Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia › łódzkie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Wrzesień 2020

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – zasady składania wniosku o dofinansowanie (nabór wniosków do 30 września 2020 roku)

18 września_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 18. września Miejsce: On-line Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl     Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu tematyki składania wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zasad i sposobu ubiegania się o środki. Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych, referatów rozwoju i inwestycji, i inni zainteresowani tematyką szkolenia. Podstawa prawna utworzenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Co to jest? RFIL Zasady ubiegania się o dotację Źródła Finansowania Programu Rodzaje Kwalifikujących się projektów.n Do kogo…

Dowiedz się więcej »

KPA a dokument elektroniczny: Wnoszenie pism do urzędu w świetle przepisów prawa

21 września_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 21 września   Cena: 299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: • W dobie coraz bardziej informatyzującego się społeczeństwa, oraz obecnej sytuacji która wymusza na wielu firmach oraz obywatelach pracę on – line, umiejętna obsługa przez urzędy dokumentu elektronicznego jest niezbędna. Szkolenie ma na celu wskazać jak prawidłowo liczyć terminy administracyjne, jak określić datę wpływu dokumentu, jak ustalić czy mamy do czynienia z dokumentem elektronicznym mającym moc prawną, czy też z dokumentem zawierającym braki…

Dowiedz się więcej »

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno – budowalnym

21 września_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
315zł (+VAT)

Termin: 21 września  Cena: 315 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail:mrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie jest dedykowane dla przedsiębiorców z branży budowlanej, którzy planuję inwestycje budowlane wymagające uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, albo już są w toku postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania takiej decyzji. Szkolenie zmierza do przyblizenia w szczególności obowiązków i uprawnień przedsiębiorcy w ramach postępowania środowiskowego, trudności z jakimi może się zmierzyć w związku z udziałem społeczństwa w procedurze wydania decyzji środowiskowej. Szkolenie przybliży w jaki sposób…

Dowiedz się więcej »

Rewolucja w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów – nowy system bezpieczeństwa dokumentów publicznych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. szkolenie on-line

21 września_10:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska
269zł (+VAT)

Termin: 21 września Miejsce: online Cena: 269 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Dnia 12 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa o dokumentach publicznych. Głównym celem tej regulacji jest walka z fałszerstwami dokumentów, a także z wykorzystywaniem ich do popełniania przestępstw np. wyłudzania kredytów, czy kradzieży tożsamości. Obowiązujące do tej pory przepisy dotyczące dokumentów publicznych były rozproszone kilkuset aktach prawnych, a jednocześnie brakowało jednolitych standardów zabezpieczeń przed fałszowaniem, jak i organu odpowiedzialnego za kształtowanie polityki…

Dowiedz się więcej »

Dostęp do informacji publicznej: zasady udzielania i odmowy- szkolenie on-line

22 września_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 22 września Miejsce: online  Cena: 299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: • Zdobycie wiedzy na temat zasad prawidłowego udzielania informacji publicznej • Uzyskanie wiedzy w jakich sytuacjach oraz w jaki sposób odmawiać dostępu do informacji publicznej Adresaci szkolenia: • Osoby udzielające informacji publicznej • Wszyscy zaineresowani tematyką I Zagadnienie ogólne • Do kogo adresowane są przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej? Kto jest zobowiązany do jej udostępniania i komu należy udostępniać…

Dowiedz się więcej »

Archiwizacja dokumentacji w jednostkach samorządowych – szkolenie online

22 września_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 22. września Miejsce: online  Cena: 299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: Zapoznanie się z przepisami regulującymi przekazywanie i archiwizowanie akt Nabycie umiejętności prawidłowej archiwizacji dokumentacji Zdobycie wiedzy jak postępować z niewłaściwie uporządkowaną dokumentacją przekazywaną przez komórki Zdobycie wiedzy z zakresu prawidłowego przekazywania akt do archiwum oraz brakowania akt Praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w czasie szkolenia poprzez zastosowanie zajęć praktycznych   Adresaci szkolenia: Archiwiści, pracownicy składnic akt, kierownicy archiwów zakładowych/ składnic akt oraz…

Dowiedz się więcej »

Prawne aspekty przemocy w rodzinie. Procedura Niebieskiej Karty – szkolenie ONLINE

23 września_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
249zł (+VAT)

Termin: 23. września  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 249 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenie skierowane jest do następujących grup: Osoby fizyczne, Pracownicy wszystkich organów administracji publicznej, Funkcjonariusze publiczni, Pracownicy sądów. Szkolenie pozwoli na zaktualizowanie wiedzy w tematyce związanej z przemocą w rodzinie oraz jej aspektem prawnym wraz z regulacją procedury Niebieskiej Karty. Celem szkolenia jest również zwiększenie kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czy uzyskanie większej wiedzy w kontekście przemocy w rodzinie. Program szkolenia: Wprowadzenie:…

Dowiedz się więcej »

Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w tym CRBR – szkolenie online

23 września_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin:  23. września  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 299 zł (+VAT)  Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do takich instytucji jak: - banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe, - spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowa SKOK, - instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, agenci rozliczeniowi, firmy inwestycyjne, banki powiernicze, - spółki prowadzące rynki regulowane, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową (w tym usługi wymiany walut przez internet), - pośredników nieruchomości -…

Dowiedz się więcej »

Archiwum Zakładowe: zasady obiegu, porządkowania i przekazywania dokumentacji – szkolenie on-line

24 września_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 24. września Miejsce: online  Cena: 299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: • Nabycie, zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w kancelarii / archiwum jednostki organizacyjnej • Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach • Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy Adresaci…

Dowiedz się więcej »

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UE

24 września_09:00 - 14:30
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 24.września Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenie w formie praktycznych warsztatów ma na celu nauczyć Urzędników pracy przy archiwizacji dokumentów finansowanych z projektów  UE. Adresaci: Pracownicy instytucji publicznych obsługujący interesantów, osoby obsługujące projekty UE. HARMONOGRAM: Ustawa z 14 lipca 1983 r. o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.