Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › lubelskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Styczeń 2021

Magazynowanie odpadów – nowe obowiązki od 01.01.2021 r.

26 stycznia_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł(+VAT)

Termin: 26.  stycznia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 329 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl • podmioty korzystające ze środowiska (emisja z pojazdów, kotłowni); • firmy wytwarzające odpady; • wprowadzający produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny i elektroniczny; • importerzy pojazdów; • obiekty handlowe sprzedające torby z tworzyw sztucznych; • zakłady produkcyjne; • zakłady przemysłowe; • restauracje, hotele; • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką. • funkcjonowanie zgodnie z prawem • zwiększenie świadomości środowiskowej wynikającej z przepisów…

Dowiedz się więcej »

Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy o ochronie przyrody z uwzględnieniem wiedzy praktycznej.

26 stycznia_10:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
319zł(+VAT)

Termin: 26. stycznia  Miejsce: ON-LINE Cena: 319 zł (+VAT) , Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych-  wydziałów lub referatów ochrony środowiska, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, samorządowych kolegiów odwoławczych, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych, kolejowych, zarządcy wód, pracownicy firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni, pracownicy firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy), osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem, zarządcy wód, itp. Zawartość materiałów:…

Dowiedz się więcej »

Podstawy prawne kontroli zarządczej- szkolenie online

27 stycznia_10:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska
299zł (+VAT)

Termin: 27 stycznia Cena: 299 zł (+VAT) -- Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacyjnego usytuowania oraz sposobu wykonywania kontroli zarządczej w obszarach zarządzania finansami publicznymi dla ustawowych celów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także podległe jednostki finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonowania I specyfiki. Podstawowym zadaniem kierownictwa jednostki jest zrozumienie założeń i zasad kontroli zarządczej zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.…

Dowiedz się więcej »

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA 2020 R. W CZASACH COVID 19 W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

28 stycznia_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
249zł (+VAT)

Termin: 28. stycznia Miejsce: Online Cena: 249 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zamknięcia roku budżetowego, zmian w przepisach.  Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych, główni księgowi, osoby zajmujące się tematyką księgowości budżetowej. PROGRAM Zmiany w przepisach prawa skutkujące wprowadzeniem zmian w obowiązujących regulacjach wewnętrznych jednostki , jak też obligujących do przyjęcia nowych procedur wewnętrznych. Rekomendacje KSR w zakresie ujęcia w księgach rachunkowych i sprawozdawczości zdarzeń finansowych spowodowanych COVID-19. Zmian w klasyfikacji…

Dowiedz się więcej »

Udostępnianie informacji publicznej w praktyce – szkolenie online

28 stycznia_10:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin:28 stycznia 2021r.   Cena: 299 zł (+VAT) -- Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cel szkolenia: przekazanie praktycznej wiedzy o stosowaniu przepisów dotyczących zasad dostępu do informacji publicznej, wskazanie jaki zakres przedmiotowy i podmiotowy obejmuje prawo do informacji publicznej oraz jakie informacje zostają objęte ograniczeniami dostępu do informacji, pokazanie w jaki sposób należy rozpatrywać wnioski o udostępnienie informacji publicznej, zaprezentowanie dorobku doktryny i najnowszego orzecznictwa sądowego dotyczącego tematyki dostępu do informacji publicznej. Adresaci: pracownicy jednostek samorządowych (gminy, powiaty,…

Dowiedz się więcej »

Profesjonalny doradca zawodowy w świetle zmian 2020 roku

29 stycznia_08:30 - 14:30
SZKOLENIE ONLINE
345zł(+VAT)

Termin: 29. stycznia 2021 r. Miejsce: online Cena: 345 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Adresaci szkolenia Doradcy zawodowi i pośrednicy na rynku pracy. Po szkoleniu uczestnik: - będzie umiał  rozpoznawać konfliktogennego klienta i udoskonali sposób postepowania w trakcie jego obsługi - otrzyma praktyczne narzędzia do pracy z klientem w obszarze wzmacniania jego potencjału indywidualnego - udoskonali techniki komunikacji w sytuacjach trudnych, -będzie umiał skutecznie motywować  klienta do pracy z własnym zasobem - dowie…

Dowiedz się więcej »

Zajęcie pasa drogowego – Szkolenie on-line

29 stycznia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
259zł (+VAT)

Termin: 29. stycznia Miejsce: Online Cena: 259 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zajęcia pasa drogowego w kontekście ważnych decyzji: wnioski, procedury. Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych,zarządu dróg, Projektanci organizacji ruchu, Inżynierowie drogownictwa, inżynierowie ruchu drogowego, pracownicy wykonawców robót drogowych, inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi, organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej, pełnomocnicy występujący w sprawach o zajęcie pasa drogowego. Program szkolenia 1. Definicja pasa drogowego 2. Jak poprawnie wskazać linie rozgraniczające…

Dowiedz się więcej »

Umowy w obrocie gospodarczym związane z nieruchomościami – zmiana zakresu zobowiązań wynikających z umów na skutek stanu pandemii obowiązującego na terytorium R.P.

29 stycznia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
269zł(+VAT)

Termin: 29.  stycznia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 269 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Omówienie całokształtu przepisów związanych z gospodarką nieruchomościami stosowanych przez organy administracji publicznej wraz z aktualnymi zmianami w przepisach prawa oraz praktycznego aspektu stosowania przepisów z formą case study oraz przytoczeniem orzecznictwa w wymienionych zagadnieniach – połączenie zajęć teoretycznych z praktycznymi przykładami decyzji administracyjnych z zakresu ustaw omawianych na kursie oraz orzecznictwem. Pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialni za gospodarkę nieruchomościami, inspektorzy, kierownicy i…

Dowiedz się więcej »

Obowiązki przedsiębiorcy na gruncie przepisów prawa ochrony środowiska- szkolenie online

29 stycznia_10:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł (+VAT)

Termin:29 stycznia   Miejsce: ON-LINE Cena: 349 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie jest dedykowane dla przedsiębiorców i zmierza do wyjaśnienia i usystematyzowania obowiązków administracyjnoprawnych przedsiębiorców wynikających z faktu korzystania ze środowiska. W ramach szkolenia zostanie omówione zadagnienie pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz opłat za korzystanie ze środowiska. Program szkoleń 1.  Omówienie źródeł prawa, z których wynikają obowiązki dla przedsiębiorcy; 2. Opłaty za korzystanie ze środwiska (opłata emisyjna, opłata produktowa, opłata recynglikowa, opłata eksploatacyjna,…

Dowiedz się więcej »

Luty 2021

Inwentaryzacja roczna w jednostkach – zasady przeprowadzenia, ewidencji i rozliczenia

1 lutego_09:00 - 13:00
Online
279zł(+VAT)

Termin: 01. lutego Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 279 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z tematyki dotyczącej inwentaryzacji i odpowiedzialności za jej przeprowadzenie i rozliczenie w jednostkach. Korzyści ze szkolenia: dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze będą mogli samodzielnie przeprowadzać inwentaryzację, jak również zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach jej przeprowadzania i rozliczania. Program: 1.Podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji Ustawa o Rachunkowości Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.