Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › dolnośląskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Październik 2020

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – szkolenie online

5 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
289zł (+VAT)

Termin: 05. października  Miejsce: Szkolenie Online Cena: 289 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl     GRUPA DOCELOWA: Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych. CEL GŁÓWNY: Wyjaśnienie wątpliwości formalno-prawnych związanych prawidłowym procesem gospodarowania ZFŚS CELE SZCZEGÓŁOWE: Praktyczne przedstawienie procesu zarządzania ZFŚS jednostek organizacyjnych. Omówienie szczegółowe procesów związanych z ww, obszarem oraz proces dokumentowania. METODY DYDAKTYCZNE: wykład, dyskusja, mini wykład, prezentacja ŚRODKI DYDAKTYCZNE: prezentacja multimedialna, flipchart.   Zakładowy Fundusz Świadczeń…

Dowiedz się więcej »

Dokumentacja pracownicza i akta osobowe- szkolenie online

5 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
315zł (+VAT)

Termin: 05 października Miejsce:szkolenie online  Cena: 315 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail:mrygorczuk@res.edu.pl   Szkolenie adresowane jest do wszystkich odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji pracowniczej, niezależnie od stanu posiadanej wiedzy i doświadczenia. W szczególności zapraszamy do udziału osoby zatrudnione w działach personalnych lub aspirujące do tej pracy, jak również pracodawców.   Zasady ogólne dotyczące gromadzenia danych i dokumentów od kandydatów do pracy i pracowników: Dane osobowe, jakich podania można wymagać od kandydata do pracy oraz od pracownika, w…

Dowiedz się więcej »

NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY, SKUTKI, PROCEDURA ZARADCZA, ZGŁOSZENIE NARUSZENIA

6 października_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
319zł (+VAT)

Termin: 06. października  Miejsce: ONLINE Cena: 319 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cel edukacyjny Celem warsztatów jest przybliżenie jego uczestnikom, czym są incydenty bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, jak należy je kategoryzować oraz postępować, w przypadku ich wystąpienia. W szczególności, omówiona zostanie procedura reakcji w odniesieniu do naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, jaką należy wdrożyć w organizacji, sposób szkolenia pracowników, jak również dalsze procedowanie sprawy na etapie zgłoszenia incydentu do uprawnionego organu, tj. Prezesa Urzędu Ochrony…

Dowiedz się więcej »

Jak przygotować się do kontroli PUODO, UOKIK I PIP? – szkolenie online

7 października_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
319zł (+VAT)

Termin: 07. października  Miejsce: ONLINE Cena: 319 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cel edukacyjny Celem warsztatów jest przybliżenie jego uczestnikom, w jaki sposób przebiega kontrola realizowana przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Państwową Inspekcję Pracy, tj. omówione zostaną etapy kontroli, w tym rozstrzygnięcia pokontrolne, jak również prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się również, w jaki sposób zorganizować sprawny przebieg kontroli oraz jak korzystać z uprawnień, jakie przysługują…

Dowiedz się więcej »

Jak przygotować się do kontroli PUODO, UOKIK I PIP – szkolenie online

7 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
289zł (+VAT)

Termin: 07. października  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 289 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cel edukacyjny Celem warsztatów jest przybliżenie jego uczestnikom, w jaki sposób przebiega kontrola realizowana przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Państwową Inspekcję Pracy, tj. omówione zostaną etapy kontroli, w tym rozstrzygnięcia pokontrolne, jak również prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się również, w jaki sposób zorganizować sprawny przebieg kontroli oraz jak korzystać z uprawnień, jakie…

Dowiedz się więcej »

Kontrola zarządcza- szkolenie online

7 października_10:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 07 październik   Cena: 299 zł (+VAT) -- Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacyjnego usytuowania oraz sposobu wykonywania kontroli zarządczej w obszarach zarządzania finansami publicznymi dla ustawowych celów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także podległe jednostki finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonowania I specyfiki. Podstawowym zadaniem kierownictwa jednostki jest zrozumienie założeń i zasad kontroli zarządczej zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.…

Dowiedz się więcej »

Archiwizacja dokumentacji w praktyce – nowelizacja przepisów – warsztaty

8 października_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 08. PAŹDZIERNIKA Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cele szkolenia: Uczestnicy warsztatów archiwistycznych nabędą umiejętność samodzielnego wypełniania ewidencji Archiwum/ Składnicy (Wypełnianie spisów zdawczo - odbiorczych, kart wypożyczeń etc) jak i samodzielnego porządkowania i archiwizowania dokumentacji zastanej w Archiwum Zakładowym/ Składnicy akt Adresaci: Warsztaty są skierowane zarówno do pracowników posiadających staż pracy w Archiwum Zakładowym/ Składnicy którzy chcą doskonalić swoje kompetencje, jak i osób które z archiwistyką nie miały dotychczas nic…

Dowiedz się więcej »

Dokument elektroniczny: procedury administracyjne, postępowanie z e- dokumentem – szkolenie online

8 października_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 08 października   Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: W dobie coraz bardziej informatyzującego się społeczeństwa, oraz obecnej sytuacji która wymusza na wielu firmach oraz obywatelach pracę on – line, umiejętna obsługa przez urzędy dokumentu elektronicznego jest niezbędna. Szkolenie ma na celu wskazać jak prawidłowo liczyć terminy administracyjne, jak określić datę wpływu dokumentu, jak ustalić czy mamy do czynienia z dokumentem elektronicznym mającym moc prawną, czy też z dokumentem…

Dowiedz się więcej »

Wystąpienia publiczne on-line – jak pokonać tremę i w krótkim czasie mówić oraz prezentować lepiej?

9 października_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
289zł (+VAT)

Termin: 09. października  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 289 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl     Szkolenie dla urzędników administracji publicznej, w tym kadry kierowniczej urzędów. Dla wszystkich, którzy chcieliby lepiej komunikować się z odbiorcami. Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili zastosować główne zasady skutecznych wystąpień publicznych podczas różnych form komunikacji on-line. Korzyści dla uczestników: Lepsze przygotowanie do mówienia i prezentowania w najważniejszych obszarach wystąpień publicznych Eliminacja głównych błędów popełnianych podczas wystąpień on-line. Zmniejszenie tremy przed wypowiadaniem…

Dowiedz się więcej »

PRAWO PRACY 2020 – ZMIANY PO COVID-19 – szkolenie online

12 października_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
319zł (+VAT)

Termin: 12. października  Miejsce: ONLINE Cena: 319 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Celem warsztatów jest przybliżenie jego uczestnikom zmian w polskim prawie pracy, które zostały wprowadzone na skutek pojawienia się pandemii COVID-19. W szczególności zostaną omówione nowe prawa i obowiązki obu stron stosunku pracy, zwłaszcza dotyczące dopuszczalności i warunków wypowiadania umów o pracę i obostrzeń w tym zakresie, m.in. związanych z otrzymywanym dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników. Zinterpretowane zostaną także przepisy dotyczące możliwości modyfikacji czasu pracy,…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.