Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › małopolskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Szukaj Wydarzenia

Wydarzenia Search

Luty 2020

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – Procedura „Niebieskie Karty”

11 lutego_10:00 - 15:00
Kraków, Sale szkoleniowe EDUPROFIT, ul. Chmieleniec 39
Kraków, małopolskie 30-348 Polska
+ Google Map
429zł (+VAT)

Termin: 11. lutego  Miejsce: Kraków Cena: 429 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl W trakcie trwania szkolenia jest możliwość omówienia: - wszystkich formularzy Niebieskie Karty; -zapoznania uczestników z przykładowym Zarządzeniem o powołaniu Grupy Roboczej; - protokołem zakończenia procedury NK; - pismem o wgląd w sytuację rodzinną; - wzorami wewnętrznych formularzy, dokumentujących działania w ramach procedury. Szkolenie prowadzę w formie otwartej, każdy z uczestników szkolenia może zadawać pytania. W trakcie szkolenia prezentuję odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania…

Dowiedz się więcej »

Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentów w firmie,biurze,sekretariacie

19 lutego_10:00 - 15:00
Kraków, Sale szkoleniowe EDUPROFIT, ul. Chmieleniec 39
Kraków, małopolskie 30-348 Polska
+ Google Map
449zł (+VAT)

Termin: 19 lutego 2020 Miejsce: Kraków Cena: 449 zł (+VAT) Justyna Sokólska tel798 301 781 e-mail:jsokolska@res.edu.pl   Celem szkolenia jest nabywanie,  zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w biurach / archiwum jednostki organizacyjnej. Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Osoby zajmujące się archiwizacją w zakładach oraz prowadzące archiwum zakładów, pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów. Część I Archiwizacja 1. Prawne regulacje dotyczące postępowania z dokumentacją, 3. Dokumentacja niejawna…

Dowiedz się więcej »

Marzec 2020

KONTROLA ZARZĄDCZA W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

16 marca_10:00 - 15:00
Kraków, Sale szkoleniowe EDUPROFIT, ul. Chmieleniec 39
Kraków, małopolskie 30-348 Polska
+ Google Map
449zł (+VAT)

Termin: 16. marca  Miejsce: Kraków Cena: 449 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Kontrola zarządcza jest nowym sposobem dla zapewnienia wewnętrznego ładu organizacyjnego (NPM) w jednostkach sektora finansów publicznych zawartym w ustawie  o finansach publicznych z 2009 r. Administracja powinna się zmieniać z administracji proceduralnej (biurokratycznej) w administrację efektywnościową (osiągniętego rezultatu). Punktem wyjścia do takiej tezy jest świadomość, że w każdym urzędzie znajdują się komórki organizacyjne o charakterze „kosztowym” i „dochodowym”. Szkolenie zostanie przeprowadzone na podstawie…

Dowiedz się więcej »

Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia

16 marca_10:00 - 18 marca_15:00
Kraków, Sale szkoleniowe EDUPROFIT, ul. Chmieleniec 39
Kraków, małopolskie 30-348 Polska
+ Google Map
945zł (+VAT)

Termin: 16-18.marca  Miejsce: Kraków Cena: 945 zł (+VAT) -- Magda Rygroczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl - Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną - przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji - Omówienie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. - dają możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.