Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Jak wspierać dziecko z wybiórczością pokarmową w przedszkolu?

8 marca_09:00 - 13:30

259zł

Termin: 8 marca Miejsce: online  Cena: 259 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
AdresaciProgramProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

DLA KOGO:

Nauczyciele przedszkolni/szkolni, pedagodzy, intendenci, psycholodzy, terapeuci, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
1. Problemy żywieniowe związane z rozwojem dzieci- zmiana preferencji żywieniowych
wraz z wiekiem
2. Niejadek, neofobia czy grymaszenie- dlaczego małe dziecko nie jest zainteresowane
posiłkiem?
3. Wybiórczość pokarmowa u dzieci ze spektrum autyzmu
4. Rola zmysłów w procesie jedzenia – jak rozwijać zmysł węchu, dotyku i smaku w ramach zajęć edukacyjnych
5. Czy każdy niejadek ma zaburzenia integracji sensorycznej ?
6. Przyczyny zawężania jadłospisu u dzieci
7. Sygnały świadczące o wybiórczości pokarmowej
8. Organizacja posiłków w przestrzeni przedszkolnej
9. Biała bułka, chrupki kukurydziane i makaron czyli talerz dziecka z wybiórczością pokarmowa w żywieniu zbiorowym
10. „On tego nie zje, nie nakładajmy mu zupy” niejadek z przekonania czy z braku doświadczenia?
11. Praktyczne materiały na dodatkowe zajęcia wspierające terapię karmienia
• Dzień szpinaku, marchewki czy kaszy -jak wykorzystać kalendarz kulinarny do wprowadzania nowych smaków ?
• Przedszkolny ogródek za oknem i na parapecie- czy dzieci wiedzą co jedzą ?
• Materiały dla rodziców
• Edukacyjne książeczki oswajające jedzenie
• Przepisy na masy plastyczne jadalne
• Propozycje tematów scenariuszy zajęć
12. Studium przypadku;
• Małych buntownik przy stole
• Gdy dziecko przez cały dzień nic nie je

Psychodietetyk, Specjalizacja Żywienie Dzieci, Terapeuta Karmienia, Wykładowca Akademii Żywienia Dzieci dla lekarzy i specjalistów w Instytucie Psychodietetyki , realizator ogólnopolskiego projektu Zdrowo Jemy Zdrowo Rośniemy. Prowadząca zajęcia dla studentów w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, na kierunku Psychodietetyka. Członek zespołów holistycznych współpracujących z dziećmi z trudnościami w jedzeniu, w tym z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Zajmuje się edukacją żywieniową współpracując z Bankiem Żywności we Wrocławiu. Edukator żywieniowy, terapeuta karmienia w placówkach oświatowych w zakresie trudności w żywieniu dzieci, nauki smaków i wprowadzania nowych produktów w ramach żywienia zbiorowego. Prowadząca szkolenia dla rodziców, kadry szkolnej, przedszkolnej oraz liczne warsztaty kulinarno- edukacyjne dla dzieci w placówkach oświatowych, żłobkach oraz warsztaty terapeutyczne dla dzieci z wybiórczym jedzeniem. , #

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.