Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › kujawsko - pomorskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

lipiec 2022

Prowadzenie ksiąg podatkowych/rachunkowych oraz innych pokrewnych usług a obowiązki z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML)

6 lipca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
279zł (+VAT)

Termin: 6 lipca Miejsce: ONLINE Cena: 279 zł (+VAT)  Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do takich instytucji jak: - banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe, - spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowa SKOK, - instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, agenci rozliczeniowi, firmy inwestycyjne, banki powiernicze, - spółki prowadzące rynki regulowane, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową (w tym usługi wymiany walut przez internet), - pośredników nieruchomości, BIURA NIERUCHOMOŚCI…

Dowiedz się więcej »

Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zarachowania w jednostkach samorządowych i w jednostkach im podległych w tym w jednostkach oświatowych.

6 lipca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
369zł(+VAT)

Termin: 6. lipca Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do Kierowników, Skarbników, Głównych księgowych, Kasjerów oraz innych pracowników merytorycznych jednostek sektora finansów publicznych, którym kierownik jednostki powierzył obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki kasowej oraz druków ścisłego zarachowania. 1. Podstawowe obowiązki w zakresie organizacji gospodarki kasowej w jednostce. 2. Czy każdy może zostać kasjerem? 3. Odpowiedzialność kasjera za powierzone mienie oraz procedury przyjmowania i przekazywania obowiązków w tym…

Dowiedz się więcej »

Zamówienia publiczne do 130 000 zł. w oświacie

6 lipca_11:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
305zł(+VAT)

Termin: 6. lipca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 305 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Pracownicy  szkół, przedszkoli, żłóbków, jednostek oświatowych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami zamówień publicznych, które weszły w życie z dniem 01.01.2021 r. Szkolenie dotyczy zasad zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych w kwocie do 130 000 zł. Podczas szkolenia duży nacisk zostanie położony na przykładowe regulaminy zamówień publicznych w jednostkach sektora publicznego. Podczas zajęć zostaną omówione min. zasady szacowania wartości…

Dowiedz się więcej »

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

7 lipca_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
249zł

Termin: 7 lipca Miejsce: Online Cena: 249 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych rozwiązań z zakresu obiegu i archiwizacji dokumentacji w szkołach i placówkach oświatowych. Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę związaną z: ✅ obowiązkami dyrektorów szkół i placówek oświatowych i zakresem ich odpowiedzialności; ✅ rodzajami dokumentacji podlegającymi przechowywaniu; ✅ prowadzeniem archiwum zakładowego/składnicy akt; ✅ wypełnianiem środków ewidencyjnych az/sa i pozostałych formularzy; ✅ przejmowaniem/przekazywaniem dokumentacji z komórek organizacyjnych; ✅ inicjowaniem i nadzorowaniem procedury…

Dowiedz się więcej »

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na PIT w obliczu Nowego Ładu – jak opanować nowe przepisy po zmianach od 1 lipca 2022

7 lipca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
319zł

Termin: 7 lipca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 319 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr. 2022 rok to rok zmian dla podatników, niestety w większości „ na niekorzyść”. Podatnicy prowadzący działalności gospodarcze będą musieli przygotować się na dodatkowe wydatki budżetowe. Pytanie tylko jak je zminimalizować jak już nie uda się uniknąć podwyżek podatków? Szkolenie ma na celu przedstawienie zmian i ich skutków…

Dowiedz się więcej »

KURS INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY – kurs online

8 lipca_09:00 - 22 lipca_15:00
SZKOLENIE ONLINE
450zł

Termin: 8, 15, 22 lipca  Miejsce: online  Cena: 450 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl DLA KOGO: • dietetyków, intendentów, kucharzy pracujących w żłobku, przedszkolu, szkole podstawowej lub ponadpodstawowwej, bursie, internacie, ośrodku szkolno-wychowawczym, • właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży. a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży: – dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, – dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach, – właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,…

Dowiedz się więcej »

Praktyczne stosowanie instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem jednolitego rzeczowego wykazu akt w POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII

8 lipca_09:00 - 13:00
Online
299zł(+VAT)

Termin: 08. lipca  Miejsce: online Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl 1. Stan prawny dotyczący obiegu i zarządzania dokumentami 2. Znaczenie prawidłowości obiegu dokumentów w bieżącej pracy powiatowego inspektoratu weterynarii 3. Nadzór ogólny i bieżący nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych 4. Przyjmowanie korespondencji i jej obieg 5. Czynności kancelaryjne sekretariatu 6. Dekretacja - przydzielanie spraw do załatwienia 7. System kancelaryjny 8. Rejestracja spraw na stanowiskach pracy - zakładanie teczek - spisy spraw - rejestry -…

Dowiedz się więcej »

Powierzchnie lokali mieszkalnych, użytkowych w procesie budowlanym i eksploatacji budynków.

8 lipca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł(+VAT)

Termin: 4. lipca Miejsce: online Cena: 339zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Powierzchnia lokalu odgrywa ważną rolę w procesach inwestycyjno budowlanych zarówno od strony inwestorów jak i użytkowników lokali. W dzisiejszych czasach każdy metr kwadratowy lokalu to duża wartość. Warto zatem poznać jakie są normy, zasady, dozwolone i niedozwolone treści umów w tym zakresie. Jak powinno się mierzyć i obliczać powierzchnie lokali i jakie to ma znaczenie. Z tego szkolenia wszyscy zainteresowani dowiedzą się jakie znaczenie…

Dowiedz się więcej »

Poradnik dla nowego pracownika na stanowisku archiwisty zakładowego

8 lipca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
339zł(+VAT)

Termin: 8. lipca 2022 Miejsce: on-line Cena: 339 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Zapoznanie się z problematyką prowadzenia dokumentacji i funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt. Poznanie reguł kierujących obiegiem dokumentacji i zasad archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Nabycie umiejętności w zakresie znakowania, opisywania i ewidencjonowania dokumentacji w archiwum. Zidentyfikowanie kluczowych momentów procesu zarządzania dokumentacja i osób za nie odpowiedzialnych. Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją. Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia…

Dowiedz się więcej »

Piąta edycja naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja piąta – Rozwój Stref Przemysłowych)

8 lipca_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
369zł

Termin: 8 lipca Miejsce: Online Cena: 369 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Piąta edycja naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja piąta – Rozwój Stref Przemysłowych). ZŁÓŻ Z NAMI WNIOSEK I OTRZYMAJ DOFINANSOWANIE - INSTRUKTAŻ Z EKSPERTEM! Termin naboru wniosków: 21 czerwca 2022 r. - 12 lipca 2022 r. godz. 17.00 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.