Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

październik 2021

Geodezja po nowemu – analiza zmian prawa geodezyjnego i przepisów wykonawczych, praktyka stosowania starych i nowych przepisów

19 października_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
339zł (+VAT)

Termin: 19. października Miejsce: online Cena: 339zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Przedmiotem szkolenia jest uporządkowanie i podsumowanie zmian ustawowych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stosowanie ww. regulacji prawnych i przed zmainami legislacyjnymi było obarczone wieloma niejasnościami i sprawiało organom wiele problemów interpretacyjnych. Wprowadzone w ubiegłym roku oraz zakończone wprowadzanie w lipcu br. nowych regulacji prawnych w tym zakresie umożliwia eliminację części tych niejasności, zaś przepisy…

Dowiedz się więcej »

Postępowanie administracyjne – najczęstsze problemy

19 października_09:00 - 13:00
Online
339zł(+VAT)

Termin: 19. października  Miejsce: ON-LINE Cena: 339 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Wyłączenie organu i pracownika organu (kiedy organ lub pracownik nie jest bezstronny w sprawie) Doręczanie korespondencji (w tym doręczenia elektroniczne) Udostępnienie akt postępowania do wglądu Określenie kręgu stron postępowania Postępowanie dowodowe – wybrane problemy Przewlekłość i bezczynność w postępowaniu administracyjnym Przeniesienie i zmiana decyzji administracyjnej  Kara za niewykonanie wyroku sądu administracyjnego Adwokat. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Zajmuje się aspektami prawnymi…

Dowiedz się więcej »

Najważniejsze zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /AML/ dokonane ustawą z dnia 30.03.2021 r .

20 października_09:00 - 11:00
SZKOLENIE ONLINE
199zł (+VAT)

Termin: 20. października Miejsce: ONLINE Cena: 199 zł (+VAT)  Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do takich instytucji jak: - jednostki samorządu terytorialnego - banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe - spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowa SKOK - instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, agenci rozliczeniowi, firmy inwestycyjne, banki powiernicze - spółki prowadzące rynki regulowane, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową (w tym usługi wymiany walut przez internet) -…

Dowiedz się więcej »

Schematy podatkowe dla jednostek samorządu terytorialnego. MDR jako obowiązki sprawozdawcze dla JST.

20 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł

Termin: 20. października Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 349 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr. MDR jako obowiązki sprawozdawcze jednostek samorządu terytorialnego to już ponad 2 letnia rzeczywistość podatkowa. Na wypełnienie obowiązków w zakresie zgłoszeń schematów podatkowych ( tzw. MDR) zwraca uwagę również NIK podczas prowadzonych kontroli. Schematem podatkowym będzie każde rozwiązanie stosowane w jednostce, inne niż wynikające wprost z obowiązujących przepisów…

Dowiedz się więcej »

Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentów w szkole i placówce oświatowej.

20 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299(+VAT)

Termin: 20 październik  Miejsce: online   Cena: 299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę związaną z: - obowiązkami dyrektorów szkół i placówek oświatowych i zakresem ich odpowiedzialności; - rodzajami dokumentacji podlegającymi przechowywaniu; - prowadzeniem archiwum zakładowego/składnicy akt; - wypełnianiem środków ewidencyjnych az/sa i pozostałych formularzy; - przejmowaniem/przekazywaniem dokumentacji z komórek organizacyjnych; - inicjowaniem i nadzorowaniem procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej; - konsekwencjami zbyt wczesnego lub niezgodnego z procedurami niszczenia dokumentów; - przekazywaniem materiałów…

Dowiedz się więcej »

Obsługa platformy ePUAP2 – problemy, podpis kwalifikowany, profil zaufany.

21 października_08:00 - 10:00
SZKOLENIE ONLINE
129zł(+VAT)

Termin: 21. października Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 129 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie w formie praktycznych warsztatów ma na celu nauczyć pracowników firm obsługi Platformy EPUAP2 oraz  podnieść kompetencje osób już obsługujących ten system. Szkolenie ma również na celu wskazać sposoby rozwiązywania problemów z jakimi możemy się spotkać w trakcie obsługi Platformy EPUAP2. Adresaci: Osoby obsługujące Platformę EPUAP2 w firmach / spółkach, osoby  przygotowujące się do przejęcia obsługi, administratorzy I. Elektronizacja obiegu dokumentacji a…

Dowiedz się więcej »

Specjalista VAT w administracji publicznej -poziom II z uwzględnieniem najnowszych zmian w VAT

21 października_09:00 - 22 października_13:00
Online
749zł(+VAT)

Termin: 21-22.października 2021 r. Miejsce: online Cena: 749 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 518 192 393 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl • pracownicy urzędów miast, powiatów, gmin, starostw. • skarbnicy, księgowi • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje. pełny zakres wiedzy teoretycznej; pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi; możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia; możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia; szeroki zakres materiałów szkoleniowych. I dzień 1. Faktury 2021,…

Dowiedz się więcej »

Jak przygotować dokumentację do elektronicznego obiegu.

21 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299(+VAT)

Termin: 21 października   Miejsce: online Cena: 299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: Celem szkolenia jest praktyczne omówienie  sposobów porządkowania  dokumentacji w zakresie klasyfikacji i kwalifikacji spraw. Przeprowadzane kontrole wykazują, że nie wszystkie jednostki prawidłowo stosują  zapisy instrukcji dotyczące obiegu dokumentów, a  szczególnie  pracownicy  mają trudności w posługiwaniu się jednolitym rzeczowym wykazem akt przy  rejestracji spraw na stanowiskach pracy. Sprawy  otrzymują symbole ,które  nie odzwierciedlają   kryterium rzeczowości. Zagadnienie to  ma istotne znaczenie  przy przechodzeniu…

Dowiedz się więcej »

Zmiany dla spółdzielni mieszkaniowych oraz ich członków związane z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

21 października_12:30 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł

Termin: 21. października Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenia przeznaczone są dla pracowników wydziałów finansowych i księgowych jednostek samorządu terytorialnego oraz dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych. 1. Zmiany ustawy będące realizacją wyroków Trybunału Konstytucyjnego: - z dnia 14 marca 2018 ( sygn akt P 7/16) stwierdzającego niezgodność z art 49(1) u.s.m w zakresie w jakim dotyczy sytuacji, w których uczynienie zadość przesłance samodzielności lokalu wymaga wykonania robót adaptacyjnych, z art 45…

Dowiedz się więcej »

Praktyczne warsztaty z raportowania schematów podatkowych na przykładach z uwzględnieniem przepisów o tarczy antykryzysowej oraz nowych terminów raportowania schematów transgranicznych

22 października_09:00 - 13:00
Online
325zł(+VAT)

Termin: 22. października 2021 r. Miejsce: online Cena: 325 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl pracownicy urzędów miast, powiatów, gmin, starostw. skarbnicy, księgowi wszyscy przedsiębiorcy specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT, PIT i VAT; właściciele biur rachunkowych; księgowi główni księgowi kontrolerzy podatkowi dyrektorzy finansowi pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje. Celem szkolenia jest przekazanie w formie praktycznych warsztatów najważniejszych informacji dotyczących raportowania schematów podatkowych oraz pokazanie na przykładach w jaki konkretny sposób dokonać…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.