Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

JAK PRZYGOTOWAĆ ZAKŁAD ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DO KONTROLI SANITARNEJ po zmianach przepisów prawnych, norm żywienia i zaleceń żywieniowych z 2020 r. Procedury w obszarze profilaktyki zakażeń SARS CoV2 przy pracach z żywnością.

29 czerwca_09:00 - 15:00

219+(VAT)

Termin: 29 czerwiec  2021r.  Cena: 219 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Adresaci Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy
.

DLA KOGO:

a) publicznych i niepublicznych zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach;

b) publicznych i niepublicznych zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
• dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno –opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych.

 

Program szkolenia:

1.Procedury planowania i przeprowadzania kontroli zakładów żywienia zbiorowego przez sanepid.
• Czy kontrola sanitarna zakładu żywienia może być zapowiedziana?
• Jakie są rodzaje kontroli sanitarnych zakładu żywienia?
• Jak często przeprowadzane są kontrole sanitarne zakładu żywienia? Co można zrobić aby zmniejszyć częstotliwość kontroli sanitarnych?
• Jak przebiega kontrola sanitarna zakładu żywienia?
• Kto może uczestniczyć w kontroli sanitarnej zakładu żywienia?
• Wyniki kontroli sanitarnej: różnica pomiędzy zaleceniami a decyzją administracyjną?
• Kto ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli sanitarnej: pracodawca czy pracownik?

2. Zakres kontroli sanitarnej kompleksowej przeprowadzanej z wykorzystaniem arkusza oceny zakładu.
• Zakres oceny stanu techniczno – sanitarnego placówki.
• Zakres oceny warunków higienicznych w placówce.
• Zakres kontroli dokumentacji Dobrych Praktyk i Systemu HACCP.
• Kategoria ryzyka określona dla zakładu żywienia zbiorowego.

3. Przygotowanie dokumentacji Dobrych Praktyk i Systemu HACCP do kontroli sanitarnej.
• Wykaz procedur i instrukcji koniecznych do opracowania w ramach Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej wraz z przykładami.
• Wykaz dokumentacji w ramach Księgi Systemu HACCP wraz z przykładowymi: schematem technologicznym, analizą zagrożeń i arkuszem wyznaczonych CCP – Krytycznych Punktów Kontrolnych.
• Przykłady tabel służących do wpisów w ramach systemu HACCP w obszarach: mycie i dezynfekcja pomieszczeń i wyposażenia, kontrola temperatur w chłodniach i mroźniach, kontrola dostaw, kontrola obecności szkodników, kontrola temperatury i wilgotności w magazynie suchym, kontrola temperatury obróbki termicznej, kontrola temperatury wydawanych posiłków, mycie i dezynfekcja jaj, notatki ze szkoleń i rejestr szkoleń pracowników, nadzór nad konserwacją maszyn i urządzeń.
• Jakie zasady wprowadzić do procedur HACCP aby odstąpić od prowadzenia codziennych zapisów.

4. Przygotowanie dokumentacji żywienia do kontroli sanitarnej:
• Dokumentacja dostaw surowców i składników umożliwiająca zidentyfikowanie wykazu składników, wykazu alergenów, wartości odżywczej oraz pochodzenia.
• Etykiety surowców i składników: zasady identyfikacji składników niedozwolonych do stosowania w żywieniu dzieci i młodzieży, sposób i czas przechowywania etykiet.
• Normy żywienia z 2020 r. i przygotowanie średniej ważonej normy żywienia na energię i składniki odżywcze do kontroli.
• Receptury na dania własne: czy receptury są obowiązkowe, jak napisać recepturę, jak wyliczyć wartość odżywczą na podstawie receptury wraz z przykładami.
• Jadłospisy: zakres informacji obowiązkowy do podania na jadłospisach, sposób podawania do wiadomości, czas przechowywania wraz z przykładami jadłospisów w grupach: żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia, osoby dorosłe, osoby starsze.

5. Przygotowanie dokumentacji magazynowej do kontroli sanitarnej:
• Raporty magazynowe, kartoteki produktów, rejestry faktur: czy sanepid może o nie prosić w czasie kontroli, do jakich wyliczeń sanepid może użyć dokumentów magazynowych?

SZKOLENIE POPROWADZI:

Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialny za czynności kontrolne, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Obecnie Dyrektor Biura Zarządu w spółce medycznej.

 

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.