szkolenie online

Jak skutecznie przygotować i przeprowadzić zebranie wspólnoty

ID szkolenia: 2447

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#online, #RES, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #webinar, #wspólnotymieszkaniowe, budowa, czynsz, lokale, nadzór budowlany, nieruchomości, wspólnota, zarząd
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 20. czerwca cena to jedyne 439 zł/os!

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Czy wiesz:
• Czy wiesz co należy do części wspólnej, a za co już odpowiada wyłącznie właściciel lokalu?
• Jakie obowiązki ciążą na Zarządzie Wspólnoty, zarządcy oraz właścicielu lokalu?
• Czy zarząd wspólnoty może decydować o sprawach dotyczących wyodrębnionych lokali?
• Czy wiesz, że konserwacja niektórych urządzeń jest obowiązkowa?
• Kiedy należy zacząć przygotowywać się do zebrania wspólnoty?
• Jakie dokumenty należy przygotowywać na zebranie wspólnoty?
• Czy można przeprowadzić sprawozdawcze zebranie wspólnoty później niż w I kwartale roku?
• Jak przeprowadzić zebranie w okresie pandemii?
• Co obowiązkowo musi zawierać protokół z zebrania, a jakie zapisy są całkowicie zbędne?

Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom praktyczne kompendium wiedzy dotyczącej podstawowych obowiązków zarządu wspólnoty oraz jej zarządcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zebrania właścicieli lokali (zebrania wspólnoty). Zostanie uczestnikom przekazane jak przeprowadzić obrady najważniejszego we wspólnocie organu nadzorczego jakim jest zebranie właścicieli, w szczególności w okresie pandemii. Podane będą przepisy prawa regulujące kwestie związane z przygotowaniem, zwołaniem i przeprowadzeniem zebrania jak i przepisy prawa budowlanego obowiązujące bezwzględnie również w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych. Powiemy jak wykorzystać w praktyce informacje zawarte w protokole z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego. Omówiona zostanie zawartość sprawozdania zarządu wspólnoty, plan gospodarczy oraz protokołowanie zebrania. Podane będą praktyczne rady jak unikać błędów przy zwoływaniu zebrań, ich prowadzeniu oraz głosowaniu nad uchwałami.

Korzyści ze szkolenia:
• Zostaną uczestnikom szkolenia przedstawione podstawy prawne regulujące wzajemne stosunki we wspólnocie pomiędzy zarządem a właścicielami lokali oraz wynikające z tego obowiązki.
• Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak kształtują się prawa, obowiązki i odpowiedzialność zarządu wspólnoty i osób wchodzących w jego skład.
• Omówione zostaną zadania i obowiązki zarządu i zarządcy nieruchomości w zakresie przygotowania się do zebrania wspólnoty.
• Omówione zostanie przygotowanie do zebrania wspólnoty zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej.
• Podane zostaną wskazówki jak postępować w okresie pandemii.
• Podane będą zasady przeprowadzenia zebrania wraz z elementami socjotechniki.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest:

  • do zarządców nieruchomości, którzy zarządzają wspólnotami mieszkaniowymi
    oraz
  • do zarządów wspólnot mieszkaniowych, aby wskazać zasady i obowiązki w zakresie zarządzania wspólnotą mieszkaniowa wynikające z przepisów prawa.

Program szkolenia

Moduł I -Przepisy prawa regulujące działalność wspólnoty mieszkaniowej.
– Nieruchomości wspólna, lokale oraz członkowie wspólnoty.
-Granica nieruchomości wspólnej
-Prawa i obowiązki członków wspólnoty.

Moduł II – Zarząd wspólnoty
– Obowiązki i prawa i zarządu oraz jego członków
– Kontrola działalności zarządu

Moduł III – Źródła informacji o potrzebach wspólnoty
– protokoły z obowiązkowych kontroli,
– ekspertyzy, nakazy nadzoru budowlanego,
– potrzeby zgłaszane przez mieszkańców,
– inicjatywa zarządu wspólnoty i jej zarządcy

Moduł IV – Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:
– planowanie i realizacja prac z zakresu bieżącej konserwacji,
– planowanie i realizacja robót remontowych i budowlanych,
– budżet i źródła finansowania.

Moduł V – Przygotowanie do zebrania
– sprawozdanie zarządu lub zarządcy
– plan gospodarczy
– projekty uchwał

Moduł VI – Zwołanie i przeprowadzenie zebrania
– prowadzenie zebrania oraz głosowanie wniosków i uchwał,
– przeprowadzenie zebrania w okresie pandemii,
– protokół z zebrania,
– działania po zebraniu.

Prowadzący

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych.

Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 prowadzi firmy działające w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów.

W zakresie zarządzania nieruchomościami specjalizuje się w działalności zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje i rozbudowy.

Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administrator nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urządów.

Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

12 lipiec 2023 09:00

Data do:

12 lipiec 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

469 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji. Tworzenie umów inwestycyjnych w samorządzie

Zobacz więcej

Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie środków na modernizację oświetlenia. Zasady współpracy z zakładem energetycznym i zarządem dróg.

Zobacz więcej

Wydawanie zezwoleń i kontrola przebiegu imprez masowych.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia