Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Listopad 2020

Akty prawne regulujące zasady przejazdów pojazdów nienormatywnych od 19 października 2012 r. – omówienie

30 listopada_09:00 - 18 grudnia_13:00
SZKOLENIE ONLINE
259zł (+VAT)

Termin: 30. listopada lub 18. grudnia Miejsce: On-line Cena: 259 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu tematyki pojazdów nienormatywnych. Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych, referatów rozwoju i inwestycji, i inni zainteresowani tematyką szkolenia. Akty prawne regulujące zasady przejazdów pojazdów nienormatywnych od 19 października 2012 r. omówienie Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) Ustawa z dnia 21…

Dowiedz się więcej »

Grudzień 2020

Prawo pracy a ochrona danych osobowych: konflikt między wartościami czy mylne interpretacje?- szkolenie online

4 grudnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
249zł (+VAT)

Termin: 04. grudnia  Cena:249  zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     RODO stosujemy już od ponad dwóch lat. W tym okresie na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w zakładce „Aktualności”) opublikowano kilkanaście stanowisk dotyczących przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu. UODO w swoich wypowiedziach nie ogranicza się jednak tylko do wykładni przepisów o ochronie danych osobowych. Niejednokrotnie przesądza w dość kategoryczny sposób o istnieniu określonych uprawnień czy obowiązków, które nie znajdują uzasadnienia w prawie pracy. Bywa…

Dowiedz się więcej »

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA- szkolenie online

7 grudnia_09:00 - 9 grudnia_15:00
SZKOLENIE ONLINE
729zł (+VAT)

Termin: 07-09 grudnia Miejsce: online  Cena: 729 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: – Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną – przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji – Omówienie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. – dają możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego…

Dowiedz się więcej »

Egzekucja administracyjna w czasie pandemii oraz po jej ustaniu – warsztat online

8 grudnia_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
239zł (+VAT)

Termin: 08. grudnia  Miejsce: ONLINE Cena: 239 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Pracownicy spółek, którzy chcą dowiedzieć się lub uporządkować wiedzę, na temat zasad prowadzenia czynności egzekucyjnych i zmian wprowadzonych ustawowo. Cel szkolenia: wskazanie zasad i mechanizmów skutecznej egzekucji należności administracyjnoprawnych, przedstawienie praktycznych aspektów postępowania egzekucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków wierzyciela. Metoda szkolenia: wykład oraz warsztaty w oparciu o praktykę i zgłaszane drogą elektroniczną i w trakcie szkolenia przypadki. 9-10:30 Podmiotowy i przedmiotowy zakres…

Dowiedz się więcej »

Nowe Prawo zamówień publicznych – praktyczne zasady stosowania przepisów dotyczących konfliktu interesów, korupcji, zmowy i samooczyszczenia

9 grudnia_09:00 - 10 grudnia_15:30
Szkolenie on-line Polska + Google Map
349zł (+VAT)

Termin: 9. grudnia Miejsce: online Cena: 349 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Nowe Prawo zamówień publicznych, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 roku, wprowadza zmiany dotyczące zasad wyłączenia pracownika oraz wykluczenia wykonawcy za względu na konflikt interesów oraz na popełnienie lub podejrzenie popełnienia przestępstw korupcyjnych i zmowy przetargowej. Jednocześnie okres pandemii i recesji zwiększa ryzyko wystąpienia tych negatywnych zjawisk. Są one bacznie obserwowane zarówno przez media, jak i przez organy ścigania. Należy się…

Dowiedz się więcej »

PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH W 2020 R.PO „DUŻEJ” NOWELIZACJI USTAWY z 24.09.2019 oraz zmian z 23.11.2019. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, PROBLEMY PRAKTYKI, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. NOWE ROZPORZĄDZENIE RM DOT. PRZEDSIĘWZIĘĆ

9 grudnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
299zł (+VAT)

Termin: 9.grudnia Miejsce: on-line  Cena: 299 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl CEL EDUKACYJNY: 1. Omówienie procedury wydawania decyzji środowiskowych z naciskiem na zmiany od 1.01.2017 r.- wraz z omówieniem przepisów przejściowych do kolejnych nowelizacji 2. OMÓWIENIE DUŻEJ NOWELIZACJI USTAWY Z 24.09. 2019 R. oraz ostatnich zmian z 23.11.2019 3. NOWE ROZPORZĄDZENIE 4. Rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia, dyskusja EFEKTY UCZENIA SIĘ: 1. DLA URZĘDNIKÓW: A) Nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia…

Dowiedz się więcej »

Ocena ryzyka zawodowego (aktualizacja pod względem COVID -19)

9 grudnia_09:00 - 11:00
Szkolenie on-line Polska
259zł (+VAT)

Termin: 9. grudnia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 259 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Przekazanie uczestnikom wiedzy zawartej w przepisach Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów BHP oraz osób zajmujących się BHP Program: Część I Wprowadzenie 1. BHP- podstawowe pojęcia Część II 1. Procedura przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego 2. Zebranie informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego 3. Identyfikacja zagrożeń – określenie dla każdego stanowiska pracy, jakie występują na nim zagrożenia 4. Oszacowanie ryzyka 5. Określenie…

Dowiedz się więcej »

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

11 grudnia_09:00 - 13:00
289zł (+VAT)

Termin: 11. grudnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 289 zł (+ VAT) ]  Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl GRUPA DOCELOWA: Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr. CEL GŁÓWNY: Wyjaśnienie wątpliwości formalno-prawnych związanych prawidłowym funkcjonowaniem PPK CELE SZCZEGÓŁOWE: Praktyczne przedstawienie procesu zarządzania PPK jednostek organizacyjnych. Omówienie szczegółowe procesów związanych z ww, obszarem oraz proces dokumentowania.   Czy pracownicze plany kapitałowe to powrót do przeszłości – „OFE” PPK w obecnym systemie…

Dowiedz się więcej »

Najtrudniejsze przypadki gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11 grudnia_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
315zł (+VAT)

Termin: 11. grudnia Miejsce: on-lineCena: 315zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Kolejne zmiany egzekucji, opłatach i odbiorze odpadów komunalnych. Zmiany  wpływające na podejmowane uchwały, zorganizowanie sposobu odbierania odpadów komunalnych przez gminy, kary finansowe dla pracowników za brak kontroli Szkolenie skierowane do pracowników urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi Omówienie kolejnych zmian w opłacie śmieciowej, omówienie nowych zasad naliczania opłat, wydawania decyzji, składania deklaracji, zwracania nadpłat, zwolnień z opłaty oraz podejmowania…

Dowiedz się więcej »

Nowy JPK dla jednostek sektora finansów publicznych od października 2020 roku – zasady stosowania oraz zmiany w ustawie o VAT istotne dla JSFP

11 grudnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
259zł (+VAT)

Termin: 11. grudnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 259 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel.888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Adresaci: Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr. I JPK_V7m i V7k  jako informacja podatkowa dla gmin i powiatów oraz innych jednostek finansów publicznych - aspekty prawne i praktyczne Podstawa prawna przekazywania nowego JPK – wątpliwości prawne w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów: Terminy wdrożenia JPK przez gminy, powiaty i jednostki niescentralizowane po pandemii, co z jednostkami…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.