Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › mazowieckie

Wydarzenia Search and Views Navigation

październik 2021

Dietetyka z elementami systemu HACCP i zasadami prowadzenia gospodarki magazynowej środkami spożywczymi dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych.

15 października_09:00 - 25 października_15:00
SZKOLENIE ONLINE
600(+VAT)

Termin: 15.10/20.10/22.10/25.10/ Miejsce: online  Cena: 600 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl • dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.), • dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach, • właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych, • pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.   BLOK I. Żywienie zbiorowe osób dorosłych w najczęściej występujących jednostkach chorobowych. PROGRAM SZKOLENIA obejmuje: 1. Omówienie…

Dowiedz się więcej »

KURS INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY – kurs online.

15 października_09:00 - 26 października_14:30
SZKOLENIE ONLINE
600(+VAT)

Termin: 15.10                 20.10                 26.10Miejsce: online  Cena: 450 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl DLA KOGO: • dietetyków, intendentów, kucharzy pracujących w żłobku, przedszkolu, szkole podstawowej lub ponadpodstawowwej, bursie, internacie, ośrodku szkolno-wychowawczym, • właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży. a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży: – dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, – dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach, – właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,…

Dowiedz się więcej »

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH CMJ DLA POZ.

18 października_08:30 - 19 października_15:30
SZKOLENIE ONLINE
470(+VAT)

Termin:18-19 październik Miejsce: online  Cena: 470zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl   Szkolenie kierowane jest do personelu jednostek ochrony zdrowia realizujących zadania w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Osoby uczestniczące w szkoleniu powinny posiadać wiedzę dotyczącą funkcjonowania POZ a także przepisów mających zastosowanie w tym obszarze. Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają lub pobiorą z internetu: Standardy akredytacyjne dla POZ Podstawowe przepisy prawne mające zastosowanie w obszarze POZ Plan godzinowy szkolenia Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej…

Dowiedz się więcej »

Praktyczne aspekty stosowania przepisów o gruntach rolnych i leśnych

18 października_09:00 - 13:00
Online
349zł(+VAT)

Termin: 18. października Miejsce: online Cena: 349zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników urzędów gmin/miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich.   1. Ochrona gruntów rolnych i leśnych – uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne 1.2.1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1.2.2 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1.2.3 Inne regulacje o cechach planistycznych 1.2 Stosowanie przepisu art. 7 ust. 2a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych…

Dowiedz się więcej »

NOWE UPRAWNIENIA ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH ORAZ STRON POSTĘPOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH W PROCEDURACH INWESTYCYJNYCH

18 października_09:00 - 11:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
199zł (+VAT)

Termin: 18. października 2021 Cena: 199zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl 13 maja 2021r. po 14-dniowym vacatio legis weszły w życie zmiany ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, przyjęte przez Sejm 30 marca 2021r. Wprowadzają one nowe procedury wstrzymania wykonania oraz zaskarżania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pośrednio – innych decyzji realizacyjnych, nazwanych w przyjętej nowelizacji „zezwoleniami na…

Dowiedz się więcej »

Dostosowanie NGOS do wymagań ustaw o dostępności cyfrowej oraz o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

18 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
339(+VAT)

Termin: 18 października Miejsce: online  Cena: 339 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: • Zdobycie wiedzy w jaki sposób dostosować organizację do wymagań ustawowych; • Zdobycie wiedzy na temat dostępności architektonicznej; • Zdobycie wiedzy na temat dostępności cyfrowej; • Zdobycie wiedzy na temat dostępności informacyjno – komunikacyjnej • Przygotowanie do zawierania nowych umów pomiędzy JST a NGOS   Adresaci szkolenia: • Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką; • Przedstawiciele NGOS I. Dostępność. Czym jest i…

Dowiedz się więcej »

Metodyka sporządzania pism formalno-prawnych z szczególnym uwzględnieniem pism administracyjnych, w tym także odpowiedzi na skargi, wnioski i zażalenia

18 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł(+VAT)

Termin: 18. października Miejsce: online Cena: 349 zł (+VAT)   Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Weryfikacja treści i dobór odpowiedniej formy odpowiedzi. Weryfikacja zaistnienia przesłanek. Komparycja, oznaczenie podmiotów i ich reprezentacji. Osnowa dokumentu. Podstawa prawna. Uzasadnienie. Załączniki i podpisy. Dyskusja i konsultacje. Radca prawny Aneta Karwowska, z niespełna 10letnim doświadczeniem zawodowym przy obsłudze przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych, w tym jednostek samorządu i spółek handlowych. Praktyk i teoretyk, pełnomocnik procesowy, świadczący bieżącą obsługę prawną również przy realizacji projektów…

Dowiedz się więcej »

Geodezja po nowemu – analiza zmian prawa geodezyjnego i przepisów wykonawczych, praktyka stosowania starych i nowych przepisów

19 października_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
339zł (+VAT)

Termin: 19. października Miejsce: online Cena: 339zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Przedmiotem szkolenia jest uporządkowanie i podsumowanie zmian ustawowych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stosowanie ww. regulacji prawnych i przed zmainami legislacyjnymi było obarczone wieloma niejasnościami i sprawiało organom wiele problemów interpretacyjnych. Wprowadzone w ubiegłym roku oraz zakończone wprowadzanie w lipcu br. nowych regulacji prawnych w tym zakresie umożliwia eliminację części tych niejasności, zaś przepisy…

Dowiedz się więcej »

Postępowanie administracyjne – najczęstsze problemy

19 października_09:00 - 13:00
Online
339zł(+VAT)

Termin: 19. października  Miejsce: ON-LINE Cena: 339 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Wyłączenie organu i pracownika organu (kiedy organ lub pracownik nie jest bezstronny w sprawie) Doręczanie korespondencji (w tym doręczenia elektroniczne) Udostępnienie akt postępowania do wglądu Określenie kręgu stron postępowania Postępowanie dowodowe – wybrane problemy Przewlekłość i bezczynność w postępowaniu administracyjnym Przeniesienie i zmiana decyzji administracyjnej  Kara za niewykonanie wyroku sądu administracyjnego Adwokat. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Zajmuje się aspektami prawnymi…

Dowiedz się więcej »

Kontrole prowadzone przez Archiwa Państwowe

19 października_09:00 - 13:00
Online
289zł(+VAT)

Termin: 19. października Miejsce: ONLINE Cena: 289 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl   Szkolenie skierowane głównie do: pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego, pracowników odpowiedzialnych za organizowanie wykonywania czynności kancelaryjnych, pracowników bibliotek i muzeów przechowujących materiały archiwalne. I. Podstawy prawne kontroli II. Podmioty kontrolowane 1) Przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 2) Przez archiwa państwowe, w tym podmioty prywatne posiadające materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego III. Przedmiot i zakres kontroli 1) Kontrola dokumentacji w…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.