Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › łódzkie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Marzec 2021

Instrukcja: jak przekazać materiały kategorii A do Archiwów Państwowych? – szkolenie online

1 marca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
219zł (+VAT)

Termin: 1. marca Miejsce: Online Cena: 219 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cele szkolenia: Zdobycie wiedzy w jaki sposób prawidłowo przygotować do przekazania oraz przekazywać materiały archiwalne do archiwów państwowych. Adresaci: Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką; Archiwiści zakładowi. Podstawy prawne postępowania z materiałami archiwalnymi Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o Narodowym Zasobie Archiwalnym i archiwach Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz…

Dowiedz się więcej »

Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z 10.2020 r. – realizacja w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży

1 marca_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
200zł (+VAT)

Termin: 01 marca Miejsce: online  Cena:200 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl DLA INTENDENTÓW, MAGAZYNIERÓW I DIETETYKÓW PRACUJĄCYCH W ZAKŁADACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO.   Nowe normy żywienia dzieci i młodzieży – wydanie grudzień 2020: 1.1. Zakres obowiązkowego stosowania norm żywienia w żywieniu dzieci i młodzieży. 1.2. Podział na grupy żywieniowe dzieci żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych i normy żywienia dla tych grup.   Piramida żywienia dla dzieci i młodzieży w wieku 4-18 lat, realizacja jej zasad w żywieniu…

Dowiedz się więcej »

Zmiana prawa wodnego w zakresie opłaty retencyjnej.

1 marca_10:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
269zł (+VAT)

Termin: 01 marca  Miejsce: online  Cena:269 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Zapoznanie uczestników z odpowiedziami na wiele pytań związanych z nową opłatą. Pokazanie praktycznych przykładów i sposobów radzenia sobie z wątpliwościami. Omówienie i przekazanie uczestnikom przydatnych wzorów pism. Rozwiązywanie problemów praktycznych uczestników szkolenia. Adresaci szkolenia: pracownicy urzędów miast i gmin do których obowiązków należy określanie opłaty retencyjnej, a którzy napotykają istotne problemy w procedurze jej wymierzania. PROGRAM SZKOLENIA: I. Problemy praktyczne: 1. kiedy opłata powinna…

Dowiedz się więcej »

Księgowość projektów UE

2 marca_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
325zł(+VAT)

Termin: 02. marca Miejsce: ON-LINE Cena: 325zł (+VAT) , Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność oraz innych zainteresowanych obsługą projektów, w tym koordynatorów projektów. Program szkolenia 1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim 2. Zmiany w Nowej Perspektywie 2014-2020 3. Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych…

Dowiedz się więcej »

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UE

2 marca_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
259zł (+VAT)

Termin: 2. marca Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena:  259 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zapoznanie i przygotowanie uczestników do samodzielnego zorganizowania oraz usystematyzowania w swojej instytucji procesu archiwizacji i obiegu dokumentów w domenie projektów finansowanych ze środków UE. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zasady, sposoby i metody podejścia do złożoności dokumentacyjnej, przed jakimi stają uczestnicy zespołów projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. W szczególności, szkolenie ma wyrobić u uczestników zrozumienie dla metodologii…

Dowiedz się więcej »

Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014

3 marca_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
289zł(+VAT)

Termin: 03. marca Miejsce: online Cena: 289zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących lub zamierzających realizować projekty współfinansowane z UE, w szczególności do menedżerów projektów, członków zespołów projektowych oraz osób, które podejmują wiążące decyzje w imieniu beneficjenta. W szkoleniu mogą uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych,  Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. Wymagania wstępne dla…

Dowiedz się więcej »

Biuletyn Informacji Publicznej – wymagania ustawy o dostępności cyfrowej oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

3 marca_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
269zł (+VAT)

Termin: 3. marca Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena: 269 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cele szkolenia: • Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze dostosowaniem BIP’u do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami • Zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej po zmianach wymaganych ww. ustawami Adresaci: • Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką • Osoby prowadzące BIP • Członkowie zespołów redakcyjnych BIP • Administratorzy…

Dowiedz się więcej »

Kurs praktycznej wiedzy – specjalista do spraw nieruchomości z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa

3 marca_09:00 - 4 marca_14:00
Online
559zł(+VAT)

Termin: 03-04.  marca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 559 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Omówienie całokształtu przepisów związanych z gospodarką nieruchomościami stosowanych przez organy administracji publicznej wraz z aktualnymi zmianami w przepisach prawa oraz praktycznego aspektu stosowania przepisów z formą case study oraz przytoczeniem orzecznictwa w wymienionych zagadnieniach – połączenie zajęć teoretycznych z praktycznymi przykładami decyzji administracyjnych z zakresu ustaw omawianych na kursie oraz orzecznictwem. Pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialni za gospodarkę nieruchomościami, inspektorzy, kierownicy i…

Dowiedz się więcej »

Raportowanie Schematów Podatkowych 2021 w jednostkach publicznych

3 marca_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
325zł(+VAT)

Termin: 03. marca 2021 r. Miejsce: online Cena: 325 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     • pracownicy urzędów miast, powiatów, gmin, starostw. • skarbnicy, księgowi • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje. Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zmian W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających ze zmian podatkowych. Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach. Okazja do zadawania własnych…

Dowiedz się więcej »

Praktyczne warsztaty z raportowania schematów podatkowych na przykładach w działalności samorządów i jednostek publicznych

3 marca_09:00 - 14:00
Online
325zł(+VAT)

Termin: 03. marca 2021 r. Miejsce: online Cena: 325 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     • pracownicy urzędów miast, powiatów, gmin, starostw. • skarbnicy, księgowi • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje. Celem szkolenia jest przekazanie w formie praktycznych warsztatów najważniejszych informacji dotyczących raportowania schematów podatkowych oraz pokazanie na przykładach w jaki konkretny sposób dokonać raportowania schematów podatkowych krok po kroku. Dzięki szkoleniu uczestnicy zostaną przygotowani do samodzielnego raportowania schematów podatkowych.…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.