Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Jak w praktyce rozliczać zasiłki po zmianach 2022? – warsztaty

30 maja_08:00 - 11:30

299zł(+VAT)

Termin: 30. maja Miejsce: Online Cena: 299 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

I. Wprowadzenie
-Czym jest wynagrodzenie?
-Składniki wynagrodzeń
-Czym jest wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy?
-Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z niezdolnością do pracy pracownika?

II. Zasiłki w praktyce – omówienie najważniejszych problemów
-Pracodawca – płatnik zasiłków
-ZUS – płatnik zasiłków
-Ile wynosi okres wyczekiwania na prawo do świadczeń?
-Świadczenia należne w okresie choroby, opieki, macierzyństwa, wypadku
-Regulamin wynagrodzenia
-Wpływ zmiany regulaminu wynagradzania na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych
-Nowe okresy zasiłkowe
-Nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
-Nowe zasady ustalania wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy oraz zasiłku chorobowego
-Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
-Kiedy i jak uzupełnić podstawę do zasiłku chorobowego?
-Zasady wyliczania dniówki świadczenia chorobowego
-Zaliczkowa wypłata określonego składnika
-Ustalenie podstawy świadczeń w sytuacji braku wypłaty danego składnika wynagrodzenia, likwidacji danego składnika wynagrodzenia, przyznania składnika pensji lub zmiany zasad wypłaty
-Ta sama podstawa wymiaru
-Czy podwyżka wpływa na podstawę świadczeń chorobowych?
-Czy zmiana wymiaru etatu wpływa na podstawę świadczeń?
-Ustalanie podstawy świadczenia chorobowego przy chorobie w pierwszym lub drugim miesiącu zatrudnienia
-Zasady wyznaczania podstawy świadczeń chorobowych po długiej nieobecności pracownika.
-Zasady rozliczania umów cywilnoprawnych

III. Warsztaty praktyczne
-Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń – zadania praktyczne
-Obliczanie wynagrodzenia chorobowego – praktyczne zadania
-Lista płac

IV. Zasady prowadzenia dokumentacji.

V. Zmiany w zasiłkach – 2022 – omówienie najważniejszych problemów:
– Ile wynoszą nowe okresy zasiłkowe?
– Jakie są nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego?
– Na czym polegają nowe zasady ustalania podstawy świadczeń z tytułu niezdolności do pracy oraz
zasiłku chorobowego?
– Kiedy ponownie ustalać podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?
– Ile wynosi zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu?
– Jakie są zasady przyznawania zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia?
– Prawo do świadczeń chorobowych osób mające ustalone prawo do emerytury lub renty.
– Na jakich zasadach ponownie ustalić podstawę wymiaru świadczeń chorobowych pozyskiwanie
dodatkowych informacji przez ZUS?
– Terminy wypłaty zasiłków

VI. Wyjaśnienia i interpretacje.

VII. Podsumowanie.

 

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.
Prelegentka wielu konferencji, autorka licznych prac naukowych. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, Mykolas Romeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze i wykłady.
Prowadząc szkolenia stara się wyjaśniać skomplikowane rzeczy za pomocą zrozumiałego języka. Do każdego szkolenia podchodzi indywidualnie. Ma za sobą wiele godzin szkoleń i warsztatów otwartych i zamkniętych oraz wiele godzin wykładów ze studentami.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 16.maja cena za szkolenie to 269 zł/os!

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.