Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

maj 2022

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH

31 maja_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
270zł (+VAT)

Termin: 31 maja Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena:  270 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenie ma na celu zapoznanie i przygotowanie uczestników do samodzielnego zorganizowania oraz usystematyzowania w swojej instytucji procesu archiwizacji i obiegu dokumentów w domenie projektów finansowanych ze środków UE. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zasady, sposoby i metody podejścia do złożoności dokumentacyjnej, przed jakimi stają uczestnicy zespołów projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. W szczególności, szkolenie ma wyrobić u uczestników zrozumienie dla metodologii obiegu…

Dowiedz się więcej »

czerwiec 2022

KONTRAKTY CYWILNOPRAWNE W 2022 ROKU: REJESTRACJA UMÓW, OBOWIĄZKI Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

1 czerwca_09:00 - 13:00
Online
299zł(+VAT)

Termin: 01.czerwca 2022r. Cena: 299zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl 1. Zawieranie umów – aktualne unormowania – formy składania oświadczeń woli: forma dokumentowa a elektroniczna, różnice i ich znaczenie prawne – podpis elektroniczny: zasady, znaczenie prawne 2. Umowy cywilnoprawne – podstawy regulacji prawnej – obowiązywanie przepisów Kodeksu cywilny – zakres swobody umów 3. Umowy cywilnoprawne, a umowa o pracę 4. Najczęściej stosowane umowy w zatrudnieniu 5. Umowa zlecenia - zlecenie a świadczenie usług - forma -…

Dowiedz się więcej »

Zmiany w Polskim Ładzie

1 czerwca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
369zł(+VAT)

Termin: 01. czerwca 2022 r. Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl   Nowelizacja Polskiego Ładu – projekt ustawy z 24 marca 2022 r. – zmiany planowane od 1 lipca 2022r obniżenie stawki podatkowej i kwoty zmniejszającej podatek (nowa skala podatkowa) likwidacja ulgi dla klasy średniej, likwidacja podwójnego wyliczania zaliczek na podatek PIT, istotniejsza rola płatnika przy PIT-2, korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach przepisy przejściowe. Jak będzie wyglądało rozliczenie PIT za…

Dowiedz się więcej »

URLOPY PRACOWNICZE, RODZICIELSKIE ORAZ POZOSTAŁE NIEOBECNOŚCI W PRACY ZWIĄZANE ZE STOSUNKIEM PRACY A WPŁYW NA NALICZANIE WYNAGRODZENIA – zmiany od 2022 r.

2 czerwca_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
399zł

Termin: 2 czerwca Cena: 399 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl   Przedstawienie zagadnień związanych z udzielaniem urlopów pracownikom zatrudnianym w ramach stosunku pracy Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się…

Dowiedz się więcej »

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – czyli jak odzyskać niezapłaconą opłatę po śmierci podatnika?

3 czerwca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
315zł(+VAT)

Termin: 03. czerwca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 315 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Jak postąpić gdy organ podatkowy uzyska informację o śmierci właściciela nieruchomości, który zobowiązany był do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Do kiedy obowiązuje kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z deklaracji/decyzji/zawiadomienia po śmierci właściciela nieruchomości, który złożył deklarację, któremu doręczono decyzję lub zawiadomienie? Czy decyzja wydana i wysłana na zmarłego podatnika wywołuje skutki prawne? Jak postąpić gdy podatnik/zobowiązany umiera w…

Dowiedz się więcej »

Księgowość projektów UE

6 czerwca_09:00 - 14:00
Białystok Sala szkoleniowa ul. Jana Pawła II 52, Jana Pawła II 52
Białystok, podlaskie
+ Google Map
499zł(+VAT)

Termin: 06. czerwca Miejsce: Białystok Cena: 499zł (+VAT) , Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność oraz innych zainteresowanych obsługą projektów, w tym koordynatorów projektów. Program szkolenia 1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim 2. Zmiany w Nowej Perspektywie 2021-2027 3. Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych…

Dowiedz się więcej »

ZFŚS w Polskim Ładzie w 2022 r. w jednostkach sektora finansów publicznych po zmianach w kontekście RODO, COVID-19 oraz odpowiedzialności karnej, skarbowej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury

6 czerwca_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
369zł (+VAT)

Termin: 6. czerwca Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl   Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad i terminu tworzenia regulaminu i preliminarza przychodów i wydatków oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy socjalnej. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się jak zabezpieczyć się przed niekorzystnymi skutkami nowego Polskiego Ładu, aby prawidłowo zbadać sytuację socjalną i prawidłowo…

Dowiedz się więcej »

Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej

6 czerwca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
289(+VAT)

Termin: 06. czerwca  Miejsce: online Cena: 289 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl -przedstawienie  właściwego sposobu zorganizowania pracy sekretariatu, -podniesienie poziomu kwalifikacji  zatrudnionych tam pracowników, -poszerzenie wiadomości z zakresu profesjonalnej obsługi interesantów , -umiejętności  prawidłowego stosowania instrukcji  kancelaryjnej oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Osoby prowadzące sekretariaty w urzędach, jednostkach organizacyjnych, pracownicy biur obsługi interesantów oraz inne zainteresowane osoby 1.Rola  i miejsce  sekretariatu 2.Sekretarka-asystentka ,jej kwalifikacje zawodowe .zakres obowiązków 3.Organizacja czasu pracy. 4.Profesjonalna obsługa interesantów. 5.Współpraca z przełożonym.…

Dowiedz się więcej »

ABC KADROWCA – ZMIANY W SAMORZĄDOWYM PRAWIE PRACY

6 czerwca_09:00 - 13:30
Online
359zł(+VAT)

Termin: 06.czerwca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 359 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin  i powiatów oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje. Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy samorządowego wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych,…

Dowiedz się więcej »

Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych składników majątku, który stanowi wyposażenie jednostek sektora finansów publicznych po zmianie rozporządzenia rady ministrów oraz w nowym polskim ładzie w 2022 roku

6 czerwca_09:00 - 13:00
Online
369zł(+VAT)

Termin: 6. czerwca Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 1. Pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem jego części składowych, dodatkowych i peryferyjnych. 2. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w zakresie gospodarowania środkami trwałymi. 3. Szczególne zasady gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi jednostek sektora finansów publicznych – konieczność przeglądu i uporządkowania posiadanych i wykorzystywanych składników przez jednostkę. 4. Prawne aspekty odpowiedzialności kierownika jednostki sektora finansów publicznych za gospodarowanie majątkiem…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.