Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › łódzkie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Sierpień 2021

ZMIANY W USTAWIE O POMOCY SPOŁECZNEJ 2021

2 sierpnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
369zł (+VAT)

Termin: 2. sierpnia 2021 Miejsce: on-line Cena: 369 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Zmiany w zakresie ustalania dochodu, Zmiany dotyczące świadczeń z pomocy społecznej, Wspólne skierowanie do DPS, Zmiany dotyczące odpłatności za pobyt w DPS, Nowe zasady ustalania zwrotu za świadczenia uzyskane na podstawie fałszywych informacji lub gdy nie poinformowano o zmianie sytuacji osobistej lub majątkowej, Zmiany w zakresie właściwości miejscowej organów pomocy społecznej, Zmiany dotyczące procedury zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, Zmiany dotyczące statusu pracowników socjalnych,…

Dowiedz się więcej »

Wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji fotowoltaicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – procedura krok po kroku, z naciskiem na problemy praktyczne.

2 sierpnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
399zł

Termin: 03. września Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  399 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Adresaci: Pracownicy urzędów gmin, którzy na codzień zajmują się procedurą wydawania decyzji środowiskowych. Wszczęcie postępowania. Analiza wniosku i sprawdzenie kompletności. Uzupełnienie wniosku. Wszczęcie postępowania. Postępowanie wyjaśniające. Raport, a karta informacyjna przedsięwzięcia. Charakter raportu w kontekście postępowania dowodowego. Charakter i rola uzgodnień i opinii w toku postępowania. Wiedza specjalna, a konieczność powołania biegłego w oparciu o przepisy KPA. Ustalenie katalogu stron postępowania i…

Dowiedz się więcej »

VAT na 2021 r. – zmiany i nowości w sektorze publicznym.

2 sierpnia_10:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
329(+VAT)

Termin:02 sierpnia   Miejsce: online  Cena: 329 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Rok 2020 przyniósł bardzo wiele zmian w regulacjach podatkowych a z zapowiedzi wiemy, że 2021r. przyniesie kolejne. Mają one głównie na celu walkę z wyłudzeniami i przestępcami podatkowymi, jednak w praktyce muszą się do nich dostosować również zwykli, uczciwi podatnicy. Zmienił się sposób raportowania – JPK_VAT powodując wiele problemów praktycznych. Wprowadzono zasadę podzielonej płatności w VAT – w tym obowiązkową, zwiększono sankcje za…

Dowiedz się więcej »

LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2021 –COVID 19 – Z uwzględnieniem proponowanych zmian od 2022 roku

3 sierpnia_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
329(+VAT)

Termin: 03 sierpień Cena: 329 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl   Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z NALICZANIEM WYNAGRODZENIA  w trakcie  trwanie stosunku pracy, po jego ustanie z uwzględnieniem najnowszych zmian. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy,. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i…

Dowiedz się więcej »

Podatek VAT 2021 – planowane zmiany i aktualne problemy

4 sierpnia_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
219zł

Termin: 04. sierpnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  219 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Adresaci: Szkolenia przeznaczone są dla pracowników wydziałów finansowych i księgowych jednostek samorządu terytorialnego (zarówno dla urzędów obsługujących JST, jak i jednostek organizacyjnych), a także dla pracowników instytucji kultury. Szkolenie skupia się na aspektach praktycznych omawianych problemów, odwołuje się do atu lanej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych oraz poparte jest dużą ilością przykładów z działalności JST  i instytucji kultury. CZĘŚĆ 1 –…

Dowiedz się więcej »

Warsztaty z pomocy PFRON na zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – dofinansowania do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, refundacje kosztów zatrudnienia, wypełnianie wniosków i formularzy do PFRON

4 sierpnia_09:00 - 13:00
Online
315zł(+VAT)

Termin: 04.sierpnia  Miejsce: ON-LINE Cena: 315 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie skierowane jest do: Podmiotów zobowiązanych do wpłat na PFRON, zainteresowanych prawidłowym rozliczaniem oraz obniżeniem ich wysokości, w szczególności do pracowników (kadry, księgowość) zajmujących się rozliczaniem wpłat na Fundusz Podmiotów pragnących uzyskać pomoc publiczną związaną z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, w szczególności do pracowników (kadry, księgowość) zajmujących się rozliczaniem pomocy z PFRON Tematyka szkolenia omawiana kompleksowo – zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych…

Dowiedz się więcej »

KONTROLA ŚMIECI NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH

5 sierpnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
399zł (+VAT)

Termin: 5. sierpnia 2021 r. Miejsce: online Cena: 399 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl CAŁKOWICIE NOWE, PIERWSZE TEGO RODZAJU SZKOLENIE NA RYNKU ZORGANIZOWANE W WYNIKU LICZNYCH GŁOSÓW PRACOWNIKÓW URZĘDÓW GMIN/MIAST I JEDNOSTEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ ODPADAMI KOMUNALNYMI I KONTROLĄ OBOWIĄZKÓW NAŁOŻONYCH NA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH BĘDĄCYCH W GMINNYM SYSTEMIE ODPADOWYM JAK I POZOSTAJĄCYCH POZA SYSTEMEM GMINNYM. Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli oraz weryfikacji prowadzonej przez pracowników zajmujących się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi i…

Dowiedz się więcej »

Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych

5 sierpnia_09:00 - 13:00
Online
355zł(+VAT)

Termin: 5. sierpnia 2021 r. Miejsce: online Cena: 355zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl CAŁKOWICIE NOWE, PIERWSZE TEGO RODZAJU SZKOLENIE NA RYNKU ZORGANIZOWANE W WYNIKU LICZNYCH GŁOSÓW PRACOWNIKÓW URZĘDÓW GMIN/MIAST I JEDNOSTEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ ODPADAMI KOMUNALNYMI I KONTROLĄ OBOWIĄZKÓW NAŁOŻONYCH NA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH BĘDĄCYCH W GMINNYM SYSTEMIE ODPADOWYM JAK I POZOSTAJĄCYCH POZA SYSTEMEM GMINNYM. Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli oraz weryfikacji prowadzonej przez pracowników zajmujących się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi i funkcjonariuszy…

Dowiedz się więcej »

Zaległości z najmu i dzierżawy JST – zasady i instrukcja dochodzenia należności, ochrona budżetu JST, dyscyplina finansów publicznych a Covid-19

5 sierpnia_12:30 - 15:30
Szkolenie on-line Polska
349zł (+VAT)

Termin: 5. sierpnia 2021 Cena: 349zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Szkolenie ma na celu: zapoznanie uczestników z praktyczną stroną dochodzenia zapłaty należności z najmu i dzierżawy mienia JST, omówienie zasad prowadzenia spraw windykacyjnych, przedstawienie harmonogramu czynności związanych z windykacją, zwiększenie ochrony wpływów budżetowych z najmu i dzierżawy, zwiększenie ochrony przed odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w urzędzie gminy, starostwie, jednostce budżetowej, samorządowym zakładzie budżetowym, i wszelkich innych osób,…

Dowiedz się więcej »

Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe w praktyce intendenta.

6 sierpnia_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
219(+VAT)

Termin: 06 sierpień  Miejsce: online  Cena:219 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl DLA KOGO: a) publicznych zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży: dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży, dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach;   b) publicznych zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych: dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno –opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.