Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia › lubuskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Listopad 2021

Obowiązki sekretarza szkoły i przedszkola

29 listopada_08:30 - 12:00
Online
299zł(+VAT)

Termin: 29. listopada Miejsce: Online Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Celem szkolenia przekazanie i usystematyzowanie merytorycznej wiedzy związanej z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sekretariatów i kancelarii, w tym wiedzy i praktycznych wskazówek na temat czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych, opracowywania i wdrażania wewnętrznych procedur obowiązujących w tym zakresie oraz zasad ochrony danych osobowych. • sekretarze szkół/przedszkoli/placówek oświatowych • dyrektorzy, • osoby zatrudnione w sekretariacie Wykład przygotowany w oparciu o praktyczne przykłady , warsztat. Część I…

Dowiedz się więcej »

Sprzedaż nieruchomości gminnych

29 listopada_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
319zł (+VAT)

Termin: 29. listopada Miejsce: online Cena: 319 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Program: - Podstawy prawne sprzedaży nieruchomości gminnych, rola rady gminy w sprzedaży nieruchomości (ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o gospodarce nieruchomościami) - Sprzedaż przetargowa i bezprzetargowa (rodzaje przetargów, procedura przetargowa, warunki jakie muszą być spełnione aby można było sprzedaż nieruchomość w trybie bezprzetargowym, zamiana gruntów jako szczególna forma sprzedaży) - Jak skutecznie sprzedać grunty gminne ( czynniki wpływające na popyt na nieruchomości,…

Dowiedz się więcej »

PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA ART.26A USTAWY O ODPADACH.

29 listopada_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329(+VAT)

Termin: 29 listopad  Cena: 329zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Program: 1.Podmiot odpowiedzialny za usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. 2.Kiedy stosować art. 26a ustawy o odpadach? - Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 26a ustawy o odpadach: - organ właściwy do przeprowadzenia postępowania; - strony postępowania; - tryb wszczęcia postępowania; 3.przebieg postępowania; 4.Zwrot przez posiadacza odpadów kosztów poniesionych przez organ administracji na podjęcie działań polegających na usunięciu odpadów i gospodarowanie…

Dowiedz się więcej »

Wyszukiwanie informacji w biznesie

29 listopada_09:00 - 30 listopada_15:00
Online
1200zł

Termin: 29-30. listopada Miejsce: Online Cena: 1200 zł Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Zrozumiesz, jak działają wyszukiwarki, dlaczego Google nie wie wszystkiego i jak Ty możesz na tym zyskać. Poznasz wyszukiwarki, w których znajdziesz więcej informacji niż w Google (tak, to możliwe!). Nauczysz się korzystać z wielu zaawansowanych funkcjonalności różnych wyszukiwarek. Dowiesz się, jak stosować zaawansowane metody pracy osób zawodowo zajmujących się poszukiwaniem informacji. Nauczysz się dobierać odpowiednie narzędzia wyszukiwawcze do informacji, które chcesz znaleźć. Nauczysz się samodzielnie korzystać z branżowych, specjalistycznych i niszowych baz danych, np. statystycznych lub naukowych.…

Dowiedz się więcej »

Archiwum zakładowe 2021

29 listopada_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
270zł (+VAT)

Termin: 29. listopada  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 270 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia:  Nabycie, zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w kancelarii/archiwum jednostki organizacyjnej Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy Adresaci szkolenia:  Osoby zajmujące się…

Dowiedz się więcej »

Nowa ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych – wejście w życie 11.10.2021r. – obowiązki i uprawnienia pracodawców u których działa kasa, nowe obowiązki i uprawnienia zarządu kasy, nowe uprawnienia członków kasy

30 listopada_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
369zł (+VAT)

Termin: 30. listopada Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 1.Podstawy prawne dotyczące pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych na gruncie nowej ustawy 2. Rola organizacji związkowych, rad pracowniczych i przedstawicielstwa załogi jako podmiotu kontrolującego kasy. Jaki jest obowiązek pracodawcy 3. Członek KZP – nowe uprawnienia, kto może być członkiem KZP 4. Zaskarżanie uchwał Walnego Zebrania. 5. Statut jako podstawa działania KZP a) jak prawidłowo opracować statut b) obligatoryjne elementy statutu c) statut PKZP…

Dowiedz się więcej »

KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2021 r. – w tym zatrudnianie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami, skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników.

30 listopada_09:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska
369(+VAT)

Termin: 30 listopad  Cena: 369zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl   Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami kadrowymi w jednostkach samorządowych. Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają podstawowe kwestie dotyczące ustalania warunków zatrudniania nauczycieli. Omówione zostaną również przykłady problemów dotyczących omawianej problematyki z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego Program: I.…

Dowiedz się więcej »

Omówienie tworzenia i zapisów statutów i regulaminów organizacyjnych w samorządowych instytucjach kultury

30 listopada_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
369zł (+VAT)

Termin: 30. listopada Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 1. Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury 2. Osobowość prawna samorządowych instytucji kultury 3. Rejestr instytucji kultury i elektroniczna księga rejestrowa – jakie obowiązki ma dyrektor instytucji kultury a jakie organizator. 4. Statut jako podstawa działania instytucji kultury. W jaki sposób stworzyć prawidłowy statut. Jakich zapisów nie można umieszczać w statucie. Omówienie wzorów statutów w praktyce . Jak zapisać w statucie a) nazwę, teren…

Dowiedz się więcej »

Elektroniczne tytuły wykonawcze w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym od 1 lipca 2021r. – aktualne wzory, poprawne wypełnianie i przekazywanie TW do organów egzekucyjnych.

30 listopada_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł(+VAT)

Termin: 30. listopada Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 329 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl e-TW od 1 lipca 2021r. – obowiązujące przepisy oraz jak i skąd pozyskać właściwe wzory TW? W jaki sposób wierzyciel może uzyskać/zmienić dostęp do systemu teleinformatycznego dedykowanego do przekazywania e-TW? e-ZW – elektroniczne zawiadamianie wierzyciela, uwagi praktyczne i problemy, które mogą wystąpić przy przepływie informacji wewnątrz jednostki organizacyjnej wierzyciela. Czy po 1 lipca 2021r. można przekazywać TW w wersji papierowej? Czy wraz…

Dowiedz się więcej »

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA

30 listopada_10:00 - 15:00
Online
459zł(+VAT)

Termin: 30. listopada 2021 Cena: 459zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl CEL: Omówienie nowej regulacji jaką stanowi całkowicie nowa „ustawa deweloperska” tj. ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U.2021.1177z dn. 30.06.21), w tym omówienie nowych definicji ustawowych, rozszerzonego pojęcia dewelopera, umowy rezerwacyjnej, nowych obowiązków informacyjnych dewelopera, sposobu zabezpieczenia środków pieniężnych nabywcy oraz istotnych zmian w zakresie odbioru lokalu; Omówienie zasadniczych różnic pomiędzy…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.