szkolenie online

Jawny rejestr umów w sektorze publicznym.

ID szkolenia: 2443

Region

Nie określono

Tagi

#Elementy składowe rejestru umów., #finase publiczne, #jawny rejestr umów, #Nowelizacji ustawy o finansach publicznych, #rejest umów, #umowa
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Program szkolenia

1. Nowelizacji ustawy o finansach publicznych – podstawa prawna funkcjonowania jawnego rejestru umów.
2. Kto jest zobowiązany do prowadzenia jawnego rejestru umów?
3. Co to jest rejestr umów?
4. Kierownik jednostki – rola w zakresie prowadzenia jawnego rejestru umów.
5. Czym jest umowa cywilna?
6. Dostęp do informacji publicznej, a jawny rejestr umów.
7. Jakie umowy podlegają wpisowi do rejestru umów?
8. Umowy z pracownikami – czy i kiedy należy wpisywać do jawnego rejestru umów?
9. Umowy zawarte przed 01.01.2023 czy należy wpisywać do rejestru umów?
10.Jakich umów nie trzeba wprowadzać do rejestru umów?
11.Forma umowy – czy ma znaczenie w kontekście jawnego rejestru?
12. Elementy składowe rejestru umów.
13. Czy są kary za naruszenia związane z prowadzeniem jawnego rejestru umów?
14. Pytania uczestników.

Prowadzący

Wykształcenie wyższe prawnicze, ukończone studnia w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa, dodatkowo ukończone studnia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej  Wydział Geodezji i Kartografii.

Doświadczenie Trenera:

Od dziesięciu lat współpracuje z jednostkami sektora prywatnego i publicznego w zakresie, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej. Podczas swojej pracy zawodowej zdobył wiedzę praktyczną w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, postępowania administracyjnego. Przeprowadza audytu z zakresu ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej w tym audyty Biuletynów Informacji Publicznej. Obecnie współpracuje z instytucjami publicznymi jako Inspektor Ochrony Danych, jest IOD, m.in. w ośrodkach szkolno wychowawczych w województwie mazowieckim.  Był jednym z partnerów (wraz z Radą OPZZ) Województwa Łódzkiego i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej w projekcie pn. „Kompetentne kadry związkowe województwa łódzkiego”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.16 PO WER: usprawnienie procesu stanowienia prawa. Jest autorem jednego z rozdziałów podręcznika dla członków dialogu społecznego w ramach projektu, pn „Skuteczni uczestnicy dialogu społecznego”, pt. „Prawo samorządowe dla uczestników dialogu społecznego”.

Jest autorem jednego z rozdziałów podręcznika dla członków dialogu społecznego pt. „Ustawa o dostępie do informacji publicznej”, w ramach Projektu „Partnerzy Społeczni – Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego”.

W ramach Projektu „Partnerzy Społeczni – Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego” jest autorem szkoleń e-learningowych dla członków dialogu społecznego w następującej tematyce:
-„Zasady działania i uprawnienia organów samorządowych i rządowych – kompendium wiedzy dla osób uczestniczących w dialogu społecznym z ramienia związków zawodowych”.
-„Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – niezbędne informacje dla osób uczestniczących w dialogu społecznym z ramienia związków zawodowych”.
W ramach projektu, pn „Skuteczni uczestnicy dialogu społecznego” jest autorem szkoleń e-learningowych, pt: „Dostęp do informacji publicznej dla uczestników dialogu społecznego”

Specjalizacje Trenera:

Prowadzone przez Trenera szkolenia dotyczą m.in. odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych za zobowiązania spółki; obowiązków przedsiębiorcy związanych z przetwarzaniem danych osobowych pracowników i kontrahentów; ochrony danych osobowych; ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa; umów cywilno-prawnych w obrocie gospodarczym; prawnych aspektów dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego; prawa autorskiego i praw pokrewnych.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

03 kwiecień 2023 12:15

Data do:

03 kwiecień 2023 16:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

345 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Prawo pracy 2024 – nowe wyzwania i kierunki zmian

Zobacz więcej

Komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Zobacz więcej

Nabory do pracy w samorządzie

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia