szkolenie online

Inwentaryzacja roczna w jednostkach – zasady przeprowadzenia, ewidencji i rozliczenia

ID szkolenia: 1342

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podlaskie, Pomorskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#aarkuszespisowe, #księgirachunkowe, #realizacjainwentaryzacji, #spisznatury, #szkolenieonline, #weryfikacjasald, inwentaryzacja, rachunkowość
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 15. grudnia  cena za osobę to jedyne 389 zł.

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z tematyki dotyczącej inwentaryzacji i odpowiedzialności za jej przeprowadzenie i rozliczenie w jednostkach.

Korzyści ze szkolenia: dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze będą mogli samodzielnie przeprowadzać inwentaryzację, jak również zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach jej przeprowadzania i rozliczania.

Program szkolenia

1.Podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji

 • Ustawa o Rachunkowości
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości budżetowej
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.

2. Istota inwentaryzacji oraz jej podstawowe cele

3. Metody i formy przeprowadzania inwentaryzacji

 • Spis z natury i różne formy jego przeprowadzenia
 • Potwierdzenie sald
 • Weryfikacja sald

4. Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji

 • terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą spisu z natury
 • terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą potwierdzenia sald
 • terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą weryfikacji sald

5.Etapy inwentaryzacji

 • Etap przygotowawczy
 • Etap podstawowy (realizacja inwentaryzacji)
 • Etap opracowania wyników i wniosków
 • Wykorzystanie wyników inwentaryzacji

6. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem inwentaryzacji

 • Instrukcja inwentaryzacyjna + harmonogram inwentaryzacji
 • Arkusze spisowe
 • Oświadczenia osób odpowiedzialnie materialnych
 • Sprawozdanie zespołu spisowego

7.Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji:

 • Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i jego rola w inwentaryzacji
 • Kierownik jednostki
 • Główny księgowy
 • Osoby odpowiedzialne materialnie
 • Zadania członków zespołów spisowych

8. Spis nietypowych składników majątku.

9. Najczęstsze problemy przy inwentaryzacji.

10. Nieprawidłowości występujące podczas inwentaryzacji i sposoby ich rozwiązywania

 • Niewłaściwe przygotowanie pola spisowego
 • Niewłaściwy dobór uczestników inwentaryzacji
 • Nieprawidłowe liczenie, sugerowane ilości, itp.

11. Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych

 • Rodzaje różnic inwentaryzacyjnych
 • Kompensowanie niedoborów i nadwyżek
 • Protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
 • Protokół komisji inwentaryzacyjnej na zakończenie inwentaryzacji
 • Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
 1. Pytania do wykładowcy

Prowadzący

Ekonomista, księgowa, analityk finansowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej poparte wieloma dyplomami i certyfikatami (m. in. dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie „Rachunkowość” i „Rachunkowość zarządcza i controlling”, certyfikat ukończenia kursu zawodowego na Główną Księgową).
Od lat prowadzi szkolenia z zakresu księgowości i finansów, zarówno dla jednostek z sektora finansów publicznych, jak i pozostałych jednostek.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

17 styczeń 2024 09:00

Data do:

17 styczeń 2024 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

409 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Obsługa systemu eDoręczenia – warsztaty

Zobacz więcej

SEMINARIUM SZKOLENIOWE DLA SEKRETARZY GMIN

Zobacz więcej

Ewakuacja osób z niepełnosprawnością

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia