Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › budownictwo

Wydarzenia Search and Views Navigation

styczeń 2022

Podziały nieruchomości

24 stycznia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
319zł (+VAT)

Termin: 24. stycznia 2021  Miejsce: on-line Cena: 299zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest  przekazanie oraz utrwalenie wiedzy w zakresie dokonywania geodezyjnych podziałów nieruchomości, przekazanie wiedzy w zakresie procedur, sporządzanej dokumentacji, procedowania administracyjnego, zebranie zmian prawnych dotyczących tematu, omówienie różnych aspektów związanych ze zmianami prawnymi w dziedzinach związanych z tematem. Wszystko na konkretnych przykładach podziałów w formie zagadnień, zadań rozwiązywanych wspólnie z uczestnikami szkolenia, stąd szkolenie ma aspekt bardzo praktyczny i pożądany w jst.…

Dowiedz się więcej »

Zajęcie pasa drogowego – Konsekwencje przypadków wadliwego określenia położenia pasa drogowego w kontekście ważności decyzji

31 stycznia_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł

Termin: 31. stycznia Miejsce: Online Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zajęcia pasa drogowego w kontekście ważnych decyzji: wnioski, procedury. Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych,zarządu dróg, Projektanci organizacji ruchu, Inżynierowie drogownictwa, inżynierowie ruchu drogowego, pracownicy wykonawców robót drogowych, inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi, organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej, pełnomocnicy występujący w sprawach o zajęcie pasa drogowego. Program szkolenia 1. Definicja pasa drogowego 2. Jak poprawnie wskazać linie rozgraniczające…

Dowiedz się więcej »

luty 2022

JAK CZYTAĆ ODPIS Z KSIĄG WIECZYSTYCH – szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości

1 lutego_08:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
429zł

Termin: 1. luty Miejsce: ONLINE Cena: 429 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w pracy zawodowej stykają się z odpisami z ksiąg wieczystych tj. dla pośredników nieruchomości, zarządców nieruchomości,  pracowników firm deweloperskich, syndyków, windykatorów wierzytelności, pracowników odpowiedzialnych za regulowanie stanu prawnego nieruchomości, ustanawianie służebności przesyłu, zawieranie umów (w tym umów w przedmiocie udzielania kredytów hipotecznych), radców prawnych, pracowników działu nieruchomości… Szkolenie ma charakter prawie wyłącznie warsztatowy i opiera się na…

Dowiedz się więcej »

Transport ładunków nienormatywnych – akty prawne, kategorie pojazdów, zezwolenia, kontrola

11 lutego_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 11. luty Miejsce: On-line Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu tematyki pojazdów nienormatywnych. Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych, referatów rozwoju i inwestycji, i inni zainteresowani tematyką szkolenia. I. Akty prawne regulujące zasady przejazdów pojazdów nienormatywnych od 19 października 2012 r. omówienie: 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21…

Dowiedz się więcej »

Geodezja po nowemu – analiza zmian prawa geodezyjnego i przepisów wykonawczych, praktyka stosowania starych i nowych przepisów

14 lutego_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
339zł (+VAT)

Termin: 14. lutego Miejsce: online Cena: 339zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Przedmiotem szkolenia jest uporządkowanie i podsumowanie zmian ustawowych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stosowanie ww. regulacji prawnych i przed zmainami legislacyjnymi było obarczone wieloma niejasnościami i sprawiało organom wiele problemów interpretacyjnych. Wprowadzone w ubiegłym roku oraz zakończone wprowadzanie w lipcu br. nowych regulacji prawnych w tym zakresie umożliwia eliminację części tych niejasności, zaś przepisy…

Dowiedz się więcej »

Realizacja adaptacji, remontów, przebudów i innych robót budowlanych w istniejącym obiekcie budowlanym

14 lutego_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
369zł(+VAT)

Termin: 11. lutego   2022 r. Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Czy wiesz: czym różni się remont od przebudowy? czy tylko inspektor nadzoru może odebrać roboty budowlane? jaka jest procedura sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę? kto może złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane? kiedy można realizować roboty budowlane bez pozwolenia na budowę? przy jakich robotach budowlanych nie obowiązują aktualne warunki techniczne? kiedy będziemy mieli do czynienia z samowolą…

Dowiedz się więcej »

Procedura weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – regulacja i problemy praktyczne

16 lutego_09:00 - 13:00
Online
329zł(+VAT)

Termin: 16.lutego 2022r.  Miejsce: online  Cena: 329 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl - poznanie regulacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczących weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych - wskazanie i próba rozwiązania problemów praktycznych wynikających ze stosowania przedmiotowych przepisów - poznanie istotnych orzeczeń sądów administracyjnych w przedmiotowym zakresie   I. Ustawowa definicja pracy geodezyjnej. II. Pojęcie wykonawcy prac geodezyjnych. - obowiązki wykonawcy prac geodezyjnych - zgłoszenie prac geodezyjnych i zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych…

Dowiedz się więcej »

Zarządzanie samorządowym zasobem nieruchomości

21 lutego_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
319zł (+VAT)

Termin: 21. lutego 2021  Miejsce: on-line Cena: 319zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 1.Gospodarowanie a zarządzanie nieruchomościami. 1.1.Porównanie pojęć gospodarowanie (gospodarka) a zarządzanie nieruchomościami. 1.2.Cele i zadania gospodarowania nieruchomościami. 1.3.Cele i zadania zarządzania nieruchomościami. 1.4.Zarządzanie i obrót nieruchomościami w kontekście toczących się postępowań o stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęciu nieruchomości, zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub innych postępowań reprywatyzacyjnych oraz ewentualne roszczenia związane z zagospodarowaniem (zbyciem) nieruchomości w trakcie tych postępowań. 2.Pojęcie i podział zasobów nieruchomości. 2.1.Zasoby nieruchomości…

Dowiedz się więcej »

Regulacja stosunków własnościowych dot. nieruchomości – nabywanie, wywłaszczanie oraz procedury zwrotu nieruchomości

22 lutego_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł

Termin: 22 lutego Cena: 349 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Program szkolenia: 1. Informacje wstępne, określenie celu szkolenia, poznanie preferencji uczestników szkolenia oraz zebranie od nich propozycji tematów, które chcieliby aby zostały omówione w ostatnich 30 minutach szkolenia (10 min.); 2. Omówienie pojęć (nabywanie, wywłaszczanie oraz zwrot nieruchomości) w ich ujęciu szerokim i wąskim (10 min.); 3. Formy nabywania nieruchomości w ujęciu ścisłym – systematyzacja z powiązaniem do konkretnych przykładów (40 min.): • pierwotna i…

Dowiedz się więcej »

Scalanie i podział nieruchomości. Prawo pierwokupu nieruchomości. Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami

23 lutego_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł

Termin: 23 lutego Miejsce: online Cena: 329 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wszystkimi najważniejszymi regulacjami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zarówno praktyczne wyjaśnienie wszystkich pojęć i definicji jak również wszelkich kluczowych procedur w oparciu o te regulacje prawne. Program obejmuje m.in. zarządzanie i zbywanie nieruchomości publicznych, kwestie użytkowania wieczystego jak również proces wywłaszczeń. Wreszcie celem zajęć jest zapoznanie uczestników z konkretnymi kazusami jak orzecznictwem organów i sądów I. Przepisy ogólne.…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.