Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Jak przygotować zakład żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej po zmianach przepisów prawnych, norm żywienia i zaleceń żywieniowych z 2020 r. Procedury w obszarze profilaktyki zakażeń SARS CoV2 przy pracach z żywnością.

22 kwietnia_09:00 - 15:00

219zł

Termin: 22 kwietnia  Miejsce: online  Cena: 219 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
AdresaciProgramProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie przeznaczone dla:
a) publicznych i niepublicznych zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach;
b) publicznych i niepublicznych zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
• dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno –opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych.

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje:

1. Procedury planowania i przeprowadzania kontroli zakładów żywienia zbiorowego przez sanepid.
• Czy kontrola sanitarna zakładu żywienia może być zapowiedziana?
• Jakie są rodzaje kontroli sanitarnych zakładu żywienia?
• Jak często przeprowadzane są kontrole sanitarne zakładu żywienia? Co można zrobić aby zmniejszyć częstotliwość kontroli sanitarnych?
• Jak przebiega kontrola sanitarna zakładu żywienia?
• Kto może uczestniczyć w kontroli sanitarnej zakładu żywienia?
• Wyniki kontroli sanitarnej: różnica pomiędzy zaleceniami a decyzją administracyjną?
• Kto ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli sanitarnej: pracodawca czy pracownik?

2. Zakres kontroli sanitarnej kompleksowej przeprowadzanej z wykorzystaniem arkusza oceny zakładu.
• Zakres oceny stanu techniczno – sanitarnego placówki.
• Zakres oceny warunków higienicznych w placówce.
• Zakres kontroli dokumentacji Dobrych Praktyk i Systemu HACCP.
• Kategoria ryzyka określona dla zakładu żywienia zbiorowego.

3. Przygotowanie dokumentacji Dobrych Praktyk i Systemu HACCP do kontroli sanitarnej.
• Wykaz procedur i instrukcji koniecznych do opracowania w ramach Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej wraz z przykładami.
• Wykaz dokumentacji w ramach Księgi Systemu HACCP wraz z przykładowymi: schematem technologicznym, analizą zagrożeń i arkuszem wyznaczonych CCP – Krytycznych Punktów Kontrolnych.
• Przykłady tabel służących do wpisów w ramach systemu HACCP w obszarach: mycie i dezynfekcja pomieszczeń i wyposażenia, kontrola temperatur w chłodniach i mroźniach, kontrola dostaw, kontrola obecności szkodników, kontrola temperatury i wilgotności w magazynie suchym, kontrola temperatury obróbki termicznej, kontrola temperatury wydawanych posiłków, mycie i dezynfekcja jaj, notatki ze szkoleń i rejestr szkoleń pracowników, nadzór nad konserwacją maszyn i urządzeń.
• Jakie zasady wprowadzić do procedur HACCP aby odstąpić od prowadzenia codziennych zapisów.

4. Przygotowanie dokumentacji żywienia do kontroli sanitarnej:
• Dokumentacja dostaw surowców i składników umożliwiająca zidentyfikowanie wykazu składników, wykazu alergenów, wartości odżywczej oraz pochodzenia.
• Etykiety surowców i składników: zasady identyfikacji składników niedozwolonych do stosowania w żywieniu dzieci i młodzieży, sposób i czas przechowywania etykiet.
• Normy żywienia z 2020 r. i przygotowanie średniej ważonej normy żywienia na energię i składniki odżywcze do kontroli.
• Receptury na dania własne: czy receptury są obowiązkowe, jak napisać recepturę, jak wyliczyć wartość odżywczą na podstawie receptury wraz z przykładami.
• Jadłospisy: zakres informacji obowiązkowy do podania na jadłospisach, sposób podawania do wiadomości, czas przechowywania wraz z przykładami jadłospisów w grupach: żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia, osoby dorosłe, osoby starsze.

5. Przygotowanie dokumentacji magazynowej do kontroli sanitarnej:
• Raporty magazynowe, kartoteki produktów, rejestry faktur: czy sanepid może o nie prosić w czasie kontroli, do jakich wyliczeń sanepid może użyć dokumentów magazynowych?

Od 2007 roku trener i auditor w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia. Posiada specjalizację z mikrobiologii, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania jakością, dietetyki i planowania żywienia. Autorka licznych publikacji dotyczących organizacji żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych m.in.: Jadłospisy dla dzieci w wieku żłobkowym, Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Jadłospisy dla dzieci szkolnych, Żywienie osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia osób starszych. Od lat była związana z Inspekcją Sanitarną, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Autor licznych publikacji poświęconych tematyce HACCP m.in.: HACCP w żłobku i przedszkolu, HACCP w szkole, HACCP dla zakładów żywienia zbiorowego. Specjalizuje się w komponowaniu jadłospisów oraz szkoleń dla placówek żywienia zbiorowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych- w tym żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szpitale, DPS. Zajmuje się również opracowaniem dokumentacji HACCP dla placówek żywienia zbiorowego. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zawdzięcza tysiącom uczestnikom szkoleń, które przez lata zaufały jej doświadczeniu biorąc udział w szkoleniach.
Dodatkowo autorka aplikacji do planowania żywienia i prowadzenia magazynu spożywczego KCALkulator żywieniowy. Obecnie Dyrektor Biura Zarządu.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.