Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

czerwiec 2022

Rola granic nieruchomości w procesie inwestycyjno-budowlanym – studium przypadków

27 czerwca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł(+VAT)

Termin: 27. czerwca Miejsce: on-line Cena: 329 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem tego szkolenia jest  przedstawienie inwestorom na rynku nieruchomości,projektantom,architektom, urbanistom, wykonawcom prac budowlanych zagadnień związanych z granicami nieruchomości gruntowych, których znajomość położenia i trwałość pozwala na uniknięcie problemów w procesie inwestycyjnym.To także przekazanie niezbędnej wiedzy wykonawcom prac geodezyjnych, którzy te granice realizują dla potrzeb procesu budowlano-inwestycyjnego. Czy granica na mapie geodezyjnej na pewno przebiega tak jak to ukazano? Jaka to granica, kiedy granica…

Dowiedz się więcej »

lipiec 2022

Zmiana umowy o zamówienie publiczne. Praktyczne przykłady zapisów umownych dot. zmian

1 lipca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
359zł

Termin: 1 lipca Cena: 359 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl   Szkolenie dedykowane pracownikom urzędów i innych jednostek publicznych, którzy zajmują się zamówieniami publicznymi. Agenda szkolenia: 1. Klauzule zmiany umowy – zakres dopuszczalnych zmian umowy. a. Klauzule renegocjacyjne. b. Klauzule automatycznego dostosowania. c. Klauzule zakładające podjęcie decyzji przez strony umowy. d. Klauzule zakładające powierzenie podjęcia decyzji przez podmiot trzeci. 2. Zmiany umowy na podstawie przesłanek ustawowych. 3. Granice dopuszczalności zmian umów o zamówienia publiczne. 4.…

Dowiedz się więcej »

Ewidencja gruntów i budynków – aktualne problemy i nowelizacja przepisów wykonawczych.

4 lipca_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
339zł (+VAT)

Termin: 4. lipca Miejsce: online Cena: 339zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem tego szkolenia jest przedstawienie aktualnej wiedzy w zakresie ewidencjonowania gruntów budynków i lokali oraz ewidencjonowania cen transakcyjnych nieruchomości. 2020 i 2021 rok to lata dużych zmian w przepisach geodezyjnych - nowelizacja ustawy i nowe przepisy wykonawcze. Szkolenie więc ma charakter teoretyczny i praktyczny, gdyż omawiane jest zastosowanie regulacji prawnych w praktyce. Omówione też będą różne stanowiska  w sprawach związanych z interpretacją znowelizowanych przepisów…

Dowiedz się więcej »

Powierzchnie lokali mieszkalnych, użytkowych w procesie budowlanym i eksploatacji budynków.

8 lipca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł(+VAT)

Termin: 4. lipca Miejsce: online Cena: 339zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Powierzchnia lokalu odgrywa ważną rolę w procesach inwestycyjno budowlanych zarówno od strony inwestorów jak i użytkowników lokali. W dzisiejszych czasach każdy metr kwadratowy lokalu to duża wartość. Warto zatem poznać jakie są normy, zasady, dozwolone i niedozwolone treści umów w tym zakresie. Jak powinno się mierzyć i obliczać powierzchnie lokali i jakie to ma znaczenie. Z tego szkolenia wszyscy zainteresowani dowiedzą się jakie znaczenie…

Dowiedz się więcej »

Geodezja po nowemu – analiza zmian prawa geodezyjnego i przepisów wykonawczych, praktyka stosowania starych i nowych przepisów

11 lipca_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
339zł (+VAT)

Termin: 11.lipca Miejsce: online Cena: 339zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Przedmiotem szkolenia jest uporządkowanie i podsumowanie zmian ustawowych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stosowanie ww. regulacji prawnych i przed zmainami legislacyjnymi było obarczone wieloma niejasnościami i sprawiało organom wiele problemów interpretacyjnych. Wprowadzone w ubiegłym roku oraz zakończone wprowadzanie w lipcu br. nowych regulacji prawnych w tym zakresie umożliwia eliminację części tych niejasności, zaś przepisy przejściowe…

Dowiedz się więcej »

Procedura weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – regulacja i problemy praktyczne

13 lipca_09:00 - 13:00
Online
329zł(+VAT)

Termin: 13. lipca  Miejsce: online  Cena: 329 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl - poznanie regulacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczących weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych - wskazanie i próba rozwiązania problemów praktycznych wynikających ze stosowania przedmiotowych przepisów - poznanie istotnych orzeczeń sądów administracyjnych w przedmiotowym zakresie   I. Ustawowa definicja pracy geodezyjnej. II. Pojęcie wykonawcy prac geodezyjnych. - obowiązki wykonawcy prac geodezyjnych - zgłoszenie prac geodezyjnych i zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych…

Dowiedz się więcej »

Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło. Różnice pomiędzy umową o roboty budowlane a umową o dzieło

15 lipca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
359zł

Termin: 15 lipca Cena: 359 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl   Szkolenie dedykowane pracownikom urzędów i innych jednostek publicznych, którzy zajmują się zamówieniami publicznymi. Agenda szkolenia: 1. Pojęcie umowy o roboty budowlane: a. Definicja na gruncie Kodeksu cywilnego, b. Definicja na gruncie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Forma umowy o roboty budowlane. 3. Zakres umowy o roboty budowlane. 4. Wykonanie umowy o roboty budowlane. 5. Zakres zastosowania przepisów umowy o dzieło. 6. Pojęcie umowy o…

Dowiedz się więcej »

Pas drogowy: zajęcie pasa, ustalenie granic, opłaty, kary, procedura samowolnego zajęcia pasa drogowego krok po kroku

25 lipca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 25 lipca Miejsce: Online Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zajęcia pasa drogowego w kontekście ważnych decyzji: wnioski, procedury. Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych,zarządu dróg, Projektanci organizacji ruchu, Inżynierowie drogownictwa, inżynierowie ruchu drogowego, pracownicy wykonawców robót drogowych, inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi, organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej, pełnomocnicy występujący w sprawach o zajęcie pasa drogowego. Program szkolenia 1. Definicja pasa drogowego 2. Jak poprawnie wskazać linie rozgraniczające…

Dowiedz się więcej »

Cyfryzacja procesów geodezyjno-budowlanych

29 lipca_09:00 - 13:00
Online
329zł(+VAT)

Termin: 29. lipca Miejsce: on-line Cena: 329 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest przybliżenie zasad cyfryzacji procesu budowlano-inwestycyjnego i udziału w tym geodezji. W sposób przystępny i przykładowy zostaną omówione e-usługi a podczas całego szkolenia jest możliwość dyskusji i pytań. Zostanie też przykładowo pokazane jak w sposób elektroniczny załatwić szereg spraw korzystając z e-usług w urzędzie. Cyfryzacja w geodezji i budownictwie przyspieszyła i pozwala na szybsze i prostsze załatwianie spraw. Bezpośrednią korzyścią będzie poznanie zasad…

Dowiedz się więcej »

sierpień 2022

Numeracja porządkowa dla nieruchomości/budynków oraz numeracja lokali – studium przypadków.

5 sierpnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł(+VAT)

Termin: 5. sierpnia Miejsce: online Cena: 329zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl W ostatnim czasie znowelizowano przepisy prawne dotyczące tematu szkolenia. Ich zmiana miała wyeliminować szereg błędów w nadawaniu numeracji porządkowej, co na pewno w znacznej mierze się zrealizowało. Niemniej pozostało kilka aspektów utrudniających nadawanie numeracji, które powinny zostać przeanalizowane i rozpatrzone. Na wielu przykładach zostaną przedstawione problemy związane z numeracją porządkową oraz relacji tych numerów  z numeracją lokali, z nazwami miejscowości i ulic. Rysunki, przykłady…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.