Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

sierpień 2022

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH

19 sierpnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
270zł (+VAT)

Termin: 19 sierpnia Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena:  270 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie ma na celu zapoznanie i przygotowanie uczestników do samodzielnego zorganizowania oraz usystematyzowania w swojej instytucji procesu archiwizacji i obiegu dokumentów w domenie projektów finansowanych ze środków UE. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zasady, sposoby i metody podejścia do złożoności dokumentacyjnej, przed jakimi stają uczestnicy zespołów projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. W szczególności, szkolenie ma wyrobić u uczestników zrozumienie dla metodologii obiegu…

Dowiedz się więcej »

Brakowanie na podstawie spisu z natury – warsztaty praktyczne.

22 sierpnia_09:00 - 12:00
Online
299zł(+VAT)

Termin: 22. sierpnia  Miejsce: online  Cena: 299zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel.  888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Brakowanie dokumentacji zazwyczaj odbywa się na podstawie istniejącej ewidencji zasobu archiwum zakładowego lub składnicy akt. Akta których okres przechowywania minął typuje się drogą analizy spisów zdawczo-odbiorczych. Czasem jednak, gdy proces porządkowania i ewidencjonowania zasobu jest dopiero wdrażany, jednostka jest zmuszona wybrakować przetrzymaną dokumentację na podstawie tzw. spisu z natury. Celem szkolenia jest przeprowadzenie słuchacza przez tę procedurę. W czasie szkolenia będziemy dokonywać brakowania dokumentacji…

Dowiedz się więcej »

Digitalizacja materiałów archiwalnych

22 sierpnia_09:30 - 13:30
SZKOLENIE ONLINE
299zł(+VAT)

Termin: 22. sierpnia 2022  Miejsce: on-line Cena: 299zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Archiwiści, bibliotekarze, genealodzy, Osoby zajmujące się zasobami cyfrowymi w organizacjach   MODUŁ I 1. Wprowadzenie 2. Standardy digitalizacji i konserwacji 3. Proces digitalizacji i organizacja pracy (workflow), Infrastruktura, sprzęt, oprogramowanie do digitalizacji 4. Selekcja materiałów do digitalizacji 5. Przygotowanie dokumentów do digitalizacji MODUŁ II 1. Skanowanie z użyciem algorytmów 2. Rozpoznawanie tekstu (OCR/iOCR) 3. Definicja metadanych i podstawowe pojęcia (przegląd schematów, słowniki kontrolowane,…

Dowiedz się więcej »

Wzorcowe archiwum zakładowe/składnica akt i bezpieczny archiwista

23 sierpnia_09:00 - 12:00
Online
299zł(+VAT)

Termin: 23. sierpnia 2022 Miejsce: online  Cena: 299zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel.  888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Część pierwsza Wprowadzenie do problematyki. Podstawowe definicje. Miejsce i rola archiwum zakładowego w jednostce organizacyjnej Archiwum zakładowe - lokalizacja. Biuro archiwisty - przygotowanie stałego miejsca pracy dla archiwisty. Niezbędne zabezpieczenia. Magazyn archiwalny - niezbędne wymogi jakim musi sprostać pomieszczenie przeznaczone do przechowywania akt. Zabezpieczenia przeciwpożarowe i antywłamaniowe magazynu archiwalnego. Wymogi dotyczące temperatury, wilgotności i naświetlenia archiwum zakładowego. Farby ścienne dopuszczone i niedopuszczone do…

Dowiedz się więcej »

wrzesień 2022

Porządkowanie dokumentacji w podmiotach państwowych i samorządowych i jej udostępnianie zainteresowanym.

2 września_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
339zł(+VAT)

Termin: 02. września 2022 Miejsce: on-line Cena: 339 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest przeanalizowanie formularzy i środków ewidencyjnych stosowanych przez archiwistów zakładowych w kontekście procedur archiwalnych. Omawiane będą zasady archiwizacji dokumentacji, ustalanie okresów przechowywania akt. Przeanalizujemy etapy prac porządkowych pokazując różnice w opracowaniu akt kat. A i B. Poruszymy także problematykę udostępniania dokumentacji zakończonej w archiwach zakładowych i składnicach akt z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych. Korzyści: Omówienie obowiązujących zasad prowadzenia…

Dowiedz się więcej »

Instrukcja kancelaryjna i archiwum zakładowe

5 września_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
289zł(+VAT)

Termin: 5. września Miejsce: Online Cena: 289 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Korzyści ze szkolenia: Zapoznanie się z prawidłowym obiegiem dokumentów; Zdobycie wiedzy jak znakować sprawy; Zapoznanie się z klasyfikacją i kwalifikacją dokumentacji na podstawie JRWA; Zdobycie wiedzy w zakresie prawidłowego przekazywania akt Grupa docelowa: Pracownicy kancelarii, sekretariatów; Pracownicy merytoryczni; Osoby decyzyjne. I. Instrukcja kancelaryjna – zakres przedmiotowy a) Określenie systemu kancelaryjnego oraz zdefiniowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt b) Ustalenie podziału czynności kancelaryjnych i obiegu…

Dowiedz się więcej »

URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY I INNE NIEOBECNOŚCI W PRACY

7 września_09:00 - 13:30
Online
359zł(+VAT)

Termin: 07.września Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 359 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców zatrudniających pracowników, do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin  i powiatów oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi oraz zasadami udzielania pracownikom urlopów…

Dowiedz się więcej »

Nadzór nad informacją w podmiotach państwowych i samorządowych w kontekście postępowania z dokumentacją

12 września_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
339zł(+VAT)

Termin: 12. września 2022 Miejsce: on-line Cena: 339 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem spotkania jest przeanalizowanie procesu tworzenia i gromadzenia dokumentacji pod kątem monitorowania pracy jednostek. Omawiane będą również zasady akceptacji i dekretacji dokumentacji, ustalanie okresu przechowywania akt i odpowiedzialność twórców za prowadzone akta spraw. Korzyści: Omówienie całokształtu zagadnień kancelaryjno-archiwalnych uzależnionych od bezpośrednich decyzji kierowników jednostek. Identyfikacja zagrożeń, propozycje rozwiązań problemów i usprawnień dotyczących obiegu dokumentacji w jednostce. Przekazywane na szkoleniu treści poparte zostaną…

Dowiedz się więcej »

OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ. Archiwizacja akt spraw zakończonych w EZD

13 września_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
279zł

Termin: 13 września Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 279 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzińska@res.edu.pl Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z pojęciem elektronicznego zarządzania dokumentacją, archiwizacją dokumentów, instrukcją kancelaryjną. Zakres tematyczny: Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi zasadami i procedurami postępowania z dokumentacją w systemie EZD według aktualnych przepisów prawnych Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników tych urzędów i instytucji, które jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przyjęły bądź zamierzają przyjąć…

Dowiedz się więcej »

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA WEDŁUG AKTUALNYCH PRZEPISÓW – elektroniczna teczka akt osobowych, okresy przechowywania dokumentacji, zasady zawierania umów, w tym umów on-line

15 września_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299(+VAT)

Termin: 15.września  Cena: 299zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl 1.Zawieranie umów o pracę – obowiązujące zasady a)formy oświadczeń woli w obecnych przepisach Kodeksu Cywilnego: -forma pisemna, -forma elektroniczna (zasady użycia podpisu elektronicznego), -forma dokumentowa b)zawieranie umów on-line 2.Archiwizacja i zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej a)skrócenie terminu przechowywania teczek akt osobowych b)nowy termin ogólny i zastosowanie dotychczasowego 50-letniego terminu c)przechowywanie akt w czasie trwania postępowania w sprawie pracowniczej, d)digitalizacja akt osobowych e)formy prowadzenia teczki akt osobowych: tradycyjna (papier)…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.