Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia › budownictwo

Wydarzenia Search and Views Navigation

wrzesień 2021

Prawo geodezyjne i kartograficzne po nowemu – podsumowanie zmian wynikających z Ustawy i wprowadzonych przepisów wykonawczych.

21 września_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
299zł (+VAT)

Termin: 21. wześnia Miejsce: online  Cena: 299 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Celem szkolenia jest uporządkowanie informacji dotyczących zmian prawnych wynikających z nowelizacji Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Przekazana zostanie, także na praktycznych przykładach, wiedza dotycząca zasad prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizacji baz danych i udostępniania danych, modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zasad zgłaszania prac geodezyjnych i ich weryfikacji przed…

Dowiedz się więcej »

Nowe zasady przygotowania i realizacji inwestycji- od pomysłu do zgody budowlanej

23 września_09:00 - 13:00
Online
319zł(+VAT)

Termin: 23. września 2021 Cena: 319zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl 19 września 2020r. weszły w życie znowelizowane zasady inwestowania zapisane w Prawie budowlanym, a okres przejściowy ich stosowania upłynie 19.09.2021r. Zmiany zyskały już nazwę dużej nowelizacji, choć z całą pewnością daleko jej do zapowiadanych od wielu lat gruntownych zmian. Od tamtej pory Prawo budowlane było nowelizowane jeszcze kilkakrotnie, a najważniejszą zmianą jest wprowadzenie elektronizacji w procesie uzyskiwania zgód budowlanych. W trakcie wykładu poruszone też zostaną…

Dowiedz się więcej »

październik 2021

Rozpoznawanie i badanie gruntów na potrzeby inwestycyjne.

4 października_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
349(+VAT)

Termin: 04 październik Miejsce: online  Cena: 349 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Szczegółowy program szkolenia : - obowiązki Inwestora i/lub projektanta, - podstawowe akty prawne obowiązujące przy rozpoznawaniu podłoża - ustalenie ilości otworów wiertniczych, rodzaju sondowania, odległości pomiędzy otworami w obiektach liniowych i kubaturowych, głębokości wierceń, głębokość aktywna, - etapy dokumentowania warunków podłoża, - rodzaje dokumentowania podłoża zgodnie z Rozp. z 25.04.2012 r. wraz z omówieniem definicji poszczególnych dokumentów geotechnicznych, - kategoria geotechniczna vs. niezbędne zakresy…

Dowiedz się więcej »

Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni z uwzględnieniem specjalnych klauzul w umowach najmu w okresie Covid 19

14 października_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł(+VAT)

Termin: 14. października Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl   I.Podstawy prawne zawierania umów najmu lokali i obiektów użytkowych – zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy kodeks cywilny. Prawidłowa konstrukcja umowy najmu – właściwa reprezentacja stron umowy oraz określenie przedmiotu umowy. II. Stan faktyczny i techniczny przedmiotu najmu - protokół zdawczo-odbiorczy i dokumentacja fotograficzna, jako podstawa prawidłowego zabezpieczenia interesów zarządcy i właściciela nieruchomości (ograniczenie odpowiedzialności wynajmującego) III. Najważniejsze postanowienia umowy najmu -…

Dowiedz się więcej »

Budowa i utrzymanie infrastruktury odpadowej w trybie PPP (partnerstwo publiczno-prywatne).

14 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
349(+VAT)

Termin: 14 październik Miejsce: online  Cena: 349 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Prowadzenie gospodarki odpadowej przez samorząd, Pojęcie infrastruktury odpadowej, Obowiązek budowy i utrzymania RIPOK-u lub spalarni, Powierzenie realizacji budowy i/lub utrzymania RIPOK-u w trybie PPP Kalkulacja opłat za usługi świadczone usługi przez partnera prywatnego Obowiązki stron w umowie PPP, Rozliczenie umowy PPP po okresie jej realizacji Radca prawny, doktor nauk prawnych. Jest cenionym specjalistą w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych, sporów sądowych i arbitrażowych,…

Dowiedz się więcej »

Listopad 2021

Zasady rozliczania mediów- Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

2 listopada_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
369zł (+VAT)

Termin: 12. listopada   2021 r. Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Czy wiesz: Jakie przepisy regulują kwestie dostawy mediów do budynków i lokali? Jakie są obowiązki właściciela lub zarządcy budynku mieszkalnego? W jakim celu sporządza się regulamin rozliczania? Jakie są zasady doboru urządzeń pomiarowych ? Dlaczego jest tyle problemów z rozliczaniem mediów? Czy we wspólnocie należy media refakturować na członków wspólnoty?   Ustawa prawo energetyczne nakłada na właściciela lub zarządcę budynku…

Dowiedz się więcej »

Przygotowanie umów związanych z inwestycjami budowlanymi

8 listopada_09:00 - 13:00
Online
339zł(+VAT)

Termin: 08. listopada  Miejsce: ON-LINE Cena: 339 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Umowa o roboty budowlane Umowy z podwykonawcami Umowy z dostawcami mediów Kary umowne Adwokat. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Zajmuje się aspektami prawnymi procesu inwestycyjnego, audytami nieruchomości oraz sprawami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Doradzała wiodącym polskim i zagranicznym firmom na każdym etapie realizacji złożonych projektów dotyczących nieruchomości, takich jak budowa, komercjalizacja i sprzedaż centrów handlowych, zakładów produkcyjnych, magazynów, biurowców…

Dowiedz się więcej »

Kurs praktycznej wiedzy – specjalista do spraw nieruchomości z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa

23 listopada_09:00 - 24 listopada_14:00
Online
559zł(+VAT)

Termin: 23-24. listopada Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 559 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Omówienie całokształtu przepisów związanych z gospodarką nieruchomościami stosowanych przez organy administracji publicznej wraz z aktualnymi zmianami w przepisach prawa oraz praktycznego aspektu stosowania przepisów z formą case study oraz przytoczeniem orzecznictwa w wymienionych zagadnieniach – połączenie zajęć teoretycznych z praktycznymi przykładami decyzji administracyjnych z zakresu ustaw omawianych na kursie oraz orzecznictwem. Pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialni za gospodarkę nieruchomościami, inspektorzy, kierownicy i…

Dowiedz się więcej »

Sprzedaż nieruchomości gminnych

29 listopada_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
319zł (+VAT)

Termin: 29. listopada Miejsce: online Cena: 319 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Program: - Podstawy prawne sprzedaży nieruchomości gminnych, rola rady gminy w sprzedaży nieruchomości (ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o gospodarce nieruchomościami) - Sprzedaż przetargowa i bezprzetargowa (rodzaje przetargów, procedura przetargowa, warunki jakie muszą być spełnione aby można było sprzedaż nieruchomość w trybie bezprzetargowym, zamiana gruntów jako szczególna forma sprzedaży) - Jak skutecznie sprzedać grunty gminne ( czynniki wpływające na popyt na nieruchomości,…

Dowiedz się więcej »

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA

30 listopada_10:00 - 15:00
Online
459zł(+VAT)

Termin: 30. listopada 2021 Cena: 459zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl CEL: Omówienie nowej regulacji jaką stanowi całkowicie nowa „ustawa deweloperska” tj. ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U.2021.1177z dn. 30.06.21), w tym omówienie nowych definicji ustawowych, rozszerzonego pojęcia dewelopera, umowy rezerwacyjnej, nowych obowiązków informacyjnych dewelopera, sposobu zabezpieczenia środków pieniężnych nabywcy oraz istotnych zmian w zakresie odbioru lokalu; Omówienie zasadniczych różnic pomiędzy…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.