Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

styczeń 2022

ZFŚS w 2022 r. w jednostkach sektora finansów publicznych – po zmianach w kontekście RODO, COVID-19 oraz odpowiedzialności skarbowej, karnej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury – warsztaty

24 stycznia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
369zł (+VAT)

Termin: 24. stycznia Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad i terminu tworzenia regulaminu i preliminarza przychodów i wydatków oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy socjalnej. Uczestnicy zostaną zapoznani z zadaniami i czynnościami związanymi z zarządzaniem środkami Funduszu oraz ochroną danych wrażliwych, dotyczących osób uprawnionych do korzystania ze…

Dowiedz się więcej »

Ogólne zasady wystawiania faktur przez jednostki i zakłady budżetowe a struktura XML – warsztat online

26 stycznia_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł(VAT)

Termin: 26. stycznia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Adresaci: Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr. Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: Ogólne zasady wystawiania faktur przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe a Struktura xml- transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą w gminie i powiecie - obowiązek wystawienia faktury, terminy i wyjątki - wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za pośrednictwem urządzeń fiskalnych - podstawowe…

Dowiedz się więcej »

KPA a dokument elektroniczny: Wnoszenie pism do urzędu w świetle przepisów prawa

26 stycznia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
279(+VAT)

Termin: 26 styczeń Cena: 299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: • W dobie coraz bardziej informatyzującego się społeczeństwa, oraz obecnej sytuacji która wymusza na wielu firmach oraz obywatelach pracę on – line, umiejętna obsługa przez urzędy dokumentu elektronicznego jest niezbędna. Szkolenie ma na celu wskazać jak prawidłowo liczyć terminy administracyjne, jak określić datę wpływu dokumentu, jak ustalić czy mamy do czynienia z dokumentem elektronicznym mającym moc prawną, czy też z dokumentem zawierającym braki…

Dowiedz się więcej »

WYNAGRODZENIA W OŚWIACIE 2021 – 2022 r., z uwzględnieniem zmian od 01.01.2022

28 stycznia_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
419zł

Termin: 28 stycznia Cena: 419 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl   Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych  z naliczaniem wynagrodzeń pracowników oświaty oraz przeprowadzenie warsztatów praktycznych z omawianej tematyki. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami. Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość…

Dowiedz się więcej »

luty 2022

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA – 3-dniowe warsztaty ONLINE

2 lutego_09:00 - 4 lutego_15:00
SZKOLENIE ONLINE
749zł

Termin: 2-4. lutego Miejsce: Online Cena: 749 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Pracownicy administracyjni, koordynujący pracę, bądź pracujący w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, a także pracownicy instytucji prowadzących składnice akt oraz osoby zainteresowane pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego. DZIEŃ 1 I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją 1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego 2. Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego, definicje 3. Narodowy zasób archiwalny 4. Państwowy zasób archiwalny 5. Niepaństwowy zasób archiwalny 6. Państwowa…

Dowiedz się więcej »

WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI

3 lutego_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
270zł

Termin: 3 lutego Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 270 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cele szkolenia:  Uczestnicy warsztatów archiwistycznych nabędą umiejętność samodzielnego wypełniania ewidencji Archiwum/ Składnicy (Wypełnianie spisów zdawczo- odbiorczych, kart wypożyczeń etc) jak i samodzielnego porządkowania i archiwizowania dokumentacji zastanej w Archiwum Zakładowym/ Składnicy akt. Adresaci szkolenia:  Warsztaty są skierowane zarówno do pracowników posiadających staż pracy w Archiwum Zakładowym/ Składnicy którzy chcą doskonalić swoje kompetencje oraz dla osób które posiadają dotychczas jedynie wiedzę teoretyczną, a…

Dowiedz się więcej »

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w I półroczu 2022 roku

10 lutego_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
385zł (+VAT)

Termin: 10. lutego  Miejsce: on-line Cena: 385 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail:egrygorczuk@res.edu.pl Istota szkolenia: Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej realizowana jest w oparciu o regulacje kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisy tego aktu prawnego uległy istotnym modyfikacjom w związku z pandemią COVID-19. Celem szkolenia jest również kompleksowe omówienie konstrukcji zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz bieżących problemów związanych z jego realizacją, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa NSA i WSA oraz stanowisk…

Dowiedz się więcej »

Administracyjne kary pieniężne

15 lutego_09:00 - 13:00
Online
299zł(+VAT)

Termin: 15. lutego 2022r.  Miejsce: online  Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl - poznanie regulacji k.p.a. dotyczących administracyjnej kary pieniężnej - wskazanie i próba rozwiązania problemów praktycznych wynikających ze stosowania przedmiotowych przepisów - poznanie istotnych orzeczeń sądów administracyjnych w przedmiotowym zakresie I. Ustawowa definicja administracyjnej kary pieniężnej. - omówienie elementów definicji II. Zakres stosowania przepisów k.p.a. dotyczących administracyjnej kary pieniężnej. - zakres stosowania, reguły kolizyjne i wyłączenia III. Dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej -…

Dowiedz się więcej »

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym

15 lutego_10:30 - 14:30
SZKOLENIE ONLINE
349zł

Termin: 15 lutego Cena: 349 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl 1. Informacje wstępne, określenie celu szkolenia, poznanie preferencji uczestników szkolenia oraz zebranie od nich propozycji tematów, które chcieliby aby zostały omówione w ostatnich 30 minutach szkolenia (10 min.); 2. Różnorodne tryby uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej (1 h); 3. I Przerwa (15 min.); 4. Wznowienie postępowania (35 min.); 5. Stwierdzenie nieważności decyzji (35 min.); 6. II Przerwa (15 min.) 7. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji (15 min.);…

Dowiedz się więcej »

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

18 lutego_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
290zł

Termin: 18. luty Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 290 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cel ogólny szkolenia: • uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej pomagających w prawidłowym stosowaniu ustawy o doręczeniach elektronicznych • przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie stosowania ustawy • omówienie problematyki bazy adresów elektronicznych i przekształcania dokumentów elektronicznych w przesyłki listowne • zdobycie wiedzy na temat działania PURDE i PUH • omówienie studium przypadków. Grupa docelowa: • Pracownicy…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.