Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Kary pieniężne za uchybienia w zawiadomieniu o zbyciu lub nabyciu pojazdu

28 czerwca_10:00 - 13:00

315zł(+VAT)

Termin: 28. czerwca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 315 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
CelAdresaciHarmonogramProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

W trakcie szkolenia przedstawiona zostanie prawidłowa ścieżka zawiadamiania organu, prawidłowe obliczanie terminu przekroczenia, możliwości odstępowania od nałożenia kary, aktualne postanowienia NSA, wybrane postanowienia SKO, procedura przywracania terminu z uwagi na Covid-19, przykładowe treści zawiadomienia oraz decyzji.

Pracownicy urzędów, w tym głównie wydziałów komunikacji.

 1. Akty prawne.
 2. Właściwość miejscowa do dokonywania zgłoszeń.
 3. Prawidłowe obliczanie terminu.
 4. Rejestracja pojazdów sprowadzonych z innego kraju Unii Europejskiej.
 5. Prawidłowe formy zgłoszenia do organu.
 6. Sprawy z odpowiedzialnością solidarną po darowiznach i spadkach.
 7. Przywrócenie terminu w związku z Covid-19.
 8. Postępowanie odwoławcze.
 9. Argumentacja siły wyższej i znikomości wagi naruszenia.

 

 

 

Obecnie Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Opola, gdzie odpowiada za obszary ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wyborczych, działalności gospodarczej, zezwoleń na sprzedaż alkoholu, rejestracji pojazdów, praw jazdy, a także prowadzi nadzór nad Ośrodkami Szkoleń Kierowców i Stacjami Kontroli Pojazdów.

Absolwent studiów Executive MBA oraz kilku studiów podyplomowych z zakresu zarządzania potencjałem pracowników, a także coachingu. Ukończył kurs asesora w procesach assessment center i development center, obecnie współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem asesorów metody AC/DC w Polsce. Przez 9 lat pracował w branży paliwowej, gdzie zarządzał gastronomią dla całej sieci, a następnie jako Kierownik Operacyjny, odpowiadał za funkcjonowanie ponad 20 stacji paliw. W tym czasie prowadził szkolenia ze standardów operacyjnych, obsługi klienta, merchandisingu, optymalizacji i efektywności kosztów. Następnie prowadząc własną działalność gospodarczą odpowiadał za procesy rekrutacyjne, szkolenia oraz organizację zakupów sieciowych.

 

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

 Przy zgłoszeniu do 15 czerwca cena za osobę 289 zł.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – 279 zł/os.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.