Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Jednostka budżetowa – PŁATNIK w obliczu Nowego Ładu od 2022 roku- jak opanować nowe przepisy? Jakie zmiany wprowadzane będą od 1 lipca 2022 roku do Polskiego Ładu?

21 czerwca_09:00 - 13:00

339zł

Termin: 21 czerwca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 319 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr.

2022 rok to rok zmian dla pracodawców w zakresie rozliczeń pracowniczych. Nowa kwota wolna od podatku, nowe ulgi i zmiany w potrącaniu składki zdrowotnej wymagają właściwego wdrożenia w jednostce. Szkolenie ma na celu przedstawienie zmian i ich skutków a także wskazanie możliwych działań do podjęcia przez jednostkę budżetową jako płatnika, zmniejszających ryzyka podatkowe od 1 lipca 2022.

UWAGA!! Szkolenie na bieżąco aktualizuje stan prawny

1. Zmiany w ramach Polskiego Ładu dla jednostki budżetowej jako pracodawcy
a) Nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w rozliczeniu wynagrodzeń na 2022
b) Zasady rozliczenia dochodów w nowych progach podatkowych
c) Skala podatkowa według nowych zasad a kiedy według zasad z 2021 roku?
d) Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej i nowa ulga rekompensująca ten fakt klasie średniej, kiedy likwidacja ulgi dla klasy średniej i co w zamian?
e) Co z 50% kosztami uzyskania przychodu przy etacie, jak rozliczać?
f) zasady zmniejszania zaliczek przy więcej niż jednym pracodawcy
g) zasady stosowania nowych ulg podatkowych w tym objęcie nimi zasiłków macierzyńskich

2. Zerowy PIT dla młodych, wielodzietnych i pracujących seniorów w 2022 roku
a) Limit wieku
b) Rodzaje przychodów objętych zwolnieniem
c) Limit kwotowy zerowego PIT
d) Zerowy PIT a składki ZUS
e) Nabycie i utrata prawa do zwolnienia

3. Rozliczenie zleceniobiorcy i osób na powołaniu
a) Nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w rozliczeniu umów cywilnoprawnych
b) Zasady rozliczenia dochodów w skali podatkowej
c) Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej
d) Co z 50% kosztami uzyskania przychodu przy zleceniu, jak rozliczać?
e) Połączenie etatu z umową zlecenie, jak rozliczyć wynagrodzenie?

4. Wnioski, jakie powinien złożyć pracownik/zleceniobiorca w celu korzystania z ulg i nowych przepisów w Polskim ładzie.
5. Zastosowanie nowelizacji ustawy z marca 2022 roku w zakresie stosowania zasad z 2021 roku, jeśli są korzystniejsze, do kiedy?
6. Koszty uzyskania przychodu w 2022 roku w przypadku pracownika, zleceniobiorcy, osoby zasiadającej w organach, umowy o dzieło
7. Pozostałe zmiany podatkowe wprowadzane od lipca 2022

Doradca podatkowy, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

PRZY ZGŁOSZENIU DO 23 MAJA CENA ZA SZKOLENIE TO 299 ZŁ

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.