Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › kujawsko - pomorskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

grudzień 2021

Samorządowe Centra Usług Wspólnych

2 grudnia_09:00 - 13:00
Online
299zł(+VAT)

Termin: 02. grudnia  Miejsce: ON-LINE Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie skierowane do skarbników, włodarzy gmin, powiatów, kierowników jednostek obsługiwanych w załączeniu przykładowe instrukcje, zarządzenia wewnętrzne obowiązujące w CUW Ogólne zasady tworzenia CUW Zakres wspólnej obsługi Obowiązki i uprawnienia jednostki obsługującej i obsługiwanych Podział obowiązków i odpowiedzialności kierownika CUW i kierownika jednostek obsługiwanych Zakres podmiotowy i przedmiotowy wspólnej obsługi Ocena skutków wspólnej obsługi Struktura organizacyjna- przykłady Wybrane przepisy wewnętrzne regulujące działalność CUW Odpowiedzialność…

Dowiedz się więcej »

Formuła SMART – Doręczenia elektroniczne w świetle KPA, Ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz Ustawy o informatyzacji

3 grudnia_08:00 - 10:00
SZKOLENIE ONLINE
129zł(+VAT)

Termin: 03. grudnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 129 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl • uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej i wiedzy praktycznej w zakresie liczenia terminów administracyjnych w aspekcie dokumentu elektronicznego i elektronizacji postępowań administracyjnych; • przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznym. Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, osoby decyzyjne, wszyscy zainteresowani tematyką. I. Wprowadzenie do tematyki doręczeń elektronicznych 1. Kto jest zobligowany do doręczania pism w formie elektronicznej? 2. Na co szczególnie zwrócić…

Dowiedz się więcej »

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności i odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych w działalności JST

3 grudnia_08:30 - 12:00
Szkolenie on-line Polska
369zł (+VAT)

Termin: 3. grudnia 2021 Cena: 369zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Jaki jest cel szkolenia? Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami dochodzenia kwoty 40/70/100 euro jako rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych i odsetek za opóźnienie w traksakcjach handlowych, a także z innymi obowiązkami, które dla JST wynikają z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Podczas szkolenia omówione zostaną w szczególności następujące zagadnienia: Jakie obowiązki…

Dowiedz się więcej »

RODO – szkolenie uaktualniające wiedzę pracowników

3 grudnia_08:30 - 10:00
SZKOLENIE ONLINE
159zł(+VAT)

Termin: 03. grudnia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 159 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl W ramach szkolenia Pracownik: Odbędzie dedykowane 1,5 godzinne szkolenie mające na celu uaktualnienie jego wiedzy o danych osobowych. Uzyska odpowiedzi na dręczące go pytania o RODO. Wyjaśni Swoje wątpliwości w zakresie RODO. Zrozumie potrzebę ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego zakładzie pracy. Forma szkolenia: interaktywna, on-line przewidująca czynny udział uczestników szkolenia, zadawanie pytań, wyjaśnianie wątpliwości. Długość szkolenia: 1,5 -2 h 1. Wprowadzenie…

Dowiedz się więcej »

Nadzór jednostki samorządu terytorialnego nad wprowadzaniem danych do SIO w kontekście naliczania subwencji oświatowej

3 grudnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
349zł (+VAT)

Termin: 3. grudnia 2021 Cena: 349zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z aktualnymi przepisami dotyczącymi zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wprowadzania danych, za które odpowiada jst, oraz weryfikacji danych wprowadzonych przez szkoły i placówki oświatowe. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane praktyczne wskazówki, jak należy prowadzić nadzór nad prawidłowością przekazywania danych do SIO przez placówki publiczne i niepubliczne.  Zostanie również zaprezentowana aplikacja SIO dedykowana jednostkom samorządu terytorialnego. Oprócz technicznych aspektów zostaną przekazane również aspekty…

Dowiedz się więcej »

Tryb podstawowy- krok po kroku

3 grudnia_09:00 - 15:00
Online
399zł (+VAT)

Termin: 03. grudnia Miejsce: Online Cena: 399 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego prowadzenia i kontrolowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w świetle przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Szkolenie kierowane jest do pracowników, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie spraw związanych z realizacją oraz kontrolą zamówień publicznych. I. Przygotowanie postępowania 1. Rejestracja na platformie e-zamówienia a. Niuanse rejestracji na platformie b. Funkcje…

Dowiedz się więcej »

Legislacja, czyli jak zredagować projekt uchwały w jednostce samorządu terytorialnego?

3 grudnia_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł

Termin: 3. grudnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Adresaci: Pracownicy obsługujący rady gmin, powiatów, sejmiki województw; wszyscy pracownicy, którzy w toku pracy tworzą projekty uchwał. Tytuł uchwały. Czy uchwała może mieć numer? Podstawa prawna Kolejność przepisów w uchwale Obowiązywanie uchwał. Czy można nadać uchwale moc wsteczną? Uchwały zmieniające. Uchylenie uchwały. Redagowanie tekstów jednolitych. Uchwały stanowiskowe. Nadzór nad uchwałami. Rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki sądów. Radca prawny, wieloletni pracownik samorządowy, w ramach…

Dowiedz się więcej »

Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe w praktyce intendenta. Wzorcowe gramatury odpowiadające normom żywienia z 2020 roku, wyliczanie wartości zamówienia z ich uwzględnieniem, wyliczanie i regulacja wysokości stawki żywieniowej.

3 grudnia_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
219(+VAT)

Termin: 03 grudnia  Miejsce: online  Cena:219 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl DLA KOGO: a) publicznych zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży: dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży, dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach; b) publicznych zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych: dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),…

Dowiedz się więcej »

KURS INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY – kurs online.

3 grudnia_09:00 - 16 grudnia_15:00
SZKOLENIE ONLINE
600(+VAT)

Termin: 03,10,16. grudnia  Miejsce: online  Cena: 600 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl DLA KOGO: • dietetyków, intendentów, kucharzy pracujących w żłobku, przedszkolu, szkole podstawowej lub ponadpodstawowwej, bursie, internacie, ośrodku szkolno-wychowawczym, • właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży. a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży: – dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, – dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach, – właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży, – pracowników…

Dowiedz się więcej »

Prosty język w administracji – standardy 2021 roku

3 grudnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
459zł(+VAT)

Termin: 03. grudnia  Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 459 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Cel szkolenia to przygotowanie uczestników do wprowadzania zmian języka w administracji. poprawa kompetencji językowych uczestników nabycie umiejętności motywowania i inspirowania urzędników do zmiany postaw i praktyk językowych 1. Porosty język: 1.1. jak zdefiniować? 1.2. od kiedy to trwa? 1.3. co złego jest w tym co było? 2. Mity na temat prostego języka. 3. Co zmieniamy we współczesnej komunikacji pisemnej wprowadzając prosty język?…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.