiwanie na potrzeby świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych. Monitoring – podstawy prawne i dokumentowanie przetwarzania. Realizacja praw osób, których dane dotyczą, w tym w zakresie dokumentacji medycznej. Rola IOD w systemie ochrony danych. Kodeks postępowania a zasady przetwarzania danych osobowych oraz dokumentowanie procesów przetwarzania danych…

Dowiedz się więcej »

Umowy z zakresu cyberbezpieczeństwa w sektorze administracji publicznej

18 maja_10:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
399zł

Termin: 18 maja Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena:  399 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenie dedykowane pracownikom merytorycznym urzędów i innych jednostek publicznych, którzy przetwarzają dane osobowe w systemach informatycznych. Szkolenie wyposaża uczestnika w podstawowe kompetencje na wypadek ataku cybernetycznego. Na szkoleniu zostaną poruszone poniższe kwestie, które będą rozwinięte i omówione w szczegółowy sposób: • Cyberbezpieczeństwo – wprowadzenie oraz omówienie podstawowych pojęć. Co powinniśmy wiedzieć, aby zapewnić skuteczną obronę swoich danych i organizacji. • Aktualne obowiązki…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.