Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Jak wdrożyć w jednostce budżetowej Krajowy System e-Faktur, SLIM VAT 1 i 2, zmiany w JPK?

16 czerwca_09:00 - 13:30

399zł (+VAT)

Termin: 16. czerwca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 399 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Adresaci:

Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr.

Szkolenie uwzględnia wydane przez Ministerstwo Finansów objaśnienia podatkowe
i pokazuje ich zastosowanie w rozliczeniach VAT.

Cel: zapoznanie się z nowymi zasadami rozliczeń faktur w tym korygujących, dokumentami , jakie jednostka powinno posiadać w zakresie uzgodnienia transakcji

Korzyści: uzyskanie wiedzy na temat właściwego przygotowania rozliczenia JPK, ujęcia dokumentów księgowych oraz prawidłowego odliczenia podatku VAT przez jednostkę budżetową

I Nowelizacja SLIM VAT 1

Nowe zasady korygowania podatku VAT w JST:
a) korygowanie VAT w związku z wystawieniem faktur korygujących na zasadach obowiązujących do końca 2020 r.:
b) nowe regulacje dotyczące korygowania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r.:
Nowe zasady odliczenia podatku VAT od 2021 r. w JST
Ważne zmiany dotyczące zasad stosowania obowiązku podzielonej płatności:
Zmiany dotyczące wykazu podatników VAT czynnych od 2021 r.:
a) rozszerzony zakres rachunków bankowych publikowanych w wykazie podatników VAT czynnych,
b) wykreślenie niektórych danych wrażliwych z wykazu podatników VAT czynnych.

 

II Zmiany w JPK od 1 lipca 2021 i ich zastosowanie w JST

Nowe brzmienie przepisu dot. oznaczenia „GTU_07” – pojazdy,
Dookreślenie oznaczenia „GTU_10” – budynki, budowle, grunty i ich części,
Przypisanie usługom o charakterze niematerialnym oznaczonych kodem „GTU_12”, symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015,
Wyłączenie wprost kodów GTU dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych.

Wykazywanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone.

Zmiana w zakresie oznaczenia „MPP” – mechanizm podzielonej płatności

Limit kwotowy dla oznaczeń „TP” – podmioty powiązane, zmiany w zakresie oznaczenia „TP” dla podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,

 

III Zasady nowelizacji SLIM VAT 2 (planowany termin wejścia w życie 1.10.2021 r oraz 1.01.2022 r.) i ich zastosowanie w JST

 1. Usankcjonowanie zasad rozliczania korekt obniżających podstawę opodatkowania w transakcjach WNT i importu usług.
 2. Nowa forma zawiadomienia o rezygnacji ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części.
 3. Wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26.
 4. Likwidacja duplikatu faktury i wprowadzenie kolejnego egzemplarza faktury.
 5. Wydłużenie terminu na skorzystanie z ulgi na złe długi do 3 lat.
 6. Uproszczenie treści faktury zaliczkowej.
 7. Wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni.
 8. Nowe możliwości uwolnienia środków z rachunku VAT oraz nowe komunikaty przelewów do rachunków VAT.

 

IV Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur od 1.10.2021 r., jak będą go wdrażać jednostki budżetowe?

1. Co to jest KSeF i do czego ma służyć?
2. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny w JST?
3. Zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o jednostkach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich,
4. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
5. Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
6. Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
7. Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej,
8. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych przez jednostki,
9. 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla JST jako podatnika,

Doradca podatkowy, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.