Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › łódzkie

Wydarzenia Search and Views Navigation

maj 2022

Księgowość podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych w 2022r. Przypisy i odpisy należności, zarachowanie wpłat na zaległości, likwidacja nadpłat i zaległości w tym postępowanie z należnościami przedawnionymi. Obowiązki komórek księgowości w zakresie udzielania informacji organom egzekucyjnym o dokonanych wpłatach, przedawnieniach i zastosowanych ulgach dot. należności objętych tytułami wykonawczymi.

25 maja_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
315zł(+VAT)

Termin: 25. maja Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 315 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 1. Omówienie najczęściej występujących błędów w zakresie przypisów i odpisów należności podatkowych i innych publicznoprawnych (terminowość, błędne deklaracje, przypis na podstawie niedoręczonej decyzji, przypis na zmarłego podatnika, odpis należności przedawnionych). 2. Kto odpowiada za poprawność i terminowość przypisów i odpisów – powtarzające się pytanie – wymiar czy księgowość? 3. Zarachowanie wpłat dokonanych po terminie płatności – czy zawsze należy wydać postanowienie o…

Dowiedz się więcej »

PROSTY JĘZYK W URZĘDZIE. Najczęstsze błędy w tekstach urzędowych, czyli jak poprawnie zredagować pismo urzędowe?

26 maja_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 26 maja Miejsce: ONLINE Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenie dla urzędników administracji publicznej, w tym kadry kierowniczej urzędów. Dla wszystkich, którzy chcieliby lepiej komunikować się z odbiorcą tworzonych tekstów urzędowych. MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA SZKOLENIA W FORMIE ZAMKNIĘTEJ - DLA TWOJEGO URZĘDU / INSTYTUCJI! CENA I TERMIN USTALANE INDYWIDUALNIE. Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili zastosować zasady prostego języka (plain language) w codziennej pracy , w tym przy tworzeniu tekstów urzędowych. Korzyści dla uczestników:…

Dowiedz się więcej »

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Analiza obszarowa i wyznaczenie parametrów zabudowy

26 maja_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
399zł

Termin: 26 maja Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena: 399 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Głównym celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących postępowania w sprawach wydania decyzji o warunkach zabudowy. Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką Program: Wszczęcie postępowania Treść wniosku i załączniki Wezwanie do usunięcia braków Ustalenie stron postępowania Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Terminy załatwiania spraw i skutki ich przekroczenia Analiza obszarowa i wyznaczenie parametrów zabudowy Wyznaczenie obszaru analizowanego Mapa wymagana do wyznaczenia obszaru analizowanego Front działki…

Dowiedz się więcej »

Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE

26 maja_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
319zł(+VAT)

Termin: 26. maja Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 319 zł (+VAT)   Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE. Korzyści ze szkolenia: dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze nabędą umiejętności w poprawnym  prowadzeniu ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE, jak również będą mogli samodzielnie zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości z tym związane. 1.Cel i podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla projektów finansowanych…

Dowiedz się więcej »

Uchwały i inne akty związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w gminie

27 maja_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
355zł (+VAT)

Termin: 27. maja Miejsce: on-line  Cena: 355 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 1. Wprowadzenie; 2. Obowiązujący stan prawny w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego i jego projektowane zmiany; 3. Podstawowe zasady organizowania publicznego transportu zbiorowego: a) właściwość organizatorów; b) rodzaje przewozów; c) tryby wyboru operatora lub bezpośrednie świadczenie usług; d) Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej; 4. Regulamin przewozu i przepisy porządkowe; 5. Uchwała w sprawie warunków i zasad korzystania z przystanków; a)…

Dowiedz się więcej »

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – Procedura „Niebieskie Karty”

27 maja_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
299zł (+VAT)

Termin: 27. maja Miejsce: online Cena: 299 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl W trakcie trwania szkolenia jest możliwość omówienia: - wszystkich formularzy Niebieskie Karty; -zapoznania uczestników z przykładowym Zarządzeniem o powołaniu Grupy Roboczej; - protokołem zakończenia procedury NK; - pismem o wgląd w sytuację rodzinną; - wzorami wewnętrznych formularzy, dokumentujących działania w ramach procedury. Szkolenie prowadzę w formie otwartej, każdy z uczestników szkolenia może zadawać pytania. W trakcie szkolenia prezentuję odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania…

Dowiedz się więcej »

Centralny Rejestr Umów – nowy obowiązek dla każdej jednostki sektora finansów publicznych – kolejne zmiany systemowe©

27 maja_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
385zł(+VAT)

Termin: 27. maja  Miejsce: on-line Cena: 385 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail:egrygorczuk@res.edu.pl Istota szkolenia: Od 1 lipca 2022 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje zawarte w ustawie o finansach publicznych. Są one konsekwencją uchwalenia ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta w art. 6 wprowadza zmiany do ustawy o finansach publicznych, bowiem pojawia się nowe, teleinformatyczne narzędzie prowadzone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,…

Dowiedz się więcej »

LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2021 –COVID 19 – Z uwzględnieniem proponowanych zmian od 2022 roku ( Kodeks Pracy, Ustawa o Zatrudnianiu Pracowników Samorządowych ,Ustawa ZUS, Polski Ład)

27 maja_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
399zł

Termin: 27 maja Cena: 399 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl   Nowy rok przyniósł dużo zmian, które dotyczą również  działu płac. Między innymi: Skala podatkowa 2021 r. a zmiany w 2022 r. Progi podatkowe – podwyższenie kwoty w pierwszym progu podatkowym w 2022 – program Polski ŁAD Kwota wolna od podatku w 2022 r. Możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej w 2022 r. Składka zdrowotna na liście płac - zmiany od 01.01.2022 r. ulga…

Dowiedz się więcej »

Jak w praktyce rozliczać zasiłki po zmianach 2022? – warsztaty

30 maja_08:00 - 11:30
Online
299zł(+VAT)

Termin: 30. maja Miejsce: Online Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl I. Wprowadzenie -Czym jest wynagrodzenie? -Składniki wynagrodzeń -Czym jest wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy? -Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z niezdolnością do pracy pracownika? II. Zasiłki w praktyce - omówienie najważniejszych problemów -Pracodawca - płatnik zasiłków -ZUS - płatnik zasiłków -Ile wynosi okres wyczekiwania na prawo do świadczeń? -Świadczenia należne w okresie choroby, opieki, macierzyństwa, wypadku -Regulamin wynagrodzenia -Wpływ zmiany regulaminu…

Dowiedz się więcej »

UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RODZICIELSTWA – OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY

30 maja_09:00 - 13:30
Online
359zł(+VAT)

Termin: 30.maja Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 359 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców oraz osób zajmujących się problematyką kadrową oraz osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje. Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia spraw pracowniczych w zakładzie, zdobycie umiejętności w zakresie praktycznego stosowania prawa pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji pracowniczej. W programie szkolenia uwzględnione zostały zmiany wprowadzone ustawą z dnia…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.