Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Maj 2020

NOWE ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI – OD POMYSŁU DO ZGODY BUDOWLANEJ

26 maja_10:00 - 9 czerwca_13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
269zł (+VAT)

Termin: 26. maja   lub 09. czerwcaCena: 269 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Już 19 września 2020r. wejdą w życie znowelizowane zasady inwestowania zapisane w Prawie budowlanym. Zmiany zyskały już nazwę dużej nowelizacji, choć z całą pewnością daleko im do zapowiadanej od wielu lat gruntownej reformy. Przedmiotem szkolenia będzie zaprezentowanie nowych reguł prawnych na tle obowiązujących procedur administracyjnych, poprzedzających realizację inwestycji. Na szkoleniu zostaną udzielone odpowiedzi na pytanie: jakie są obligatoryjne a jakie fakultatywne etapy przygotowania…

Dowiedz się więcej »

Czerwiec 2020

Dokumentacja pracownicza w dobie COVID19 – szkolenie on-line

9 czerwca_11:00 - 15 czerwca_14:00
Szkolenie on-line Polska
269zł (+VAT)

Termin: 09. czerwca Cena: 269 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Pandemia koronawirusa w istotny sposób wpłynęła na stosunki pracownicze. Pracodawcy wprowadzili pewne środki zapobiegawcze. Pojawia się pytanie dotyczące ich legalności w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. Od początku 2019 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. A jak to wygląda w świetle dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości - COVID19? Celem warsztatów jest uzupełnienie wiedzy na temat prawidłowego tworzenia i przechowywania dokumentacji. Szkolenie skierowane…

Dowiedz się więcej »

Tarcza Antykryzysowa 4.0 – czyli zmiany w prawie pracy w dobie COVID 19

9 czerwca_11:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
259zł (+VAT)

Termin: 9. czerwca Miejsce: on-line  Cena: 259 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Pandemia koronawirusa w istotny sposób wpłynęła na stosunki pracownicze. Pracodawcy wprowadzili pewne środki zapobiegawcze. Przepisy dla przedsiębiorców i pracowników związane z wprowadzeniem tzw. Tarczy Antykryzysowej wprowadzają różne mechanizmy wsparcia dla przedsiębiorców i ochrony miejsc pracy, z których mogą skorzystać pracodawcy. Projekt tarczy 4.0 przepisuje szereg zmian w stosunkach pracowniczych. Szkolenie skierowane jest do pracodawców, kadry zarządzającej, specjalistów HR, pracowników działów kadr i płac, księgowości, pracowników administracyjnych, i do tych wszystkich zainteresowanych. Tarcza Antykryzysowa 4.0…

Dowiedz się więcej »

Nowa ustawa o zamówieniach publicznych 2021r.

10 czerwca_10:00 - 15:00
Poznań, Ogrodowa 12 CONFERENCE CENTER, Ogrodowa 12
Poznań, wielkopolskie 61-821 Polska
+ Google Map
469zł (+VAT)

Termin: 10. czerwiec Miejsce: Poznań Cena: 469 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami wynikającymi z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalonej przez Sejm 11 września 2019r. oraz dokonanie analizy porównawczej starych i nowych przepisów. 11 września 2019 r. Sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych, która ma na celu m.in. zwiększenie konkurencyjności i efektywności zamówień publicznych. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Już dziś warto…

Dowiedz się więcej »

FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH

15 czerwca_10:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
249zł (+VAT)

Termin: 15. czerwiec Cena: 249 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami pozyskania funduszy na przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne od podmiotów komercyjnych, fundacji, placówek dyplomatycznych i innych. Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu: Uzyskanie praktycznych informacji na temat możliwości pozyskania funduszy na przedsięwzięcia kulturalne Zapoznanie z zasadami pisania aplikacji (oferta, list przewodni) Praktyczne informacje na temat sporządzania umowy sponsoringowej, partnerskiej, barterowej Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami warsztatów Adresaci:  Pracownicy instytucji kultury…

Dowiedz się więcej »

Zamykanie projektów unijnych

15 czerwca_10:00 - 15:00
Białystok Sala szkoleniowa ul. Przędzalniana 29., Przędzalniana 29
Białystok, podlaskie Polska
+ Google Map
519zł(+VAT)

Termin: 15 czerwca  Miejsce: Białystok Cena: 519zł (+VAT) , Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, prawników oraz audytorów zaangażowanych w końcową fazę realizacji projektów unijnych. Weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem kwalifikowalności wydatków a) Główne dylematy w rozliczeniach - czy właściwie je rozwiązaliśmy? - Kwalifikowalność wydatków na wynagrodzenia (umowy o pracę i cywilno-prawne) oraz szczegółowe wymogi dotyczące dokumentowania tych wydatków - Trwałość projektów - Rozliczanie…

Dowiedz się więcej »

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

19 czerwca_09:00 - 13:00
269zł (+VAT)

Termin: 19. czerwca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 269 zł (+ VAT) ]  Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl GRUPA DOCELOWA: Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr. CEL GŁÓWNY: Wyjaśnienie wątpliwości formalno-prawnych związanych prawidłowym funkcjonowaniem PPK CELE SZCZEGÓŁOWE: Praktyczne przedstawienie procesu zarządzania PPK jednostek organizacyjnych. Omówienie szczegółowe procesów związanych z ww, obszarem oraz proces dokumentowania.   Czy pracownicze plany kapitałowe to powrót do przeszłości – „OFE” PPK w obecnym systemie emerytalnym.…

Dowiedz się więcej »

Budżet obywatelski jako szczególna forma konsultacji.

22 czerwca_10:00 - 15:00
Białystok Sala szkoleniowa ul. Przędzalniana 29., Przędzalniana 29
Białystok, podlaskie Polska
+ Google Map
429zł (+VAT)

Termin: 22. czerwca Miejsce: Białystok  Cena: 429 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Cele szkolenia: Omówimy poszczególne etapy Budżetu Obywatelskiego. Odpowiemy na pytanie, co należy do kompetencji organu stanowiącego, a co do kompetencji organu wykonawczego.  Wskażemy elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas tworzenia regulaminu. Przedstawimy najważniejsze rozstrzygnięcia organów nadzoru i orzeczenia sądów administracyjnych. Podpowiemy, jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów. Adresaci szkolenia: Pracownicy urzędów odpowiedzialni za wdrażanie oraz kompleksową realizację procedury Budżetu Obywatelskiego, kadra zarządzająca, radni, aktywiści…

Dowiedz się więcej »

Dwudniowy kurs Kadry i płace w dobie COVID 19 – czyli jak praktycznie zorganizować stosunek pracy w czasie epidemii? – omówienie aspektów prawnych na podstawie dostępnych rozwiązań

23 czerwca_09:00 - 24 czerwca_15:00
Szkolenie on-line Polska
549zł (+VAT)

Termin: 23-24. czerwca Cena: 549 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Pandemia koronawirusa w istotny sposób wpłynęła na stosunki pracownicze. Pracodawcy wprowadzili pewne środki zapobiegawcze. Pojawia się pytanie dotyczące ich legalności w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, pracowników działów kadr i płac, księgowości, pracowników administracyjnych, i do tych wszystkich którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Program dwudniowego kursu: Część I Kadry 1. Prawo pracy - zagadnienia…

Dowiedz się więcej »

Zamykanie projektów unijnych – Szkolenie online

26 czerwca_10:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
299zł(+VAT)

Termin: 26 czerwca  Miejsce: ON-LINE Cena: 299 zł (+VAT) , Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, prawników oraz audytorów zaangażowanych w końcową fazę realizacji projektów unijnych. Weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem kwalifikowalności wydatków a) Główne dylematy w rozliczeniach - czy właściwie je rozwiązaliśmy? - Kwalifikowalność wydatków na wynagrodzenia (umowy o pracę i cywilno-prawne) oraz szczegółowe wymogi dotyczące dokumentowania tych wydatków - Trwałość projektów -…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

[recaptcha]

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.