Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia › Finanse

Wydarzenia Search and Views Navigation

Listopad 2021

Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej.

24 listopada_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
289(+VAT)

Termin: 24 listopad  Miejsce: online Cena: 289 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: -przedstawienie  właściwego sposobu zorganizowania pracy sekretariatu, podniesienie poziomu -kwalifikacji  zatrudnionych tam pracowników, poszerzenie -wiadomości z zakresu profesjonalnej obsługi interesantów ,umiejętności  prawidłowego stosowania -instrukcji  kancelaryjnej oraz kodeksu postępowania administracyjnego Adresaci szkolenia: osoby prowadzące sekretariaty w urzędach,jednostkach organizacyjnych,pracownicy biur obsługi interesantów oraz inne zainteresowane osoby 1.Rola  i miejsce  sekretariatu 2.Sekretarka-asystentka ,jej kwalifikacje zawodowe .zakres obowiązków 3.Organizacja czasu pracy. 4.Profesjonalna obsługa interesantów. 5.Współpraca z…

Dowiedz się więcej »

Ustawa o e-doręczeniach elektronicznych i EZD.

25 listopada_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
270(+VAT)

Termin:25 listopad  Miejsce: online  Cena: 270 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: • uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej pomagających w prawidłowym stosowaniu ustawy o doręczeniach elektronicznych • przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie stosowania ustawy • omówienie problematyki bazy adresów elektronicznych i przekształcania dokumentów elektronicznych w przesyłki listowne • zapoznanie uczestników z pojęciem elektronicznego zarządzania dokumentacją, i elektroniczną archiwizacją dokumentów. Adresaci szkolenia: Grupa docelowa: • Pracownicy organów administracji…

Dowiedz się więcej »

Archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej w podmiotach państwowych i samorządowych

25 listopada_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
339zł (+VAT)

Termin: 25. listopada 2021 Miejsce: on-line Cena: 339 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem spotkania jest przeanalizowanie procesu tworzenia i gromadzenia dokumentacji związanej z finansami i księgowością. Omawiane będą również zasady archiwizacji tej dokumentacji, ustalanie okresów przechowywania akt i odpowiedzialność twórców tych za teczki zamknięte. Korzyść: Omówienie całokształtu zagadnień kancelaryjno-archiwalnych odnoszących się wprost do dokumentacji finansowo-księgowej. Przekazywane na szkoleniu treści poparte zostaną licznymi przykładami. Uczestnicy pozyskają komplet wzorcowych formularzy niezbędnych przy ewidencjonowaniu teczek. Szkolenie skierowane…

Dowiedz się więcej »

Kasy zapomogowo-pożyczkowe

26 listopada_09:00 - 13:00
Online
359zł(+VAT)

Termin: 26. listopada 2021 Cena: 359zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl NOWOŚĆ! Ustawa o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowa. Zmiana przepisów z dniem 11.10.2021 r. Kompleksowe szkolenie po nowelizacji przepisów. Rozporządzenie z 1992 r. zostało zastąpione ustawą o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych z dnia 11 sierpnia 2021 r. Okres na dostosowanie przepisów do zmian 18 miesięcy. 1. Omówienie przepisów nowej ustawy o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych – co się zmienia? 2. Do kogo adresowana jest pomoc z Kasy? 3. Treść uchwały o wpisowym…

Dowiedz się więcej »

Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach UE

29 listopada_08:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
315zł(+VAT)

Termin: 29.listopada Miejsce: online Cena: 315zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z funduszy UE lub aplikujących o pozyskanie takich środków oraz pracowników Instytucji Zarządzających i Pośredniczących. W ostatnim czasie zmieniono przepisy dotyczące stosowania metod uproszczonych i znacznie rozszerzono obowiązek ich stosowania. W szkoleniu mogą uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych,  Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy…

Dowiedz się więcej »

Sprzedaż nieruchomości gminnych

29 listopada_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
319zł (+VAT)

Termin: 29. listopada Miejsce: online Cena: 319 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Program: - Podstawy prawne sprzedaży nieruchomości gminnych, rola rady gminy w sprzedaży nieruchomości (ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o gospodarce nieruchomościami) - Sprzedaż przetargowa i bezprzetargowa (rodzaje przetargów, procedura przetargowa, warunki jakie muszą być spełnione aby można było sprzedaż nieruchomość w trybie bezprzetargowym, zamiana gruntów jako szczególna forma sprzedaży) - Jak skutecznie sprzedać grunty gminne ( czynniki wpływające na popyt na nieruchomości,…

Dowiedz się więcej »

Nowa ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych – wejście w życie 11.10.2021r. – obowiązki i uprawnienia pracodawców u których działa kasa, nowe obowiązki i uprawnienia zarządu kasy, nowe uprawnienia członków kasy

30 listopada_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
369zł (+VAT)

Termin: 30. listopada Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 1.Podstawy prawne dotyczące pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych na gruncie nowej ustawy 2. Rola organizacji związkowych, rad pracowniczych i przedstawicielstwa załogi jako podmiotu kontrolującego kasy. Jaki jest obowiązek pracodawcy 3. Członek KZP – nowe uprawnienia, kto może być członkiem KZP 4. Zaskarżanie uchwał Walnego Zebrania. 5. Statut jako podstawa działania KZP a) jak prawidłowo opracować statut b) obligatoryjne elementy statutu c) statut PKZP…

Dowiedz się więcej »

KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2021 r. – w tym zatrudnianie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami, skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników.

30 listopada_09:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska
369(+VAT)

Termin: 30 listopad  Cena: 369zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl   Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami kadrowymi w jednostkach samorządowych. Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają podstawowe kwestie dotyczące ustalania warunków zatrudniania nauczycieli. Omówione zostaną również przykłady problemów dotyczących omawianej problematyki z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego Program: I.…

Dowiedz się więcej »

Omówienie tworzenia i zapisów statutów i regulaminów organizacyjnych w samorządowych instytucjach kultury

30 listopada_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
369zł (+VAT)

Termin: 30. listopada Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 1. Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury 2. Osobowość prawna samorządowych instytucji kultury 3. Rejestr instytucji kultury i elektroniczna księga rejestrowa – jakie obowiązki ma dyrektor instytucji kultury a jakie organizator. 4. Statut jako podstawa działania instytucji kultury. W jaki sposób stworzyć prawidłowy statut. Jakich zapisów nie można umieszczać w statucie. Omówienie wzorów statutów w praktyce . Jak zapisać w statucie a) nazwę, teren…

Dowiedz się więcej »

Elektroniczne tytuły wykonawcze w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym od 1 lipca 2021r. – aktualne wzory, poprawne wypełnianie i przekazywanie TW do organów egzekucyjnych.

30 listopada_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł(+VAT)

Termin: 30. listopada Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 329 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl e-TW od 1 lipca 2021r. – obowiązujące przepisy oraz jak i skąd pozyskać właściwe wzory TW? W jaki sposób wierzyciel może uzyskać/zmienić dostęp do systemu teleinformatycznego dedykowanego do przekazywania e-TW? e-ZW – elektroniczne zawiadamianie wierzyciela, uwagi praktyczne i problemy, które mogą wystąpić przy przepływie informacji wewnątrz jednostki organizacyjnej wierzyciela. Czy po 1 lipca 2021r. można przekazywać TW w wersji papierowej? Czy wraz…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.