Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › kujawsko - pomorskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

lipiec 2022

Ewidencja gruntów i budynków – aktualne problemy i nowelizacja przepisów wykonawczych.

4 lipca_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
339zł (+VAT)

Termin: 4. lipca Miejsce: online Cena: 339zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem tego szkolenia jest przedstawienie aktualnej wiedzy w zakresie ewidencjonowania gruntów budynków i lokali oraz ewidencjonowania cen transakcyjnych nieruchomości. 2020 i 2021 rok to lata dużych zmian w przepisach geodezyjnych - nowelizacja ustawy i nowe przepisy wykonawcze. Szkolenie więc ma charakter teoretyczny i praktyczny, gdyż omawiane jest zastosowanie regulacji prawnych w praktyce. Omówione też będą różne stanowiska  w sprawach związanych z interpretacją znowelizowanych przepisów…

Dowiedz się więcej »

Transport ładunków nienormatywnych – akty prawne, kategorie pojazdów, zezwolenia, kontrola. Wzory wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego dla poszczególnych kategorii pojazdów

4 lipca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 4 lipca Miejsce: On-line Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu tematyki pojazdów nienormatywnych. Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych, referatów rozwoju i inwestycji, i inni zainteresowani tematyką szkolenia. I. Akty prawne regulujące zasady przejazdów pojazdów nienormatywnych od 19 października 2012 r. omówienie: 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21…

Dowiedz się więcej »

ZFŚS w Polskim Ładzie w 2022 r. w jednostkach sektora finansów publicznych po zmianach w kontekście RODO, COVID-19 oraz odpowiedzialności karnej, skarbowej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury

4 lipca_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
369zł (+VAT)

Termin: 4. lipca Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl   Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad i terminu tworzenia regulaminu i preliminarza przychodów i wydatków oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy socjalnej. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się jak zabezpieczyć się przed niekorzystnymi skutkami nowego Polskiego Ładu, aby prawidłowo zbadać sytuację socjalną i prawidłowo…

Dowiedz się więcej »

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA WEDŁUG AKTUALNYCH PRZEPISÓW – elektroniczna teczka akt osobowych, okresy przechowywania dokumentacji, zasady zawierania umów, w tym umów on-line

4 lipca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299(+VAT)

Termin: 04.lipca  Cena: 299zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl     1.Zawieranie umów o pracę – obowiązujące zasady a)formy oświadczeń woli w obecnych przepisach Kodeksu Cywilnego: -forma pisemna, -forma elektroniczna (zasady użycia podpisu elektronicznego), -forma dokumentowa b)zawieranie umów on-line 2.Archiwizacja i zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej a)skrócenie terminu przechowywania teczek akt osobowych b)nowy termin ogólny i zastosowanie dotychczasowego 50-letniego terminu c)przechowywanie akt w czasie trwania postępowania w sprawie pracowniczej, d)digitalizacja akt osobowych e)formy prowadzenia teczki akt osobowych:…

Dowiedz się więcej »

CZAS PRACY W ZAKŁADZIE PO ZMIANACH PRAWA

4 lipca_09:00 - 13:30
Online
359zł(+VAT)

Termin: 04. lipca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 359 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców zatrudniających pracowników, do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin  i powiatów oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje. Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązki związane z ewidencją czasu pracy zatrudnionych…

Dowiedz się więcej »

Piąta edycja naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja piąta – Rozwój Stref Przemysłowych)

4 lipca_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
369zł(+VAT)

Termin: 4 lipca Miejsce: Online Cena: 369 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Piąta edycja naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja piąta – Rozwój Stref Przemysłowych). ZŁÓŻ Z NAMI WNIOSEK I OTRZYMAJ DOFINANSOWANIE - INSTRUKTAŻ Z EKSPERTEM! Termin naboru wniosków: 21 czerwca 2022 r. - 12 lipca 2022 r. godz. 17.00 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta…

Dowiedz się więcej »

Skargi, wnioski i petycje w ogólnym postępowaniu administracyjnym

4 lipca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł(+VAT)

Termin: 4. lipca Miejsce: online Cena: 329zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie dedykowane jest dla pracowników jednostek administracji publicznej (rządowej bądź samorządowej), którzy w ramach swoich obowiązków zajmują się rozpatrywaniem skarg lub wniosków, a także petycji. Cele: Analiza zasad postępowania w sprawach skarg i wniosków w myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a także postępowania w sprawie rozpatrywania petycji na podstawie ustawy z 11.07.2014 r. Omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięć organów administracji publicznej. Wskazanie na praktyczne…

Dowiedz się więcej »

Vademecum pracownika oświaty gminnej – zadania wynikające z ustaw oświatowych i ich terminy

5 lipca_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
349zł (+VAT)

Termin: 05. lipca  2021 Cena: 349zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat obowiązkowych zadań osoby zajmującej się oświatą gminną. Uczestnikom przekazane zostaną informacje na temat terminów, o których należy pamiętać, oraz przykłady dokumentacji niezbędnej do opracowywania w trakcie roku. Prowadzący przedstawi wykładnię prawną zagadnień oraz przykłady dobrej praktyki. 1. Omówienie najważniejszych zagadnień do realizacji w każdym roku: 1) ustalanie sieci szkół i przedszkoli zgodnie z wytycznymi ustawy Prawo oświatowe (w…

Dowiedz się więcej »

Spis z natury środków trwałych w jednostkach – zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie

5 lipca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
319zł(+VAT)

Termin: 5. lipca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 319 zł (+VAT)   Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z tematyki dotyczącej spisu z natury środków trwałych w jednostkach. Korzyści ze szkolenia: dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze będą mogli samodzielnie przeprowadzać spis z natury środków trwałych, jak również zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach jego przeprowadzania i rozliczania. 1. Podstawy prawne przeprowadzania spisu z natury środków trwałych. 2. Istota inwentaryzacji w…

Dowiedz się więcej »

FUNDUSZ SOŁECKI. Współpraca Gmin z Sołectwami. Procedura oceny wniosków o finansowanie zadań z funduszu sołeckiego

5 lipca_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł

Termin: 5 lipca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  349 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Pracownicy urzędów gmin współpracujący z sołectwami; sołtysi. Wszyscy zainteresowani tematyką funduszu sołeckiego. Statut sołectwa, a statut gminy. Samodzielność sołectwa. Zebranie wiejskie. Wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Procedura oceny wniosków o finansowanie zadań z funduszu sołeckiego. Możliwość zmian zadań przyjętych do realizacji z funduszu sołeckiego. Na jakie zadania nie mogą być przeznaczone środki z funduszu sołeckiego? Projektowane zmiany. Radca prawny, wieloletni pracownik samorządowy, w ramach…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.