Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Luty 2021

Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Robocze – role, zadania i ich funkcjonowanie w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

26 lutego_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
269zł (+VAT)

Termin: 26. lutego 2021 r.Miejsce: online Cena: 269 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Szkolenie on–line skierowane jest do pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji, pracowników Oświaty, Kuratorów Sądowych, Przewodniczących i Sekretarzy Zespołów Interdyscyplinarnych, Koordynatorów Grup Roboczych a także wszystkich członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, związanych z realizacją zadań Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podstawy prawne; Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego; Regulamin wewnętrzny funkcjonowania Zespołu; Skład Zespołu Interdyscyplinarnego; Prokurator jako członek Zespołu; Żandarmeria Wojskowa – członkostwo w Zespole…

Dowiedz się więcej »

Marzec 2021

Raportowanie Schematów Podatkowych 2021 w jednostkach publicznych

3 marca_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
325zł(+VAT)

Termin: 03. marca 2021 r. Miejsce: online Cena: 325 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     • pracownicy urzędów miast, powiatów, gmin, starostw. • skarbnicy, księgowi • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje. Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zmian W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających ze zmian podatkowych. Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach. Okazja do zadawania własnych…

Dowiedz się więcej »

Zamykanie projektów unijnych – Szkolenie online

4 marca_09:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
329zł(+VAT)

Termin: 04. marca  Miejsce: ON-LINE Cena: 329 zł (+VAT) , Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, prawników oraz audytorów zaangażowanych w końcową fazę realizacji projektów unijnych. Weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem kwalifikowalności wydatków a) Główne dylematy w rozliczeniach - czy właściwie je rozwiązaliśmy? - Kwalifikowalność wydatków na wynagrodzenia (umowy o pracę i cywilno-prawne) oraz szczegółowe wymogi dotyczące dokumentowania tych wydatków - Trwałość projektów -…

Dowiedz się więcej »

Efektywne spotkania online – warsztat

8 marca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
269zł (+VAT)

Termin: 8. marca Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena: 269 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cele i korzyści szkolenia: Wiedza na temat dobrych praktyk prowadzenia spotkań z wielu firm, które wypracowały własny styl pracy Lepsze zrozumienie zjawisk psychologicznych, które wpływają na obniżenie efektywności spotkań Praktyczne ćwiczenie prowadzenia i moderacji spotkań online Wymiana dobrych praktyk w rozwiązywaniu sytuacji trudnych Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami prowadzenia spotkań online oraz wyposażenie w podstawowe narzędzia do rozwoju…

Dowiedz się więcej »

ZUS w praktyce – czyli jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

8 marca_10:00 - 14:00
Online
269zł(+VAT)

Termin: 08. marca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 269 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności dotyczących zasad ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i płac, księgowości i do wszystkich zainteresowanych. Wykład przygotowany w oparciu o praktyczne przykłady , warsztat. 1. Pojęcie przychodu 2. Zasady wypłacania wynagrodzenia ze stosunku pracy. 3. Lista płac i jej elementy. 4. Składki na ubezpieczenia społeczne. 5.…

Dowiedz się więcej »

PŁACE W 2021 ROKU – warsztaty krok po kroku

11 marca_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
289zł (+VAT)

Termin: 11. marca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 289 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Adresaci: Adresatami szkolenia są przede wszystkim osoby z działów kadr i płac, które odpowiadają za wypełnianie obowiązków płatnika, a więc za rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe pracodawcy czy zleceniodawcy. Celem szkolenia jest omówienie najnowszych i planowanych zmian w zakresie płac, a także wybranych i stwarzających najwięcej wątpliwości kwestii związanych z rozliczeniami wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców. W trakcie szkolenia poruszymy zagadnienia stwarzające najwięcej problemów,…

Dowiedz się więcej »

Zaległości z najmu i dzierżawy JST – zasady i instrukcja dochodzenia należności, ochrona budżetu JST, dyscyplina finansów publicznych a Covid-19

11 marca_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
349zł (+VAT)

Termin: 11. marca 2021 Cena: 349zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Szkolenie ma na celu: zapoznanie uczestników z praktyczną stroną dochodzenia zapłaty należności z najmu i dzierżawy mienia JST, omówienie zasad prowadzenia spraw windykacyjnych, przedstawienie harmonogramu czynności związanych z windykacją, zwiększenie ochrony wpływów budżetowych z najmu i dzierżawy, zwiększenie ochrony przed odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w urzędzie gminy, starostwie, jednostce budżetowej, samorządowym zakładzie budżetowym, i wszelkich innych osób,…

Dowiedz się więcej »

Kurs 2-dniowy – Inspektor Ochrony Danych Osobowych

16 marca_09:00 - 17 marca_13:30
SZKOLENIE ONLINE
599zł (+VAT)

Termin: 16-17 marca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 599 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cel szkolenia zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego Dostarczenie praktycznej wiedzy o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych Przedstawienie obszarów największych ryzyk prawnych w związku z wejściem w życie RODO Praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych Adresaci: IOD, prawnicy, HR, informatycy, outsourcing IT, osoby odpowiedzialne za Politykę Bezpieczeństwa Informacji,…

Dowiedz się więcej »

Prowadzenie postępowania administracyjnego w okresie koronawirusa (COVID-19)

17 marca_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
349zł (+VAT)

Termin: 17. marca Miejsce: online Cena: 349 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Kolejne nowe akty prawne mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19) w istotnym stopniu wpływają na tysiące postępowań administracyjnych prowadzonych przez liczne organy administracji publicznej w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego. Najwięcej zmian w tym zakresie zostało wprowadzonych nie tyle samą specustawą koroanwirusową, co jej kolejnymi nowelizacjami, które to kolejne niekiedy uchylają rozwiązania przyjęte w poprzednich nowelizacjach. Co jednak przy tym istotne, szereg…

Dowiedz się więcej »

Dotacje oświatowe dla placówek wychowania przedszkolnego w 2021 roku, ich pierwsza aktualizacja oraz wprowadzone zmiany w zasadach wykorzystania dotacji przez placówki dotowane

19 marca_09:00 - 15:00
Szkolenie on-line Polska
349zł (+VAT)

Termin: 19. marca 2021 Cena: 329zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Uczestnicy szkolenia otrzymają szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dotacji wypłacanych z budżetów samorządu terytorialnego placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jst, w tym obowiązku dokonania pierwszej aktualizacji w kwietniu 2021 roku. Zostaną również zapoznani ze zmianami w zasadach rozliczania dotacji obowiązującymi od 2020 roku oraz z najczęściej pojawiającymi się nieprawidłowościami w zakresie wykorzystania dotacji stwierdzonymi w ramach kontroli realizowanych…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.