Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Listopad 2020

Ocena ryzyka zawodowego (aktualizacja pod względem COVID -19)

2 listopada_09:00 - 11:00
Szkolenie on-line Polska
259zł (+VAT)

Termin: 2. listopada Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 259 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Przekazanie uczestnikom wiedzy zawartej w przepisach Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów BHP oraz osób zajmujących się BHP Program: Część I Wprowadzenie 1. BHP- podstawowe pojęcia Część II 1. Procedura przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego 2. Zebranie informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego 3. Identyfikacja zagrożeń – określenie dla każdego stanowiska pracy, jakie występują na nim zagrożenia 4. Oszacowanie ryzyka 5. Określenie…

Dowiedz się więcej »

Nowy JPK dla jednostek sektora finansów publicznych od października 2020 roku – zasady stosowania oraz zmiany w ustawie o VAT istotne dla JSFP

3 listopada_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
319zł (+VAT)

Termin: 03. listopada Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 319 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel.888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Adresaci: Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr. I JPK_V7m i V7k  jako informacja podatkowa dla gmin i powiatów oraz innych jednostek finansów publicznych - aspekty prawne i praktyczne Podstawa prawna przekazywania nowego JPK – wątpliwości prawne w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów: Terminy wdrożenia JPK przez gminy, powiaty i jednostki niescentralizowane po pandemii, co z jednostkami…

Dowiedz się więcej »

Obowiązki sekretarza szkoły

3 listopada_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
259zł (+VAT)

Termin: 3. listopada Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 259 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Cel: Celem szkolenia przekazanie i usystematyzowanie merytorycznej wiedzy związanej z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sekretariatów i kancelarii, w tym wiedzy i praktycznych wskazówek na temat czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych, opracowywania i wdrażania wewnętrznych procedur obowiązujących w tym zakresie oraz zasad ochrony danych osobowych. Adresaci: • Sekretarze szkół/przedszkoli/placówek oświatowych • dyrektorzy, • osoby zatrudnione w sekretariacie Wykład przygotowany w oparciu o praktyczne przykłady , warsztat.…

Dowiedz się więcej »

Kurs specjalisty procedur administracyjnych w PUP – Procedury administracyjne dla Powiatowych Urzędów Pracy. Zasady postępowania wyjaśniającego. Elementy decyzji administracyjnej. Dopuszczalne środki zaskarżenia.

12 listopada_09:00 - 13 listopada_14:00
SZKOLENIE ONLINE
499zł (+VAT)

Termin: 12-13. listopada Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena: 499 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cel szkolenia: Kurs ma na celu zapoznanie i przygotowanie uczestników z procedurami administracyjnymi dla Powiatowych Urzędów Pracy, zasadami postępowania wyjaśniającego, elementami decyzji administracyjnej, dopuszczalnymi środkami zaskarżenia. Szkolenie skierowane jest m.in. do: - Urzędników Powiatowych Urzędów Pracy oraz osób zainteresowanych wyżej wymienioną tematyką. Dzień I Zasady postępowania administracyjnego i ich rola w postępowaniu wyjaśniającym.   -zasada praworządności -zasada prawdy obiektywnej -zasada uwzględnienia z…

Dowiedz się więcej »

Jak prawidłowo skonstruować Regulamin ZFŚS – warsztat

17 listopada_08:30 - 12:00
Szkolenie on-line Polska
259zł (+VAT)

Termin: 17. listopada Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 259 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej ogólnych zasad tworzenia Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz prowadzenia działalności socjalnej przez pracodawców. Zajęcia w formie warsztatu. Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, pracowników działów kadr i płac, księgowości, pracowników administracyjnych, i do tych wszystkich którzy na co dzień zajmują się ZFŚS. Wykład przygotowany w oparciu o praktyczne przykłady , warsztat. 1.ZFŚS – zagadnienia wstępne. 2. Zasady tworzenie…

Dowiedz się więcej »

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE– nowy obowiązek dla pracodawców- szkolenie online

18 listopada_10:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 18 listopad   Cena: 299 zł (+VAT) -- Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest przekazanie pracownikom, którzy będę zajmowali się obsługą PPK od strony pracodawcy wszelkiej potrzebnej wiedzy w tej dziedzinie. Przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych obejmą prawie wszystkich zatrudnionych oraz stopniowo wszystkich pracodawców. Zmiany od 1 lipca 2019 r. objęły pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób, od 1 stycznia 2020 r. obejmą pracodawców zatrudniających powyżej 50 osób a w kolejnych etap wszystkich pozostałych pracodawców…

Dowiedz się więcej »

ABC antykorupcji i compliance – zgodnego z wytycznymi CBA i dyrektywą o sygnalistach – w jednostkach sektora publicznego

19 listopada_09:00 - 20 listopada_13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
349zł (+VAT)

Termin: 19-20. listopada 2020   Miejsce: online Cena: 349 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl We wrześniu 2020 r. CBA opublikowało „Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym”. Wytyczne mają ogólny charakter. Do grudnia 2021 r. jednostki sektora publicznego powinny wdrożyć mechanizmy sygnalizowania i ochrony sygnalistów przewidziane w Dyrektywie UE 2019/1937. Przepisy w sprawie kontroli zarządczej zobowiązują kierowników jednostek sektora finansów publicznych do zapewnienia m.in. zgodności działalności z przepisami prawa…

Dowiedz się więcej »

PPK Jak wdrożyć i realizować Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach budżetowych, w tym oświatowych

20 listopada_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
279zł (+VAT)

Termin: 20. listopada  Miejsce: on-line  Cena: 279 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz procedurę wdrożenia PPK, wraz z procedurą wyboru reprezentacji zatrudnionych i obowiązkami pracodawcy w trakcie wdrożenia i realizacji PPK Nabędą umiejętność praktycznego stosowania przepisów o PPK i pozyskają wiedzę na temat PPK zarówno od strony pracodawcy, jak i od strony pracownika. Nabędą wiedzę, jakie nowe obowiązki ciążą na pracodawcy i jakie grożą sankcje za ich zaniedbanie.…

Dowiedz się więcej »

Koordynator ds. dostępności cyfrowej w urzędzie – 2 dniowy KURS

23 listopada_08:00 - 24 listopada_15:00
SZKOLENIE ONLINE
519zł (+VAT)

Termin: 23-24 listopada Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 519 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cele:  Zdobycie wiedzy w jaki sposób pełnić funkcję koordynatora ds. dostępności; Zdobycie wiedzy na temat dostępności architektonicznej; Zdobycie wiedzy na temat dostępności cyfrowej; Zdobycie wiedzy na temat dostępności informacyjno – komunikacyjnej. Adresaci szkolenia: Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką; Osoby przygotowujące się do funkcji koordynatora ds. dostępności; Osoby będące koordynatorami ds. dostępności a chcące podnieść swoją wiedzę. Dzień I Wprowadzenie Dostępność. Czym jest…

Dowiedz się więcej »

Dwudniowy kurs Kadry i płace w dobie COVID 19 – czyli jak praktycznie zorganizować stosunek pracy w czasie epidemii? – omówienie aspektów prawnych na podstawie dostępnych rozwiązań

24 listopada_09:00 - 25 listopada_15:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
549zł (+VAT)

Termin: 24-25. listopada Cena: 549 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Pandemia koronawirusa w istotny sposób wpłynęła na stosunki pracownicze. Pracodawcy wprowadzili pewne środki zapobiegawcze. Pojawia się pytanie dotyczące ich legalności w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, pracowników działów kadr i płac, księgowości, pracowników administracyjnych, i do tych wszystkich którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Program dwudniowego kursu: Część I Kadry 1. Prawo pracy - zagadnienia…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.