Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › kujawsko - pomorskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Szukaj Wydarzenia

Wydarzenia Search

Luty 2020

REALIZACJA INWESTYCJI – OD POMYSŁU DO ZGODY BUDOWLANEJ

10 lutego_10:00 - 15:00
Toruń, Wyższa Szkoła Bankowa, ul. Dekerta 26
Toruń, kujawsko - pomorskie Polska
+ Google Map
445zł (+VAT)

Termin: 10. lutego Miejsce: Toruń Cena: 445 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl   Komitet Stały Rady Ministrów przyjął właśnie projekt nowelizacji Prawa budowlanego, które mają stać się przedmiotem prac parlamentarnych jeszcze w tej kadencji. Przedmiotem szkolenia będzie zaprezentowanie planowanych i uchwalonych zmian na tle obowiązujących procedur administracyjnych, poprzedzających realizację inwestycji. Na szkoleniu zostaną udzielone odpowiedzi na pytanie: jakie są obligatoryjne a jakie fakultatywne etapy przygotowania inwestycji w świetle Kodeksu postępowania administracyjnego oraz z uwzględnieniem aktualnych…

Dowiedz się więcej »

Archiwizacja i bezpieczeństwo w firmie/biurze/sekretariacie/ – jako kontynuacja Profesjonalnego sekretariatu

27 lutego_10:00 - 15:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA, Dworcowa 94
Bydgoszcz, kujawsko - pomorskie 85-010
+ Google Map
449zł(+VAT)

Termin: 27 lutego 2020 Miejsce: Bydgoszcz Cena: 449 zł (+VAT) Justyna Sokólska tel 798 301 781 e-mail:jsokolska@res.edu.pl   Celem szkolenia jest nabywanie,  zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w biurach / archiwum jednostki organizacyjnej. Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Osoby zajmujące się archiwizacją w zakładach oraz prowadzące archiwum zakładów, pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów. Część I Archiwizacja 1. Prawne regulacje dotyczące postępowania z dokumentacją, 3. Dokumentacja…

Dowiedz się więcej »

Marzec 2020

Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014

6 marca_10:00 - 15:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA, Dworcowa 94
Bydgoszcz, kujawsko - pomorskie 85-010
+ Google Map
445zł(+VAT)

Termin: 27. lutego Miejsce: Olsztynie Cena: 445 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących lub zamierzających realizować projekty współfinansowane z UE, w szczególności do menedżerów projektów, członków zespołów projektowych oraz osób, które podejmują wiążące decyzje w imieniu beneficjenta. W szkoleniu mogą uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych, Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców.…

Dowiedz się więcej »

Księgowość projektów UE

23 marca_10:00 - 15:00
Toruń, Wyższa Szkoła Bankowa, ul. Dekerta 26
Toruń, kujawsko - pomorskie Polska
+ Google Map
549zł(+VAT)

Termin: 23 marca  Miejsce: Toruń Cena: 549 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl     Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność oraz innych zainteresowanych obsługą projektów, w tym koordynatorów projektów. Program szkolenia 1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim 2. Zmiany w Nowej Perspektywie 2014-2020 3. Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych…

Dowiedz się więcej »

KONTROLA ZARZĄDCZA W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

30 marca_10:00 - 15:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA, Dworcowa 94
Bydgoszcz, kujawsko - pomorskie 85-010
+ Google Map
449zł (+VAT)

Termin: 30. marca  Miejsce: Bydgoszcz Cena: 449 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Kontrola zarządcza jest nowym sposobem dla zapewnienia wewnętrznego ładu organizacyjnego (NPM) w jednostkach sektora finansów publicznych zawartym w ustawie  o finansach publicznych z 2009 r. Administracja powinna się zmieniać z administracji proceduralnej (biurokratycznej) w administrację efektywnościową (osiągniętego rezultatu). Punktem wyjścia do takiej tezy jest świadomość, że w każdym urzędzie znajdują się komórki organizacyjne o charakterze „kosztowym” i „dochodowym”. Szkolenie zostanie przeprowadzone na podstawie…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.