Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Listopad 2020

KPA a dokument elektroniczny: Wnoszenie pism do urzędu w świetle przepisów prawa

2 listopada_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 02 listopada   Cena: 299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: • W dobie coraz bardziej informatyzującego się społeczeństwa, oraz obecnej sytuacji która wymusza na wielu firmach oraz obywatelach pracę on – line, umiejętna obsługa przez urzędy dokumentu elektronicznego jest niezbędna. Szkolenie ma na celu wskazać jak prawidłowo liczyć terminy administracyjne, jak określić datę wpływu dokumentu, jak ustalić czy mamy do czynienia z dokumentem elektronicznym mającym moc prawną, czy też z dokumentem zawierającym braki…

Dowiedz się więcej »

Obowiązki sekretarza szkoły

3 listopada_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
259zł (+VAT)

Termin: 3. listopada Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 259 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Cel: Celem szkolenia przekazanie i usystematyzowanie merytorycznej wiedzy związanej z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sekretariatów i kancelarii, w tym wiedzy i praktycznych wskazówek na temat czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych, opracowywania i wdrażania wewnętrznych procedur obowiązujących w tym zakresie oraz zasad ochrony danych osobowych. Adresaci: • Sekretarze szkół/przedszkoli/placówek oświatowych • dyrektorzy, • osoby zatrudnione w sekretariacie Wykład przygotowany w oparciu o praktyczne przykłady , warsztat.…

Dowiedz się więcej »

INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W JEDNOSTCE- szkolenie online

5 listopada_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
259zł (+VAT)

Termin:  05 listopada Miejsce: online  Cena: 259zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel.  888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie z obszaru czynności kancelaryjnych adresujemy do pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz rządowych i samorządowych jednostek organizacyjnych a także organizacji i instytucji społecznych realizujących zadania z zakresu administracji publicznej. Szkolenie kierowane jest do osób wykonujących na co dzień czynności kancelaryjno-archiwalne prowadząc dokumentację w postaci papierowej lub elektronicznej. I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją 1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego i zmiany w przepisach…

Dowiedz się więcej »

Nowelizacja Ustawy o Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach obowiązująca od 4 maja 2019 – szkolenie online

6 listopada_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
299zł (+VAT)

Termin: 06 listopada  Miejsce: online  Cena: 299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: Zapoznanie się z zakresem zmian w Ustawie Zapoznanie się praktycznym zastosowaniem zmian ustawowych Omówienie przykładów zastosowania zmian, np. umów zakazujących dalszego przetwarzania Zdobycie informacji na temat stosowanych metod zabezpieczeń danych w archiwum w świetle nowelizacji   Grupa docelowa: Archiwiści zakładowi, pracownicy składnic akt, osoby przekazujące akta, koordynatorzy czynności kancelaryjnych, Inspektorzy Ochrony Danych Zakres zmian w Ustawie Zakres i przedmiot zmian Nowe…

Dowiedz się więcej »

Archiwizacja dokumentacji od podstaw- szkolenie online

9 listopada_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
259zł (+VAT)

Termin: 09 listopada  Cena: 259zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie skierowane głównie jest do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt, oraz do pracowników merytorycznych zdających dokumentację. Archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac archiwizacyjnych: studia wstępne; rozpoznanie przynależności zespołowej; segregacja i systematyzacja; weryfikacja kategorii archiwalnych, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, archiwizowanie materiałów archiwalnych, archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej, uzupełnienie opisów dokumentacji pozostającej w archiwum zakładowym, nadawanie układu dokumentacji w zespole, inwentaryzacja, znakowanie dokumentacji (nadawanie sygnatury archiwalnej), opracowanie krótkiego…

Dowiedz się więcej »

PROWADZENIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI KADROWO-PŁACOWEJ po zmianach od 1 stycznia 2019 r. -szkolenie online

10 listopada_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 10 listopada  Miejsce: online  Cena: 299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy Adresaci szkolenia: Pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów Podstawy prawne postępowania z dokumentacją kadrowo-płacową: Ważniejsze akty polskiego prawa Podstawowe konstrukcje prawa. Organizacja pracy kancelaryjnej: Jednolity rzeczowy wykaz akt a zmiany w przechowywaniu dokumentacji kadrowo-płacowej. Technika prowadzenia akt osobowych pracownika: Podział akt osobowych pracownika…

Dowiedz się więcej »

Ochrona Danych Osobowych w projektach dofinansowanych z funduszy UE

12 listopada_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 12 listopada  Miejsce: online  Cena: 299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cel szkolenia: • Zapoznanie ze zmianami dot. prowadzenia projektów dofinansowanych z funduszy UE w kontekście RODO • Poznanie praktycznego aspektu związanego z przetwarzaniem danych osobowych na aktualnych i nowych zasadach Adresaci: • Osoby odpowiedzialne za projekty UE lub bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwach i podmiotach publicznych • Inspektorzy Ochrony Danych (IOD) • Administratorzy, Danych Osobowych (ADO) • Specjaliści ds. ochrony danych osobowych • Specjaliści…

Dowiedz się więcej »

Kurs specjalisty procedur administracyjnych w PUP – Procedury administracyjne dla Powiatowych Urzędów Pracy. Zasady postępowania wyjaśniającego. Elementy decyzji administracyjnej. Dopuszczalne środki zaskarżenia.

12 listopada_09:00 - 13 listopada_14:00
SZKOLENIE ONLINE
499zł (+VAT)

Termin: 12-13. listopada Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena: 499 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cel szkolenia: Kurs ma na celu zapoznanie i przygotowanie uczestników z procedurami administracyjnymi dla Powiatowych Urzędów Pracy, zasadami postępowania wyjaśniającego, elementami decyzji administracyjnej, dopuszczalnymi środkami zaskarżenia. Szkolenie skierowane jest m.in. do: - Urzędników Powiatowych Urzędów Pracy oraz osób zainteresowanych wyżej wymienioną tematyką. Dzień I Zasady postępowania administracyjnego i ich rola w postępowaniu wyjaśniającym.   -zasada praworządności -zasada prawdy obiektywnej -zasada uwzględnienia z…

Dowiedz się więcej »

Archiwizacja dokumentacji w jednostkach samorządowych – szkolenie online

13 listopada_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 13 listopada Miejsce: online  Cena: 299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: Zapoznanie się z przepisami regulującymi przekazywanie i archiwizowanie akt Nabycie umiejętności prawidłowej archiwizacji dokumentacji Zdobycie wiedzy jak postępować z niewłaściwie uporządkowaną dokumentacją przekazywaną przez komórki Zdobycie wiedzy z zakresu prawidłowego przekazywania akt do archiwum oraz brakowania akt Praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w czasie szkolenia poprzez zastosowanie zajęć praktycznych   Adresaci szkolenia: Archiwiści, pracownicy składnic akt, kierownicy archiwów zakładowych/ składnic akt oraz…

Dowiedz się więcej »

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA – warsztaty ONLINE

16 listopada_09:00 - 18 listopada_15:00
SZKOLENIE ONLINE
699zł (+VAT)

Termin: 16 - 18 listopada Miejsce: Online Cena: 699 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cele szkolenia: Pogłębienie posiadanej przez słuchaczy wiedzy poprzez kompleksowe przekazanie wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną oraz przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji. Adresaci: Pracownicy administracyjni, koordynujący pracę, bądź pracujący w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, a także pracownicy instytucji prowadzących…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.