Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › cyfrowa gmina

Wydarzenia Search and Views Navigation

lipiec 2022

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

7 lipca_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
249zł

Termin: 7 lipca Miejsce: Online Cena: 249 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych rozwiązań z zakresu obiegu i archiwizacji dokumentacji w szkołach i placówkach oświatowych. Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę związaną z: ✅ obowiązkami dyrektorów szkół i placówek oświatowych i zakresem ich odpowiedzialności; ✅ rodzajami dokumentacji podlegającymi przechowywaniu; ✅ prowadzeniem archiwum zakładowego/składnicy akt; ✅ wypełnianiem środków ewidencyjnych az/sa i pozostałych formularzy; ✅ przejmowaniem/przekazywaniem dokumentacji z komórek organizacyjnych; ✅ inicjowaniem i nadzorowaniem procedury…

Dowiedz się więcej »

Piąta edycja naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja piąta – Rozwój Stref Przemysłowych)

8 lipca_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
369zł

Termin: 8 lipca Miejsce: Online Cena: 369 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Piąta edycja naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja piąta – Rozwój Stref Przemysłowych). ZŁÓŻ Z NAMI WNIOSEK I OTRZYMAJ DOFINANSOWANIE - INSTRUKTAŻ Z EKSPERTEM! Termin naboru wniosków: 21 czerwca 2022 r. - 12 lipca 2022 r. godz. 17.00 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta…

Dowiedz się więcej »

INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWUM ZAKŁADOWE

11 lipca_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
249zł

Termin: 11 lipca Miejsce: Online Cena: 249 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Korzyści ze szkolenia: Zapoznanie się z prawidłowym obiegiem dokumentów; Zdobycie wiedzy jak znakować sprawy; Zapoznanie się z klasyfikacją i kwalifikacją dokumentacji na podstawie JRWA; Zdobycie wiedzy w zakresie prawidłowego przekazywania akt Grupa docelowa: Pracownicy kancelarii, sekretariatów; Pracownicy merytoryczni; Osoby decyzyjne. I. Instrukcja kancelaryjna – zakres przedmiotowy a) Określenie systemu kancelaryjnego oraz zdefiniowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt b) Ustalenie podziału czynności kancelaryjnych i obiegu…

Dowiedz się więcej »

Zasady archiwizacji dokumentacji projektów unijnych w świetle przepisów kancelaryjno-archiwalnych i wytycznych archiwów państwowych

12 lipca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
339zł

Termin: 12 lipca Cena: 339zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Korzyści ze szkolenia to wiedza nt. przepisów krajowych i unijnych dot. dokumentacji projektów UE; tworzenia teczek i prowadzenia dokumentacji projektowej, zasady znakowania akt, ustalania okresów przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji projektowej, analiza obowiązków ciążących na beneficjentach w zakresie zamykania, archiwizowania oraz przechowywania dokumentacji projektowej. Adresaci: pracownicy podmiotów realizujących projekty unijne, archiwiści zakładowi.   Plan szkolenia: 1. Prawodawstwo polskie i unijne dotyczące dokumentacji projektowej (obowiązujący stan prawny). 2.…

Dowiedz się więcej »

WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI

12 lipca_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
270zł

Termin: 12 lipca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 270 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cele szkolenia:  Uczestnicy warsztatów archiwistycznych nabędą umiejętność samodzielnego wypełniania ewidencji Archiwum/ Składnicy (Wypełnianie spisów zdawczo- odbiorczych, kart wypożyczeń etc) jak i samodzielnego porządkowania i archiwizowania dokumentacji zastanej w Archiwum Zakładowym/ Składnicy akt. Adresaci szkolenia:  Warsztaty są skierowane zarówno do pracowników posiadających staż pracy w Archiwum Zakładowym/ Składnicy którzy chcą doskonalić swoje kompetencje oraz dla osób które posiadają dotychczas jedynie wiedzę teoretyczną, a…

Dowiedz się więcej »

RODO w jednostkach samorządu terytorialnego

22 lipca_09:00 - 12:30
SZKOLENIE ONLINE
259zł

Termin: 22 lipca Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena: 259 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Przedstawienie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką. Program: 1. Geneza i specyfika przetwarzania i ochrony danych osobowych w administracji publicznej. 2. Podstawowe pojęcia i konstrukcje prawne ochrony danych osobowych: a) Dane osobowe – pojęcie i rodzaje, b) Przetwarzanie danych, c) Administrator, współadministratorzy, d) Osoba uprawniona do przetwarzania danych, e) Podmiot przetwarzający dane na zlecenie,…

Dowiedz się więcej »

Podstawy prawa Unii Europejskiej dla pracowników administracji

29 lipca_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
259zł

Termin: 29 lipca Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena: 259 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Przedstawienie podstawowych informacji z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz wpływu prawa unijnego na prawo administracyjne. Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką. Program: 1. Charakter prawny Unii Europejskiej. 2. System Instytucjonalny Unii Europejskiej. 3. Źródła prawa Unii Europejskiej. 4. Procedury prawodawcze. 5. Prawo Unii Europejskiej a prawo krajowe. 6. Ogólne zasady prawa Unii Europejskiej. 7. Autonomii proceduralnej państw członkowskich 8. Efektywność wykonywania prawa Unii…

Dowiedz się więcej »

sierpień 2022

Audyt elektronicznego systemu obiegu dokumentów w zakresie zgodności z przepisami prawa

25 sierpnia_09:00 - 26 sierpnia_13:00
SZKOLENIE ONLINE
525zł(+VAT)

Termin: 25-26. sierpnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 525zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Zdobycie wiedzy w jaki sposób przeprowadzić audyt systemu obiegu dokumentów; Zwrócenie uwagi na szczególnie istotne elementy audytu; Poznanie metodologii i dobrych praktyk. Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką; Jednostki przygotowujące się do audytu; Czynni audytorzy. I. Zakres audytu – co należy sprawdzić? 1. Jak przygotować się do audytu? 2. Jakie zapisy zawrzeć w umowie na przeprowadzenie audytu gdyby był zlecany? 3. Przygotowanie checklisty 4.…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.